Anekdotai

Užrašas ant marškinėliu - "demesio, aš išminuotojas, jei pamatšte mane beganti, neatsilikite"...

Nu, žodžiu, kareivinės. Su įprasta tvarka ir t.t. Durni karininkai ir t.t. Rytas. Išrikiuoti kareiviai. Karininkas sako(tiksliau - rėkia):

- Kareiviai, kas norite važiuoti bulvių kasti pas mane į kaimą - du žingsnius pirmyn!!!

Išeina į priekį du kareiviai. Karininkas:

Eina vienuolė mišku. Tik staiga iš krūmų iššoka gauja vyrų, parverčia vienuolę ant žemės ir visi paeiliui išprievartauja. Na, po to, žinoma, nueina... Vienuolė atsikelia, pasitvarko sau drabužius, ir tyliai sau sušnabžda:

- O, Dieve... Net nuodėmės nepadariau...

Karinis komisariatas Rusijoje.

- Drauge pulkininke, aš negaliu tarnauti armijoje, aš homoseksualistas.

- O kaip jūs tai galite įrodyti?

- Nusirenkite...

Ateina naujas rusas į policija ir pareiškia:

- Paskutiniu metu aš labai dažnai gaunu laiškus su grasinimais.

- Aišku anoniminiai? - pasiteirauja policininkai.

- Ne, su mokesčių inspektoriaus parašu.

Parduotuvėje:

- Ar turite kokių lengvų drabužių?

- Tik prezervatyvų.

Kaip atpažinti jaunąjį šiauliečių vestuvėse?

Jis apsirengęs juodais treningais!

Naujas "American Airlines" reklaminis šūkis: "Mes jus nuskraidinsime tiesiai į ofisą!"

Piniginė - tai įtaisas, leidžiantis pamesti visus pinigus iš karto.

Tipiška situacija. Meilužis pas ištekėjusią moterį. Netikėtai vyras grįžta namo. Meilužis greitai apsirengia, nubėga į balkoną, sugriebia balkono turėklus, peršoka juos, o rankų paleisti nedrįsta – baisu. Kabo jis valandą, dvi... Švintant ateina gatvių šlavėja ir kreipiasi į jį:

Baltarusijoje kažkoks užsienietis pametė piniginę, kurioje buvo 1000 dolerių. Tokio ekonominio pakilimo šalis nematė jau aštuonetą metų!

- Oficiante, kodėl jūsų restorane visos gėlės dirbtinės?

- Na, matote, kai nuo to laiko, kai mūsų restoranas tapo vegetarišku, lankytojai galvoja, kad gėlės yra užkanda...

Skrenda kiniečių kosminis laivas. Šturmanas, patikrinęs žemėlapius, susisiekia su mašinų skyriumi:

- Kūrike! Kokiomis malkomis kūreni?

- Tiesiomis!

- Tai pradėk kūrenti kreivomis! Suksimės.

Abramas pasikvietė Idziką į svečius. Susėdo abu už stalo. Abramas klausia:

- Klausyk, kaimyne, ar gersi arbatos?

- Kodėl gi ne?

- Na, ne - tai ne.

"Aš myliu tave" - sako lietuviai...

"I love you" - sako anglai...

Ir tik kiniečiai tylėdami daro savo darbą...

Gėjus kare. Visi sėdi apkasuose, o gėjus grožisi gamta:

-Oi,kaip grazu... Pavasaris... Krūmeliai sužaliavo, paukščiukai čiulba,

o žolyyytė kokia žalia... - išlipa iš apkaso, vaikšto.

Tik staiga sviedinys šalia - BABACH !!! Seržantas išlindo iš apkaso, rėkia:

Jūngtinių Tautų Organizacija uždraudė Kinijoje vykdyti bet kokius klonavimo bandymus. Šiaip, dėl viso pikto.

Kasdamas kitam duobę, žiūrėk nenukirsk aukštos įtampos kabelio!

Plikas naujasis rusas užeina į kirpyklą. Prieina prie nuobodžiaujančio kirpėjo ir baksteli į jį pirštu.

Ateina vyras į gėlių parduotuvę ir sako:

-Parinkite man 100 rožių.

Pardavėja persigandusi:

-O ką jūs tokio baisaus jai iškrėtėt?

Žinot, kodėl moterų neima į armiją?

Tiesiog komanda "Gult!" tampa per daug dviprasmiška...

90 procentų žmogaus kūno sudaro skysčiai. Suomių ir estų kūnuose 90 procentų sudaro stabdžių skysčiai..

Sustabdė policininkas-keliukas kažkokį seną zapuką. Apšiurusį tokį, sulamdytą, purviną. Ëmė prie vairuotojokabinėtis. Tipo, kas čia pas tave per mašina, trantas, kurio į kelius negalimaišleisti, kodėl numeriai ant mašinos dar iš tarybinių laikų, kodėl teisiųneturi ir t.t..

Arabo žmona išvažiavo uždarbiams į Izraelį. Po kiek laiko grįžo jau nėščia. Vyras ėmė piktintis:

- Bjaurybe, ką padarei? Gėda!

- Kokia dar gėda? Juk atsivežiau žyduką - įkaitu bus!

