Anekdotai

Eina Kūlverstukas ir randa staiga 1 centą. Pribėga prie krokodilo Genos ir klausia:

- Gena, Gena, ar didelis čia pinigas?

Gena neturėjo laiko ir greitai pasakė:

- Na, didelis, didelis.

Karininkas klausia eilinio:
- Kodėl batai nevalyti?
- O tai ne jūsų problemos.
- Ką!? Aš dar kartą tavęs klausiu. Kodėl batai nevalyti?
- Nėra batų tepalo.
- O tai ne mano problemos.
- Aš taip jums ir sakiau pirmą kartą.

Karinio jūrų laivyno taisyklė: jei daiktas juda, privalai atiduoti jam pagarbą, o jei nejuda - privalai jį nudažyti.

Karininkas - kareiviams:
- Kasti reikia čia, čia, čia ir čia. Jūs dabar dirbkite, o aš nueisiu išsiaiškinsiu, kur reikia kasti iš tikro.

Pranešimas per radiją: "Grupė ginkluotų teroristų užėmė masandrijos vyno rūsius, ir jau ketvirta diena negali suformuluoti savo reikalavimų".

Karininkas sako patriotinę kalbą kareiviams:
- ...Ir jūs neturite nuleisti akių nuo savo priešo!!! Ghm, Jonaiti, ko taip į mane įsispoksojai!

Šauktinių komisijoje:
- Į kariuomenę norite?
- Taip, bet tik jei būsiu generolu!
- Jūs silpnaprotis?
- O tai būtina sąlyga?

Senelis gauna laišką nuo kareivio anūko su prisegta bomba.
- Labas seneli, man jau labai atsibodo kareivinėse, jei nuo to daikto nuimsi žiedą, mane išleis trijų dienų atostogų.

Vaikinas aiškina merginai:
- Ar žinai, kodėl merginų į armiją neima?
- Kodėl?
- O todėl kad neteisingai vykdo komandą "gulk!".
- O tavęs tada kodėl neėmė?

Armijoje tarnauja arba labai sveiki, arba ne itin protingi.

Važiuoja žmogus mišku ir žiuri kaškoks melynas padaras viduri kelio stovi. Žmogus privažiuoja artčiau atidaro langa ir sako:
-Kas tu toks?
-Aš pyderas ir Veneros
-O taves žmones netraukia?
-Ne manes tai nejaudina

kaip sugauti kiski? atsistokite uz medzio ir skleiskite morkos garsus.

- Mūsų sūnus - vunderkindas! Būdamas 11 metų, baigė mokyklą!
- Tai puiku, jūs turite nuostabų vaiką!
- Nieko gero... Vos tik jis baigė mokyklą, jį iškart į armiją paėmė...

- Eilini, o ko tavo veidas toks išbalęs?! Tu ką, su savo galva tešlą maišei?!!!

Eina ežiukas takeliu ir žiūri vilkas įkrentą į labai gilią duobę.

Ežiukas:

- O vilke tau taip ir reikia sedėk čia.

Kita Diena... Ežiukas:

- O vilke sedėk čia sedėk...

Dar kitą diena eina ežiukas ir įkrenta į duobę ir vilkas sako:

Mūsų pulkininkas nemėgsta šokolado - jam folija tarp dantų stringa.

Karininkas aiškina šauktiniams:
- Kareivio batai - tai jo veidas! Ir jie turi blizgėti, kaip idijoto šypsena! Kas nesupratote, pažiūrėkite į mane!!!

Armijos tikslas - iš normalių žmonių padaryti patriotus!

Sukurtas naujas cheminis ginklas: V-Gas. Tai specialios Viagros dujos, kurias išpurškus ant priešininko kareivių, jie negali judėti šliaužte.

- Ką reikia daryti, prieš valant automatą?
- Patikrinti numerį, kad netyčia neišvalyti svetimo!

- Kareiviai, kai į jus iššaus iš patrankos, pirmiausia jūs pamatysite blykstelėjimą, paskui jums galvas ištaškys patrankos sviedinys, o paskui jūs išgirsite šūvio garsą!

Niekas taip negadina taikinio, kaip šūvis.

Per artileristų paskaitą eilinis pakelia ranką:
- Ponas leitenante, leiskite paklausti?
- Klauskite, eilini!
- Patrankos sviedinio trajektorija primena parabolę, ar ne?
- Taip, eilini!

Puskarininkis komanduoja:
- Kuuuuo-pa! Visi imat po kastuvą ir kasat griovį!
Vienas kareivukas ima klausinėti:
- Sakykite, o kodėl reikia kasti griovį?
- Priešas ruošiasi pulti, todėl mums reikia iškasti apkasą!

Parjoja Petka iš armijos ir sako Čiapajevui:
- Prisitarnavau ir knygą apie tave parašiau! - ir duoda paskaityti.
Atsiverčia Čiapajevas pradžią ir skaito:
- Kartą išjojo Čiapajevas į karą.
Atsiverčia pabaigą:
- Ir štai jis atjojo.

Jeigu norite lankyti karare kursus turite mokėti tris dalykus:
1.apsirengti kimono.
2.užsidėti diržą.
3.išmokti vaikščioti su ramentais.

Kariniame komisariate:
- Aš negaliu eiti į armiją!
- Kodėl?
- Dėl savo įsitikinimų!
- Dėl kokių dar savo įsitikinimų?
- Aš įsitikinęs, kad armijoje man nepatiks!

- Kareivi, kaip tau gali skaudėti galvą, kai ten vienas kaulas!

- Eilini, kaip tu stovi, tu ką, negali atsistoti į pozą, kurioje mane patenkintum?!!!

