Anekdotai

- Mama, o tai tiesa, kad mes kilę iš beždžionių?
- Nežinau, tėtis nenoriai pasakoja apie savo gimine...

- Su manimi, brangioji, gyvensi kaip rojuje!
- Tai kad aš labai gėdinsiuos...
- Ko?
- Nuoga lakstyti, brangusis...

– Kodėl čiukčius nevalgo raugintų kopūstų?
– Todėl, kad galva į trilitrinį netelpa.

Per taigą traukia du medžiotojai. Žiūri, priešais ateina čiukčius. Medžiotojai jo klausia:
- Kur čia parduotuvė?
- Va eikite to kalno link, o antradienį pasukite dešinėn.

Čiukčišką tuliką sudaro 3 basliai. Vienu prisismeigi prie žemės - kad vėjas nenuneštų. Kitu atbaidai baltąsias meškas. Trečiu numuši prišalusį š...

Ateina pas chirurgą blondinė ir sako:
- Girdėjau, visi sako, kad manekenių kojos nuo pažastų. Ar galite man tokias padaryti?
- Na, nebent prisiūčiau rankas prie užpakalio... - Sako Chirurgas

Buratinas domėjosi istorija. Jis puikiai suprato, už ką inkvizicija degino raganas ir raganius, tačiau niekaip negalėjo suvokti, už ką jie degino malkas...

Ateina aklas žmogus į virtuvę... pasiima tarką... varto, varto rankose... meta susinervinęs tarką ant žemės:
- Nu dat tokių nesamonių gyvenime nebuvau skaitęs...

Nuteisė Buratiną iki gyvos galvos. Policininkas patenkintas Buratiną įmeta į kamerą, atsipučia ir sako:
- Štai ir aš, savo gyvenime, pasodinau medį......

Vieną kartą krokodlias Gena prisigėrė iki žėmės graibymo ir liko nakvoti pas Kūlverstuką. Štai taip atsirado Šrekas...

Užrašas ant automobilio priekinio stiklo: "Atsarginis išėjimas. Avarijos atveju išmušti stiklą galva ir išlėkti".

- Kodėl tu nepraneši, kad iš tavęs pavogė mašiną?
- Laukiu, kol vagys ją suremontuos ir perdažys...

Skelbimas laikrašty: sąžiningas, savo automobilį turintis lenkas, ieško darbo.

- Mikko, žiūrėk - negyva varna...
- Kur nuskriidoo?!

Dvi pelytės išėjo vakare pasivaikšioti ir pamatė šikšnosparnį.
- Žiūrėk tu man, - stebisi viena, - angelas

Dvi musės ropinėja ant gaublio. Susitikus penktą kartą viena sušunka:
- Koks vis dėlto mažas pasaulis!

Tamsią šaltą naktį, kai sunku ir negera, šiltai ir draugiškai šviečia morgo langai

Ei, Jonai, mestelėk man kirvį!
- Gaudyk, Petrai!
- Ei, Petrai, ar pagavai?! .. Ko tyli, Petrai! ?

Armėnų radijo klausia:
- Ar galima papirkti sąžiningą žmogų? Armėnų radijas atsako:
- Papirkti - gal ir ne, bet parduoti -
laisvai!

- Kolūkis savanoriškas reikalas! Nori įstoji, nenori - sušaudo.

Šiukšlyne bomžai rado prezervatyvą ir sako:
- Nu ir durni tie žmonės, dešrelę suvalgo, o patį skaniausią - taukus išmeta.

- Kas Ant sienos blizga?
-???
- Motociklas
- Kodėl motociklas?
- Mano yra, kur noriu ten dedu.

Iškaba ant auditorijos durų, kurioje vyksta egzaminas: "Visi bilietai jau parduoti".

Skelbimas paskutiniame laikraščio numeryje: "Gerbiami skaitytojai, atsižvelgdami į gausius jūsų pageidavimus, nuo kitų metų mūsų laikraštis išeis naujos formos: be teksto ir rulonais".