Pugaciova Galkinui lovoje:

- Nu, blin, tiksliai Boria Moisejevas! O dabar davai kaip Zirinovskis,

Putinas ir Liudmila Zykina!

Lietuvis klausia kiniečio:

- Klausykit, kiek jūsų, kiniečių, pasaulyje yra?

Kinietis:

- Ooo, daugiau kaip milijardas...

Lietuvis:

- O ką jūs dar darot?

Kas yra žalias, plikas ir šokinėja?

Kareivis diskotekoje.

Butas name priešais studentų bendrabutį. Žmona vyrui sako:

- Abramai, pirkim užuolaidas.

- Kuriem galam, Sara?

- Va, priešais studentų langai. O ką, jeigu jie mane nuogą pamatys?

- Sara, jeigu jie pamatys tave nuogą, tai patys nusipirks užuolaidas...

Kalėjimo kameroje sėdi trys armėnai. Vienas kitam seniai nusibodę.

Vieną dieną į kamerą įeina prižiūrėtojas ir sako:

-Rytoj pas jus patalpins ketvirtą.

-O, tai bus mūsų boba. Dabar tai mes, vyrai, pavarysim.

Kai kada advokatai būna tokie brangūs, kad paprasčiau būna pirkti teisėją.

Muzikos akademija. Iš už uždarų durų girdisi dėstytojo balsas:

- Taigi, panele, išskėskite kojas, suimkite instrumentą į rankas. Pasiguldykite jį tarp kojų... Gerai, o dabar judinam: pirmyn - atgal, pirmyn - atgal.. Ir atsipalaiduokite, violončelė - švelnus instrumentas...

Naujas genetikos pasiekimas - arbūzo ir tarakono hibridas. Šis hibridas ne tik turi puikų skonį ir kvapą, bet ir sėklas, kurios, vos prapjovus arbūzą, išsibėgioja.

Sutinka senmergė moterį ir sako:

- Ir pasisekė tau - esi ištekėjus, turi meilužį, ir dar išprievartavo..

Karininkas praeidinėja medicinos komisiją. Užeina pas okulistą. Nu, tas karininką pasodina, duoda tą plastmasinį daiktą akiai užsidengti ir rodo į raides:

- Kokia čia raidė?

- Ghrmz...

- O kokia čia raidė?

- Ghrmz...

- O tada kokia čia raidė?

Ką moteris daro pritūpdama, vyras atsistojęs, o šuo - pakėlęs vieną koją?

Sveikinasi. O ką jūs pagalvojot?

Kalvis replėmis pastveria iki baltumo įkaitintą pasagą.

- Vajetau, kokia įkaitusi!- stebisi ūkininkas.

- Anaiptol, - sako kalvis. - Mokėkit šimtinę, ir aš ją palaižysiu...

- Negali būti! Pagailėkit savo liežuvio!

Armėnų radijo klausia:

- Ką turėtų mokėti specialistas, gaunantis 400 litų atlyginimą?

Armėnų radijas atsako:

- Manome, kad nieko, na, nebent kažkiek kenkti...

- Įsivaizduok, mano sesuo kvaištelėjo. Ji persirengė vyru ir nuėjo tarnauti į armiją!

- Bet juk vos tik kareivius nuves maudytis, būtinai kas nors pastebės ir išduos.

- Tu pats pagalvok, kas gi ją išduos, jei pastebės?

Susitinka Petras ir Jonas. Jonas ir klausia: nu kaip reikalai, kas naujesnio, kaip su moterimis besiseka? Petras: man tai viskas labai gerai ir pinigų daug uždirbu, ir pajėgus dar esu, žmona nesisikundžia... O tau kaip reikalai?Žmona dar nepriekaištauja, kad nepajėgus?

Boksininkai labai prietaringi žmonės - prieš varžybas į pirštines įsideda po pasagą.

Minutės ilgis priklauso nuo to, iš kurios tualeto durų pusės būsi.

Technologijoje vyrauja dviejų tipų žmonės: tie, kurie supranta, ko jie nesugeba padaryti, ir tie, kurie sugeba padaryti, bet to nesupranta.

- Girdėjau, tapai dešiniąja savo boso ranka?

- Tapti tai tapau, bet paaiškėjo, jog jis yra užkietėjęs onanistas...

- Maldauju, dukrele, netekek uz jo!

- Bet, mamyte, as gi neilgam.

Kada prasidės pasaulinis badas?

Kai kiniečiai sužinos, kad jie valgo tik garnyrą!

- Isivaizduoji, motina ir dukra, o ziurisi kaip seserys.

- Ka, mama taip gerai issilaike?

- Ne, dukra taip greit nusidevejo!

Žydas ir rusas randa lobį. Rusas ir sako:

- Žinai, ką, pasidalinam tą lobį broliškai...

- Ne, ne, ne geriau jau per pusę...

Anglas bare susimastes ziuri i bokala su ledu.

- Ziurekite, kokia idomi forma - ledas su skyle!

- Nieko idomaus,- atsiliepia jo kaimynas,- as jau dvidesimt metu tokia

vedes.

Kalbasi keturios vienuolės. Viena sako:

- Vakar, kai valiau kunigo kambarį, radau krūvą pornožurnalų.

Kita:

- O aš, kai valiau, radau moteriškus apatinius.

