Anekdotai

Kūno kultūros mokytojas:

- Rūkaliai išeina į priekį!

Išėjo keletas žmonių.

- Tie kas nerūko - bėgat 300 m. Na, o mes, parūkysim kol jie grįš...

Nuo gimimo aklas vaikas atsibunda ryte ir jaučia, kad ant akių užrištas kažkoks tvarstis. Ir klausia mamos:

- Mama, kodėl pas mane akys užrištos?

- Vaikeli, kol tu miegojai, tau padarė operaciją, ir tu dabar galėsi matyt.

Mikė sako Paršeliui:

– Tai tu man sakei, kad braškės raudonos ir taškuotos?

– Taip, o ką?

– Ach, aš per tave prisirijau boružių!

Eina žmogus per dykumą, ištrokšta mato balą, o prie jo raštelį "negerk žagsėsi", o jis vistiek išgėrė.Eina toliau žagt žagt.Eina toliau užsimano valgyt pamato sriubos lėkšte, o prie jos raštelis"nevalgyk bezdėsi", o jis vistiek suvalgė.Eina toliau "žagt pirst".Eina toliau užsimano į wc pamato tuo

Paliko tėvas 3 sūnum palikimą...

- Z*j*b*s,- pasakė ketvirtas...

Nusišypsok! Ir gyvenimas išmuš tau dantys.

- Kas gali užmužti Žmogų Vorą?

- Žmogus Šlepetė...

Atbėga mažasis Vovačka pas mamą. Mama užsiėmus, tvarkosi, laukia svečių.

Vova:

- Mama mama!!! Nori eilėraštuką pasakysiu?

Mama:

- Vovačka palauk, tuoj svečiai ateis prie jų galėsi pasakyti.

Koks skirtumas tarp žmogaus, kuris krenta iš penkto aukšto ir to, kuris krenta iš pirmo aukšto? Kai krenta iš pirmo tai tada būna BUM! ir tada AAAAAAAA!!! O kai krenta iš penkto, tai būna AAAAAAAA!!! Ir tik tada BUM!

Ateina vyras pas daktarą ir skundžiasi:

- Mane žmona palikt ruošiasi, nes pas mane kiekvieną naktį ateina nykštukas ir sako:

- Varom pam**t

Daktaras:

- Tai jūs jam pasakykit, kad nenorit.

Po pusės metų susitinka daktaras tą patį vyrą ir klausia:

Bėga močiute 60 metų ir šaukia:

- Išprievartavo, išprievartavo

Sustabdo policininkas ir klausia:

- Kas? Kur? Kada?

- Močiute atsako: oj suneli.. prieš 40 metų

- Tai kodėl dabar šauki?

- Malonu prisiminti...

Černobylyje, kad veltui žemė nestovėtų, pasodino tabaką, iš kurio padarė cigaretes, o ant pakuotės parašė: "Sveikatos Ministerija paskutinį kartą įspėja..."

Draugas draugui:

- Kaip man skauda dantį...

- Bet tu neik pas tuos dantistus tu nueik į galežinkelio stotį pririšk dantį siūlu prie traukinio ir tau ištrauks nemokamai.

Po kelių dienų:

- Nu kaip, ištraukė dantį?

Ateina pas merginą meilužis, girdi mergina, kad grįžta vyras. Meilužis pasisiūlo lipti į spintą. Mergina nesutinka:

- Ne, mano vyras ten švarką kabinasi,geriau lipk į laikrodį.Vyriškis įlipa į laikrodį ir tiksi.Grįžta vyras ir girdi tik-tik.

Vyras grįžta iš parduotuvės su pirkinių maišu. Žmona krauna lauk prekes ir burba:

- Na kiek kartų tau galima sakyt - jeigu ant sulčių pakelio parašyta 100% - tai sultys, o jeigu 40% - tai nektaras.

Vyras nušvinta:

- Va va, aš tau seniai sakiau, kad degtinė - tai nektaras!

Grįžta vyras iš darbo pavargęs, išalkęs.. Virtuvėje randa lapelį: "Vakarienei žuvis. Meškerės spintoje."

Du kaušiniai susitinka keptuvėje.

Vienas klausia:

- Kaip laikais?

- Et, šiandien jaučiuosi kaip sudaužytas!

Sėdi dviese - paniurę, su skaudančiom galvom.

- O paskui kur mes ėjome?

- Namo.

- Na, grįžome namo...

- Ne iš karto. Iš pradžių užsukome į baldų parduotuvę.

- Taip?.. O ko? Ar aš norėjau ką nors nusipirkti... ar?

Iš objekto dingo trys dėžės.

Policininkas klausia sargo:

-Kas atsitiko?

-Dingo trys dėžės!

-O kaip jos dingo?

-Nu aš nemiegu tikrai nemiegu prabundu žiūriu tryju dėžiu nėra!!!

- Nu, kaip?

- Aštuoni.

- Kas aštuoni?

- O kas nu kaip?

Išgerkim už tai, kad lygūs laukai, kad rankoje alų, ne šūdą laikai...

Vedybinis šampanas: vyras geria, žmona putoja.

Grįžta Petras namo prisigėręs dėgtines. Aišku jo žmona Stasė supyksta ant jo ir sako:

- Nu Petrai, Petrai kiek tu išgėrei...

Petras:

- Atleisk, daugiau negalėjau.

- O, kaip seniai tave mačiau! Ką dabar dirbi?

- Prekiauju baldais.

- Ir kaip sekasi?

- Puikiai! Namuose liko tik šiukšlių dėžė.

Jis užkasė karo kirvį ir tada pagalvojo kur dėti palaikus.

Kažkas čia ne taip, - pasakė Izaokas Niutonas, kai jam ant galvos nukrito kriaušė.

Skambina Petras į kelionių agentūrą ir klausia:

- Pas jus vyksta kelionės į Japoniją?

- Taip.

- O į kokius miestus?

- Į Tokiją, Osaką, Kobę, Fukuoką...

- O! Fukuoka tinka!

- Smagu, kad norite keliauti.

Ateina žėmaitis į parduotuvę ir pardavėja klausia:

- Ko norėsite?

- Kapyra

- Man tai viskas gerai, o jums?

- Rūgščia pėna gluši vėna!