Nelėtink žingsnių, neskink gėlių, norėdamas jas išsaugoti, eik tik pirmyn - gėlės žydės visam tavo kely. R. Tagorė

Kiekviena pipetė svajoja tapti klizma.

- Panele, panele kiek Jums metų? - 19! - ... iš karto ir neduotum... - Na, kodėl gi? Duosiu... : - )

Iš vairuotojų ruošimo kursų medžiagos: šoninis veidrodėlis mašinoje reikalingas galinio vaizdo perdavimui vairuotojui į akį.

Ir vėl nėra priežasties negerti.

Sėdi žvejys valtyje, plauna kruviną irklą ir burba: Jėzus ne Jėzus, bet ant vandens man niekas nevaikščios...

Dukra klausia mamos: - Mamyte, kas tas apšepęs, gauruotas dėde, raudonomis akimis? - Taigi čia tėtė, dukryte. - O jis ką, susirgo? - Ne, jis prie interneto prisijungė...

Močiutė tvarkydama anūko kambarį surado bumerangą ir pradėjo jį išmetinėti...

Iškaba ant auditorijos durų, kurioje vyksta egzaminas: "Visi bilietai jau parduoti".

Skelbimas paskutiniame laikraščio numeryje: "Gerbiami skaitytojai, atsižvelgdami į gausius jūsų pageidavimus, nuo kitų metų mūsų laikraštis išeis naujos formos: be teksto ir rulonais".

Nelėtink žingsnių, neskink gėlių, norėdamas jas išsaugoti, eik tik pirmyn - gėlės žydės visam tavo kely. R. Tagorė

Kiekviena pipetė svajoja tapti klizma.

- Panele, panele kiek Jums metų? - 19! - ... iš karto ir neduotum... - Na, kodėl gi? Duosiu... : - )

Iš vairuotojų ruošimo kursų medžiagos: šoninis veidrodėlis mašinoje reikalingas galinio vaizdo perdavimui vairuotojui į akį.

Ir vėl nėra priežasties negerti.

Sėdi žvejys valtyje, plauna kruviną irklą ir burba: Jėzus ne Jėzus, bet ant vandens man niekas nevaikščios...

Dukra klausia mamos: - Mamyte, kas tas apšepęs, gauruotas dėde, raudonomis akimis? - Taigi čia tėtė, dukryte. - O jis ką, susirgo? - Ne, jis prie interneto prisijungė...

Močiutė tvarkydama anūko kambarį surado bumerangą ir pradėjo jį išmetinėti...

Salės, kurioje vyksta pokylis, pakraštyje ant fotelio sėdi grafienė. Prieina grafas ir klausia: - Ar šoksite kitą šokį? - Aišku, kad taip, grafe. - Puiku. Pagaliau turėsiu kur atsisėsti.

Dainuoja močiutė anūkėliui lopšinę. Po kiek laiko anūkėlis pakelia galvą ir klausia: - Tu dar nori padainuoti ar aš jau galiu miegoti?

Dama užsuko į krautuvę, ketindama pirkti papūgą.
- Ar tu, kvailele, moki kalbėti? - klausia vieną jų.
- Aišku, sena baidykle! O tu skraidyti moki?

Yra dalykų kurių negalima žinoti. Neįmanoma sužinoti kas tai per dalykai

Nusipirkau gaublį kad galėčiau nusispjauti ant viso pasaulio

Liaudies išmintis sako: kad santuoka būtų tvirta, prieš vestuves vyras bent kartą turi pamatyti būsimą žmoną be makiažo.

Maskviečiai vienas kitam:
- Komunizme turėsiu nuosavą lėktuvą!
- Kam tau tas lėktuvas?
- Sužinosiu, kad, pavyzdžiui, Vilniuje miltų atsirado, pusvalandis — ir aš ten!

- Šiandien mane mane laikraštyje rašė.
- Netikiu. Parodyk!
- Štai, čia rašoma, kad "SEL grupės koncerte buvo 502 žiūrovai".
Tai va, penkišimtai antrasis buvau aš!

Skęstu prabangoje, - bet nepasiduodu.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija įspėja: nemokamas medicininis aptarnavimas - pavojingas jūsų gyvybei.