- O aš radau suplyšusį prezervatyvą, - pasibjauri trečioji.

- O, velnias, - pasigirsta ketvirtoji.

- Seneli, papasakok apie karą, - prašo anūkas.

- Apsupo mus fašistai, niekšai, liepė pirmais antrais išsiskaičiuoti. Visus pirmus sušaudė, o visiems antriems įsakė pamylėti viens kitą.

- O tu... seneli? - klausia suglumęs anūkas.

Iš rinkiminių pareiškimų:

- Išrinkę mane, jūs gausite tai, ko niekad neturėjote, neturite ir neturėsite!

Pas naują rusą atvyko delegacija iš Kinijos. Tas juos pasikviečia į ofisą ir praeidamas rėkia sekretorei:

- Maša, padaryk šitiem trim siauraakiam debilam kavos.

Vienas jų kukliai:

- Dviem debilams. Aš vertėjas...

Režisierius - rašytojui:

- Na, paskaičiau jūsų pjesę... Bet spektaklio pagal ją nestatysiu.

- Kodėl?

- Man nepatinka keiksmai teatre.

- Bet mano pjesėje nėra keksmų!

- Pjesėje nėra. Bet žiūrovai - keiksis!

- Alio, meteobiuras?

- Taip.

- As randuosi Eifelio bokste! Sakykit, is kur dabar pucia vejas?

- Is siaures-rytu.

- Reiskia sisioti reikia i pietvakarius?

Vaikystėje labai mėgau boksą... Kelis mėnesius lankiau užsiėmimus, bet

paskui jie nusipirko bokso kriaušę ir mane išmetė...

Visos moterys nori labai daug, bet iš vieno vyro.

Visi vyrai nori vieno, bet iš labai daug moterų..

Jeigu tu neturi moters, vadinasi, kažkas turi dvi.

Pirkėjas klausia pardavėjos:

-Jūs apatines kelnaites turite?

-Ne.

-O parduotuvėje yra?

Šnekasi du gėjai:

- Brangusis, ar tu turi svajonę?

- Taip, norėčiau būti futbolininku.

- ?!

- O tu įsivaizduok: aš išbėgu į aikštę, prisivarau kamuolį prie savo vartų ir įmušu. Ant manes sušoka 10 vyrukų, o visas stadionas skanduoja: "PY-DA-RAS!!! PY-DA-RAS!!!"

Sporto komentatoriai:

- Mūsu olimpinė vyrų plaukimo rinktinė maloniai nustebino trenerį - užėmė aukštą šeštą vietą.

- Puiku!

- Olimpinė moterų plaukimo rinktinė taip pat pamalonino savo trenerį.

- Irgi šešta vieta?

- Ne, tiesiog pamalonino.

Kuo skiriasi moteris nuo vištos?

Višta daug ramiau tupi ant kiaušinių.

Kartą pagrandukas išvažiavo į komandiruotę, o jo bandelė tuo metu pergulėjo su keksu. Taip pagrandukas tapo raguoliu.

- Tu ko toks liudnas?

- A, zinai, vienas bicas daug pinigu man skolingas.

- Tai ka, tu neturi jo koordinaciu?

- Koordinates turiu, raketos - neturiu...

Teisme:

- Kaltinamasis, su kuo jūs gyvenote paskutinius tris metus?

- Su moterim.

- Baikit tyčiotis, tai savaime suprantamas dalykas!

- Na kodėl, štai mano sesuo gyvena su vyru...

Is dvieju draugu pokalbio:

- Klausyk, tu vestuvini zieda nesioji ne ant to pirsto.

- Taip... ir vedziau as ne ta moteri...

Ateina į kabaką vyrukas ir sako barmenui:

- Įpilk man degtinės - aš turiu bėdų!

Tas jam:

- Kas atsitiko, - ir įpila.

- Įsivaizduoji, mano sūnus - pederastas!!! - sako vyras ir vienu ypu išgeria degtinę.

- Jo, - sako barmenas, - bėda...

Jaunuolis su mergina sėdi ant suoliuko. Jaunuolis labai kuklus. Na, o merginai norisi, kad jaunuolis ją pabučiuotų, ji ir sako:

- Oi, man skruostą skauda!

Jaunuolis bučiuoja ją į skruosta.

- Na kaip, dabar, skauda?

- Ne, neskauda.

Po kiek laiko:

Nusprendė Dievas ką nors sukurti gražaus. Ir sukūrė pirmą dieną Žemę. Žiūri į žemę ir džiaugiasi: "Oi kaip gražu, nu tiesiog nuostabu". Kitą dieną sukūrė vyrą. Žiūri ir džiaugiasi: "Nu taip gražiai išėjo, nu toks gražus". Kitą dieną sugalvojo sukurti moterį. Sukūrė.

Panele, jei nori atrodyti jauna ir liekna - laikykis arčiau prie senu ir storų...

60-metis vėdė 20-mete. Kolegos darbe klausinėja:

- Na ir kaip seksas?

- Super! Beveik kasdien.

- Oho..

- Na kaip oho... Pirmadienį - beveik, antradienį - beveik, trečiadienį irgi beveik...

- Mano brolis mašinas labai gerai išmano... Vat neseniai pats savo mašiną susikonstravo... Važiuoklę paėmė iš BMW, variklį - iš Merso, pavarų dėžę - iš Poršo, ratus - iš Land-Roverio...