Užrašas kapinėse ant paminklo: "Čia gali būti Jūsų reklama..."

Važiuoja bobutė autobusu ir ranka muša per galvą, krutinę ir pasturgalį, ir taip be paliavos. Netoliese sėdintis kunigas nusistebi tokiu bobutės elgesiu ir klausia:

- Močiut, ko tu taip keistai meldiesi???

Bobutė atsako:

Kaime keliuku eina laidotuvių procesija, veža velionį į amžinojo poilsio vietą. Pasikinkę arkliuką, senu vežimaičiu. Kelias duobėtas, žmonės liūdi, eina galvas nuleidę. Plumt vežimaitis per akmenį ir išvirto velionis ant kelio. Niekas nepastebėjo.

-Panele,koks jūsų telefons?

-"nokia"

-Ne,koks numeris?

-"bitės"

-Ėėė...kokie skaičiai?

-Arabiški.

Važiuoja troleibusu bobute, o priešais ją forsas sėdi.

Staiga forsas atsisuka:

- Babut, tcyliek...

Bobutė gužtelėjo pečiais ir toliau važiuoja. Po kiek laiko forsas vėl atsisuka:

- Babut, tcyliek...

Kas? - Nešikas.

Ko? - Neš....

– Gimtadienio proga nupirkau žmonai perlų vėrinį! – giriasi bičiuliui Petraitis.

– Bet juk žadėjai pirkti automobilį.

– Taip, bet niekur negalėjau rasti netikro…

Ligoninėje prie akvariumo stovi ligonis ir prašo:

– Noriu namo, mašinos.

Prieina seselė ir sako:

– Čia juk ne auksinė žuvelė.

– Va va, aš jam jau visą valandą bandau tai pasakyti! – atsiliepė auksinė žuvelė.

Dukra klausia mamos:

– Mama, ar tikrai zuikučiai patys kvailiausi gyvūnėliai pasaulyje?

– Taip, mano zuikuti, taip.

Įsilaužė vagis į vieną butą. Eina pro šeimininko lovą. Jis pabunda, pažvelgia į vagį.

– Kas tu?

– Vagis.

– Ko čia atėjai?

– Pinigų.

– Jeigu ką rasi, tai ir man duok.

Sūnus prašo tėvą:

– Ar galėtum man šiam vakarui paskolinti mašiną?

Tėvas sūnui:

– O tai kam tau tada kojos?

– Viena stabdžiams spausti, kita – greičio pedalui.

Ateina vaikas į vaistinę ir prašo:

– Duokit man vaistų.

– O kuo tu sergi?

– Dar kol kas niekuo, bet šiuo metu tėtė varto mano pažymių knygelę.

– Kaimynėle, jūsų trys berniūkščiai siaubia mano vyšnias.

– Viešpatie, o kurgi ketvirtas?

Susitinka du bičiuliai. Džiaugsmingai pasisveikina plekšnodami vienas kitam per pečius.

– Kas naujo?

– Neseniai atidariau juvelyrinių dirbinių parduotuvę.

– Iš kur gavai tiek pinigų?

– Kokių pinigų? Turėjau gerą visraktį, ir viskas.

Įsilaužia vagis į butą. Susirenka visus vertingus daiktus viename kambaryje, antrame, įžengia į trečią, o ten tupi didžiulis šuo ir urzgia. Vagis ima trauktis atatupstas, bet ūmiai pasigirsta balsas:

– Na ką, vogti atėjai?

Parke ant suolelio sėdi mažas berniukas ir garsiai kūkčioja.

– Ko verki? – teiraujasi pagyvenusi moteris.

– Mano šuo pradingo.

– Nesijaudink, šuo tikrai ras namus.

– Jis tai, aišku, ras, o kaip aš?..

– Kai ankstų rytą išgirstu skambant žadintuvą, man atrodo, kad į mane šaudo.

– Na ir kaip, šoki iš lovos?

– Ne, guliu tarsi užmuštas…

Klientas padavėjui:

– Norėčiau karbonado.

– Neturime.

– O kiaušinienės?

– Irgi neturime.

– Tuomet paduokite man apsiaustą!

Padavėjas pažvelgia į kabyklą ir sako:

– Labai gaila, bet ir apsiausto jau nebėra…

– Na, ir kaip mano metodas nuo nemigos? Veikia?

– Vis skaičiuoju. Pavyzdžiui, vakar suskaičiavau iki 367 899!!!

– Ir užmigote?

– Ne. Jau buvo laikas keltis.

Žmona dūsauja:

– Kaip viskas įgriso! Noriu imtis kažko ypatingo, ko nors, ko dar nesu dariusi…

– O, tai labai gerai! – atsiliepia vyras. – Suadyk man kojines.

– Eik namo, jau devynios.

– Neisiu, nes gausiu į kailį.

– O kada eisi?

– Už trijų valandų.

– Bet juk tada tau dar labiau iškarš kailį!

– Tikrai ne! Tada visi džiaugsis, kad man nieko neatsitiko.

Duktė nesutaria su sužadėtiniu ir skundžiasi motinai:

– Mama, ką daryti? Kai mudu susitinkame, Justinas visada man įteikia nuvytusių gėlių.

– Liaukis galų gale vėluoti į pasimatymus.

– Tėveli, ar užaugęs galėsiu daryti viską, neklausdamas mamos leidimo?

– Taip, sūneli.

– Tai kada tu, tėveli, užaugsi?

– Girdėjau, tavo žmona labai taupi? – paklausė vienas draugo suvalkiečio.

– Labai! – atsakė šis su pasididžiavimu. – Ji netgi žiūrėdama vieną akį užmerkia – tausoja regėjimą.

– Ką mezgi, močiute?

– Megztinį, vaikeli.

– O kodėl taip skubi?

– Noriu suspėti, kol nesibaigė šis siūlų kamuolėlis…

Senelė anūkėliui:

– Ar pasidalinai su sesute obuolius, kuriuos atnešiau?

– Ooo! Taip, senele. Atidaviau jai didžiąją dalį – sėklytes. Galės pasisodinti! Oho, kokios obelys išaugs!

Žmogelis buvo pas būrėją. Būrėja jam išbūrė, kad jo vienas poelgis pražudys visą žmoniją. Eina tada žmogelis namo visas susirūpinęs ir galvoja, kad geriau jis nusižudys, nei pražudys visą žmoniją.