Konstitucija garantuoja žodžio laisvę, o ar ji garantuoja laisvę po to, kai žodis jau pasakytas?

Kad žodžiai nesiskirtų nuo veiksmų, reikia tylėti ir nieko nedaryti.

Prietaisas geriau dirbs, jei jį įjungsite.

Visi žmonės skirstomi į dvi kategorijas: pirmieji nežino kas toks Bilas Geitsas, o antrieji nemyli jo.

Jūs turite teisę tylėti. Viskas, ką jūs pasakysite, bus perfrazuota ir nukreipta prieš jus.

Imk iš gyvenimo viską. Bet dėl viso pikto atsimink iš kur paėmei.

Tiksliai numesta nuorūka gali tapti gaisro priežastimi!

Kas gėrė kartu su mano fizionomija ir ją aplamdė?

Draugai ateina ir išeina. Priešai kaupiasi.

Gruzinas - tai vardas, žydas - tai pašaukimas, čigonas - profesija, rusas - likimas...

Sveikiname! Jūs esate šimtasis pirkėjas, bandantis pavogti stebėjimo kamerą!

Norėčiau ištekėti už jauno, sveiko, pasiturinčio vyriškio. Intymaus nesiūlyti.

Skelbimas Internete: Ieškau išėjimo iš Interneto!!!

Klausimas: “Kiek reikia Microsoft firmos darbuotojų, kad pakeistų perdegusią lemputę? ” Atsakymas: “Nė vieno. Pagal geriausias firmos tradicijas tamsa būtų paskelbta nauju standartu. ”

Autoservise: - Sakykit ar galima ką nors padaryti su šiuo automobiliu? - Galima. Tik reikia nuimti priekinį ir galinį bamperį ir tarp jų įsprausti naują automobilį.

Du Todo politikos principai: 1. Kad ir ką jie tau sakytų, niekuomet nepasakys visos tiesos. 2. Kad ir apie ką jie kalbėtų, kalbės apie pinigus.

Grossmano dėsnis: Bet kuri tikrai svarbi užduotis turėjo būti atlikta dar vakar.

–Padavėjau, jūsų valgykloje spiečiai musių! Jos mane veda iš proto. –Sakykite, kurios konkrečiai, aš jas išgaudysiu.

Niekada netikėk žmogaus, patekusio į keblią padėtį, patarimais: jis patarinėja, norėdamas paguosti save. (Ezopas)

Pusryčiai
Žirafa turi keltis šeštą valandą ryto, kad iki devintos jos pusryčiai pasiektų skrandį. (B. Gržimekas)

Motina klausia dukters: - Įdomu, ką dabar veikia tavo sesuo? Dukra: - Jei ledas toks storas, kaip ji galvojo, tai tikriausiai čiuožinėja, bet jei toks plonas, kaip manau aš - tada plaukioja.

Dowo dėsnis: Kuo aukštesnis hierarchinės organizacijos lygis, tuo didesnė joje sumaištis.

Van Herpeno dėsnis: Problema bus išspręsta tuomet, kai surasi, kas ją sprendžia.

Užslėptas Peterio postulatas pagal Godiną: Kiekvienas darbuotojas pradeda dirbti ten, kur jis iš tiesų kompetentingas.

Peterio evoliucijos dėsnis: Kompetencijoje visad glūdi nekompetencijos sėkla.

Gillette persikraustymo dėsnis: Ką pametei persikraustydamas pirmąsyk, atrasi kraustydamasis kitąsyk.

Keleivis klausia laivo kapitono: - Sakykite, kapitone, ar tokie dideli laivai, kaip jūsiškis, dažnai skęsta? - Ne, - atsako šis, - tik vieną kartą.

Didžiojo Alo dėsnis: Geras sprendimas gali būti sėkmingai taikomas beveik kiekvienai problemai spręsti.

Kimo komitetų taisyklė: Jei vienas sakinys taisomas visą valandą, kas nors pasiūlys išmesti visą paragrafą.

Matildos pakomitečių formavimosi dėsniai: Vos spėjus tau išeiti iš kambario, tave ir išrenka.