- Ir kas gavosi?

- Kas, kas... Penki metai gavosi...

Į degalinę, kraupiai barškėdama, įlekia mokomoji mašina. Už vairo sėdi moteris. Prie jos prieina tarnautojas:

- Ponia, jei pilsite degalus, reiktų išjungti variklį...

- Aš jau išjungiau.

- Bet aš girdžiu, kad variklis dirba?

Oficiante, kas čia šliaužioja mano salotose?

- Vitaminai.

- Žinai, vakar buvau kine... Ir staiga dingo elektra...

- Įsivaizduoju, kokia kilo panika!

- Taip, po pusvalandžio, kai įjungė šviesą...

Žuvavo kartą senolis ežere, pagavo auksinę žuvelę, o ši jam ir sako:

- Paleisk mane, aš tavo vieną norą išpildysiu!

- Noriu naujo mūrinio namo ant šito ežero kranto, kad žiemą šilta būtų.

- Grynais ar kortele?

- Ant sviestuko ar ant aliejuko?

- Kaip sutikai Naujuosius Metus?

- Kaip dovanėlė!

- Kokia prasme?

- Visą naktį po eglute prasivoliojau...

Susitinka dvi draugės, nesimačiusios šimtą metų. Apsikabino, pasibučiavo. Viena ir kviecia kitą:

-Klausyk, einam kokio vyno ar šampano išgersime ta proga.

-Nepyk, bet kad aš mečiau gerti. Jau daugiau kaip metai nieko į burną neimu.

Koks sudėtingas žodis: kunilingusas... Liežuvį gali nusilaužti...

Jie stovėjo tryse:

Jis, ji ir pas jį...

Petras nusprendė, kad daugiau nereikia slėpti nuo tėvų, kad jis yra homoseksualistas. Jis atėjo į virtuvę ir tarė mamai:

- Mam, žinai, aš tau turiu kai ką pasakyti - mam, aš esu gėjus.

Draugės kalbasi:

- Ar sekso metu tu kalbiesi su savo vyru?

- Kartais... Jei šalia yra telefonas...

Moteris turi vienas lūpas - prišnekėti vyrui nesąmonių , ir kitas - jo už tai atsiprašyti .

Poručiko Rževskio klausia:

- Poručike, sakykit, kada jums greičiausiai mergina leido pabučiuoti į lūpas?

- Iškart, vos susipažinau.

- Na ir ką jinai jums pasakė dėl tokio įžūlumo?

- O aš nežinau, nes jinai man keliais užspaudė ausis...

Ateina moteris i sekso reikmenu parduotuve ir kreipiasi i pardaveja:

- Praeita savaite as pas jus pirkau vibratoriu.

Pardavejas:

- Taip, taip. Prisimenu...

- Tai va, jis pastoviai mane srove musa.

Ir turėjo jis juodą kamasutros diržą...

Jei burtininkai buria stebuklinga lazdele, tai burtininkės - stebuklinga skylute.

Pasiklydo du ciukcios miske. Vienas sako:

- Pasaudyk, gal kas isgirs?!

Viena karta issove - niekas negirdi. Issove antra karta - tas pats.

Trecia karta issove - vel nieks negirdi.

Pirmasis:

- Bandyk dar karta sauti!

- Panale, ar galima jus pabučiuoti?

- Taip.

- O ar galima su jumis pergulėti?

- Aš nieko neįleidžiu į savo vidinį pasaulį!

Truputį nuobodžiaujantis vaikinas per firmą užsisako prostitutę į namus. Po kiek laiko ši atvažiuoja, rengiasi, tačiau bičui kilo visokiausių negerų įtarimų. Jau tokia kūdutė, tokia nesubrendusi pasirodė, kad jam iš karto pakvipo straipsniu už nepilnamečių tvirkinimą.

Ką sako iškirptės moterų sijonuose:

Iš šono: "Gal būt..."

Gale: "Sek paskui mane!"

Priekyje: "Ir ko gi tu lauki?"

Aukščiausias sumišimo laipsnis - žvilgsniai, susitikę rakto skylutėje.

Eina Gretutė su Jonuku mišku. Jonukas klausia:

- Ko tu bijai?

Ji atsako:

- Kad nepaprašytum!

- Na, o tai duosi?

- Na va ir išprašei!

- Panele, ar jūs vairuotoja?

- Na, taip.... O ką?

- Jūsų akys žiūri į skirtingas puses. Jos ką, posūkius rodo?

Atėjo tokia diena, kai mirė Petka. Nu tai jis nužengia į dangų, prieina prie rojaus vartų ir prašo Šv. Petro:

- Įleisk mane į rojų, labai noriu.

- Ne, Petka, kai dar gyvenai, per daug smaukei. Tavo rankos suteptos. Nebent nueik prie švento ežero ir rankas nusiplauk.

"Gražių moterų nebūna!"

Blaivybės draugija.

Merginos - kaip ledai! Is pradziu - saltos, paskui tirpsta ir limpa.

Šeimininkė šnekasi su savo tarnu:

-Kokie gražūs tavo plaukai, Džo!

- Taip, mem.

-Kokios didelės ir stiprios tavo rankos!