Mergina stotyje susistabdo taksi:

- Ar pavešite iki Žemųjų Panerių?

- Taip, sėskit.

- O ar galėsiu atsiskaityti natūra?

Vairuotojas įdėmiai apžiūri merginą ir taria:

- Iki Žemųjų Panerių už 10 litų... Ne.

Skambutis į gelbėjimo tarnybą:

- Sveiki, aš medžiotojas, važiavau už miesto partrenkiau asilą... Ką man dabar daryti?

- Asilas stipriai nukentėjo?

- Jis nekruta, ant kelio kraujo klanas...

- Jūs sakėte, kad Jūs medžiotojas?

- Taip...

Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Susiduria su vyriškio žvilgsniu ir ima priekaištauti:

- Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?!

- Čia gi jokios nedorybės, sesute...

- Ana, - piktokai prisistato vienuolė.

Vieną kartą žmogelis nudazė savo kiemo tvorą raudonai, ir ateina jis ryte, žiūri ten sėdi du durniai ir laižo tvorą

Vakare kai jau tvora buvo visa nulaižyta žmogus nudažė ją žalia spalva ateina ryte žiuri sėdi du durniai ir nelaižo tvoros. Klausia žmogelis:

Dešimt knygų, kurių niekas nepirktu:

10. "Kaip išleisti milijoną"

9. "Etiketas viešajame transporte"

8. "Sceninio dainavimo pradžiamokslis" autorius Eugenijus Ostapenka.

7. "Kiekviena daina vis kitokia..." autorė Alina Orlova.

Grįžta šernas į mišką. Asiliuko namą nugriauna, lapę užmuša, o pelėdą išprievartauja. Priena prie Mikės Pūkuotuko namo pabeldžia į duris ir klausia:

- Ar yra kas namie?

- Ne, nėra, o ką jam perduoti?

- Pasakyk, kad Knysliukas grįžo iš kariuomenės grįžo.

Važiuoja autostrada ūkininkai.Vyras ir klausia žmonos:

- Ko ta mūsų karvė bėga tokiu greičiu kaip ir mes, ir mirkčioja akim?

Žmona atsako:

- Petrai, posūkį daro.

- Daktare, ar mano operacija buvo sėkminga?

- Atleisk, Jonai, aš šv. Petras...

Ryte vyriškis sunkiai prasikrapšto akis,eina į vonią ir žiūri į veidrodį. Veidas visas apdraskytas, po akim mėlynė, marškiniai suplėšyti.

- Velnias, ir vėl ateiviai buvo pagrobę...

Pianistas sako draugei:

- Šį vakar aš grosiu tik tau.

- Nebūk toks pesimistas, tikrai ateis ir daugiau žmonių.

Važiuoja sūnus su tėvu per laukus, žiūri arklys ganosi, o arklio organas nukaręs iki žemės, sūnus ir klausia tėvo:-Tėveli, kas čia? Tėvas suglumęs, sako:-Žinai, sūneli, nei šis, nei tas.

Važiuoja kaimietis su dviem arkliais ir taip juos keikia ir anaip, kad jie blogi lėtai bėga pavažiuoja kokia 1 km žiuri žmogutis sustojo pasižiūri toliau ir šaukia:

- Vot tai šū*** dar ir nutruko!

Skambutis į prezidentūrą.

- Alio!

- Laba diena. Čia skambina Suvalkijos runkelių augintojas. Atvažiuoju dirbti pas jus patarėju!

- Gal jūs debilas?

- O tai būtina?

Pas dantistą mama prašo sūnelio:

- Būk gerutis, Vovka! Išsižiok ir sakyk A-A-A, kad dėdė galėtų ištraukti savo pirštą...

Nepalietiška sėkmės tantra. Instrukcija jūsų tolesniam gyvenimui:

Duokite žmonėms daugiau, nei jie tikisi. Ir darykite tai su džiaugsmu.

– Ši taisyklė ypač tinka prokurorams, boksininkams ir prostitutėms.

Tikėkite meile iš pirmo žvilgsnio

Žmona vyrui piktai:

- Neišmanau, kaip galima visus savaitgalius praleisti alaus bare..

- Tai kam kalbi apie dalykus, kurių neišmanai?

Skambutis į turizmo agentūra

- Keliones į Egiptą organizuojate?

- Organizuojame.

- O į kokius miestus?

- Kairas, Asuanas, Hurgada...

- Va! Hurgada! Tinka

- Puiku, kada norite keliauti?

- Keliauti?! Mes čia kryžiažodį sprendžiam...

Negras rado dykumoj butelį, atkimšo o iš butelio išskrido džinas:

- Prašyk ko nori negre, - išpildysiu tris tavo norus!

- Noriu būti baltas, dažnai matyti nuogas moteris ir kad visada man netrūktų vandens!

Džinas mostelėjo ranka ir pavertė negrą klozetu...

Džinas penkias diena ir naktis sukinėjo savo lempą, kol pagaliau rado ant jos užrašą "Mafe in China"

Karalius turėjo papūga kuri labai keikėsi. Tą dieną atvažiavo pas karalių karalienė. Karalius nenorėjo, kad karalienė išgirstu kaip jo papūga keikėsi tai papūgai sako:

Eina kiškis per miška ir pamato vilką fotografuojanti mišką. Prieina kiškis prie vilko ir klausia:

- Vilke, kaip šitas daiktas vadinasi?

- Fotoforatas.

Eina žmogus gatve,mato - ant stulpo viršaus kabo lapelis. Vaikšto žmogus aplink,niekaip negali perskaityti,kas ten parašyta. Šiaip taip užsikabarojęs į viršų perskaito: "Atsargiai - Dažyta"

Kas Tu? --- Katė.

-Krūmas? --- Šuo.

Kas Tu? --- Papūga.

-Šuo? --- Karvė.

Kas aš? --- Ožka.

-Niekas? --- Arklys.