Kalbasi du vyrai. Vieno rankose du maišai, pilni tuščių alaus butelių. - Petrai, alaus eini? - Ne, mane žmona iš namų išvarė. - O kam buteliai? - Ji pasakė: "Susirink visus savo daiktus ir dink".

Fairfaxo dėsnis: Bet kurie leidžiantys laimėti ginčą faktai yra geri faktai.

Vienas kalinys kitam: - Mano didžiausia svajonė – apiplėšti banką ir palikti ten savo uošvės pirštų atspaudus!

Tik nemuškit per galvą. Pagrandukas.

Koks vyras šiais laikais laikomas džentelmenu? - Tas, kuris bučiuodamasis išsiima iš burnos cigaretę...

Vedę vyrai gyvena ilgiau negu viengungiai. Bet yra daugiau vedusių vyrų, kurie norėtų numirti.

Gyvenkite taip, kad jums nebūtų gėda parduoti savo papūgą didžiausiam mieste liežuvautojui. V. Rodžersas

Johnsono dėsnis: Jeigu per kelis mėnesius įvyks trys vertingi renginiai, visi jie įvyks tą patį vakarą.

Gatve eina du vyrukai ir kalbasi: - Jeigu aš padarau kokią kvailystę, - sako vienas, - visada pirmas dėl to juokiuosi. Čia priėjo Kindziulis ir tarė: - Šit kodėl tu visada toks linksmas.

Kalbasi du krokodilai. - Mano žmona po mirties tikrai laiminga, - sako vienas. - Kodėl? - Manau, kad iš jos odos pagamino nemažai piniginių, ir ji pagaliau turi pakankamai pinigų.

- Mielasis, tu jau nebesakai, kad gali dėl manęs į ugnį šokti. - Mieloji, už ko tu ištekėjai? Už atsakingo darbuotojo ar už ugniagesio?

Kalbasi du suvalkiečiai. Vienas sako kitam: - Žinai, man atrodo, kad tavo žmona mums neištikima.

Mano kaklaraištis - tai tiesiog rodyklė jums, kur eiti.

Elgeta sako:
- Pone, aš visą savaitę nemačiau mėsos!
- Maryte, parodyk jam kotletą!

Maryte, atnešk iš virtuvės keletą lėkščių, man reikia su tėveliu pasišnekėti...

Skelbimas laikraštyje:
Skubiai.
Ryšium su būtinybe skubiai išvažiuot atiduosiu naudotus malunsparnius į geras rankas.
Telefonas...
Kviesti Jurką.

Skambina vyras žmonai:
- Aš dabar konferencijoj. Pas ją ir pernakvosiu...

Kalbasi dvi musmirės:
- Matei, grybautojai vaikštinėja. Turbūt šiandien peilio gausim. - sako viena.
- Na, kaip su peiliu bus tai nežinau, bet iš bato į galvą tai tikrai gausiu - atsako kita.

Kalbasi Nataša su motina:
- Klausyk Nataša, kodėl jūs tiek metų su parutčiku gyvenate kartu, o vaikų neturite?
- Nu aš daug kartų bandžiau, bet nepyk mama, niekaip negaliu tos šlykštynės nuryti....

Skambutis į vaistinę:
- Ar yra nėštumo testai?
- Taip.
- O ar sudėtingi klausimai?

Žemaičio klausia:
- Kur tu prausiesi?
- Ežere.
- O žiemą?
- A kiek čia tos žiemos?

Klausas skundžiasi mamai pilvo skausmais.
Motina: - Taip yra todėl, kad jis tuščias. Jei kasnors pilve būtų, jo neskaudėtų.
- A, - taria Klausas, - dabar suprantu, kodėl dėdei Udo visada skauda galvą.

Sugavo žvejys auksinę žuvelę, o ši jam sako:
- Paleisk mane ir aš išpildysiu bet kokius tavo keturis norus!
- Paaiškink - kodėl keturis?!
- Šeipsau, o kokie bus kiti trys norai?

