Anekdotai

-Už ką sėdi?

-Ai... Darbovietėje langą atidariau.

-O kur tu dirbai?

-Povandeniniame laive...

Dukra tėvo klausia:

- Tėti nupirk man naujus batus

- Dukrele tu dar pačiūžų nesunešiojai...

Psichiatrinė. Perskaitė ligonis knygą. Kitas jo klausia:

- Na, kaip knyga?

- Nu nieko, faina, daug veikėju, daug veiksmo, nu įdomi labai, patiko...

Paklausė dar vieno ligonio:

- Na, o kaip tau ši knyga?

Anatomijos egzaminas. Studentas piešia žmogaus kūną... Pradeda dėstyti, kas ir kaip. Staiga profesorius jį pertraukia:

- Jaunuoli, manau, kad jūsų piešinyje trūksta vienos detalės...

- Kokios?

Susitinka du seni draugai Algis ir Jonas.Algis klausia :

-Na,Jonai,tai kaip Petras gyvena?

-Nebėr jau Petrelio,nebėr...Nuskedo,vargšelis...

-Kaip?!

Kodėl Chuck Norris nevaidino titanike? Jis būtų visus isgelbėjęs!

Kartą vienoje karalystėje apsigyveno didžiulis,baisus slibinas.Jis ėdė tiek jaunus tiek senus,tiek mažus ir didelius.Ir išleido karalystės karalius įsakymą:

"Kas man atneš slibino dantis tam aš atiduosiu savo dukterį ir pusę karalystės."

Susitinka du narkomanai ir vienas sako:

- Vakar žiūrėjau tokią laidą, kur sakė, kad narkomanai per narkotikus nepamato viso gamtos grožio. ar tai tiesa?

Kitas narkomanas sako:

Raudonkepuraitė su raudonu dviratuku važiuoja per mišką pas senelę. Ją pasiveja vilkas, parverčia, sulaužo dviratį ir tuoj jau ės, bet čia iš krūmų išlenda būrys medžiotojų ir nutaikę į vilką savo šautuvus sako:

- Nu ką čia darai, greit suremontuoji dviratį.

Pakliuvo žmogelis į beprotnamį. Įveda jį į kambarį, ten visi ramūs, sėdi, veikia kažką... Ir staiga vienas atsistoja ir sako:

- 45-as!

Visi pradeda juoktis. Naujokas stovi, nieko nesupranta. Po to kitas atsistoja:

- 131-as!

Žmona sako vyrui:

-Nueik i parduotuvę.

Vyras ruošiasi eiti, žmona vėl sako:

-Nu jau eini į lauką tai ir šiukšles išnešk, dar ir šunį pavedžiok.

Vyras neiškentęs sako:

-Tai dar šluotą į subinę įkišk, eidamas laiptus nuošluosiu...

Prie upės kranto sėdi du narkomanai :D

Prieina policininkas ir klausia:

-Ar nematėte upe praplaukiančio lavono?

-Nematėme,-atsako tie du.

Po kelių minučių lavonas plaukia. Vienas iš jų sako:

-Nebijok,mes tavęs neišduosim =D

vaikas smėlio dėžėje kažka stato.Pro šali eina policininkas ir klausia:

-Vaikeli,ka tu čia statai?

-Policininka.

-O iš ko?

-Vanduo,smėlis ir truputis šūdo.

supyko policininkas ir sako:

-Dar karta statysi policininka primušiu.

Vaikinas sako merginai:

-Ateik vakare,namie nieko nebus.

Mergina atejo,namie nieko nebuvo.

Po naujojo ruso langais sniege kažkas išsisiojo užrašą “Žora ožys”

Tas susikviečia ekspertus ir sako:

-Va jum 5000 baksų išsiaiškinkit kas tai padarė.

Po savitės kambina naujam rusui ekspertai ir sako:

Kalbasi trys katinai ir giriasi kokie jie tingūs.

Vienas sako:

-Aš toks tingus,kad kai pelės man pro nosį laksto aš tingiu atsikelti ir jas pagauti...

Kitas sako:

-O aš toks tingus,kad kai man tiesiai prieš nosį padeda paėsti aš tingiu atsikelti ir paėst.

kalbasi du bičiuliai.

– Įsigijau šunį, bet pasirodė esąs melagis, – sako vienas.

– Bet juk šunys nemeluoja.

– Kurgi ne! Tuojau tau įrodysiu. Reksai, eikš čionai. Pasakyk, kaip kniaukia katė?

– Au, au! – loja šuo.

– Matai, kaip meluoja.

Karalius pasikvietė, anglą, rusą ir lietuvį.Pažadėjo kalną aukso. Ir savo mylimiausia dukterį. Jei jie kuo ilgiau išbūtų statinėje pilnoje tarakonų, blusų...

Išėjo kartą čiukčia ir rusas medžioti. Ėjo ėjo ir surado urvą. Didelį tokį... Čiukčia paėmė akmenį ir metė į vidų. Iš urvo pasigirdo urzgimas, ir po sekundės į lauką išlekė įniršęs lokys. Čiukčia iškarto puolė bėgti. Rusas puolė bėgti paskui čiukčia.

Elgeta sako:

- Pone, aš visą savaitę nemačiau mėsos!

- Maryte, parodyk jam kotletą!

Tėvas klausia sūnaus:

- Ką šiandien veikėte mokykloje?

- Per chemiją studijavome sprogstamąsias medžiagas.

- O ką rytoj veiksite mokykloje?

- Kokioje mokykloje, tėveli.

Čekas Norisas laimėjo pamarskomu prieš veidrodį

Paskyrė zuikį miške tardytoju dirbti.Tas iškart pristojo prie lapės:

-Kieno kailį vilki?

-Savo.

-Meluoji,pavogei!

Pasodino lapę į kalėjimą.Sėdi lapė, nuobodžiauja.Po kiek laiko į tą pačią kamerą įveda žąsį.Lapė nustemba:

-O tave už ką?

Policininkas žmogeliui:

-Už pareigūno įžeidimą jums bauda 500 dolerių. Ar norite dar ką nors pasakyti?

-Taip, tikrai norėčiau, bet kai tokios kainos...

Pagavo ufonautai amerikoną, japoną ir rusa. Nu, vienu žodžiu, biologiniams tyrimams. Aišku, kaip visada, sako, kad gali vieną paleisti, jeigu jis pasakys skaičių, kurio ufonautai nežino. Amerikonas sako:

-Trilijonas!