Jei perskaitei, perskaityk su kitais duotais gyvūnų ar gyvulių pavadinimais.*

Pranešimas per radiją: "Pastebėti ateiviai! Kojos trumpos, rankos ilgos, galva didelė, raudona, akys išsipūtę...". Petras po pranešimo išėjo žolės pjaut. Pamiškej mato: kojos trumpos, rankos ilgos, galva didelė, raudona, akys išsipūtę. Galvoja reik parodyt draugiškuma, pasisveikint:

Skrenda bombonešiu trys keleiviai: amerikietis, lietuvis ir rusas. Skrenda tas bombonešis virš Amerikos ir amerikietis išmeta didelę dėžę su doleriais. Rusas klausia:

- Ką tu darai?!

- Pas mane jų pilna,- atsako amerikietis.

- Kažkas čia ne taip, - pasakė Niutonas, kai jam ant galvos nukrito kriaušė.

Rūko du banglai žolytę ir vienas sako kitam:

-Girdi?

-Kitas banglas atsiliepė:

-Ką girdžiu?

-Kaip garsiai auga man plaukai

Važiuoja troleibusu bobute, o priešais ją forsas sėdi.

Staiga forsas atsisuka:

- Babut, tcyliek...

Bobutė gužtelėjo pečiais ir toliau važiuoja. Po kiek laiko forsas vėl atsisuka:

- Babut, tcyliek...

Kas? - Nešikas.

Ko? - Neš....

– Gimtadienio proga nupirkau žmonai perlų vėrinį! – giriasi bičiuliui Petraitis.

– Bet juk žadėjai pirkti automobilį.

– Taip, bet niekur negalėjau rasti netikro…

Ligoninėje prie akvariumo stovi ligonis ir prašo:

– Noriu namo, mašinos.

Prieina seselė ir sako:

– Čia juk ne auksinė žuvelė.

– Va va, aš jam jau visą valandą bandau tai pasakyti! – atsiliepė auksinė žuvelė.

Dukra klausia mamos:

– Mama, ar tikrai zuikučiai patys kvailiausi gyvūnėliai pasaulyje?

– Taip, mano zuikuti, taip.

Įsilaužė vagis į vieną butą. Eina pro šeimininko lovą. Jis pabunda, pažvelgia į vagį.

– Kas tu?

– Vagis.

– Ko čia atėjai?

– Pinigų.

– Jeigu ką rasi, tai ir man duok.

Sūnus prašo tėvą:

– Ar galėtum man šiam vakarui paskolinti mašiną?

Tėvas sūnui:

– O tai kam tau tada kojos?

– Viena stabdžiams spausti, kita – greičio pedalui.

Ateina vaikas į vaistinę ir prašo:

– Duokit man vaistų.

– O kuo tu sergi?

– Dar kol kas niekuo, bet šiuo metu tėtė varto mano pažymių knygelę.

– Kaimynėle, jūsų trys berniūkščiai siaubia mano vyšnias.

– Viešpatie, o kurgi ketvirtas?

Susitinka du bičiuliai. Džiaugsmingai pasisveikina plekšnodami vienas kitam per pečius.

– Kas naujo?

– Neseniai atidariau juvelyrinių dirbinių parduotuvę.

– Iš kur gavai tiek pinigų?

– Kokių pinigų? Turėjau gerą visraktį, ir viskas.

Įsilaužia vagis į butą. Susirenka visus vertingus daiktus viename kambaryje, antrame, įžengia į trečią, o ten tupi didžiulis šuo ir urzgia. Vagis ima trauktis atatupstas, bet ūmiai pasigirsta balsas:

– Na ką, vogti atėjai?

Parke ant suolelio sėdi mažas berniukas ir garsiai kūkčioja.

– Ko verki? – teiraujasi pagyvenusi moteris.

– Mano šuo pradingo.

– Nesijaudink, šuo tikrai ras namus.

– Jis tai, aišku, ras, o kaip aš?..

– Kai ankstų rytą išgirstu skambant žadintuvą, man atrodo, kad į mane šaudo.

– Na ir kaip, šoki iš lovos?

– Ne, guliu tarsi užmuštas…

Klientas padavėjui:

– Norėčiau karbonado.

– Neturime.

– O kiaušinienės?

– Irgi neturime.

– Tuomet paduokite man apsiaustą!

Padavėjas pažvelgia į kabyklą ir sako:

– Labai gaila, bet ir apsiausto jau nebėra…

– Na, ir kaip mano metodas nuo nemigos? Veikia?

– Vis skaičiuoju. Pavyzdžiui, vakar suskaičiavau iki 367 899!!!

– Ir užmigote?

– Ne. Jau buvo laikas keltis.

Žmona dūsauja:

– Kaip viskas įgriso! Noriu imtis kažko ypatingo, ko nors, ko dar nesu dariusi…

– O, tai labai gerai! – atsiliepia vyras. – Suadyk man kojines.

– Eik namo, jau devynios.

– Neisiu, nes gausiu į kailį.

– O kada eisi?

– Už trijų valandų.

– Bet juk tada tau dar labiau iškarš kailį!

– Tikrai ne! Tada visi džiaugsis, kad man nieko neatsitiko.

Duktė nesutaria su sužadėtiniu ir skundžiasi motinai:

– Mama, ką daryti? Kai mudu susitinkame, Justinas visada man įteikia nuvytusių gėlių.

– Liaukis galų gale vėluoti į pasimatymus.

– Tėveli, ar užaugęs galėsiu daryti viską, neklausdamas mamos leidimo?

– Taip, sūneli.

– Tai kada tu, tėveli, užaugsi?

– Girdėjau, tavo žmona labai taupi? – paklausė vienas draugo suvalkiečio.

– Labai! – atsakė šis su pasididžiavimu. – Ji netgi žiūrėdama vieną akį užmerkia – tausoja regėjimą.

– Ką mezgi, močiute?

– Megztinį, vaikeli.

– O kodėl taip skubi?

– Noriu suspėti, kol nesibaigė šis siūlų kamuolėlis…

Senelė anūkėliui:

– Ar pasidalinai su sesute obuolius, kuriuos atnešiau?

– Ooo! Taip, senele. Atidaviau jai didžiąją dalį – sėklytes. Galės pasisodinti! Oho, kokios obelys išaugs!

Žmogelis buvo pas būrėją. Būrėja jam išbūrė, kad jo vienas poelgis pražudys visą žmoniją. Eina tada žmogelis namo visas susirūpinęs ir galvoja, kad geriau jis nusižudys, nei pražudys visą žmoniją.

