Anekdotai

Kaubojus joja viešbučio laiptais aukštyn.

- Ką jūs darote? - pasipiktinęs šaukia administratorius. - Lipti laiptais su gyvūnais griežtai draudžiama!

- O kas belieka? - teisinasi kaubojus. - Lifte mano arkliui būna bloga.

Vienas ūkininkas į turgų kasrytą atveždavo 5 bidonus pieno. Jo kolegos nuolat stebėjosi tokiais kiekiais, nes žinojo, kad tas augina tik 5 karves. Vieną kartą nutarė jo paklausti, kaip jis tiek primelžia. Ûkininkas atsakė:

Pokalbis telefonu:

- Ar Monika namie ?

- Armoniką išvežėme taisyti !

Petraitis eilinį kartą susikivirčijo su žmona ir eina skandintis. Ûmai išgirsta balsą:

- Ei, tu! Kur trauki? Grįžk namo!

- O kas tu per vienas?

- Tavo angelas sargas.

- O kur, po galais, buvai, kai vedžiau?!

- Kuo tu būsi užaugęs?

- Statybininku. Pastatysiu namą be kampų.

- O kodėl ? Kad būtu gražiau ?

- Ne. Tiesiog atsibodo kampe stovėti.

Pabėgo kalinys iš kalėjimo. Pagavo jį, atvedė pas kalėjimo viršininką, o šis klausia:

- Tai ko tu, Petrovai, iš kalėjimo bėgai?

- Apsiženyt norėjau, viršininke.

- Keistai tu, Petrovai, laisvę įsivaizduoji.

-Ar šis laikrodis eina ?

- Ne, jį reikia nešioti.

-Tėveli, tu dar augi ?

- Kodėl taip manai ?

- Tai, kad tavo pakaušis pradėjo lįst iš plaukų.

Klientas priekaištauja advokatui,-“ Jūs tikinote mane, kad išteisinsite mano žmoną, o ji gavo metus priverstinių darbų.” Advokatas jam atsako,-“ O ką aš galėjau padaryti. Teisme ji net nedavė man prasižioti.”

Vienas kaubojus klausia kito:

- Klausyk, kuo tu šėrei savo arklį, kai jis sirgo?

- Sušėriau supelijusį šieną.

Po savaitės

- Žinai nepadėjo tas šienas. Nudvėsė arklys.

- Mano irgi.

Girtas eina miestu ir užeina i telefono būdelę. Pastovi kelias minutes

ir keikiasi:

-Ot rupuzę ir vėl liftas neveikia.

Kalbasi du mokiniai:

- Ka yra klasikas?

- Moksleivis, kurio nė per pertrauką neiškrapštysi iš klasės.

- Įdomu, kodėl tu niekada nelaimi žirgų lenktynėse, o kortose tau visada sekasi?

- O, ar tu bandei kada nors į rankovę susikišti arklį?

Autobuse..

-Mergaite, gal baigsit vieną kartą laikytis už ūsų

-Oi atleiskit. Aš nežinojau, kad jūs išlipat.

Du kaimiečiai geria samanę. Vienas pila beveik pilną stiklinę. Kitas nustebęs:

- Ko tiek pili?

Pirmasis:

- Tai juk tau.

- A, tai tada pilk daugiau.

“Galėčiau jums rekomenduoti gerą advokatą. Jo klientui grėsė mirties nuosprendis, bet jis sugebėjo jį sušvelninti”. “Ką, sumažino, bausmę?”. “Ne, elektros srovės įtampą.”

Advokatas savo klientui:- “Aš išstudijavau jūsų bylą ir esu labai pasimetęs. Jus nužudėte keturis žmonės. Kokios jūsų manymu galėtų būti švelninančios aplinkybės?” Klientas atsako:- “Na…, aš juk galėjau užmušti ir penkis žmones, bet juk neužmušiau.”

Jei kelių policija nenori imti kyšio, nusišypsokite ir perduokite linkėjimus televizijos žiūrovams!

Poilsiautojas klausia kaimyno:

- Jūs nežinote, kur čia tualetas?

- Nežinau, aš čia tik ketvirta diena.

“Kaltinamasis, kodėl atsisakėte savo prisipažinimo?”. “Advokatas įtikino mane, kad esu nekaltas”.

Petka įbėga į kambarį laimingas ir giriasi:

- Vasilijau Ivanoviciau, vištą užmušiau!

- Petka, kaip tu taip sugebėjai?!

- Ogi aš ją bumerangu..

- Petka, jei tu dar kartą paimsi mano kojines, aš tavo aulus sulaužysiu!!

Gyvenimas - liūdnas dalykas. Ar jūs nepastebėjote, kuo jis baigiasi?

- Klausyk, ar vaikystėje turėjai pravardę?

- Taip, Mikė Pūkuotukas.

- Buvai storas?

- Ne. Tiesiog draugai buvo kiaulės.

Du prieteliai maudosi nedideliame tvenkinyje. Diena saulėta, karšta, bet vanduo šaltas. Vienas iš jų sako:

- Aš turiu tau dvi naujienas: gerą ir blogą.

- Pradžiai sakyk gerą.

- Vanduo sušilo vienu laipsniu.

- O bloga?

Girtas skrenda lėktuvu ir ten jam pasidaro bloga. Jis dar bando

laikytis, bet jam gaunasi tik... Šalia sėdintis šlapias nuo galvos iki

kojų. Stiuardese paduoda jam maišelį, tas paslaugiai jį pripildo.

Stiuardesė nubėga paimti kito. Grįžta ir mato toki vaizdą: Vėmęs

Pažadėjo caras amerikiečiui, prancūzui ir suvalkiečiui – kiek su arkliu nujos, tiek ir žemės gaus. Amerikietis po dviejų jojimo valandų atsisuka ir sušunka –“O Dieve, tiek ir man, ir mano anūkams užteks”.