- Oficiante!
Tyla.
- Oficiante!!
Tyla dar gilesnė ir grėsmingesnė.
- Oficiante!!!
- A?
- Gandone tu kurčias!!!
- Nešu jau, nešu!

- Kaimynėli, kaimynėli, tavo karvė rūko?
- Ne.
- Tada tavo tvartas dega.

Įrašas telefono autoatsakiklyje:
"Aš turbūt namuose, bet neatsiliepsiu, nes nenoriu kalbėti su vienu labai nemaloniu žmogumi. Palikite savo telefono numerį ir jei aš jums nepaskambinsiu, vadinasi, tai esate jūs... "

- Sakyk, tu kada nors sąžinės balso klausai?
- O per kurią radijo stotį perduoda?

Trys bobos geriau nei viena, taip pat kaip ir aštuoni rubliai geriau nei vienas rublis.

- Leonidai Iljyciau, koks jūsų hobis?
- Aš ranku anekdotus apie save.
- Ir daug surinkote?
- Du su puse lagerio.

Skelbimas: "Aklųjų draugija ieško patraukliai apčiuopiamos sekretorės".

Parduotuvė:
- Ar jūsų degtinė šviežia?
- Aišku
- O kodėl man vakar bloga buvo?

- Tu užėmei pirmąją vietą kilometro bėgime?
- Aš, o ką?
- Va pinigai, subėgiok alaus, greitai parduotuvę uždarys

Gyvenimą reikia pragerti taip, kad nebūtų skaudu už blaiviai pragyventus metus....

- Tu jau radai savo antrą pusę?
- O kam man ieškoti? Jos abi pas mane kelnėse.

Antradienis - Mes išvijom vokiečius iš miško. Trečiadienis - Atėjo vokiečiai ir išvijo mus. Ketvirtadienis - Atėjo girininkas ir išvijo mus ir vokiečius.

- Sakykite, o kam tam boksininkui reikalingos tokios didelės kotaktinės linzės?
- Tai dabar jos linzės, o pirmame raunde buvo akiniais...

- Kėdę uošvei meistrauju!
- Daug dar liko?
- Ne. Tik elektros darbai.

Kuo panašūs prostitutė ir šuoliai su guma:
1. Stovi maždaug vienodai.
2. Kas dėl laiko - taip pat panašu.
3. Jeigu nutrūksta guma - šakės.

Ateina Duenesas prie Krapiko, Krapikas sutrinka ir sako:
- Vajezau Čivilis prisikėlė, einam išgersim kai manęs nebus mažiau pralošim

- Kuo tu vardu?
- Labas.
- Tu flegmatikas?
- Vincas.
- Iš kur tu?
- Pats tu flegmatikas.

- Koks mėnuo geriausiai tinka vestuvėms?
- Spalkritis!
- Bet juk tokio mėnesio nėra?
- Būtent!

Siunčia tėvai iš kaimo į miestą savo sūnui telegrama: "Atsakyk greičiau, kaip sekėsi egzaminus laikyti. ". Sūnus atrašo: "Viskas labai gerai, profesoriai sužavėti ir prašo rudenį pakartoti".

- Tėti, o kiek reikia pinigų, jei nori vesti?
- Nežinau... Iki šiol moku...

Visi žino, kad kinai bei triušiai garsėja greitu dauginimusi. Bet niekas nežino, kad būna dar ir kiniškų triušių...

Gena kerpa Čeburašką:
- Čeburaška, tau ausys reikalingos?
- Aha!
- Tai imk - laikyk.

Kalbasi du gydytojai:
- Klausykit, kolega, ar jūs niekada nebandėte išrašyti vienu metu migdomųjų ir vidurius laisvinančių vaistų? Gana įdomūs rezultatai.

Kalbasi du žvėrys:
- Bebre, bebre, ko tu lakstai ratais?
- Visų pirma, aš ne bebras, o visų antra, tu dar ne taip bėgiotum jei tau autobusas per uodegą pervažiuotų! - supyko voverė.

Kokie žodžiai mylintis labiausiai nervina?
Aš jau grįžau brangioji.