Mergina stotyje susistabdo taksi:

- Ar pavešite iki Žemųjų Panerių?

- Taip, sėskit.

- O ar galėsiu atsiskaityti natūra?

Vairuotojas įdėmiai apžiūri merginą ir taria:

- Iki Žemųjų Panerių už 10 litų... Ne.

Skambutis į gelbėjimo tarnybą:

- Sveiki, aš medžiotojas, važiavau už miesto partrenkiau asilą... Ką man dabar daryti?

- Asilas stipriai nukentėjo?

- Jis nekruta, ant kelio kraujo klanas...

- Jūs sakėte, kad Jūs medžiotojas?

- Taip...

Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Susiduria su vyriškio žvilgsniu ir ima priekaištauti:

- Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?!

- Čia gi jokios nedorybės, sesute...

- Ana, - piktokai prisistato vienuolė.

Vieną kartą žmogelis nudazė savo kiemo tvorą raudonai, ir ateina jis ryte, žiūri ten sėdi du durniai ir laižo tvorą

Vakare kai jau tvora buvo visa nulaižyta žmogus nudažė ją žalia spalva ateina ryte žiuri sėdi du durniai ir nelaižo tvoros. Klausia žmogelis:

Dešimt knygų, kurių niekas nepirktu:

10. "Kaip išleisti milijoną"

9. "Etiketas viešajame transporte"

8. "Sceninio dainavimo pradžiamokslis" autorius Eugenijus Ostapenka.

7. "Kiekviena daina vis kitokia..." autorė Alina Orlova.

Grįžta šernas į mišką. Asiliuko namą nugriauna, lapę užmuša, o pelėdą išprievartauja. Priena prie Mikės Pūkuotuko namo pabeldžia į duris ir klausia:

- Ar yra kas namie?

- Ne, nėra, o ką jam perduoti?

- Pasakyk, kad Knysliukas grįžo iš kariuomenės grįžo.

Važiuoja autostrada ūkininkai.Vyras ir klausia žmonos:

- Ko ta mūsų karvė bėga tokiu greičiu kaip ir mes, ir mirkčioja akim?

Žmona atsako:

- Petrai, posūkį daro.

- Daktare, ar mano operacija buvo sėkminga?

- Atleisk, Jonai, aš šv. Petras...

Ryte vyriškis sunkiai prasikrapšto akis,eina į vonią ir žiūri į veidrodį. Veidas visas apdraskytas, po akim mėlynė, marškiniai suplėšyti.

- Velnias, ir vėl ateiviai buvo pagrobę...

Pianistas sako draugei:

- Šį vakar aš grosiu tik tau.

- Nebūk toks pesimistas, tikrai ateis ir daugiau žmonių.

Važiuoja sūnus su tėvu per laukus, žiūri arklys ganosi, o arklio organas nukaręs iki žemės, sūnus ir klausia tėvo:-Tėveli, kas čia? Tėvas suglumęs, sako:-Žinai, sūneli, nei šis, nei tas.

Važiuoja kaimietis su dviem arkliais ir taip juos keikia ir anaip, kad jie blogi lėtai bėga pavažiuoja kokia 1 km žiuri žmogutis sustojo pasižiūri toliau ir šaukia:

- Vot tai šū*** dar ir nutruko!

Skambutis į prezidentūrą.

- Alio!

- Laba diena. Čia skambina Suvalkijos runkelių augintojas. Atvažiuoju dirbti pas jus patarėju!

- Gal jūs debilas?

- O tai būtina?

Pas dantistą mama prašo sūnelio:

- Būk gerutis, Vovka! Išsižiok ir sakyk A-A-A, kad dėdė galėtų ištraukti savo pirštą...

Nepalietiška sėkmės tantra. Instrukcija jūsų tolesniam gyvenimui:

Duokite žmonėms daugiau, nei jie tikisi. Ir darykite tai su džiaugsmu.

– Ši taisyklė ypač tinka prokurorams, boksininkams ir prostitutėms.

Tikėkite meile iš pirmo žvilgsnio

Žmona vyrui piktai:

- Neišmanau, kaip galima visus savaitgalius praleisti alaus bare..

- Tai kam kalbi apie dalykus, kurių neišmanai?

Skambutis į turizmo agentūra

- Keliones į Egiptą organizuojate?

- Organizuojame.

- O į kokius miestus?

- Kairas, Asuanas, Hurgada...

- Va! Hurgada! Tinka

- Puiku, kada norite keliauti?

- Keliauti?! Mes čia kryžiažodį sprendžiam...

Negras rado dykumoj butelį, atkimšo o iš butelio išskrido džinas:

- Prašyk ko nori negre, - išpildysiu tris tavo norus!

- Noriu būti baltas, dažnai matyti nuogas moteris ir kad visada man netrūktų vandens!

Džinas mostelėjo ranka ir pavertė negrą klozetu...

Džinas penkias diena ir naktis sukinėjo savo lempą, kol pagaliau rado ant jos užrašą "Mafe in China"

Karalius turėjo papūga kuri labai keikėsi. Tą dieną atvažiavo pas karalių karalienė. Karalius nenorėjo, kad karalienė išgirstu kaip jo papūga keikėsi tai papūgai sako:

Eina kiškis per miška ir pamato vilką fotografuojanti mišką. Prieina kiškis prie vilko ir klausia:

- Vilke, kaip šitas daiktas vadinasi?

- Fotoforatas.

Eina žmogus gatve,mato - ant stulpo viršaus kabo lapelis. Vaikšto žmogus aplink,niekaip negali perskaityti,kas ten parašyta. Šiaip taip užsikabarojęs į viršų perskaito: "Atsargiai - Dažyta"

Kas Tu? --- Katė.

-Krūmas? --- Šuo.

Kas Tu? --- Papūga.

-Šuo? --- Karvė.

Kas aš? --- Ožka.

-Niekas? --- Arklys.

Jei perskaitei, perskaityk su kitais duotais gyvūnų ar gyvulių pavadinimais.*

Pranešimas per radiją: "Pastebėti ateiviai! Kojos trumpos, rankos ilgos, galva didelė, raudona, akys išsipūtę...". Petras po pranešimo išėjo žolės pjaut. Pamiškej mato: kojos trumpos, rankos ilgos, galva didelė, raudona, akys išsipūtę. Galvoja reik parodyt draugiškuma, pasisveikint:

Skrenda bombonešiu trys keleiviai: amerikietis, lietuvis ir rusas. Skrenda tas bombonešis virš Amerikos ir amerikietis išmeta didelę dėžę su doleriais. Rusas klausia:

- Ką tu darai?!