-Taip, mem.

- Turbūt ten, žemiau juostos, taip pat didelis?

-Aštuoni centimetrai, mem.

-Ką, toks mažas?

Graži moteris džiugina vyro žvilgsnį, negraži - moters.

Narkomanas girtuokliui: "Gimes sliauzioti, pasitrauk nuo pakilimo tako!"

Mokykloje:

- Vaikai, išsitraukite pieštukus ir popierių. Šiandien bandysime

nupiešti arklį, o Marytė pasistengs nejudėti.

Vyrukas užeina į sekso reikmenų parduotuvę:

- Gal galėtumėte pasiūlyti kokią nors knygą pradedančiąjam?

- Gal tiktų "Kamasutra"?

- Ne... Jūs manęs nesupratote. Man reikia knygos pradedančiąjam, o ne baigiančiąjam...

Veiksmas vyksta teismo salėje.

Teisėjas:

- Kodėl jūs šovėte į nukentėjusįjį?

Kaltinamasis:

- Jis miegojo su mano žmona!

Teisėjas:

- Ir jūs norėjote užmušti žmogų vien todėl, kad jūsų skoniai panašūs?

-Ei, Rabinovičiau, girdėjau vakar tave Abraomas miške pagavo ir snukin davė.

-Nesamonė. Mišką, matai, rado... Pora medžių.

Pasaulis praranda daug genijų - Einšteinas numirė, Bethovenas apkurto, o dabar va ir man galvą skaudėti pradeda...

Psichiatras:

- Tai sakote, kad su džiaugsmu mokat mokesčius? Ir kada tai prasidėjo?

Sėdi alaus bare penki vyrai. Keturi su patirtimi,o vienas dar žalias jaunuolis, mergos neturėjęs. Na vienas veteranas ir postringauja:

Ar prisimenate filmą "Matrica"? Tą sceną, kurioje agentai šaudo į Neo, kulkos iš lėto skrenda, kol pakimba ore, tada jis vieną iš jų paima ir ima įdėmiai apžiūrinėti? Kaip manote, į ką taip įdėmiai žiūrėjo Neo? Ogi į užrašą ant kulkų - "Made in Estonia"!!!

Psichiatras pacientui:

- Galiu pranešti jums džiugią naujieną: man pavyko visiškai išgydyti jus nuo homoseksualizmo.

- Ak, mielas daktare, tai puiku! Aš su tokiu malonumu dabar jus pabučiuočiau!

Telefoniste:

- Numeris, kuri jus kvieciate, neatsako.

- Ka, visai?

- Ne, blia, pirmi du skaiciai atsake, kiti - tyli!!!

- O dabar pasakykite man, kodėl jūs šovėte į savo medžioklės draugą?

- Aš pamaniau, kad tai briedis, pone teisėjau.

- O kada jūs supratote, kad klydote?

- Kada briedis ėmė atsišaudyti.

- Nori ismokti kliovai buciuotis???

- Surink mobiliake 4242...liezuviu!

Keleiviai autobuse:

- Ką jūsų ranka daro mano kišenėje?

- Ieško degtukų.

- Galėjote ir paprašyti.

- Kažkaip nepatogu

Atsikelia rytą smarkiai nusibaliavojęs girtuoklėlis. Vos gyvas, pagirios kankina. Sukaupęs visas jėgas jis ima šaukti:

- Bobikai, Bobikai!

"Nesuprantu, kodel jureiviai taip dziaugiasi zemei artejant....." - sako vienas pilotas kitam krentanciame lektuve.

Beldimas i duris.

- Kas ten?

- Tai as, mirtis?

- Na ir kas?

- Na ir viskas...

Vaikinas sako merginai:

-Aš tavo kairę koją vadinsiu Kalėdomis, dešinę - Velykomis, o pats tarp švenčių užbėgsiu.

Gatvėje budi policininkas. Atbėga berniukas ir prašo perkąsti riešutą. Policininkas perkanda. Po kiek laiko vėl atbėga, vėl prašo perkąsti riešutą, po dar ir dar. Policininkas ir prašo:

– Berniuk, atnešk iš karto visus riešutėlius ir aš tau juos išgvildensiu.

Autobuse sėdi vienišas keleivis.

Staiga įlipa ginkluotas plėšikas ir šaukia:

-Pinigus!

-Neturiu nė cento...

-Tai ko drebi?

-Maniau, kad kontrolierius...

Skvere ant suoliuko sedi dvi drauges lesbietes. Pro sali eina nuostabaus

grozio blondine.

- Vau! Ziurek kokia grazuole!

- Aha!

- Ne, tu tik paziurek, kokia figura, kokios akys!

- Aha!

- O kokie plaukai, kokios akys!!!

- Aha!

Kabinete trise, vienas dirba, kas?

Du valstybes tarnautojai ir ventiliatorius.

Gerti reikia su bobomis, kad paskui nereiketu pas jas vaziuoti!

Viena kaimynė klausia kitos: ką tu susirgai? Kita atsako: kodėl taip galvoji, kad aš susirgau? O pastaroji atsako: pas tave šiandien gyditojas buvo atėjęs.

Oi oi oi, o kaip pas tave ateina letenantas aš tavęs neklausiu ar prasidėjo karas?!