Triušis klausia Mike Pūkuotuko ir Knysliuko:

-Tai gal,mieli sveteliai,išalkote?

-Taip.

-Tuomet jums pats laikas eiti namo.

Eina Jonas laimingas Gedimino prospektu su gėlėmis rankose ir sutinka buvusį bendraklasį Jaronimą:

- Labas, kur toks laimingas, Jonai, eini?

- Ai, žinai, bobą su kovo 8 einu sveikint!

- Tai, kad, Jonai, tavo gėlės tai plastikinės!!

Studentas valgykloje nešasi padėklą su maistu. Klausia dėstytojo:

-Ar galiu prisėsti?

-Na, kiaulė ir gulbė prie vieno stalo nedera.

Studentas nutyli, bet atsisėda.Greitai pavalgo ir pakildamas taria:

-Na, tai aš skrisiu.

Čiukčia prėjo prie kioskelio ir sako.

-Man du troleibuso bilietus.

-Kam tau du?-paklause pardaveja.

-Jeiviena pamesiu, kitą pasiimsiu.

-OJei ir tą pamesi?

-Čiukčia nedurnas, čiukčia nulatinį turi.

Eina ežys mišku ir iš medžio staiga voverė šaukia:

- Ežys, ežys - šiknoj pagalys.

Ežys nekreipia dėmesio. O voverė vėl.

- Ežys, ežys - šiknoj pagalys.

Ežys susinervino ir atsako:

- Voverė, voverė - šiknoj inkaras.

-Bet juk nesirimuoja.

Jonas sako Petrui: -Petrai, gaudyk kirvį.Petrai ko tyli?

Senas žvejys plauna kruvina irklą ir murma panosėj:

-Man nesvarbu kaip tave vadina Juozum ar Jėzum tu man čia per vandenį nevaikščiosi ,žuvų nebaidysi!!!!!!!!

Zmogus raso y televizija:

Prasau filmu metu nerodyti titru,nes mano bobute galvoja,kad tai karaoke ir pradeda dainuoti.

Maryte klausia Petriuko:

-Kodel tu laikrasti laikai saldytuve?

-Tam,kad naujienos visada butu sviezios

mire drakula... ateina jis prie dangaus vartu o sventas Petras jam ir sako:

-negaliu as taves i roju ileist visa gyvenima krauja gerei zmones zudei teks tave atgal i zeme grazint nuodemiu ispirkinet... tik sikart busi nezmogum o kazkuo mazesniu, kokiu nors gyvunu. rinkis kuo nori buti.

Tėvas klausia sūnaus:

- Ką šiandien veikėte mokykloje?

- Per chemiją studijavome sprogstamąsias medžiagas.

- O ką rytoj veiksite mokykloje?

- Kokioje mokykloje, tėveli..

Kas gali užmužti Žmogų Vorą?

- Žmogus Šlepetė...

Pasodina dėstytoją į kalėjimą.

Sėdi kameroje kartu su narkomanu ir žiūri vienas į kitą.

Žinai sako dėstytojas,- davai pažaidžiam tokį žaidimą?

Kokį? ;klausia narkomanas

Aš tau dėstysiu paskaitą,o Tu vaidink publiką.

Nu gerai žaidžiam! ;atsako narkomanas

Gryšta girtas vyras namo, pabeldžia į duris ir laukia.

Atidaro duris žmona ir sako,- nu kur gyvuli buvai,

kur valkiojaisi aaaa sušunka.

- Kapinese buvau, tyliai ir lėtai išlemena vyras.

- Oi, tai kas buvo, kas mirė? klausia išsigandus žmona

Vieną kartą atejo pas karaliu 3 vaikinai del karalaites rankos..Jie buvo rusas vokietis ir lietuvis .

Karalius jiems sako:rytoj kiekvienas atsineskit po daikta..

Visi saukia gerai !

Kitą dieną 2 tik beatejo...

Vokietis ir lietuvis..

Tarnas klausia karalienės:

-jums kavos į lovą?

-ne, geriau į puodelį.

Kartą traukinyje,viename kupė važiuoja lietuvis,žydas ir gruzinas. Važiuoja važiuoja ir gruzinas išsitraukia iš tašės duonos,dešros,vyno,degtinės,daugybę kitų skanėstų,tačiau vienas valgyt nenori,tai siūlo žydui :

- Na,žyde,prisijunk,pavalgyk,atsigerk.

KOMUNIZMO STEBUKLAI:

Visi turėjo darbą.

Nors visi turėjo darbą, niekas nedirbo.

Nors niekas nedirbo, normos buvo įvykdomos 100 procentų.

Nors normos buvo ivykdomos 100 procentų, parduotuvėse nieko nebuvo.

Nors parduotuvėse nieko nebuvo - visi viską turėjo.

Kunigas pasikviečia zakristijoną prie klausyklos, kad tas išpažintį atliktų.

Kunigas klausia:

– Kas iš rūsio vagia mano vyną?

Zakristijonas:

– Ką sakot? Nieko negirdžiu.

Kunigas :

– Kas iš rūsio vagia mano vyną?

Zakristijonas:

Smau... Buratinas kol užsidegė...

karsonas ateina į parduotuvūę ir sako:

-man reikia perdedusios lemputės.

-o kam tau perdegusi?-nustemba pardavėjas.

-as noriu įsirenkti tamsų kambariuką!

Laukiasi moteris trinukų. Vyras vis siūlo truputėli pašėlti, bet moteris vis prieštarauja ir sako, kad daktaras griežtai yra uždraudęs. Vyras neiškentęs nuėjo ir pats paklausė. Daktaras ir toliau sakė, kad negalima. Grižo vyras namo, visas supykęs. Sako:

Pepė su mokiniais ir mokytoja vaikšto parke.Mokytoja rodo į beržą ir klausia:

-Pepe,ar gali mums pasakyti, kaip vadinasi šis medis?

-Žinoma,galiu-dalmatinas!

JIS : Valio, pagaliau! Jau galvojau nebesulauksiu!

Jinai: Gal man išeiti?

JIS: Net negalvok apie tai!

JINAI : o tu mane myli?

JIS: Aišku

JINAI: O tu man buvai kada nors neištikimas?