-Ką bendro tūri N.S.O. ir sąžiningi advokatai?

-Jūs nuolat apie juos girdite, bet niekad jų nesutinkate.

Vienas vyras, kaltinamas nepilnametės tvirkinimu, pažadėjo savo advokatui 10tūks. litu, jeigu šis laimės procesą. “Okei- tarė advokatas- tik rask gerus liudininkus.” Vyras tarp savo pažįstamų surado kelis pijokėlius ir vieną seną bobą. Procesas buvo laimėtas.

Dėl neįtikėtino naujojo siaubo filmo "Doom" pasisekimo, kino kūrėjai ruošiasi statyti melodramą "Persijos princas", istorinę sagą "Warcraft" ir trilerį "Tetris".

- Tavo šunelis nusinešė mano kepurę !

- Negali būti ! Jis prabėgo plika galva !

Gyvenimas. Ir jūsų "Bonpani" pasikeis...

Per gyvenimą reikia tūrėti 3 moteris:

pirmą žydę, kuri išmokytų gyventi,

antrą rusę, kuri išmokytų lovos malonumų,

o trečią lietuvę, kuri kapą prižiūrėtų...

Vienoje advokatų kontoroje ant sienos kabo paveikslas, kuris gan tiksliai apibūdina šios profesijos esmę: du kaimiečiai ginčijasi, kam priklauso karvė. Vienas tempia ją už ragų,, o kitas už uodegos. O tuo tarpu advokatas ramiai melžia tą pačią karvę.

Ateina pas vyrą į namus svečiai ir klausia:- O kodėl, čia pas tave, katinas laksto pirmyn, atgal iš vienos laiptinės į kitą?? - Na matote aš jį šiandien iškastravau, tai jis bėgioja ir nukelinėja pasimatymus.

- Naudokitės dantų pasta Colgate su gydomosiomis žolėmis ir jūsų dantys bus, kaip pas bebrą.

- Ką, tokie pat stiprūs?

- Ne, tik du.

Parvaziavo namo is Maskvos kinas.

- Na ir kaip ten Maskvoj?

- Gerai. Zmoniu mazai. Metro visada pustustis!

Į sveikinimo koncertą ateina pageidavimas:

- Informacija. Klausome.

- Dukrele, duok man telefoniuką…, na, ten, kur geras pensijas moka.

- Atleiskite, tarptautinių pokalbių neužsakome…

Sėdi tryse ir giriasi, kas geresnius ir didesnius obuolius išaugino. Vienas sako:

- Aš tokį išauginau - padėjau ant kėdės ir ji sulūžo.

Antras:

- Niekai... Aš savo išaugintą obuolį padėjau ant stalo ir stalas sulūžo.

Trečias:

Mėgstamas plikių posakis: ‘Vešli šukuosena auga tik ant mėšlino pagrindo!’

Europą laivu plaukia žmogėdrų genties vadas. Prieš pirmus pusryčius prie jo prieina stiuardesė ir klausia:

- Ko norėtumėt pusryčiams?

Vadas atsako:

- Pirmiausia atnešk keleivių sąrašą.

-kaip pirma karta atsidavei-is meiles,ar uz pinigus?

-3lt-ne pinnigai-is meiles

“Rekomenduoju jums šį advokatą”. “Jūs manote, kad jis sugebės mane apginti”. “Be jokios abejonės. Ne per seniausiai man įkando šuo, ir aš padaviau jo šeimininką į teismą. Įsivaizduokite, tas advokatas sugebėjo įtikinti, kad taai aš įkandau tam šunpalaikiui”.

Pėtka su Čepajavu geria. Ir Čepajevas užsimano nueiti i tualetą. Nueina

po kiek laiko grįžta ir sako:

- Pėtka, Pėtka kažkas pas tave tualete su šviesa daros. Atidarau duris

dega, uždarau nedega.

- A, Čepajavai, tai vėl i šaldytuvą įlindai...

Pasiklydo žmogelis miške. Šaukia, šaukia. Lokys jam per peti su letena:

- Ei, žmogau, ko šauki taip?

Žmegelis drebedamas atsako:

- Tai va, šaukiu, gal išgirs kas nors?

Lokys:

- Nu, išgirdau! Ir ka? Lengviau pasidare?

Autobuse vyras plėšia laikraštį į skutelius ir mėto juos pro langą. Kaimynas nustebęs klausia jo.

- Kodėl jūs taip darote?

- Tai baido dramblius.

- Bet juk čia nėra dramblių.

- Na matot, padeda.

Klientas žiūrinėdamas sąskaitas, kurias jam pateikė jo advokatas, klausia jo.-“ Ką reiškia, “Patarimai per pietų pertrauką?”

Advokatas:-“ Nejaugi neatsimenat? Aš jums tada patariau užsisakyti žuvies file.”

Eina vyrukas, žiūri - virš milžiniško skardžio skraido du žmonės, nenaudodami jokių parašiutų. Prieina jis prie jų ir sako:

- Vyrai, kaip jums taip gaunasi?

- Labai paprasta. Įsibėgėji, pašoki ir tu jau skraidai.

- Kodėl tavo tokios purvinos rankus?

- Todėl, mamyte, kad aš jomis ką tik veidą nusiprausiau.

Rytas čigonu tabore: kas anksčiausiai atsikėlė, tas gražiausiai apsirengė.

Baltarusijos vidurys, bekraštė gudi giria. Šalia geležinkelio senas medkirtys kerta malkas, ruošiasi žiemai. Iš tolo pasigirsta artėjančio traukinio garsas, o ne už ilgo pasirodo ir jis pats. Pradundant pro šalį atsidaro jo langas ir grakšti moteriška ranka išmeta panaudota ,,Allways" paketą.