Mylisi mašinoje.
Į langą beldžia policininkas:
- Ką čia darote?
- Dulkinu savo draugę.
- Tai ir aš stoju į eilę.
- Gerai. Policininko dar neteko dulkinti

Vovočka klausia gydytojo:
- Ar 7 - metė mergaite gali būti nėščia?
- Ne, - atsako gydytojas.
Vovočka:
- Šantažistė!

Gerai sėdėti su panele kavinėje.
Blogai, jei jums susuka ne galvą, o vidurius.
Dar blogiau, jei prie tualeto eilė.
Visai blogai, jei jums jau nebereikia stotis į eilę.

Patarimas: Jums bus lengviau į darbą ateiti laiku, jei ant žadintuvo užtaisysite mažus pelėkautus...

John Lenon rūkė žolę ir rašė puikias dainas.
Curt Cobain vartojo narkotikus ir rašė geliančią muziką.
Radži!!! Tu bent klijų pauostyk!!!

Eina klierikas mišku, žiūri, šūdas:
- O, šūdas!
- O bliamba, pasakiau šūdas!
- Velnias, pasakiau bliamba!
- Bl@t, pasakiau velnias!
- Nu ir nachuj, ir taip nenorėjau būti kunigu!

Ateina lankytojas pas psichoterapeutą. Tas klausia:
- Kaip reikalai?
- Gerai.
- Tai ko atėjot?

Šeimininkas, lyg nujausdamas ką negera, klausia užejusio kaimyno:
- Arbatos gersi?
- Būtinai. Iškart po pietų!

Karininkas klausia pas eilinį:
- Utėlių turi
Kareivis: - nuuu, turiu
- O kuom gydai?
- Kaip tai kuom, niekuom, jos pas mane sveikos.

Išnuomosiu kambarį dviem jaunom merginom. Trim neišnuomosiu - amžius nebe tas.

- Daktariau, man rodos aš mirštu - kur tik pirštu sau nedursiu - visur skauda!
- Tai jūs pirštą susilaužėt...

Sausakimšame troleibuse:
Mergina: vaikine ko Jūs į mane taip trinatės? Jūs ką mane padaryti norite?
Vaikinas: nu kad ne.
Mergina: tai praeikite į šalį gal kiti nori...

Skelbimas ant remonto dirbtuvių durų:
MES REMONTUOJAME VISKĄ!
Žemiau parašyta:
“Prašymas belsti - skambutis neveikia“.

- Tu kodėl skiriesi su žmona?
- Supranti, ji su manim jau pusę metų nesikalba.
- Neskubėk, palauk, pagalvok, ne taip lengva surasti tokią žmoną!

Mano kaklaraištis - tai tiesiog rodyklė jums, kur eiti.

Elgeta sako:
- Pone, aš visą savaitę nemačiau mėsos!
- Maryte, parodyk jam kotletą!

Maryte, atnešk iš virtuvės keletą lėkščių, man reikia su tėveliu pasišnekėti...

Skelbimas laikraštyje:
Skubiai.
Ryšium su būtinybe skubiai išvažiuot atiduosiu naudotus malunsparnius į geras rankas.
Telefonas...
Kviesti Jurką.

Skambina vyras žmonai:
- Aš dabar konferencijoj. Pas ją ir pernakvosiu...

Kalbasi dvi musmirės:
- Matei, grybautojai vaikštinėja. Turbūt šiandien peilio gausim. - sako viena.
- Na, kaip su peiliu bus tai nežinau, bet iš bato į galvą tai tikrai gausiu - atsako kita.

Kalbasi Nataša su motina:
- Klausyk Nataša, kodėl jūs tiek metų su parutčiku gyvenate kartu, o vaikų neturite?
- Nu aš daug kartų bandžiau, bet nepyk mama, niekaip negaliu tos šlykštynės nuryti....

Skambutis į vaistinę:
- Ar yra nėštumo testai?
- Taip.
- O ar sudėtingi klausimai?

Žemaičio klausia:
- Kur tu prausiesi?
- Ežere.
- O žiemą?
- A kiek čia tos žiemos?