Tikro draugo nusipirkti neimanoma, o va parduoti - lengvai!

Sika narkomanas ir prabyla y jy tualetas:

-Blet uzpisai, apmyzai,apsikai ir dar blt 1h nenulipi, blt gal ir man kvepuoti reikia.

Nebuna negrazhiu moteru, buna tik mazhai degtines.

- Daktare, kas man? Aš nelabai atsimenu...

- Jūs vakar pakliuvote į avariją, mes jus išoperavome.

- Tai aš esu ligoninėje?

- Taip, didžiąja dalimi.

Vaikinas atsiunčia iš armijos granatą ir laiškelį: “Miela močiute! Jeigu patrauksi už žiedo, aš gausiu tris dienas atostogų”.

Santechnikas, baiges taisyti krana, seimininkei-senutei:

- Na viskas, mociute, is taves buteliukas!

- Suneli, gal geriau pinigais paimsi?

- Ne, mociute, man pinigais negalima - pragersiu!

- Kodel zmones labiau megsta pasakas, negu realybe?

- Todel, kad realybeje is pradziu princese, paskui - rupuze!

Nedaugelis vyrų sugeba rengtis skoningai, tuo tarpu likusiems patinka moterys.

Mane nuolat persekioja protingos mintys, bet aš greitesnis!

- Padavėjau, norėčiau užsisakyti korbunbachkinvidarlakochena su majonezu.

- Atleiskite, korbunbachkinvidarlakochena su kuo?

Skambutis į duris, šeimininkas atidaro, o už durų stovi mažas žmogus su dideliu, dideliu būgnu:

- Laba diena! Ar čia Petraitį laidoja?

- Na, šiaip jau Petraitis - tai aš, bet man daktaras sakė, kad aš dar šiek tiek pagyvensiu...

Susitinka du žemaičiai.Vienas ir sako:

-Nu nuori užduosiu mįslę?

-Nu.

-Kas yr raudons ir gyven po žeme?Pirma raidė S...

-Nežinau.

-Slieks.

-Nu o nuori aš tau užduosiu?

-Nu.

-Kas yr raudons yr given po žeme?Pirma raidė O....

Laibai mėgstu žiūrėti boksą. Patinka, kai muša ne mane.

Pas psichiatrą atėjęs vyriškis nervingai aiškina, kad kreiptis jį privertė giminės. Ir tik dėl to, kad jis mėgsta medvilnines kojines, o ne sintetines.

- O kas čia tokio? Aš irgi mėgstu medvilnines.

- Tikrai?! O su kuo jūs mėgstate? Su aliejumi ar su majonezu?

Kuo skiriasi mokytojai nuo pedofilų?

-Pedofilai myli vaikus...

- Už pareigūno įžeidimą jums bauda 500 litų. Ar norite dar ką nors pasakyti?

- Taip, tikrai norėčiau, bet kai tokios kainos...

- Ką veiki?

- Eilėraščius rašau...

- Ir kaip, gaunasi?

- Pusiau: rašyti gaunasi, eilėraščiai - ne!

Jus jau penkta karta perkate bilietus i ta pati filma! -Zinau,bet prie iejimo kazkoks kvailys juos supleso.

Meile laishkais tai tas pats kas pusrychiai telefonu!

kūno kultūros pamoka. mokytojas liepia vyrukams išsirikiuot ir klausia:

-kas iš jūsų rūko?

du vyrukai išeina į priekį. mokytojas:

- taaip, mes trys einam parūkyt, likę - 10 ratų aplink stadioną

Sedi trys senutes ant suoliuko. Bendrauja.

Pirmoji:

- Man jau 65-eri sukako, o as dar savo dantimis valgau!

Antroji:

- Tai kas, man jau 70, o as dar ne karto pas daktara nebuvau!

Trecioji:

Durys y kita pasauli - langas 18 aukshte.

Klebonas laiko mišias. Priėjęs prie jo patarnautojas susnibždėjo į ausį:

- Tėve, zakristijoje žaidžia kortomis.

Klebonas taip pat šnibžda:

- Žinau, bet pirmiausiai aš turiu baigti čia...

Du vyrukai kalbasi:

- Eh, taip norėčiau užsirašyti į šokių pamokas...

- Tai užsirašyk, kas tau trukdo?

- Nori, kad parodyčiau?..

Žodžiu, išeinu į kiemą - stovi BMW. Ne ant žolės... netgi ne per 2 vietas... ir netgi ne skersai!

Nu tikrai tvarkingai stovi!!! Blemba. Priėjau ir apspjoviau - nekenčiu išsišokėlių!

Draugas draugui:

- Klausyk, jeigu tu atsibustum naktį, palapinėje, nuogas, subinė vazelinu išmozota... Pasakotum kam nors apie tai?..

- Ne, tikrai nepasakočiau.

- Tai gal į žygį nori?

Prieina bocmanas prie kapitono Džeko:

- Kapitone, jums atsiuntė žydrajį ženklą!

- Ghm, kas yra juodasis ženklas aš žinau... O ką reiškia žydrasis?..

- Bijau, kapitone, kad irgi nieko gero...

Policininkas sustabdo vairuotoją.

– Jūsų teisės.

– Prašau.

– Vaistinėlė yra?

– Yra.