Simferopolyje į kupė ateina du keleiviai. Susipažįsta:

- Aš psichologas.

- O aš naujasis rusas. Klausyk, jei tu psichologas, atspėk mano mintis. Už kiekvieną atspėtą moku po 100 dolerių.

- Aš juk ne aiškiaregys, aš psichologas…

Uzeina i autobusa toks krutas hipis.Ziuri tokia grazi vienuole sedi.Sako jis:

-Ei mazule,nori su manim kur nors nuvaryt?

Vienuole:

-Koks tu bjaurus,neduok dieve...

Prieina autiko vairuotojas prie jo ir sako:

Pana klausia Vyruko:

(P)- klausyk, o ką tu man per gimtadienį padovanosi?

(V)- Išpi&^%!

(P) (susinervinusi) - O jei aš neduosiu?

(V) - Na tai ir būsi kaip durnė- be dovanos!

Šunų kinkinys bėga dvigubai greičiau, jei rogėse sėdi korėjietis.

Vyksta rungtynės, Rusija prieš Gruziją, rungtynės vyksta vėlai ir stadione dingsta elektra. Įsivaizduojate, kaip rusams buvo baisu: tamsu, o aplink daug gruzinų...

Policininkas sustabdo mašiną:

- Mokėkite baudą.

- Už ką?

- Čia eismas draudžiamas.

- Bet tokio ženklo juk nebuvo?

- O jums ką, dar ir ženklus kabinti?

ismoko inga kvepuot per piza ir uzmigo vonioj

Pabaisa mergaitė pagauna auksinę žuvelę, o ši sako jai:

- Gali sugalvoti 3 norus.

Mergaitė:

- Noriu didelių plaukuotų ausų.

Žuvelė:

- Gerai, turi. Kitas?

Mergaitė:

- Noriu ilgų plaukuotų rankų.

Žuvelė:

-Gerai, turi. Kitas?

Eina raudonkepuraite misku, staiga issoka vilkas ir nusitempa i krumus. Raudonkepuraite:

-Tai man kelnaites jau nusimaut?

-Kas kas? Ka mes cia siksim? Duoks piragaicius!

- As turejau viska: darba, namus, zmona, kol daktarai nenustate man

baisia diagnoze...

- Ka - AIDS?

- Blogiau! "TINKAMAS"

-ka daro suvalkieciai kai ziema buna labai salta?

-sedi prie zvakes.

-o ka daro kai labai labai labai salta?

-ja uzsidega

ateina bocmanas pas kapitona ir sako:

-kapitone girdit pas mus laiwe visi pedikai.kapitonas-is ko sprendi???bocmanas-ai va vakar bibi ciulpiau vienam jureiviui tai tas shudais smirda.

У попа была собака. Он ее любил.

Все это сняли на видеокамеру. Попа выгнали с работы.

Pareina namo naujojo ruso sūnus. Tėvas ir klausia:

- Na, sūnau, kaip tau mokykloje sekesi, kokios naujienos?

- Ai, nieko gero, va Seriožai apendicitą išoperavo, - liūdnu balsu pasakoja sūnus naujajam rusui.

- Nesijaudink sūnau, pamatysi, tau rytoj padarysim rimčiau.

Burio vadas kareiviams:

- Musu buryje atsirado pedikas! Kazkas nusvilpe mano kosmeticka...ir

veidrodeli!

- Žinai, laikraštyje skaičiau, kad, kasinėdami piliakalnį, archeologai aptiko 13 amžiaus gyventojų darbo įrankius.. - Na ir kas ?

Vadinasi, ir tada žmonės tingėjo.Net įrankius į žemę užkasdavo, kad nereikėtų dirbti.

Mokytoja:

- Šiandien mūsų rašinio tema - "Motinos įvaizdis SMS žinutėse"...

Čia mano ranka, čia jos ranka...

Čia mano koja, čia jos koja...

Čia mano galva, čia jos galva...

Ir kodėl mes tą granatos žiedą traukėme

Nusipirko kazkada ciukce vaza. Ziuri aukstyn kojom ir galvoja: "Nu kas cia per daiktas, be dugno!".

- Berniuk, koks tavo vardas?

- Bobikas.

- ..?!

- Matote, mano tėvai labiau šuniuko norėjo...

- Sveikas! Kaip tavo opa?

- Isvaziavo savaitei pas motina...

Karininkas klausia eilinio:

- Kodėl batai nevalyti?

- O tai ne jūsų problemos.

- Ką!? Aš dar kartą tavęs klausiu. Kodėl batai nevalyti?

- Nėra batų tepalo.

- O tai ne mano problemos.

- Aš jums sakiau.

Irasas dienorastyje:

Po isgertuviu dreba rankos.

Pradejau sagstytis pizama - istrukinejo sagos.

Pasiemiau portfeli - nutruko rankena.

Bijau eiti i tualeta...

- Kodel moterys ziuri pornofilmus iki galo?

- Jos galvoja, kad pabaigoje bus vestuves!

Pokalbis turguje:

- Ar nepasakytumėte man, kiek kainuoja mėsa?

Pardavėjas gūžteli pečiais:

- Kodėl man nesakyti ? Negi mes susipykę ?

Uzrasas ant hakerio paminklo:

General protection fault. 1972

Fatal error. System halted. 1977

Geriausias vyras – valstybės tarnautojas.

Jis niekada negrįžta pavargęs, o visus laikraščius būna perskaitęs dar ryte.

Kunigas kažką giliai mąsto. Prie jo prieina parapijietis ir klausia:

-O kas bus, jei aš vieną Dievo įsakymą pažeisiu?

Kunigas išsiblaškęs atsako:

-Kaip tai kas? Liks dar devyni.