- Pas mane jų pilna,- atsako amerikietis.

- Kažkas čia ne taip, - pasakė Niutonas, kai jam ant galvos nukrito kriaušė.

Rūko du banglai žolytę ir vienas sako kitam:

-Girdi?

-Kitas banglas atsiliepė:

-Ką girdžiu?

-Kaip garsiai auga man plaukai

Sėdi bobulkos šimtametės ant suoliuko. Nuo ryto iki vakaro. į praeinančius žmones žiūri. Tarpais pašneka ką nors. Ir štai, viena sako:

- Ei, o kas čia taip dvėseliena smirdi? Ei, Ona, ar girdi? Ona???

Mergina skambina vyrui.

- Brangusis į mano mašinos karbiuratorių vandens pribėgo.

- Oho tu dar, net ir tokį žinai. Kur jis yra ar bent žinai?

- Na dabar tai ežere...

Draugas draugui:

- Kaip man skauda dantį...

- Bet tu neik pas tuos dantistus tu nueik į galežinkelio stotį pririšk dantį siūlu prie traukinio ir tau ištrauks nemokamai.

Po kelių dienų:

- Nu kaip, ištraukė dantį?

Važiuoja tėtis ir sūnus autobusu. Sūnus laipioja ant sėdynės. Tėvas neapsikentęs surėkia:

- Baik laipioti ant sėdynių. Taip negalima.

O vaikas jam atsako rėkdamas per visą autobusą:

- O kiek tau kartų mama sakė nesisioti į kriauklę, o tu vistiek sisioji!

Žvejoja žvejai tame pačiame ežere vieną, antrą, trečią dieną ir vis nieko.

Nusibodo juodai, niekas nekimba.

- Dedu penkis skersus ir du išilgus ant šio ežero, ir kojos daugiau nekelsiu.

Vyras pareina namo. Žmona jo klausia:

- Kur mūsų vestuvinis žiedas ant tavo rankos?

Taip atsirado trilogija "Žiedų valdovas"...

Viskas prasidėjo šiandien mokykloje per ilgąją pertrauką. Kaip visada einu parūkyti. Grįžtu neparūkęs ir šuns išmatose išvoliotas. Nueinu į valgyklą, nusiperku kolos ir atiduodu ją geriausiam savo draugui, kad šiandien nemuštų.

Kuo skiriasi individai nuo bepročių? Bebpročiai užtverti nuo išorinio pasaulio aukštomis tvoromis, užtverti grotomis. Tuo tarpu individai vaikšto po miestą.

Dvasininkas klausia kalinio:

- Kas jus atvedė į kalėjimą?

- Tvirtas mano tikėjimas.

- Kaip tai?

- Matote, aš tvirtai tikėjau, kad juvelyrinėje parduotuvėje nėra signalizacijos...

Kartą lipa dviese į kalną, vienas iš jų buvo mikčius... Lipa lipa ir pradėjo anuodu šnekėtis:

- Pa pa pa pa

- Palauk, tuoj užlipsim į viršų ir pasakysi

Taigi jie ir užlipo, mikčius:

- Pa pa pa palapine užmiršau.

- Ot žioplys. Lipam žemyn...

Mažylis klausia Karlsoną:

- Jei tau padovanotų papūgą kokios norėtum - žalios ar raudonos?

- Geriau raudona, žalia dar neprinokusi...

Eina po darbo mergina namo per parką. Pribėga gauja banditų - mobilų atima, piniginę iškrato, sumuša, išprievartauja ir numeta pakrūmėj... Po kiek laiko atsipapaliojus atsikelia, išsitraukia iš kišenės kalendorių ir karštligiškai puola jį vartyti. Staiga sustingsta:

Idealūs vyrų duomenys 90/60/40:

- 90 metų senis

- 60 mln banke

- 40 laipsnių temperatūra

Mirė gruzinui žmona. Tas sėdi liūdnas, prieina kitas:

- Kas yra?

- Ar tu žinai, kaip sunku prarasti žmoną...

- Žinau... Praktiškai neįmanoma...

- Klausyk, Senia, a kodėl tu su Abramu kortomis nebežaidi?

- O tu žaistum su žmogumi, kuris visą laiką sukčiauja?

- Žinoma ne.

- Nu va ir Abramas nebežaidžia...

Jei vairuotojams būtų keliami reikalavimai, panašūs į tuos, kurie keliami programuotojams, jis skambėtų taip...

Skelbimas - siūlome darbą vairuotojui

Chebra po pirties rengiasi. Vienas maunasi pėdkelnes...

- Nuo kada pėdkelnes nešioji?

- Nuo to laiko, kai žmona jas mašinoj rado.

Profesorius bara studentą:

– Smitai, vakar jūs buvote pastebėtas merginų bendrabučio teritorijoje. Jūs turite sumokėti 10 dolerių baudą, o jei pakliūsite dar kartą, tai jums kainuos 25 dolerius!

– Profesoriau, o kiek kainuotų abonementas semestrui?

Troleibuse sėdi dvi 15-16 metų mergytės ir plepa, įlipa vaikinukas ir sako:

- Oi, kokios simpatiškos mergytės!

Tos susigėsta:

- Taip jau ir simpatiškos...

Vaikinukas:

- Gerai, gerai jau - juokauju...

Atėjo babutė pas ginekologą su.... bėda.

Ginekologas: nu bobut - grybelis.

Bubute: jop tvai mat vaikeli. Dešimt metų namelį ėdė dabar pi*don įsimetė.

– Mečiau gerti, rūkyti. Žmoną – taip pat mečiau.

– O žmoną kodėl?

– Ji nenusipelnė tokio vyro!

Grįžusi iš paskaitų į bendrabutį studentė randa verkiančią draugę.

- Kas atsitiko?

- Nusiunčiau tėvams laišką, kad duotų pinigų kompiuteriui nusipirkti.

- Ir jie nedavė?