JIS: Kaip tau tai į galvą galėjo ateiti?

Kalbasi miestiete ir kaimiete.Kaimiete perskaicius zurnale apie soliariumus nezinodama ka tai reiskia klausia miestietes:

-Kas tie sioliariumai?

Miestiete juokaudama sako:

-Meslo kruva ;D

Kaimiete nuejo prie tvarto ir isivoliojo mesle .

Sutuoktinių pora buvo pakviesta į kaukių vakarėlį. Tačiau žmonai labai įsiskaudėjo galvą, dėl ko ji liepė vyrui vienam eiti į vakarėlį. Žmona išgėrė vaistų nuo galvos skausmo ir atsigulė į lovą. Po valandos pabudusi, ji pasijuto kuo puikiausiai.

vaziuoja bobute i turgu ir klausia senelio;

-Ka tau nupirkt?

-Batus.

Bobute nuperka batus ir sau daug pirkiniu.Nueina i vaistine ir klausia:

-Gal galit duoti deze batus isideti?

One man (lets call him Johnny) came to gun shop.

J(ohnny):I want a pistol

S(alesman):Choose from this wall (points at wall full of pistols)

J: (points at biggest pistol) I want this,

S: An .44 Magnum? And for what purpose?

J: For shooting cans.

-Petriuk tu gerai matai per šiuos akinius?

-Taip ,mamyte.

-Bet aš ne mamyte.Aš tėvelis...

Policininkas sustabdo vairuotoją. Policininkas:

- Sveikiname, Jūs laimėjote 1000 litų, ką su jais darysit?

Vairuotojas:

- Manau išsilaikysiu teises.

Žmona:

- Nekreipkit į jį dėmesio. Kai girtas, jis visada nusišneka.

Iš galo moteris:

skambutis i turizmo agentura:

-keliones i egipta organizuojat?

-taip.

-i kokius miestus?

-kairas,asuanas,hurgada...

-va!hurgada!tinka.

-puiku,kada norite keliauti?

-kaliauti?!mes cia kryziazodi sprendziam...

Ei, mergaite, jūs tikriausiai čia laukiate princo ant balto žirgo? - Laukiu.- Tai aš jau čia!- O kur princa palikot?

Vienuoles zaidzia fudbola.Viena vieniuole nepataiko ir sako:

-Velnias,ir vel nepataikiau!

Kita vienuole sako:

-Nesakyk taip,zaibas i tave trenks!-drausmina antra.

Vienuoles toliau zaidzia vienuole ir vel nepataike ir sako:

sunus klause tevo?

-ka mes taip velai darom prie pardotuves

tevas sako;

-tu tik grotas pjauk;)

Sėdi bare žmogelis, ir gurkšnoja alų. Tik staiga i bara įeina japonas, prieina prie žmogeliu ir jį išjungia. Išjungias sako čia buvo karatė smugis numeris 51. Kita diena vėl tas pats. Trečia dieną ieina japonas žiuri nėra to žmogelio, patenkints užsisako alaus, bet nespėjus paragauti

Stovi ežiukas ant kelmo ir sako:

- O b*t koks aš stiprus, o b*l koks aš stiprus

ateina meška tik p*st viena ranka nutrenkia ežiuką o tas ir sako:

- O B*t koks aš stiprus, stiprus, bet lengvas

Lieknėjimo receptas:

pirmadienis-nedidelis obuolys,

antradienis-morkytė,

trečiadienis-stiklinė neriebau kefyro,

ketvirtadienis-pusė banano,

penktadienis-bulvė,

šeštadienis-iškrovos diena,

sekmadienis-laidotuvės.

Dievas norėjo sukurti žemę per 10 dienų,bet Chuckas jam davė tik 7.

Čekas Norrisas suskaičiavo iki begalybės du kartus

Atvažiuoja rusas į Angliją.Apsigivena penkių žvaigždučių viežbutyje.(Kadangi viežbutis penkių žvaigždučiu, tai ir liftininkas yra)Laukia tas rusas lifto.Lifto durys atsidaro. Liftininkas sako:

- Down sir?- Rusas trenkia jam per galvą,ir sako:

- Sam ty daun!Kaziol!

Susitinka du draugai. Vienas sako :

- Tai ką gero nuveikei?

-Pinigus ploviau.

-Tai kokį bizniuką prasukai?

-Jokį. Katinas pinigus apši*o.

Susitarė Dievas ir Velnias per metus pastatyti tiltą tarp rojaus ir pragaro, kad žmonės galėtu bendrauti. Susitinka jie du po metu. Velnias savo pusėje pastatė septinių juostu greitkeli na o Dievas nieko. Velnias jo ir klausia:

- O tai kur tavo tilto pusė juk buvome susitaria?

Ateina motina prie stalo ir sako:

- Dukrele, kodėl tavo pažymių knygelė po stalu?

- Nubaudžiau už dvejetuką ,- atsako dukra.

Baigėsi karas. Rusas nusprendė pasistatyti iš likusių metalo laužo likučių būstą arba kokią pastogę...

Praėjo 2mėn susitinka kitas rusas jį ir klausia:

- Na ,kaip sekas?

Marsiečio dienoraštis.2025m.birželio 17 diena.atskrido žemiečiai iš Amerikos.Su savo supertechnologija išlauže mūsų bunkerį per 4 valandas.Davė mėsainių .Buvo saknu,bet visiems neužteko.Suvalgėm žemiečius iš Amerikos.

2030m. liepos 37 diena. Atskrido žemiečiai iš Japonijos.

Veiksmas centriniame Kanados banke. Įeina sena, sena bobulytė paskui save

tempdama didelį lagaminą.

- Kuo galėtume padėti? – prisistato banko tarnautojai, nepatikliai nuzvelgė

lagaminą.

- Man reikia pas banko prezidentą, – atsako senoji.

Elgeta sako:

- Pone, aš visą savaitę nemačiau mėsos!

- Maryte, parodyk jam kotletą!

Mielas Kalėdų Seneli,

Kiniški fejerverkai, kuriuos tu man padovanojai pernai, labai patiko. Šioms Kalėdoms labai prašau padovanok man du kairės rankos pirštukus…

Vaikai klausia tėvo:

- Ar tiesa, kad Dievas mumis rūpinasi?

- Taip tiesa.

- O ar tiesa, kad mus atnešė gandras?