Rusijos giluma. Važiuoja "ZIL", o vairuotojas linksmai niūniuoja:

- Babūle, babūle, babūle...

Tik staiga žiūri - priešais, per kelią eina dėdulių būrelis... Triokšt! Bakšt!Bum!.. Kas po ratais, kas išsibėgiot spėjo.

Važiuoja toliau:

- Dėduliai, dėduliai...

Prie tualeto atbėga žmogus ir karštligiškai beldžia į duris. Girdi:

- Palaukite, mano viduriai užkietėjo.

- Laimingasis.

Turistas iš vakarų lankėsi trečiojo pasaulio šaly. Ten teko apsilankyti tualete. Atlikęs reikalą pastebėjo, kad nėra tualetinio popieriaus. Vietoj jo, sienoje pamatė skylę ir šalia pakabintą lentelę su užrašu,-“Tualetinio popieriaus nėra.

- Koks skirtumas tarp hipio ir karvės?

- Jie skirtingai vartoja žolę...

- Jūsų vaikai, lyg pavasario gėlės!

- O, ačiū!

- Išsikerojo, bjaurybės!

Mama sako dukrai:

- Tas tavo naujas gerbejas man toks antipatiskas, kad as su malonumu

tapsiu jo uosve!

Važiuoja motociklu tryse, vidurinysis mikčioja. Jis vis sako:

- G g ggg gggg..

- Kas tau yra? Nori greičiau? Gerai lekiam greičiau.

Mikčius ir vėl:

- Gr ggr ggggg....

- Tai ką, dar greičiau? Gerai...

Nu, ir jie jau lekia 160km/h, kai mikčius pasako:

Du ciukcios prieina prie traukinio palydoves. Pirmasis:

- O sis traukinys nuves mane iki Maskvos?

- Ne.

Antras:

- O mane?

Stovi praporščikas prieš veidrodį. Uždengia rankomis antpečius:

- Taip, atrodytų, durnių durnius..

Atidengia antpečius:

- O taip – praporščikas…

Vienoje TV laidoje :

- Ar jūs prieš 20 metų pasidarėte abortą ir vaisių nuskandinote unitaze ?

- Taaiip ...

- Labas, mama !!!!

Miega nakti vyras, girdi skambutis i duris. Atidaro, o gi ziuri maza maza, tokia visiskai liliputiska giltine stovi. Pasiziuri vyrukas ir klausia:

-O, Giltine. Tu cia pas ka? Pas mano suni?

-Ne.

-Tai pas kate?

-Nu ne.

-Tai pas auksine zuvyte?

Ateina autoinspektorius pas virsininka:

- Man gime trecias veikas.

- Gerai, pakelsiu tau dvigubai atlyginima.

- Bet gi trecias!

- Gerai, pakelsiu trigubai.

- Bet juos rengti, maitinti reikia!

Susitinka du draugai.

- Kaip reikalai?

- Et, ne neklausk. Bankas, kuriame laikiau pinigus, bankrutavo. Zmona

isejo pas mano advokata, sunus zonoje, o dukra - narkomane. O dar

daktarai man vezi nustate.

- Ka tu sakai! Tai jau blogiau ir buti negali!

Kartą nuėjo kaimietė ir miestietis į restoraną. Prieina padavėjas ir klausia:

- Ko užsisakysite?

Miestietis užsisakė krevečių, visokių prabangių valgių, o kaimietė taip tyliai tyliai:

- Kooooooošėės...

Išnuomosiu butą. 5 – 7 metams. Priklausomai nuo teismo sprendimo.

Pirmas kartas bus sunkus, skausmingas...

Antras slidziau malonus...

Trecias ritmingas ir profesionalus...

O po to tik vienas juokas ciuozineti...

Klausimas: Kas išrado palapinę?

Atsakymas: Japonu mokslininkas San Nahu ita hata.

- Man ikando jusu suo! As reikalauju kompensacijos!

- Prasom! As tuoj ji palaikysiu, o jus kandziokite!

Pagavo vyriskis uksine zuvele.

- Noriu,- sako,- gamyklele nedidele, nama ir masina.

- Gerai,- sako zuvele,- bet rinkis i kredita ar lizingu.

- Tada ir tu rinkis: ant tauku, ar ant aliejaus?

Serzantas sako kreiviui:

- Eilini, as ziuriu jus labai jau protingas!

- Kas, as?

- Na ne as gi...

Čiukčius ant kranto prisinešė kalną plytų ir mėto po vieną į vandenį, ir vis galvą kraipo, ir juokiasi. Prieina rusas ir klausia:

- Ką darai?

- Vot, ruse, žiūrėk - metu plytas ketvirtainiškas, o burbulai kyla apvalūs...

Kalėjime kalbasi du nauji kaliniai.

-kiek metu tau teks sėdėti?

-99.o tau?

-75.

-tada įsitaisyk prie durų. Išeisi pirmiau.

Jaunas kareivis klausia pas seržantą:

- Tamsta seržante, o krokodilas tai gyvūnas ar paukštis?

- Aišku gyvūnas.

- O generolas sakė kad paukštis.

- Vadinasi paukštis, tik skraido žemai žemai.

Mama rašo sūnui į kalėjimą:

- Sūneli, kai tave pasodino, visai blogai pasidarė... Ûkis

neprižiūrėtas, daržas nesukastas, bulvės nepasodintos - ką daryti -

nežinau!

Sūnus rašo atsakymą:

- Mama, tu geriau darže nesikapstyk... Tiek visko iškasi, kad ir tave

- Pone, čia galima žvejoti tik su leidimu.

- Oi, labai ačiū už patarimą. Aš visą laiką mėginau su slieku...