- Ne, atsiuntė kompiuterį...

Girtas zuikis bare rėkauja:

- Nu, kas prieš mane!!! A, kas prieš mane!!!

Niekas nekreipia dėmesio.

- Nu tai kas prieš mane!!!

Mešką užkniso, ta ir sako:

- Aš!

- Kas prieš mane su meška!!!

Miršta Šv. Tėvas. Apstoja jį vyskupai ir kardinolai, ir klausia, koks būtų paskutinis Šv. Tėvo noras, - jie jį pasistengsią išpildyti.

- Atveskite man Fantomą, - paprašė Šv. Tėvas.

Išsisklaidė kunigai po visą pasaulį Fantomo ieškoti. Suradę ir pagavę atvedė.

Ateina programeris į darbą raudonomis akimis, piktas, blogos nuotaikos. Jo ir klausia:

- Vasia, ko toks nelinksmas?

- Ai, visą naktį programą rašiau.

- Ir ką, neveikia?

- Veikia!

- Tai gal su bugais?

- Be!

- Tai ko tu toks piktas?

Kaip tai Odesoj Deribasovo gatvėj atidarė bordelį. Žydelis nuėjo apsilankė ir pasakoja įspūdžius:

- Nu, įėjau iš gatvės, o ten 2 durys, ant vienų "blondinės", ant kitų "brunetės".

Nu aš kur blondinės. ten vel 2 durys: "aukštesnės" ir "žemesnės".

Kaimyninėse tualeto kabinose:

- Popieriaus neatsiras?

- Ne, pats dviem litais nusivaliau.

Po kurio laiko:

- Na, tu ir provokatorius. Maža to, kad visa ranka išterliojau, bet dar ir 50 centų užpakalyje įstrigo.

M: - Vakar Jonukas man pirmą kartą į lupytes pabučiavo.

O: - Na ir?

M: - Aš iš to malonumo taip keliukus suspaudžiau, kad net Jonuko akinukai sulūžo.

Eilinėj stoty įeina į kupe jaunas ir gražus vyrukas. Ten besėdinti panelė išsišiepia iki ausų ir sako:

- Jūs toks gražus, patrauklus, man vien pamačius jus tiesiog skruzdėlytės nugara nubėgo!

Žmogeli skambina savo draugeliui, kuris gyvena kažkur tolimoje Rusijoje kur būna labai šalta:

- Sveikas Vasia, kaip gyveni? Girdėjau pas jus siaubingai šalta?

- Sveikas, na ne itin šalta, gana normaliai dabar tik -40

- O per radiją pranešė, kad pas jus dabar -70

Disertacijos ginimas. Tema: "Koks instinktas stipresnis?" Studentas pasakojo apie atliktus eksperimentus:

Susipykę Kūlverstukas ir Pa­grandukas nusprendė pasigalynėti.

- Tik nemušk per ausis! - rik­teli Kūlverstukas.

- O tu nedaužyk man per gal­vą! - atsako Pagrandukas.

Pagavo naujasis rusas auksinę žuvelę. ji jam ir sako:

- Paleisk mane ir aš išpildysiu vieną tavo norą.

- Žuvelė, štai turiu aš Maskvoje butą, o Kanaruose - namą. Nutiesk man autostradą, kad galėčiau greitai iš buto į namus Kanaruose nulėkt.

Žaidė kartą vyrukas su žmona golfą (toks žaidimas kai su lazda kamuoliukus mušinėji) Taigi laukas nebuvo gan didelis, aplink daug prabangių namų kur Naujieji rusai gyvena. Ir vat skėlė kartą žmona kamuoliuką taip, kad jis įlėkė į vieno namo teritorija ir sudaužė langą.

- Teta, o kodėl jūsų toks pilvas didelis?

- Nes ten vaikas.

- O jūs ji mylit?

- Taip, labai!

- O tai kodėl jūs jį suvalgėt?

Ryte vyriškis sunkiai prasikrapšto akis, eina į vonią ir žiūri į veidrodį. Veidas visas apdraskytas, po akim mėlynė, marškiniai suplėšyti ...

-Šu***...vėl ufonautai buvo pagrobę...

Susitinka ilgai nesimatę du draugai. Vienas sako:

- Sveikas, Jeronimai, kaip gyveni papasakok? Kokios naujienos, kaip sekasi? Kaip žmona? Gal jau ir vaikų turi?

Jeronimas atsako:

- Gerai gyvenam. Va ir žmona nesiskundžia, turiu dukrą (neseniai gimė).

Mokytojas vaikams pataria įsiminti devizą "Geriau duoti, negu gauti"

Vienas mokinys šaukia:

- Mano tėvelis visada laikosi šito devizo!

- Tavo tėvas puikus, kilnus žmogus! O k1 jis veikia?

- Mano tėvelis boksininkas!!!

Sėdi du vaikinukai kinoteatre. Apsvaigę abu tokie... Apsirūkę... Ir jau tuoj bus rodomas filmas... Salėje ima lėtai lėtai gęsti šviesa. Lėtai lėtai... Ir kai šviesa užgęsta, vienas vaikinukas klausia kito:

Vyras dalinasi su žmona svajonėmis:

- Žinai, norėčiau nukeliauti kažkur, kur dar nebuvau... Ir padaryti kažką, ko nesu daręs...

Žmona:

- Gerai, eik į virtuvę ir išplauk indus!

Pirma valanda nakties. Skambutis į lietuviško miestelio Dzūkijoje, gaisrinę. Neaiškaus vyro neaiškus balsas:

- Sveiki. Klausykite, prieš 2 metus pas mane kanapės buvo. Galvutės storos kaip arbūzai, o drębia... Sąmonės per 10 sekundžių netekau...

Gyvenimas baisus! Gerai, kad atlyginimas juokingas...

Petriukui sukanka 18 kaip tik baigiant mokyklą, jo pasveikinti į klase atėjo direktorius:

- Petriuk, tu dabar suaugęs, tikras vyras, kietesnis, gražesnis, protingesnis, merginom labiau patinki, mums tokių žmoniu reikia, todėl palieku tave mokytis antrus metus.

Tu geri, Aš geriu, mes abu labai geri!

Ateina žmogelis pas kunigą ir sako:

- Tėve, aš labai nusidėjau...