- Taip.

- O dovanas dalina Kalėdų Senelis?

- Taip.

- Tai kam tada judu su mama reikalingi?

Miškas. Viena Šalia auga baravykas ir musmerė. Iš toli pasigirsta grybautojų balsai.

Musmirė ironiškai:

-Dabar kažkam su peliu per kaklą.

Baravykas:

-Kažkam iš kojos per snukį

kalbasi du bičiuliai:

- ka darytum, jei dykumoj sutiktum nuodingą gyvatę?

- aš ją nušaučiau.

- o jei neturėtum šautuvo?

- aš ją nudurčiau.

- o jei neturėtum peilio?

- klausyk, kieno tu pusėje mano ar gyvates??

Pasikvecia Kunigas Zakristijona ir klausia!

-Kas is rusio vagia vyna?

Zakristijonas:

-Ka ka saket labai nesigirdi.

-Kas is rusio vagia vyna?

-nieko nesigirdi.

Kunigas vel:

-Kas is rusio vagia vyna?

Ateina žmogus pas daktarą ir sako :

- Daktare, man kažkas šiknoj negerai..

- O kas ten gali būti gero?

Važiuoja anūkė mašina, o močiutė už vairo.

- Močiute, aš labai bijaau..

- Tai tu daryk kaip aš, vaikeli. Užsimerk!

Lipa du vyrai į labai labai aukštą kalną žiemą.

Vienas murma:

- Pa...pa...pa...

-Pasakysi kai užlipsim.

Užlipę.

- Na tai ką norėjai pasakyti?

- Pa...pa...palikome palapinę apačioje.

- Na tai lipam atgal pasiimti jos.

Kalno viduryje:

Vytauto prospekto šaligatviu vienoje pusėje eina Lansbergis, O kitoje- bobulė.

– Kas vaizduojama šiame paveiksle: saulėtekis ar saulėlydis?

– Saulėlydis.

– Iš kur žinai?

– Pažįstu tą dailininką. Jis tik apie vidurdienį išsiropščia iš lovos.

Kaimiečio dienoraštis:

Pirmadns :nėr ką veikt.

antradns :is neturėjimo ka veikt papjoviau kajmino šuni.

trečiadns:del nudobto suns kajminas padege mano twarta.

ketritdns:Dėl padegto tvarto, išprievartavau kaimyno dukrą.

- Brangioji, aš šiandien einu į naktinę žvejybą.

- Žinau. Viena lydeka jau tris kartus skambino.

Grįžo Mažutis iš Lietuvos krepšinio čempionato Lenkijoje ir galvoja:

- Reikėtų dabar į parduotuvę nueiti, bet kaip čia, išeisiu į lauką žmonės kiaušiniais apmėtys.

Na tai ir sugalvojo, užsidėjo netikrus ūsus prisiklijavo barzda ir išėjo ir mąsto:

- Seneli, ar tavo visi dantys iškritę?

- Visi.

- Tada palaikyk sumuštinį, o aš minutei išbėgsiu į kiemą...

Turguje moterėlė rėkauja:

- Bulvės iš Černobylio...

- Ko tu čia visiems šūkauji, kad iš Černobylio. Juk niekas nepirks, - bara kolegė.

- Perka, dar ir kaip perka! Uošvėms, kaimynams

Atsiprašome, dėl techninių nesklandumų šviesa tunelio gale laikinai išjungta.

Eina girtas žmogelis per mišką. Atsitrenkia į medį ir sako:

-Atsiprašau labai.

Tai kartojasi keletą kartų. Galų gale atsisėda ir sako:

-Aš pasėdėsiu kol jūs praeisit.

Virtuvėje žmona kepa kaušinienę, o vyras stovi šalia ir rėkia:

-Druskos, druskos daugiau! Apversk, apversk greičiau!

-Aš žinau kaip reikia kepti kiaušinienę.

-Aš tiesiog noriu, kad žinotum kaip jaučiuosi, kai tu sėdi šalia manęs man vairuojant mašiną.

Įlipa 2 plėšikai į autobusą. Didelis ir mažas. Didelis sako:

- Dabar visus plėšim ir prievartausim.

Mažas atkerta:

- Ne, tik plėšim.

Didelis:

- Sakau, plėšim ir prievartausim.

Mazas:

- Ne, tik plėšim.

Vieną kartą ūkininkas vedasi karvę keliu ir tranzuoja. Prie jo privažiuoja mersas, atsidaro langas. Vairuotojas sako:

- Tave pavešiu, o kaip karvė?

Ūkininkas sako:

- Bėgs iš paskos.

Taupus kaunietis skambina į laikraštį norėdamas pareikšti užuojautą. Operatorė diktuoja tekstą. Kaunietis:

- Mirė Janė.

Operatorė:

- Galite sakyti daugiau. 5 žodžiai nemokami.

Kaunietis:

- Mirė Janė parduodu volks vagen golf

Mozė perskyrė jūrą, o Chuck Noriss perskyrė Mozę.

Mama siunčia laišką sūnui į kalėjimą.

- Kai tave pasodino, man labai blogai, nei ūkis apdirbtas, nei bulvės sėtos nei daržas artas.

Sūnus iš kalėjimo mamai:

- Tu nesiknisk po tą daržą, po to ir tave pasodins, ir man dar pridės.

Mama sūnui i kalėjimą:

Ateina trys narkomanai į vienuolyną, pagrobia kunigą ir užlipę ant stogo jį numeta. Nukritęs vienuolis ant žemės užsimuša. Vienas iš narkomanų sako:

- Šiandien Betmenas be galių.

Pamoka. Mokytoja pasakoja apie baimę. Onutė pakelia ranką ir pasakoja: "Mano tėvai bijo multikų." Mokytoja: "Kodėl?" Onutė: "Nes kai tik aš pradedu multikus žiūrėti, tėvai nubėga į miegamąjį, pasislepia po kaldra ir pradeda drebėti.

Buvo toks žmogelis, kuris kai išgerdavo ir išgėręs turėjo hobį eiti į 12 aukštą parūkyti. Neišlaikęs pusiausvyros nukrito. Aplink jį apėjo daug žmonių. Prie to žmogelio priėjo kaimynas ir klausia:

- Kas čia nutiko, kad tiek žmonių apėjo?