Skrenda lėktuvas į Meksiką. Jame - jaunavedžiai. Bet tarp jų, vidurinėje eileje atsisėdo naujasis rusas. Jaunavedžiai, aišku, norėtu sėdėti kartu, bet naujasis rusas niekaip nesutinka trauktis iš savo vietos. Taigi jaunavedžiai paprašė stiuardesės pagalbos.

Prie vieno daugiaaukščio namo gatvėje susigrūdusi minia žmonių. Visi žiūri į viršų. Ant stogo krašto stovi žmogus. Viena moteriškė minioje pasižiūri į laikrodį ir atsidūsta:

- Jėzusmarija, jei jis tuojau nešoks, tai aš pavėluosiu į autobusą!

-Štai aš visą laiką mąstau, undinė - tai moteris ar žuvis?

-Žiūrint, koks alkis jus kamuoja.

Jaunas tolimųjų reisų vairuotojas bando įvaryti vilkiką su priekaba į garažą. Niekaip jam nesigauna, nepratęs dar. Paprašė seno vairuotojo, kad tas jam pareguliuotu kaip įvažiuot. Senas padeda:

Kiekvieni metai - lūžio... Panašu, taip visą gyvenimą gipse ir praleisime...

Šalikelėje automobilyje miega vyriškis. Pro šalį eina žmogus ir pasiteirauja, kiek dabar valandų. Vyras nepatenkintas:

- Neturiu laikrodžio.

Kai tai pasikartoja dar du kartus, jis ant lango pakabina raštelį: "nežinau, kiek valandų."

Žmogus kalbasi su Dievu:

-Ką tau reiškia 1000 metų?

-Vieną minutėlę.

-O ką tau reiškia 1000 litų?

-Nieko

-Tai duok man ta nieką.

- Palauk minutėlę...

Pagal paskutinius tyrimus, kojos maitina ne tik vilka, bet ir manekenes.

Sumanė du gruzinai pažaist šachmatais. Pirmasis gruzinas moka tik vieną ėjimą e-2, e-4. Antrasis gruzinas šachmatus pirmą kartą akyse mato.

pradėjo žaidimą. Pirmasis gruzinas pastatė savo karalienę prie kito gruzino karaliaus. Ir sako:

- Mat.

Ar žinote, kad "TITANIKÀ" paskandino žydai?

Ir tai būtent - AISBERG, LOCMAN, BOCMAN ir STURMAN!

Islydejo vyras zmona i kurorta. Uz savaites gauna telegrama: "Vistiek

myliu tik tave!"

Ateina pirkėjas į parduotuvę ir klausia :

- Gal 55 dydžio batus slidėms turit ?

Pardavėjas :

- O kam jums slidės ?

Vyrukas bėga prie autobuso. Autobuse žmonės galvoja: “Suspės, nesuspės, suspės, nesuspės...“

“Nesuspėjo“, - paspaudęs duris uždarantį mygtuką pagalvojo vairuotojas.

Žaidzia amerikietis golfą. Mušą kamuoliuką ir nepataiko į duobutę.

-Tegu tave velnias, nepataikiau, - nusikeikia.

Eina pro šalį šventikas ir sako :

- Nekeik, nes tave žaibas nutrenks.

Trenkia žaibas ir pataiko i šventiką.

Naujas rusas skiriasi su žmona ir niekaip jie nesusitaria kas vaiką augins.

Žmona:

- Aš vaiko motina, aš jį ir auginsiu!

Naujas Rusas:

Šnekasi du bomžai:

- Kas yra atominė bomba?

- Įsivaizduok, ji sprogo. Tavęs nėra, manęs nėra, šnapso nėra ir aplamai nieko nėra...

- O tada kas yra neutroninė bomba?

- Įsivaizduok, ji sprogo. Tavęs nėra, manęs nėra, o šnapsas yra...

-Mano dėdė yra numizmatas.

-Numizmatas? O ar tai blogai?

-Ne, taip vadinamas žmogus, renkantis monetas.

-Tie tarptautiniai žodžiai... Mes juos anksčiau vadindavome elgetomis.

Laida "Kas? Kur? Kada". Vedantysis:

- O dabar, gerbiamieji zinovai, klausima jums uzduos naujasis rusas

Vovanas.

- Laba diena, gerbiamieji zinovai. Mano vardas Vovanas. Pries du menesius

mano draugas Kolianas pasiskolino pas mane 1000 baksu ir neatidave. Tas

- Onute, ką reiškia "I love you"? - klausia Petriukas

- Aš tave myliu, - atsako ši.

- Nuo kada!? - nustemba Petras

Du vyrai atėjo į restoraną ir priėjusiam padavėjui sako;

-Mums marinuotų dramblio antakių, o garnyrui - grikių.

-O antakiai - Afrikos ar Indijos dramblio? - klausia padavėjas.

-Duokite Indijos.

Padavėjas išeina, bet po kelių minučių grįšta:

Guli ant sieno ka tik pasimyleje traktoristas su melzeja.

- Petrai, a Petrai, o mes kada nors apsizenysim?

- O kam mes, blin, reikalingi?

Važiuoja naujasis rusas mersedesu, jį sustabdo policininkas: “Jūsų dokumentai” Na, paduoda jis dokumentus, o policininkas ir sako nustebęs: “Bet juk čia boingo pilotavimo teisės???” “Ką aš žinau, kokios buvo, tokias ir nusipirkau…”

Skirtingų amžių vairuotojų tikslai:

20metu-atvažiuoti kuo gražiau,

30metu-atvažiuoti kuo greičiau,

50metu-atvažiuoti kuo saugiau,

70metu-atvažiuoti!

DËMESIO! Mūsų užeigoje vyksta akcija!

Pirkite keturis čeburėkus - katės kailiuką gausite nemokamai!