– Gesintuvas yra?

– Yra.

Policininkas trainiojasi aplink mašiną, mindžikuoja. Vairuotojas, netekęs kantrybės, klausia:

– Tai aš jau galiu važiuoti?

Vatsonas užeina pas Holmsą.

Holmsas:

- Brangusis Vatsonai, jūs buvote įsivėlęs į muštynes, vykusias Parkl-Lein skvere?

Vatsonas:

- Taip, bet iš kur jūs tai žinote ?

Holmsas:

Gatvėje budi policininkas. Atbėga berniukas ir prašo perkąsti riešutą. Policininkas perkanda. Po kiek laiko vėl atbėga, vėl prašo perkąsti riešutą, po dar ir dar. Policininkas ir prašo:

– Berniuk, atnešk iš karto visus riešutėlius ir aš tau juos išgvildensiu.

Santechnikas, baiges taisyti krana, seimininkei-senutei:

- Na viskas, mociute, is taves buteliukas!

- Suneli, gal geriau pinigais paimsi?

- Ne, mociute, man pinigais negalima - pragersiu!

Pasaulis praranda daug genijų - Einšteinas numirė, Bethovenas apkurto, o dabar va ir man galvą skaudėti pradeda...

- Kodel zmones labiau megsta pasakas, negu realybe?

- Todel, kad realybeje is pradziu princese, paskui - rupuze!

Sėdi alaus bare penki vyrai. Keturi su patirtimi,o vienas dar žalias jaunuolis, mergos neturėjęs. Na vienas veteranas ir postringauja:

Gerti reikia su bobomis, kad paskui nereiketu pas jas vaziuoti!

Nebuna negrazhiu moteru, buna tik mazhai degtines.

Durys y kita pasauli - langas 18 aukshte.

- Nori ismokti kliovai buciuotis???

- Surink mobiliake 4242...liezuviu!

Meile laishkais tai tas pats kas pusrychiai telefonu!

- O dabar pasakykite man, kodėl jūs šovėte į savo medžioklės draugą?

- Aš pamaniau, kad tai briedis, pone teisėjau.

- O kada jūs supratote, kad klydote?

- Kada briedis ėmė atsišaudyti.

Tikro draugo nusipirkti neimanoma, o va parduoti - lengvai!

kūno kultūros pamoka. mokytojas liepia vyrukams išsirikiuot ir klausia:

-kas iš jūsų rūko?

du vyrukai išeina į priekį. mokytojas:

- taaip, mes trys einam parūkyt, likę - 10 ratų aplink stadioną

Sedi trys senutes ant suoliuko. Bendrauja.

Pirmoji:

- Man jau 65-eri sukako, o as dar savo dantimis valgau!

Antroji:

- Tai kas, man jau 70, o as dar ne karto pas daktara nebuvau!

Trecioji:

Beldimas i duris.

- Kas ten?

- Tai as, mirtis?

- Na ir kas?

- Na ir viskas...

Keleiviai autobuse:

- Ką jūsų ranka daro mano kišenėje?

- Ieško degtukų.

- Galėjote ir paprašyti.

- Kažkaip nepatogu

Telefoniste:

- Numeris, kuri jus kvieciate, neatsako.

- Ka, visai?

- Ne, blia, pirmi du skaiciai atsake, kiti - tyli!!!

Vatsonas užeina pas Holmsą.

Holmsas:

- Brangusis Vatsonai, jūs buvote įsivėlęs į muštynes, vykusias Parkl-Lein skvere?

Vatsonas:

- Taip, bet iš kur jūs tai žinote ?

Holmsas:

Žodžiu, išeinu į kiemą - stovi BMW. Ne ant žolės... netgi ne per 2 vietas... ir netgi ne skersai!

Nu tikrai tvarkingai stovi!!! Blemba. Priėjau ir apspjoviau - nekenčiu išsišokėlių!

Policininkas sustabdo vairuotoją.

– Jūsų teisės.

– Prašau.

– Vaistinėlė yra?

– Yra.

– Gesintuvas yra?

– Yra.

Policininkas trainiojasi aplink mašiną, mindžikuoja. Vairuotojas, netekęs kantrybės, klausia:

– Tai aš jau galiu važiuoti?

Laibai mėgstu žiūrėti boksą. Patinka, kai muša ne mane.

Jus jau penkta karta perkate bilietus i ta pati filma! -Zinau,bet prie iejimo kazkoks kvailys juos supleso.

Susitinka du žemaičiai.Vienas ir sako:

-Nu nuori užduosiu mįslę?

-Nu.

-Kas yr raudons ir gyven po žeme?Pirma raidė S...

-Nežinau.

-Slieks.

-Nu o nuori aš tau užduosiu?

-Nu.

-Kas yr raudons yr given po žeme?Pirma raidė O....

Sika narkomanas ir prabyla y jy tualetas:

-Blet uzpisai, apmyzai,apsikai ir dar blt 1h nenulipi, blt gal ir man kvepuoti reikia.

Veiksmas vyksta teismo salėje.

Teisėjas:

- Kodėl jūs šovėte į nukentėjusįjį?

Kaltinamasis:

- Jis miegojo su mano žmona!

Teisėjas:

- Ir jūs norėjote užmušti žmogų vien todėl, kad jūsų skoniai panašūs?