Žmogelis apsivalęs sako:

Mergina, grįžusi iš povestuvinės kelionės, skambina motinai:

- Mam, aš siaubingai laiminga...

- Įdomu, pasakok greičiau.

- Na, klausykis: vakar pirmą kartą paruošiau vyrui pietus.

- Tikiuosi pasisekė?

- Dar ir kaip. Jis nusprendė pasamdyti virėją.

Dukrytė klausia mamos:

- Mamyte,ar tikrai visi zuikučiai yra maži ir kvaili?

- Taip, mano zuikuti.

Du broliai susiginčyjo, kas greičiau įdegs. Nuėjo pirmas brolis ir atsisėdo ant tvoros ir nusimovė kelnes. Žmogus dažė tvorą rudai ir jį nudažė. Parėjo namo ir sako broliui:

- Žiūrek, matai, kaip įdegiau!!!

- Oho, einu ir aš!!!

Žurnalistas atvykęs į Rusiją klausia ruso:

- Girdėjau pas jus problemos su alkoholiu?

- Problemos su alkoholiu...?! Nemanau. Be alkoholio tai jau problemos..

Kiškis nemoka ištarti žodžio: Trys.

Nueina į parduotuvę ir sako:

- Duokit 4 mandarinus. Vieno nereikia.

Išeina vyras pirkti sraigių. Susitinka su draugais ir eina išgerti bokalo aulaus... Negrįžta 2 dienas namo. Galiausiai grįžo vyras ir nebežinodamas, ką daryti prieš žmonai atidarant duris, pabėrė sraiges ir sako :

- Nu greičiau, greičiau.!!

Kaip atsikratyti tarakonų? Reikia juos suvaryti po spintą ir nupjauti spintos kojas.

Lietuvis, latvis ir rusas atėjo pas karalių pinigų. Karalius sako:

- Iškaskite po duobę.

Vilkas vijosi kiškį. Kiškis pabėgo. Taip jau daug mėnesių. Kiškiui nusibodo bėgioti nuo vilko, todėl nuėjo pas ragana Šautuvo. O ragana sako:

- Nori šautuvo, tai turi atsakyti į tris klausimus. Kelintieji dabar metai?

- 2009-ieji.

- Kokia naujoji prizidentė?

Guli vyras su moterimi "69" pozicijoje. Vyras:

- Brangioji, mniaaam-mniaaam, ar tu žinai, kad šiais metais Eifelio bokštą, mniaaam-mniaam, aplankė šimtas tūkstančių žmonių, mniaaam-mniaaam.

- Ne, nežinau (su pilna burna)

Žmona ir vyras žiūri siaubo filmą. Žmona per filmą pamatė pabaisą ir sušuko:

- O ,mama.

- Vyras priduria: panaši, panaši :*)

Kaleime sėdi kiškis už laikrodžio vagyste, o vilkas už karvės pavogimą. Tai vilkas nusprendė paerzinti kiški ir jam sako:

-Ei, ar žinai, kiek dabar valandų ?

O kiškis jam atsako:

-Dar turbūt ne laikas melžti karves.

kalbasi du bičiuliai:

- ka darytum, jei dykumoj sutiktum nuodingą gyvatę?

- aš ją nušaučiau.

- o jei neturėtum šautuvo?

- aš ją nudurčiau.

- o jei neturėtum peilio?

- klausyk, kieno tu pusėje mano ar gyvates??

Pasikvecia Kunigas Zakristijona ir klausia!

-Kas is rusio vagia vyna?

Zakristijonas:

-Ka ka saket labai nesigirdi.

-Kas is rusio vagia vyna?

-nieko nesigirdi.

Kunigas vel:

-Kas is rusio vagia vyna?

Ateina žmogus pas daktarą ir sako :

- Daktare, man kažkas šiknoj negerai..

- O kas ten gali būti gero?

Važiuoja anūkė mašina, o močiutė už vairo.

- Močiute, aš labai bijaau..

- Tai tu daryk kaip aš, vaikeli. Užsimerk!

Lipa du vyrai į labai labai aukštą kalną žiemą.

Vienas murma:

- Pa...pa...pa...

-Pasakysi kai užlipsim.

Užlipę.

- Na tai ką norėjai pasakyti?

- Pa...pa...palikome palapinę apačioje.

- Na tai lipam atgal pasiimti jos.

Kalno viduryje:

Vytauto prospekto šaligatviu vienoje pusėje eina Lansbergis, O kitoje- bobulė.

– Kas vaizduojama šiame paveiksle: saulėtekis ar saulėlydis?

– Saulėlydis.

– Iš kur žinai?

– Pažįstu tą dailininką. Jis tik apie vidurdienį išsiropščia iš lovos.

Kaimiečio dienoraštis:

Pirmadns :nėr ką veikt.

antradns :is neturėjimo ka veikt papjoviau kajmino šuni.

trečiadns:del nudobto suns kajminas padege mano twarta.

ketritdns:Dėl padegto tvarto, išprievartavau kaimyno dukrą.

- Brangioji, aš šiandien einu į naktinę žvejybą.

- Žinau. Viena lydeka jau tris kartus skambino.

Grįžo Mažutis iš Lietuvos krepšinio čempionato Lenkijoje ir galvoja:

- Reikėtų dabar į parduotuvę nueiti, bet kaip čia, išeisiu į lauką žmonės kiaušiniais apmėtys.

Na tai ir sugalvojo, užsidėjo netikrus ūsus prisiklijavo barzda ir išėjo ir mąsto:

- Seneli, ar tavo visi dantys iškritę?

- Visi.

- Tada palaikyk sumuštinį, o aš minutei išbėgsiu į kiemą...

Turguje moterėlė rėkauja:

- Bulvės iš Černobylio...

- Ko tu čia visiems šūkauji, kad iš Černobylio. Juk niekas nepirks, - bara kolegė.

- Perka, dar ir kaip perka! Uošvėms, kaimynams

Atsiprašome, dėl techninių nesklandumų šviesa tunelio gale laikinai išjungta.

Eina girtas žmogelis per mišką. Atsitrenkia į medį ir sako:

-Atsiprašau labai.

Tai kartojasi keletą kartų. Galų gale atsisėda ir sako:

-Aš pasėdėsiu kol jūs praeisit.

Virtuvėje žmona kepa kaušinienę, o vyras stovi šalia ir rėkia:

-Druskos, druskos daugiau! Apversk, apversk greičiau!