Eina mamytė su penkiamečiu plypliu... Vaikelis eina ir švilpauja sau...

- Š - š - š...

- Nešvilpauk, vaikeli, negražu !

- Š - š - š...

- Nu, nešvilpauk, vaikeli, negražu !

- O kodėl negražu?

- Nu, negražu ir viskas...

- Š - š - š...

-Oficiante, o kokia yra dietinė pica?

-Tai paprasta pica, tiesiog aš atsisėdu šalia jūsų ir valgau ją kartu.

Apie ką galvoja pora varlių ir pora įsimylėjelių?

"Neduok dieve, atskris gandras..."

Kalbasi du kolegos: Kaip sekasi drauguži? Neblogai.Vakar laimėjau tele loto 2lt. Tai gal kampus išlošei? Nee. Bilieto nepirkau.

Sėdi Petka su Čiapajavu prie stalo ir staiga lepute perdegė. Petka :

-Aš tuoj pakeisiu.

Iružlipo ant stalo su purvinais batais.

-Petka,- sako Čiapajavas- bent laikraštį galejai pasitiest!

-Ačiū nereikia aš ir taip pasiekiu.

Negerkite daug karštos arbatos, nes sprogs šlapimo pūslė ir nusiplikysite kojas....

padavėja klientui:

-Jūsų stiklinė jau tuščia. Atnešti dar vieną?

-O kam man antra tuščia taurė?

Tu atsibudai ir nezinai is kokios kojos atsikelti? Issiusk SMS su zodziu

"KOJA" numeriu 4242.

Pati patikimiausia kontraceptinė priemonė buvo, yra ir liks...aspirino tabletė, suspausta tarp kelių.

Atėjo suvalkas į restoraną, pavalgė. Atneša padavėjas sąskaitą - susimokėjo ir sako:

- Arbatpinigių neduosiu, bet mano mergina suplaus indus.

Vampyrų baras.Ateina vienas vampyras ir užsisako kraujo sriubos.Ateina kitas- užsisako kraujo kokteilio.Ateina trečias ir papraso karšto vandens.Visi nustebę žvelgia į jį, o šis išsitraukia tamponą ir atšauna:- Eee, užsimaniau arbatos.

Ateina žmpgelis pas televizorių meistrą ,atsineša televizorių ir sako - nesuprantu ,vakar žiūrejau televizorių ,virbalu krapščiausi ausį ir staiga garsas dingo..Gal sugedo? Meistras- reikejo giliau pakrapštyt tai ir vaizdas butų dingęs....

- Girdėjau, kad praturtėjai.Kaip tau taip pavyko?

- Ëmiausi valtimi plukdyti turistus i salą jūroje. Kelionė į ten - 50 centų.

- Tik tiek?

- O štai kelionė atgal - 50 litų!

Parke vaikštinėja du draugai. Vienam iš jų petį apdergia varna. Vyriškis valydamasis džiaugiasi:

-Kaip gerai.

Po kelių minučių kita varna subjaurojo jo skrybėlę. Žmogelis vėl džiaugiasi:

-Gerai. Tikrai labai gerai.

Draugas klausia:

-Kas čia gero?

Eina žmogelis keliu ir iš paskos važiuoja automobilis. Žmogelis ir galvoja:

-Ne traukinys apvažiuos... O mašinistas galvoja:

-Ne stulpas pasitrauks...

kvailiai mokosi iš savo klaidų,protingi-iš kitų klaidų,o išmintingi neskuba ir ramiai geria alų.

Eina nuliūdęs tolimųjų reisų vairuotojas Viduržemio jūros pakrante,žiūri auksinė žuvelė ant kranto blaškosi.Priėjo įmetė ją į jūrą.Išniro žuvelė ir sako:

- už tavo gerą širdį aš išpildysiu vieną tavo norą.

Pasikasė vairuotojas pakaušį,pagalvojo ir sako:

-Padavėjau, aš labai alkanas, gal galėtumėte atnešti valgiaraštį?

-Na, taip, žinoma, tačiau aš perspėju, kad popierius yra sunkiai virškinamas...

Lėktuvu skrenda ispanas ir suvalkietis. Po pakilimo praėjus 10min. ispanas išsitraukia butelį viskio ir pradeda gerti, o suvalkietis pamatęs klausia:

-Ku tu čia geri?

Ispanas atsako:

-Viskis.

-Na, tai duok pakaštavot.

Tas dave.

Pakvietė raganą į puotą. Ta jau pasiruošus, turi gražiausią suknelę, batelius...Tačiau nažino, kaip savo 3 plaukus sušukuoti. Galvoja:

-Turiu kaip tik 3 plaukus - kasą susipinsiu.

Pinasi, pinasi, tik trūkt - vienas plaukas ir nutrūko.Ta galvoja:

Skelbimas: Cirkas ant vandens jau atvažiavo !!! Paskubėkite, nes klounai nemoka plaukti !!!

Jei žmogus nerūko, tai dar nereiškia kad jis tausoja savo sveikatą. Gal jis paprasčiausiai taupo pinigus degtinei...

Kalėjimo viršininkas, sėdinčiam elektros kėdėje nuteistajam:

- Jūsų paskutinis noras.

- Kai vykdys nuosprendį, palaikykite mane, prašau, už rankos... man ramiau bus...

Vandensvydžio varžybos. Jonas varosi kamuolį, ir staiga jo draugas rėkia:

- Duok kamuolį Petrui!

- Kam tam Petruii, aš pats įvarysiu.

Toliau varosi kamuolį, staiga visa priešininkų komanda šaukia:

- Duok kamuolį Petrui!

- Kiek tu sveri?

- Su akiniais 83 kg.

- O be akiniØ?

- Aš nieko nematau.