Klausas skundžiasi mamai pilvo skausmais.
Motina: - Taip yra todėl, kad jis tuščias. Jei kasnors pilve būtų, jo neskaudėtų.
- A, - taria Klausas, - dabar suprantu, kodėl dėdei Udo visada skauda galvą.

Sugavo žvejys auksinę žuvelę, o ši jam sako:
- Paleisk mane ir aš išpildysiu bet kokius tavo keturis norus!
- Paaiškink - kodėl keturis?!
- Šeipsau, o kokie bus kiti trys norai?

- Oficiante!
Tyla.
- Oficiante!!
Tyla dar gilesnė ir grėsmingesnė.
- Oficiante!!!
- A?
- Gandone tu kurčias!!!
- Nešu jau, nešu!

- Kaimynėli, kaimynėli, tavo karvė rūko?
- Ne.
- Tada tavo tvartas dega.

Įrašas telefono autoatsakiklyje:
"Aš turbūt namuose, bet neatsiliepsiu, nes nenoriu kalbėti su vienu labai nemaloniu žmogumi. Palikite savo telefono numerį ir jei aš jums nepaskambinsiu, vadinasi, tai esate jūs... "

- Sakyk, tu kada nors sąžinės balso klausai?
- O per kurią radijo stotį perduoda?

Trys bobos geriau nei viena, taip pat kaip ir aštuoni rubliai geriau nei vienas rublis.

- Leonidai Iljyciau, koks jūsų hobis?
- Aš ranku anekdotus apie save.
- Ir daug surinkote?
- Du su puse lagerio.

Skelbimas: "Aklųjų draugija ieško patraukliai apčiuopiamos sekretorės".

Parduotuvė:
- Ar jūsų degtinė šviežia?
- Aišku
- O kodėl man vakar bloga buvo?

- Tu užėmei pirmąją vietą kilometro bėgime?
- Aš, o ką?
- Va pinigai, subėgiok alaus, greitai parduotuvę uždarys

Gyvenimą reikia pragerti taip, kad nebūtų skaudu už blaiviai pragyventus metus....

- Tu jau radai savo antrą pusę?
- O kam man ieškoti? Jos abi pas mane kelnėse.

Antradienis - Mes išvijom vokiečius iš miško. Trečiadienis - Atėjo vokiečiai ir išvijo mus. Ketvirtadienis - Atėjo girininkas ir išvijo mus ir vokiečius.

- Sakykite, o kam tam boksininkui reikalingos tokios didelės kotaktinės linzės?
- Tai dabar jos linzės, o pirmame raunde buvo akiniais...

- Kėdę uošvei meistrauju!
- Daug dar liko?
- Ne. Tik elektros darbai.

Kuo panašūs prostitutė ir šuoliai su guma:
1. Stovi maždaug vienodai.
2. Kas dėl laiko - taip pat panašu.
3. Jeigu nutrūksta guma - šakės.

Ateina Duenesas prie Krapiko, Krapikas sutrinka ir sako:
- Vajezau Čivilis prisikėlė, einam išgersim kai manęs nebus mažiau pralošim

- Kuo tu vardu?
- Labas.
- Tu flegmatikas?
- Vincas.
- Iš kur tu?
- Pats tu flegmatikas.

- Koks mėnuo geriausiai tinka vestuvėms?
- Spalkritis!
- Bet juk tokio mėnesio nėra?
- Būtent!

Siunčia tėvai iš kaimo į miestą savo sūnui telegrama: "Atsakyk greičiau, kaip sekėsi egzaminus laikyti. ". Sūnus atrašo: "Viskas labai gerai, profesoriai sužavėti ir prašo rudenį pakartoti".

- Tėti, o kiek reikia pinigų, jei nori vesti?
- Nežinau... Iki šiol moku...

Visi žino, kad kinai bei triušiai garsėja greitu dauginimusi. Bet niekas nežino, kad būna dar ir kiniškų triušių...

Gena kerpa Čeburašką:
- Čeburaška, tau ausys reikalingos?
- Aha!
- Tai imk - laikyk.