-Aš žinau kaip reikia kepti kiaušinienę.

-Aš tiesiog noriu, kad žinotum kaip jaučiuosi, kai tu sėdi šalia manęs man vairuojant mašiną.

Įlipa 2 plėšikai į autobusą. Didelis ir mažas. Didelis sako:

- Dabar visus plėšim ir prievartausim.

Mažas atkerta:

- Ne, tik plėšim.

Didelis:

- Sakau, plėšim ir prievartausim.

Mazas:

- Ne, tik plėšim.

Vieną kartą ūkininkas vedasi karvę keliu ir tranzuoja. Prie jo privažiuoja mersas, atsidaro langas. Vairuotojas sako:

- Tave pavešiu, o kaip karvė?

Ūkininkas sako:

- Bėgs iš paskos.

Taupus kaunietis skambina į laikraštį norėdamas pareikšti užuojautą. Operatorė diktuoja tekstą. Kaunietis:

- Mirė Janė.

Operatorė:

- Galite sakyti daugiau. 5 žodžiai nemokami.

Kaunietis:

- Mirė Janė parduodu volks vagen golf

Mozė perskyrė jūrą, o Chuck Noriss perskyrė Mozę.

Mama siunčia laišką sūnui į kalėjimą.

- Kai tave pasodino, man labai blogai, nei ūkis apdirbtas, nei bulvės sėtos nei daržas artas.

Sūnus iš kalėjimo mamai:

- Tu nesiknisk po tą daržą, po to ir tave pasodins, ir man dar pridės.

Mama sūnui i kalėjimą:

Ateina trys narkomanai į vienuolyną, pagrobia kunigą ir užlipę ant stogo jį numeta. Nukritęs vienuolis ant žemės užsimuša. Vienas iš narkomanų sako:

- Šiandien Betmenas be galių.

Pamoka. Mokytoja pasakoja apie baimę. Onutė pakelia ranką ir pasakoja: "Mano tėvai bijo multikų." Mokytoja: "Kodėl?" Onutė: "Nes kai tik aš pradedu multikus žiūrėti, tėvai nubėga į miegamąjį, pasislepia po kaldra ir pradeda drebėti.

Buvo toks žmogelis, kuris kai išgerdavo ir išgėręs turėjo hobį eiti į 12 aukštą parūkyti. Neišlaikęs pusiausvyros nukrito. Aplink jį apėjo daug žmonių. Prie to žmogelio priėjo kaimynas ir klausia:

- Kas čia nutiko, kad tiek žmonių apėjo?

Žmogelis apsivalęs sako:

Mergina, grįžusi iš povestuvinės kelionės, skambina motinai:

- Mam, aš siaubingai laiminga...

- Įdomu, pasakok greičiau.

- Na, klausykis: vakar pirmą kartą paruošiau vyrui pietus.

- Tikiuosi pasisekė?

- Dar ir kaip. Jis nusprendė pasamdyti virėją.

Dukrytė klausia mamos:

- Mamyte,ar tikrai visi zuikučiai yra maži ir kvaili?

- Taip, mano zuikuti.

Du broliai susiginčyjo, kas greičiau įdegs. Nuėjo pirmas brolis ir atsisėdo ant tvoros ir nusimovė kelnes. Žmogus dažė tvorą rudai ir jį nudažė. Parėjo namo ir sako broliui:

- Žiūrek, matai, kaip įdegiau!!!

- Oho, einu ir aš!!!

Žurnalistas atvykęs į Rusiją klausia ruso:

- Girdėjau pas jus problemos su alkoholiu?

- Problemos su alkoholiu...?! Nemanau. Be alkoholio tai jau problemos..

Kiškis nemoka ištarti žodžio: Trys.

Nueina į parduotuvę ir sako:

- Duokit 4 mandarinus. Vieno nereikia.

Išeina vyras pirkti sraigių. Susitinka su draugais ir eina išgerti bokalo aulaus... Negrįžta 2 dienas namo. Galiausiai grįžo vyras ir nebežinodamas, ką daryti prieš žmonai atidarant duris, pabėrė sraiges ir sako :

- Nu greičiau, greičiau.!!

Kaip atsikratyti tarakonų? Reikia juos suvaryti po spintą ir nupjauti spintos kojas.

Lietuvis, latvis ir rusas atėjo pas karalių pinigų. Karalius sako:

- Iškaskite po duobę.

Vilkas vijosi kiškį. Kiškis pabėgo. Taip jau daug mėnesių. Kiškiui nusibodo bėgioti nuo vilko, todėl nuėjo pas ragana Šautuvo. O ragana sako:

- Nori šautuvo, tai turi atsakyti į tris klausimus. Kelintieji dabar metai?

- 2009-ieji.

- Kokia naujoji prizidentė?

Guli vyras su moterimi "69" pozicijoje. Vyras:

- Brangioji, mniaaam-mniaaam, ar tu žinai, kad šiais metais Eifelio bokštą, mniaaam-mniaam, aplankė šimtas tūkstančių žmonių, mniaaam-mniaaam.

- Ne, nežinau (su pilna burna)

Žmona ir vyras žiūri siaubo filmą. Žmona per filmą pamatė pabaisą ir sušuko:

- O ,mama.

- Vyras priduria: panaši, panaši :*)

Kaleime sėdi kiškis už laikrodžio vagyste, o vilkas už karvės pavogimą. Tai vilkas nusprendė paerzinti kiški ir jam sako:

-Ei, ar žinai, kiek dabar valandų ?

O kiškis jam atsako:

-Dar turbūt ne laikas melžti karves.

Vaikai klausia tėvo:

- Ar tiesa, kad Dievas mumis rūpinasi?

- Taip tiesa.

- O ar tiesa, kad mus atnešė gandras?

- Taip.

- O dovanas dalina Kalėdų Senelis?

- Taip.

- Tai kam tada judu su mama reikalingi?

Miškas. Viena Šalia auga baravykas ir musmerė. Iš toli pasigirsta grybautojų balsai.

Musmirė ironiškai:

-Dabar kažkam su peliu per kaklą.

Baravykas:

-Kažkam iš kojos per snukį

kalbasi du bičiuliai:

- ka darytum, jei dykumoj sutiktum nuodingą gyvatę?

- aš ją nušaučiau.