Joja kaubojus per dykuma... Žiuri - atjoja indėnas. Nu, kaubojus galvoja: "viskas man galas... Mirsiu. Staiga girdi savo vidinį balsą: "ne, dar ne galas, dar gali nemirti - nulipk nuo arklio ir spjauk indenui į veidą. Nu, kaubojus taip ir padarė.

Kalba du draugai, vienas sako:

- Įsvaizduoji, sėdžiu bažnyčioje, ateina viena pana su cigarete rankoj... įsivaizduoji, su cigarete!... Man vos alus iš rankų neiškrito...

Augino žmogus šiltnamyje pomidorus, įsisuko vieną dieną vagis. Pradėjo dingti pomidorai...

Žmogus pakabino raštelį: "Vienas pomidoras užnuodytas".

Atsikelia kitą rytą, žiūri - viskas gerai, visi pomidorai vietoje. Tik kitas raštelis: "Dabar jau du..."

Trys plaukai ant galvos yra mažai, bet sriuboje - daug.

- Ar moki pasakyti savo adresą? - klausia teta darželinuką.

- Moku!

- Tai pasakyk!

- Mano adresas.

SSSR. 1949metai. Komunistų partijos suvažiavimas. Josifas Stalinas tik ruošiasi tarti įžanginį žodį, bet staiga kažkas iš salės nusičiaudo.

Stalinas:

- Kas čiaudėjo?

Iš salės tyla....

Jeigu norite sužinoti, nuo ko mirė velionis, pasižiūrėkite užrašus ant vainikų: nuo žmonos, nuo brolio, nuo vaikų, nuo giminių...

Ateina buratinas pas dėdę Karlą ir sako:

- Karlai, aš įsimylėjau!

- Gerai, - sako Karlas.

- Nu Karlai, aš įsimylėjau!

- Labai gerai, buratine, o ko nori?

- Nors vinuką galėtum įkalti...

Bendra Rusijos - J.A.V. kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:

Naktis, skambutis į duris.

- Čia policija, įleiskit.

- Nieko nėra namie.

- Tai kas čia kalba?

- Jums pasigirdo.

- Tai kodėl šviesa dega?

- Tuoj išjungsim!

Marytė visas penkias pamokas įtartinai nesustodama šypsosi.Penktos pamokos pabaigoje mokytoja neiškentusi ir klausia Marytės:

- Maryte, ko tu visą laiką šypsaisi?

- Ai, mamytė kasytes per stipriai suveržė.

- Šiandien sugavau va tokią lydeką - kaip mano ranka!

- Baik melavęs, tokių plaukuotų lydekų nebūna.

Autobuse:

-Atleiskite, as išlipu.

- Išlipa tik pro langa.

- Na gerai, atleiskite, aš išeinu.

- Išeina tik iš kalėjimo.

- Na gerai, tada as išlendu!!!

- Tai su gimtadieniu jus!

Į darbą atėjo naujas darbuotojas. Po kiek laiko jis atsidūrė ligoninėje. Jo atėjo aplankyti bendradarbiai ir klausia:

- Tai kas atsitiko? Ko dabar guli sutvarstytas?

Du darugai tariasi susitikti:

- Rytoj?

- Taip.

- Kur?

- Bet kur.

- Kokiu laiku?

- Man tas pats.

- Gerai.Tik nevėluok!

- Alio! Gyvūnų gynimo draugija?

- Taip. Kas nors nutiko?

- Žinoma! Prie mano namų medyje tupi paštininkas ir paskutiniais žodžiais koneveikia mano šunį!

- Sakykite, kaltinamasis, kada jus pirmą kartą pavadino raganosiu?

- Maždaug prieš metus.

- Tai kodėl tik dabar jį tuo kaltinate?

- Tik vakar per televizorių pamačiau, kaip atrodo raganosis...

Naujasis rusas pareina namo. Žmona klausia:

- Vakarieniausi?

- Norėčiau. 0 ko turime?

- Omarai, lašiša, raudonieji ikrai, šampanas...

- Gal gali man iškepti bulvių?

- Neturime bulvių.

- Kaip neturime bulvių?

Atvažiuoja žemaitis į Paryžių, užeina į restoraną pavalgyti. Žiūri įi meniu ir nieko nesupranta. Ateina padavėjas ir laukia kol užsisakys.O žemaitis sako:

- Vuo atnešk mun lia bulbynes, lia kutlieta ėr lia kumpuota.

Padavėjas:

Policija prie gimnazijos suranda nužudytą žmogų. Vienas policininkas klausia kito:

- Kaip rašosi žodis "gimnazija"?

Kitas trumpai pagalvoja ir sako:

- Gal geriau tempiam jį prie pašto?

Kareivis, nutaręs pajuokauti, paėmė aliuminio puoduką, apvertė ir nunešė karininkui:

- Pone kapitone, žiūrėkite, man išdavė puodelį be dugno!

Karininkas mąsliai apžiūri puodelį ir taria:

- Taip, netvarka... Jis ne tik be dugno, bet jo dar ir viršus užvirintas.

Grupė turistų pasiklydo tropiniame miške ir pakliuvo į nagus vietiniams laukiniams. Turistai, žinoma, ėmė keiksnoti gidą. O tas ir sako:

Eina čiukčia per dykumą ir už virvės tempia mašinos dureles. Sutinka kitą čiukčią; tas klausia:

- Ko tas dureles tempies su savim?

- Kai bus karšta, atsidarysiu langą.

Vyko apklausa: boksininkų klausė, ar jie laiko savo profesiją pavojinga gyvybei. 10 procentų atsakė, kad taip, 90 procentų: "klausimo nesupratau".