Kalbasi du gydytojai:
- Klausykit, kolega, ar jūs niekada nebandėte išrašyti vienu metu migdomųjų ir vidurius laisvinančių vaistų? Gana įdomūs rezultatai.

Kalbasi du žvėrys:
- Bebre, bebre, ko tu lakstai ratais?
- Visų pirma, aš ne bebras, o visų antra, tu dar ne taip bėgiotum jei tau autobusas per uodegą pervažiuotų! - supyko voverė.

Kokie žodžiai mylintis labiausiai nervina?
Aš jau grįžau brangioji.

Mylisi mašinoje.
Į langą beldžia policininkas:
- Ką čia darote?
- Dulkinu savo draugę.
- Tai ir aš stoju į eilę.
- Gerai. Policininko dar neteko dulkinti

Vovočka klausia gydytojo:
- Ar 7 - metė mergaite gali būti nėščia?
- Ne, - atsako gydytojas.
Vovočka:
- Šantažistė!

Gerai sėdėti su panele kavinėje.
Blogai, jei jums susuka ne galvą, o vidurius.
Dar blogiau, jei prie tualeto eilė.
Visai blogai, jei jums jau nebereikia stotis į eilę.

Patarimas: Jums bus lengviau į darbą ateiti laiku, jei ant žadintuvo užtaisysite mažus pelėkautus...

John Lenon rūkė žolę ir rašė puikias dainas.
Curt Cobain vartojo narkotikus ir rašė geliančią muziką.
Radži!!! Tu bent klijų pauostyk!!!

Eina klierikas mišku, žiūri, šūdas:
- O, šūdas!
- O bliamba, pasakiau šūdas!
- Velnias, pasakiau bliamba!
- Bl@t, pasakiau velnias!
- Nu ir nachuj, ir taip nenorėjau būti kunigu!

Ateina lankytojas pas psichoterapeutą. Tas klausia:
- Kaip reikalai?
- Gerai.
- Tai ko atėjot?

Šeimininkas, lyg nujausdamas ką negera, klausia užejusio kaimyno:
- Arbatos gersi?
- Būtinai. Iškart po pietų!

Karininkas klausia pas eilinį:
- Utėlių turi
Kareivis: - nuuu, turiu
- O kuom gydai?
- Kaip tai kuom, niekuom, jos pas mane sveikos.

Išnuomosiu kambarį dviem jaunom merginom. Trim neišnuomosiu - amžius nebe tas.

- Daktariau, man rodos aš mirštu - kur tik pirštu sau nedursiu - visur skauda!
- Tai jūs pirštą susilaužėt...

Sausakimšame troleibuse:
Mergina: vaikine ko Jūs į mane taip trinatės? Jūs ką mane padaryti norite?
Vaikinas: nu kad ne.
Mergina: tai praeikite į šalį gal kiti nori...

Skelbimas ant remonto dirbtuvių durų:
MES REMONTUOJAME VISKĄ!
Žemiau parašyta:
“Prašymas belsti - skambutis neveikia“.

- Tu kodėl skiriesi su žmona?
- Supranti, ji su manim jau pusę metų nesikalba.
- Neskubėk, palauk, pagalvok, ne taip lengva surasti tokią žmoną!

Mano kaklaraištis - tai tiesiog rodyklė jums, kur eiti.

Elgeta sako:
- Pone, aš visą savaitę nemačiau mėsos!
- Maryte, parodyk jam kotletą!

Maryte, atnešk iš virtuvės keletą lėkščių, man reikia su tėveliu pasišnekėti...

Skelbimas laikraštyje:
Skubiai.
Ryšium su būtinybe skubiai išvažiuot atiduosiu naudotus malunsparnius į geras rankas.
Telefonas...
Kviesti Jurką.

Skambina vyras žmonai:
- Aš dabar konferencijoj. Pas ją ir pernakvosiu...

Kalbasi dvi musmirės:
- Matei, grybautojai vaikštinėja. Turbūt šiandien peilio gausim. - sako viena.
- Na, kaip su peiliu bus tai nežinau, bet iš bato į galvą tai tikrai gausiu - atsako kita.