- o jei neturėtum šautuvo?

- aš ją nudurčiau.

- o jei neturėtum peilio?

- klausyk, kieno tu pusėje mano ar gyvates??

Pasikvecia Kunigas Zakristijona ir klausia!

-Kas is rusio vagia vyna?

Zakristijonas:

-Ka ka saket labai nesigirdi.

-Kas is rusio vagia vyna?

-nieko nesigirdi.

Kunigas vel:

-Kas is rusio vagia vyna?

Ateina žmogus pas daktarą ir sako :

- Daktare, man kažkas šiknoj negerai..

- O kas ten gali būti gero?

Važiuoja anūkė mašina, o močiutė už vairo.

- Močiute, aš labai bijaau..

- Tai tu daryk kaip aš, vaikeli. Užsimerk!

Lipa du vyrai į labai labai aukštą kalną žiemą.

Vienas murma:

- Pa...pa...pa...

-Pasakysi kai užlipsim.

Užlipę.

- Na tai ką norėjai pasakyti?

- Pa...pa...palikome palapinę apačioje.

- Na tai lipam atgal pasiimti jos.

Kalno viduryje:

Vytauto prospekto šaligatviu vienoje pusėje eina Lansbergis, O kitoje- bobulė.

– Kas vaizduojama šiame paveiksle: saulėtekis ar saulėlydis?

– Saulėlydis.

– Iš kur žinai?

– Pažįstu tą dailininką. Jis tik apie vidurdienį išsiropščia iš lovos.

Kaimiečio dienoraštis:

Pirmadns :nėr ką veikt.

antradns :is neturėjimo ka veikt papjoviau kajmino šuni.

trečiadns:del nudobto suns kajminas padege mano twarta.

ketritdns:Dėl padegto tvarto, išprievartavau kaimyno dukrą.

- Brangioji, aš šiandien einu į naktinę žvejybą.

- Žinau. Viena lydeka jau tris kartus skambino.

Grįžo Mažutis iš Lietuvos krepšinio čempionato Lenkijoje ir galvoja:

- Reikėtų dabar į parduotuvę nueiti, bet kaip čia, išeisiu į lauką žmonės kiaušiniais apmėtys.

Na tai ir sugalvojo, užsidėjo netikrus ūsus prisiklijavo barzda ir išėjo ir mąsto:

- Seneli, ar tavo visi dantys iškritę?

- Visi.

- Tada palaikyk sumuštinį, o aš minutei išbėgsiu į kiemą...

Turguje moterėlė rėkauja:

- Bulvės iš Černobylio...

- Ko tu čia visiems šūkauji, kad iš Černobylio. Juk niekas nepirks, - bara kolegė.

- Perka, dar ir kaip perka! Uošvėms, kaimynams

Atsiprašome, dėl techninių nesklandumų šviesa tunelio gale laikinai išjungta.

Eina girtas žmogelis per mišką. Atsitrenkia į medį ir sako:

-Atsiprašau labai.

Tai kartojasi keletą kartų. Galų gale atsisėda ir sako:

-Aš pasėdėsiu kol jūs praeisit.

Virtuvėje žmona kepa kaušinienę, o vyras stovi šalia ir rėkia:

-Druskos, druskos daugiau! Apversk, apversk greičiau!

-Aš žinau kaip reikia kepti kiaušinienę.

-Aš tiesiog noriu, kad žinotum kaip jaučiuosi, kai tu sėdi šalia manęs man vairuojant mašiną.

Įlipa 2 plėšikai į autobusą. Didelis ir mažas. Didelis sako:

- Dabar visus plėšim ir prievartausim.

Mažas atkerta:

- Ne, tik plėšim.

Didelis:

- Sakau, plėšim ir prievartausim.

Mazas:

- Ne, tik plėšim.

Vieną kartą ūkininkas vedasi karvę keliu ir tranzuoja. Prie jo privažiuoja mersas, atsidaro langas. Vairuotojas sako:

- Tave pavešiu, o kaip karvė?

Ūkininkas sako:

- Bėgs iš paskos.

Taupus kaunietis skambina į laikraštį norėdamas pareikšti užuojautą. Operatorė diktuoja tekstą. Kaunietis:

- Mirė Janė.

Operatorė:

- Galite sakyti daugiau. 5 žodžiai nemokami.

Kaunietis:

- Mirė Janė parduodu volks vagen golf

Mozė perskyrė jūrą, o Chuck Noriss perskyrė Mozę.

Mama siunčia laišką sūnui į kalėjimą.

- Kai tave pasodino, man labai blogai, nei ūkis apdirbtas, nei bulvės sėtos nei daržas artas.

Sūnus iš kalėjimo mamai:

- Tu nesiknisk po tą daržą, po to ir tave pasodins, ir man dar pridės.

Mama sūnui i kalėjimą:

Ateina trys narkomanai į vienuolyną, pagrobia kunigą ir užlipę ant stogo jį numeta. Nukritęs vienuolis ant žemės užsimuša. Vienas iš narkomanų sako:

- Šiandien Betmenas be galių.

Pamoka. Mokytoja pasakoja apie baimę. Onutė pakelia ranką ir pasakoja: "Mano tėvai bijo multikų." Mokytoja: "Kodėl?" Onutė: "Nes kai tik aš pradedu multikus žiūrėti, tėvai nubėga į miegamąjį, pasislepia po kaldra ir pradeda drebėti.

Buvo toks žmogelis, kuris kai išgerdavo ir išgėręs turėjo hobį eiti į 12 aukštą parūkyti. Neišlaikęs pusiausvyros nukrito. Aplink jį apėjo daug žmonių. Prie to žmogelio priėjo kaimynas ir klausia:

- Kas čia nutiko, kad tiek žmonių apėjo?

Žmogelis apsivalęs sako:

Mergina, grįžusi iš povestuvinės kelionės, skambina motinai:

- Mam, aš siaubingai laiminga...

- Įdomu, pasakok greičiau.

- Na, klausykis: vakar pirmą kartą paruošiau vyrui pietus.

- Tikiuosi pasisekė?

- Dar ir kaip. Jis nusprendė pasamdyti virėją.

Dukrytė klausia mamos:

- Mamyte,ar tikrai visi zuikučiai yra maži ir kvaili?

- Taip, mano zuikuti.