- Ir ką gi tu padarei, sūnau mano?

- Apgavau žydą.

Kunigas patyli minutėlę ir sako:

- Tai ne nuodėmė, sūnau. Tai - stebuklas!

Jauna porelė sėdi kavinukėje. Bučiuojasi, geria... Nutaria užsisakyti valgyti... Po kelių minučių vaikinas taria:

- Nežinau ką užsisakyti...

- Užsisakyk greitąją, - taria staiga surimtėjusi mergina, - aš matau, kad čia atėjo mano vyras...

- Sakykite, ar dievas yra?

- Nėra!

- O kada jis bus, nežinote?

Troleibuso stotelė. Atvažiuoja ilgai lauktas troleibusas. Vyras:

- Praleiskite, aš su akvariumu. Atsargiai, aš su akvariumu.

Praleidžia vyrą į priekį, duoda atsisėsti, bet paaiškėja, kad jokio akvariumos jis neturi. Žmonės:

- Vyruti, o kur tavo akvariumas?

Skrenda lėktuvu rusas, vokietis ir lietuvis. Kekvienas turi po daiktą, kurį turi išmesti i savo žemę. Taigi rusas i savo žeme išmetė seifą, vokietis - spintą,lietuvis - granatą. Paskui grįžta į savo žemes. Eina rusas per Rusija ir mato mergaitė kad verkia, kad verkia. Sako:

Aš Tau nepasakojau? Vakar buvau bažnyčioje! Vienu žodžiu, ateina blondinė, nu kokių 18 metų, atsisėda šalia manęs ir pradeda rūkyti! Tu primeti, rūkyti? Bažnyčioje? Man vos alus iš rankų neiskrito...

Sėdi bobulkos šimtametės ant suoliuko. Nuo ryto iki vakaro. į praeinančius žmones žiūri. Tarpais pašneka ką nors. Ir štai, viena sako:

- Ei, o kas čia taip dvėseliena smirdi? Ei, Ona, ar girdi? Ona???

Mergina skambina vyrui.

- Brangusis į mano mašinos karbiuratorių vandens pribėgo.

- Oho tu dar, net ir tokį žinai. Kur jis yra ar bent žinai?

- Na dabar tai ežere...

Draugas draugui:

- Kaip man skauda dantį...

- Bet tu neik pas tuos dantistus tu nueik į galežinkelio stotį pririšk dantį siūlu prie traukinio ir tau ištrauks nemokamai.

Po kelių dienų:

- Nu kaip, ištraukė dantį?

Važiuoja tėtis ir sūnus autobusu. Sūnus laipioja ant sėdynės. Tėvas neapsikentęs surėkia:

- Baik laipioti ant sėdynių. Taip negalima.

O vaikas jam atsako rėkdamas per visą autobusą:

- O kiek tau kartų mama sakė nesisioti į kriauklę, o tu vistiek sisioji!

Žvejoja žvejai tame pačiame ežere vieną, antrą, trečią dieną ir vis nieko.

Nusibodo juodai, niekas nekimba.

- Dedu penkis skersus ir du išilgus ant šio ežero, ir kojos daugiau nekelsiu.

Vyras pareina namo. Žmona jo klausia:

- Kur mūsų vestuvinis žiedas ant tavo rankos?

Taip atsirado trilogija "Žiedų valdovas"...

Viskas prasidėjo šiandien mokykloje per ilgąją pertrauką. Kaip visada einu parūkyti. Grįžtu neparūkęs ir šuns išmatose išvoliotas. Nueinu į valgyklą, nusiperku kolos ir atiduodu ją geriausiam savo draugui, kad šiandien nemuštų.

Kuo skiriasi individai nuo bepročių? Bebpročiai užtverti nuo išorinio pasaulio aukštomis tvoromis, užtverti grotomis. Tuo tarpu individai vaikšto po miestą.

Dvasininkas klausia kalinio:

- Kas jus atvedė į kalėjimą?

- Tvirtas mano tikėjimas.

- Kaip tai?

- Matote, aš tvirtai tikėjau, kad juvelyrinėje parduotuvėje nėra signalizacijos...

Kartą lipa dviese į kalną, vienas iš jų buvo mikčius... Lipa lipa ir pradėjo anuodu šnekėtis:

- Pa pa pa pa

- Palauk, tuoj užlipsim į viršų ir pasakysi

Taigi jie ir užlipo, mikčius:

- Pa pa pa palapine užmiršau.

- Ot žioplys. Lipam žemyn...

Mažylis klausia Karlsoną:

- Jei tau padovanotų papūgą kokios norėtum - žalios ar raudonos?

- Geriau raudona, žalia dar neprinokusi...

Eina po darbo mergina namo per parką. Pribėga gauja banditų - mobilų atima, piniginę iškrato, sumuša, išprievartauja ir numeta pakrūmėj... Po kiek laiko atsipapaliojus atsikelia, išsitraukia iš kišenės kalendorių ir karštligiškai puola jį vartyti. Staiga sustingsta:

Idealūs vyrų duomenys 90/60/40:

- 90 metų senis

- 60 mln banke

- 40 laipsnių temperatūra

Mirė gruzinui žmona. Tas sėdi liūdnas, prieina kitas:

- Kas yra?

- Ar tu žinai, kaip sunku prarasti žmoną...

- Žinau... Praktiškai neįmanoma...

- Klausyk, Senia, a kodėl tu su Abramu kortomis nebežaidi?

- O tu žaistum su žmogumi, kuris visą laiką sukčiauja?

- Žinoma ne.

- Nu va ir Abramas nebežaidžia...

Jei vairuotojams būtų keliami reikalavimai, panašūs į tuos, kurie keliami programuotojams, jis skambėtų taip...

Skelbimas - siūlome darbą vairuotojui

Chebra po pirties rengiasi. Vienas maunasi pėdkelnes...

- Nuo kada pėdkelnes nešioji?

- Nuo to laiko, kai žmona jas mašinoj rado.

Profesorius bara studentą:

– Smitai, vakar jūs buvote pastebėtas merginų bendrabučio teritorijoje. Jūs turite sumokėti 10 dolerių baudą, o jei pakliūsite dar kartą, tai jums kainuos 25 dolerius!

– Profesoriau, o kiek kainuotų abonementas semestrui?