Atskrido amerikiečių kosminis laivas į Marsą. Ruošėsi išlipti, bet durys užsikirto. Greitai subėgo marsiečiai pažiūrėti kas vyksta. Vienas marsietis sako amerikiečiams:

- Rusai irgi buvo atskridę, jiems tai pat buvo užsikirtusios durys.

- O kaip jie atidarė duris?

-Tuk, tuk...

Kas ten?

-Mirtis.

Nu ir kas?

-Nu ir viskas...

- Ar girdėjai? Išvesta nauja bičių veislė. Didelės kaip lokiai, piktos kaip šunys.

- O medų jos neša?

- Dar ir kaip! Turguje iš bobučių atiminėja!

Ateina du naujieji rusai į muziejų. Susidomėjo vienu paveikslu ir bando įkalbėti muziejaus direktorių jį parduoti. Tas vis atsisako, teigdamas, jog tai neįkainojama meno vertybė. Tačiau po daugybės įkalbinėjimų pagaliau sutinka parduoti paveikslą už 25 milijonus.

Susitinka trys draugai. Vienas sako:

- Kas pasaulyje greičiausias? - aš manau, kad mintis - sako pirmas.

- Kvaily tu, tai aišku, kad šviesa!

-Ne, jūs tikri durniai! - tai tryda, nei pagalvot nespėji, nei šviesos užsidegt!

Apkūni dama klausia gydytojo:

- Daktare, patarkite, kaip galėčiau suliesėti?

- Kas dieną valgykite juoduosius ikrus.

- Vaje! Ar jūs įsivaizduojate, kiek reikia uždirbti?!.

- Būtent. Kol uždirbsite - suliesėsite.

Seržantas prieš naujokų rikiuotę:

- Šiandien krausim LIUMINIJØ.

Naujokas Petraitis:

- Aliuminį, ponas seržante.

Sržantas:

- Kartoju, visi šiandien krauna LIUMINIJØ, o eilinis Petraitis krauna ŠPIŽIJØ!

Žmogus perka cigaretes. Gavęs pakelį, pasipiktinęs meta jį atgal pardavėjai ir pareiškia:

- Man prašau duoti pakelį, kur rūkymas ne žudo, o kur kenkia aplikiniams.

Atvažiuoja naujas rusas į automobilių parduotuvę, nusiperka patį krūčiausią lenktyninį automobilį ir išvažiuoja. Po pusvalandžio grįžta.

- Chebra, klausykit, kas per nesamonės, greičių dėžė subyrėjo, davai man naują automobilį.

Penkiametė Onutė ruošiasi į svečius ir priekabiai apžiūrinėja savo atvaizdą veidrodyje. Pagaliau atsisuka į savo mamą ir pareiškia:

- Aš negaliu niekur eiti šitaip apsirengusi! Ši suknelė mane baisiai jaunina...

Naujasis lietuvis nutarė aplankyti savo gimtąsias vietas. Po 15 metų pertraukos įvažiuoja jis į savo gimtąjį kaimą. Ir tik įvažiavus jam nuleidžia padangą. Naujasis lietuvis nusikeikė, išlipo ir bando nuimti ratą. Ir mato, kad ateina jo senas vaikystės draugas... Prasigėręs... Be dantų...

Mane domina štai koks klausimas. Koncertų salė skirta koncertams, taip? Banketų salė - banketams. Taip? O kam skirta aktų salė?...

Kuo musė ir politikas panašūs?

Tuo, kad abu galima užmušti laikraščiu.

- Mama, gali duoti 1 litą?

- O kam?

- Noriu paaukoti senukui...

- Puiku. Kur jis?

- Ten, pardavinėja ledus...

Stovi prie ŠV. Petro vartų autobuso vairuotojas ir už jo kunigas. Petras įleidžia vairuotoją, o kunigo ne. Kunigas:

- Tai tu tą pijoką įleidai, o manęs ne!

Petras:

- Kausyk, kai tu mišias laikei - visi miegojo, o kai jis autobusą vairavo - visi meldėsi.

Sporto naujienos:

Etiopijos bėgikas finišavo pirmas, bet į finišo juostelę susilaužė šonkaulius...

Stiuardesė prieina prie keleivio:

- Jūs užsisekit diržą, nes praėjusį kartą kai leidomės, tai neprisisegusius į sienas ištaškė.

- O tie kurie buvo prisisegę? Domisi keleivis, skubiai segdamasis diržą.

- Tie sėdėjo kaip gyvi...

Naujas divizijos vadas, tikrindamas vandens atsargas dalinyje, domisi, kaip valomas vanduo.

- Pirmiausia mes jį viriname.

- Gerai, - pagyrė generolas.

- Paskui filtruojame.

- Puiku, - dar kartą pagyrė generolas.

- Paskui, dėl šventos ramybės geriame tik alų.

Vyksta karas tarp rusų ir vokiečių. Mūšio lauke, rusų apkasuose granatą turi vienintelis gėjus Petras, o link apkasų artėja vokiečių tankas.

- Petrai, mesk granatą.

- Ne, ten berniukai.

- Petrai, mesk granata.

- Ne, ten berniukai.

Skrydžio metu tiuardesė prieina prie lėktuvo vado:

- Ten salone... Kažkoks teroristas! Su bomba!

- O ką jis daro?

- Dabar jis spekuliuoja parašiutais!

Kalbasi vaikai. Viena mergytė giriasi:

- Mano mama tuojau mokės kalbėti angliškai. Pas ją vaikšto anglų kalbos mokytojas.

Berniukas numoja ranka ir atrėžia:

Onytė klausia Juozuko:

- Nesuprantu, kam tu duodi kavos šuniui?

- Kad naktį nemiegotų!

Judrioje gatvėje pilietis klausia praeivio:

- Pasakykyte, kaip greičiau patekti į ligoninę?

- O, tai labai paprasta! Užsimerkite ir eikite per gatvę.