Du broliai susiginčyjo, kas greičiau įdegs. Nuėjo pirmas brolis ir atsisėdo ant tvoros ir nusimovė kelnes. Žmogus dažė tvorą rudai ir jį nudažė. Parėjo namo ir sako broliui:

- Žiūrek, matai, kaip įdegiau!!!

- Oho, einu ir aš!!!

Žurnalistas atvykęs į Rusiją klausia ruso:

- Girdėjau pas jus problemos su alkoholiu?

- Problemos su alkoholiu...?! Nemanau. Be alkoholio tai jau problemos..

Kiškis nemoka ištarti žodžio: Trys.

Nueina į parduotuvę ir sako:

- Duokit 4 mandarinus. Vieno nereikia.

Išeina vyras pirkti sraigių. Susitinka su draugais ir eina išgerti bokalo aulaus... Negrįžta 2 dienas namo. Galiausiai grįžo vyras ir nebežinodamas, ką daryti prieš žmonai atidarant duris, pabėrė sraiges ir sako :

- Nu greičiau, greičiau.!!

Kaip atsikratyti tarakonų? Reikia juos suvaryti po spintą ir nupjauti spintos kojas.

Lietuvis, latvis ir rusas atėjo pas karalių pinigų. Karalius sako:

- Iškaskite po duobę.

Vilkas vijosi kiškį. Kiškis pabėgo. Taip jau daug mėnesių. Kiškiui nusibodo bėgioti nuo vilko, todėl nuėjo pas ragana Šautuvo. O ragana sako:

- Nori šautuvo, tai turi atsakyti į tris klausimus. Kelintieji dabar metai?

- 2009-ieji.

- Kokia naujoji prizidentė?

Guli vyras su moterimi "69" pozicijoje. Vyras:

- Brangioji, mniaaam-mniaaam, ar tu žinai, kad šiais metais Eifelio bokštą, mniaaam-mniaam, aplankė šimtas tūkstančių žmonių, mniaaam-mniaaam.

- Ne, nežinau (su pilna burna)

Žmona ir vyras žiūri siaubo filmą. Žmona per filmą pamatė pabaisą ir sušuko:

- O ,mama.

- Vyras priduria: panaši, panaši :*)

Kaleime sėdi kiškis už laikrodžio vagyste, o vilkas už karvės pavogimą. Tai vilkas nusprendė paerzinti kiški ir jam sako:

-Ei, ar žinai, kiek dabar valandų ?

O kiškis jam atsako:

-Dar turbūt ne laikas melžti karves.

Eina zuikis į kiną ir sutinka vilką. Šis sako;

-Kur eini?

-Į kiną, - atsako zuikis.

-Veskis ir mane, - prašo vilkas.

-Gerai, tik jei norėsi keiktis, vietoj keiksmažodžių vartok gėlių pavadinimus.

Romantiškas keliautojas vakare vaikštinėja ir ant kalvelės pamato stovintį vaiką, žiūrintį į horizontą.

Keliautojas prieina ir atsidūsta:

- Ak, kaip malonu žiūrėti, kaip mažas berniukas grožisi saulėlydžiu...

- Tai ne saulėlydis, pone. Tai mūsų mokykla dega...

Du zombiai naktį vaikštinėjo po kapines ir rado motociklą.

- Varom pasivažinėti?

- Gerai, tu čia truputį palauk, aš tuoj grįšiu...

Anas zombis grįžta su dviem paminklais.

- Kam tau jie?

- Be dokumentų gi nevažinėsim...

Du durneliai kalbasi Pamišėlių namuose:

- Na, kaip tau mano naujas romanas? - klausia vienas.

- Gan neblogas, tik kad labai jau daug veikėjų.

Iš koridoriaus galo atsklinda seselės balsas:

- Kas paėmė telefonų knygą?!

Vyras - žmonai:

- Kur tie pinigai, kuriuos buvau atidėjęs kelionei?

- Oi, pamiršau tau pasakyti... aš už juos kailinius nusipirkau...

Po kurio laiko vyras skambina:

- Kur Vytautas Didysis pasiekė savo pirmąją pegalę? - klausia mokytoja.

- 139-ame mūsų istorijos vadovėlio puslapyje! - atsako mokinys...

Grįžta vyras namo iš darbo, žiūri jo žmona nuoga lovoj guli. Jau 100% meilužis galvoja jis. Visur ieško niekur neranda. Pažiuri į balkoną, ten rankos matosi, kažkas pasikabinęs. Nieko nelaukęs paėmė spintelę ir metė į tą žmogų. Po savaitės teisme nukentėjusis:

Aš norėjau Tau atsiusti kažką mielo ir tokio, kas priverstų visą laiką šypsotis, bet paštininkas liepė išlipti iš pašto dėžutės...

Tėvas atėjo pasiimt vaiko iš darželio:

- Kuris jūsų vaikas?

- Nesvarbu, vis tiek rytoj atvesiu...

Per Šv. Kalėdas ateina Kalėdų senelis, per Šv. Vėlykas ateina vėlykų bobute, o per Šv. Kūčias ateina... Kučinskas...

- Daktare, man atrodo, turiu problemų, susijusių su regėjimu...

- Tikrai turite, nes čia ne poliklinika, o bankas!

Kava "Trys viename" susideda iš kavos, cukraus ir grietinėlės. Arbata "Trys viename" susideda iš raištelio, maišelio ir arbatos.

Prieina policininkas prie žvejo ir sako:

- Mokėk baudą,žvejoji draudžiamoje vietoje!

- Aš ne žvejoju, o slieką maudau.

- Na, parodyk slieką.

Apžiūrėjo policininkas slieką ir sako:

- Mokėk baudą!

- Už ką!? - klausia žvejys.

Gegužės pabaiga. Per paskutine klasės valandėlę mokytoja klausia:

- Na, vaikai, kas jums buvo sunkiausia 7-oje klasėje?

- Paaiškinti pardavėjai, kam mes perkam degtinę...

Į bėga žmogelis pas daktarą:

-Daktare, man kažkas šiknoj negerai!

- Nu kas ten gali būti gero...

- Kodėl liūdi kalendorius?

- Nes jo dienos suskaičiuotos!

- Kodėl raganos skraido ant šluotų?

- Todėl,kad siurbliai per sunkūs...

- Kažkas čia negerai? - pasakė Pagrandukas baigdamas valgyti lapę...