Skvere ant suoliuko sedi dvi drauges lesbietes. Pro sali eina nuostabaus

grozio blondine.

- Vau! Ziurek kokia grazuole!

- Aha!

- Ne, tu tik paziurek, kokia figura, kokios akys!

- Aha!

- O kokie plaukai, kokios akys!!!

- Aha!

Viena kaimynė klausia kitos: ką tu susirgai? Kita atsako: kodėl taip galvoji, kad aš susirgau? O pastaroji atsako: pas tave šiandien gyditojas buvo atėjęs.

Oi oi oi, o kaip pas tave ateina letenantas aš tavęs neklausiu ar prasidėjo karas?!

- Ką veiki?

- Eilėraščius rašau...

- Ir kaip, gaunasi?

- Pusiau: rašyti gaunasi, eilėraščiai - ne!

Gerti reikia su bobomis, kad paskui nereiketu pas jas vaziuoti!

Nebuna negrazhiu moteru, buna tik mazhai degtines.

- Kodel zmones labiau megsta pasakas, negu realybe?

- Todel, kad realybeje is pradziu princese, paskui - rupuze!

- Nori ismokti kliovai buciuotis???

- Surink mobiliake 4242...liezuviu!

Žodžiu, išeinu į kiemą - stovi BMW. Ne ant žolės... netgi ne per 2 vietas... ir netgi ne skersai!

Nu tikrai tvarkingai stovi!!! Blemba. Priėjau ir apspjoviau - nekenčiu išsišokėlių!

Meile laishkais tai tas pats kas pusrychiai telefonu!

Gatvėje budi policininkas. Atbėga berniukas ir prašo perkąsti riešutą. Policininkas perkanda. Po kiek laiko vėl atbėga, vėl prašo perkąsti riešutą, po dar ir dar. Policininkas ir prašo:

– Berniuk, atnešk iš karto visus riešutėlius ir aš tau juos išgvildensiu.

Tikro draugo nusipirkti neimanoma, o va parduoti - lengvai!

Telefoniste:

- Numeris, kuri jus kvieciate, neatsako.

- Ka, visai?

- Ne, blia, pirmi du skaiciai atsake, kiti - tyli!!!

Veiksmas vyksta teismo salėje.

Teisėjas:

- Kodėl jūs šovėte į nukentėjusįjį?

Kaltinamasis:

- Jis miegojo su mano žmona!

Teisėjas:

- Ir jūs norėjote užmušti žmogų vien todėl, kad jūsų skoniai panašūs?

- O dabar pasakykite man, kodėl jūs šovėte į savo medžioklės draugą?

- Aš pamaniau, kad tai briedis, pone teisėjau.

- O kada jūs supratote, kad klydote?

- Kada briedis ėmė atsišaudyti.

Santechnikas, baiges taisyti krana, seimininkei-senutei:

- Na viskas, mociute, is taves buteliukas!

- Suneli, gal geriau pinigais paimsi?

- Ne, mociute, man pinigais negalima - pragersiu!

Sėdi alaus bare penki vyrai. Keturi su patirtimi,o vienas dar žalias jaunuolis, mergos neturėjęs. Na vienas veteranas ir postringauja:

Skvere ant suoliuko sedi dvi drauges lesbietes. Pro sali eina nuostabaus

grozio blondine.

- Vau! Ziurek kokia grazuole!

- Aha!

- Ne, tu tik paziurek, kokia figura, kokios akys!

- Aha!

- O kokie plaukai, kokios akys!!!

- Aha!

Viena kaimynė klausia kitos: ką tu susirgai? Kita atsako: kodėl taip galvoji, kad aš susirgau? O pastaroji atsako: pas tave šiandien gyditojas buvo atėjęs.

Oi oi oi, o kaip pas tave ateina letenantas aš tavęs neklausiu ar prasidėjo karas?!

Beldimas i duris.

- Kas ten?

- Tai as, mirtis?

- Na ir kas?

- Na ir viskas...

Susitinka du žemaičiai.Vienas ir sako:

-Nu nuori užduosiu mįslę?

-Nu.

-Kas yr raudons ir gyven po žeme?Pirma raidė S...

-Nežinau.

-Slieks.

-Nu o nuori aš tau užduosiu?

-Nu.

-Kas yr raudons yr given po žeme?Pirma raidė O....

Policininkas sustabdo vairuotoją.

– Jūsų teisės.

– Prašau.

– Vaistinėlė yra?

– Yra.

– Gesintuvas yra?

– Yra.

Policininkas trainiojasi aplink mašiną, mindžikuoja. Vairuotojas, netekęs kantrybės, klausia:

– Tai aš jau galiu važiuoti?

Sedi trys senutes ant suoliuko. Bendrauja.

Pirmoji:

- Man jau 65-eri sukako, o as dar savo dantimis valgau!

Antroji:

- Tai kas, man jau 70, o as dar ne karto pas daktara nebuvau!

Trecioji:

Sika narkomanas ir prabyla y jy tualetas:

-Blet uzpisai, apmyzai,apsikai ir dar blt 1h nenulipi, blt gal ir man kvepuoti reikia.

Nedaugelis vyrų sugeba rengtis skoningai, tuo tarpu likusiems patinka moterys.