Kai Rusija uždraudė kariuomenėje tarnauti gėjams, vos per kelis menesius gėjų procentinė dalis šioje šalyje viršijo 50%.

Ateina būrio vadas ir praneša kareiviams:
- Turiu dvi naujienas. Bloga ta, kad turėsite pripilti maišus smėlio.
Pluša eiliniai pluša, kol pripila maišus. Ir teiraujasi vado:
- O kokia ta geroji naujiena?
- Ogi, geroji naujiena ta, kad smėlio ir maišų dar daug yra.

Sėdi du bičai kalėjime....
- Kiek metų gavai ?
- Devynis ...
- Aaaa, tai ką padarei ?
- Žmoną pasmaugiau... O tu kiek sėdėsi ?
- O aš tai penkiolika ...
- Oho , tai ką tu padarei ?
- Darbe fortkę atidariau ....

Kalbasi du draugai.Vienas sako:
-Kuo dirbi?
-Karinė paslaptis.
-Tai bent pasakyk kiek uždirbi.
-10 litu už granatą.

Kartą kažkoks viršila susiginčijo su žmona, kas ką labiau myli: jis ją ar jinai jį. Po to žmonai teko gultis į ligoninę dėl smegenų sutrenkimo...

Miuleris važiavo 60 km/h. Štirlicas bėgo iš paskos apsimesdamas, kad išejo pasivaikščioti.

Ateina ežiukas pas kiškį ir klausia:

- O braškės raudonos?

- Taip,- atsako kiškis

- O jos skraido? - klausia ežiukas

- Ne - atsako kiškis

- O jos su juodais taškeliais?

- Kad ne,- atsako kiškis

- Tai ką, vėl boružių prisivalgiau...

Žinot, kodėl moterų neima į armiją?
Tiesiog komanda "Gult!" tampa per daug dviprasmiška...

Du Karo akademijos studentai sugalvojo pasijuokti iš leitenanto:
- Pone, leitenante, kieno svoris didesnis: kilogramo pūkų ar kilogramo metalo?
- Kilogramo metalo.
- Na ir ne. Svoris vienodas.

Dalinio vadas anksti ryte išstato visus kareivius ir pareiškia:
- Noriu jums pranešti džiugią naujieną, kareiviai! Man gimė sūnus!
- Padėsime ir toliau, tamsta!

Kariuomenėje:
- Kareiviai, kaip jūs kreiptumėtės į beždžionę, kurios rankose ginklas?
- Sveiks, tamsta!

Į karinę medicininę komisiją, pas okulistą stovi eilė vyrukų. Gydytojas visus tikrina:
- Šią eilutę matote?
- Taip.
- O šią?
- Taip.
- O trečią eilutę?
- Ne.
- Gerai, būsit snaiperiu, sekantis!
Įeina kitas vyrukas. Gydytojas:

Karininkas šneka apie karinės tarnybos privalumus:
- Ir, kai jūs atitarnausite, jums jau niekad neteks bijoti, kad vėl pakliūsite į kariuomenę!

- Tamsta karininke, ar žinote, kaip sudominti idijotą?
- Nežinau, pasakok.
- Rytoj papasakosiu!

Kiškis nusipirko plokštelę kurios vienoje pusėje kaip pasigamti pusryčius o kitoje kaip daryti rytinę mankštą.

Eidamas namo kiškis krito o plokštelė skilo per pusę. Parėjęs namo blogai suklijavo. Kitą rytą atsikelia ir paleidžia plokštelę:

Eina čeburaška ir rado vieną centą.Ateina pas meška ir sako:

-M eška,meška

- Ką? Atsiliepia meška

- O čia didelis pinigas?

Klausia čeburaška

meška neturedama laiko žiuret ka ten rodo čeburaška sako:

- Eik iš čia ir netrugdyk man dirbti,

Kuo skiriasi kai iš 10 aukšto šoka čeburaška, žirafa ir begemotas:

Čeburaška: 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...žemė...1...2...3...4...

Žirafa: 10...9...8...7...6...5...4...3...3...3...

Begemotas:10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...žemė...

Važiuoja baikeris greitkeliu. Netikėtai jam prieš akis išnyra žvirblis, tėškiasi į šalmą ir atsijungęs krenta ant žemės. Pagailo baikeriui žvirbliuko, paėmė, parsivežė namo, paguldė į narvelį, įdėjo duonos, vandens ir paliko ilsėtis. Atsibunda kitą rytą žvirblis, žiūri: grotos, vanduo, duona...

- Ką reiškia kai žmogus randa 4 pasagas?

- Kad kažkur bėgioja basas arklys.

Vyriškis vežimu įvažiuoja į kaimą.

- Žmonės, malkų atvežiau!

Arklys:

- Aha, tu atvežei.

Du žemaičiai šnekasi. Pirmas:

- Uždousu mįslę.

- Na... klausyk.

- Kas yr raudons, ilgs y po žemi gyven? Pyrma raidie s...

- Nežinau...

- Sleiks!

Antras susidomėjęs sako pirmam:

- Nuori... aš uždousu mįslę?

- Na...

Eina ežiukas mišku. Žiūri ežeras. Perplaukė tą ežerą, eina toliau, tik staiga prisiminė, kad plaukt nemoka, grįžo atgal ir nusiskandino.

Vaziavo policininkas motociklu ir nutrenke zvirbli.Pagailo zmogui paukstelio,parsinese namo,pagulde i narveli,duonos riekele padejo,vandens ipile.Atsipeikejo zvirblis,apsizvalge ir galvoja:

-Prasti reikalai:grotos,sausa duona,vanduo.Turbut policininka partrenkiau!

Eina ežiukas per dykumą ir susitinka kupranugarį:

- Klausyk, asile, čia ką, pas jus plikledis?

- Ne, o ką?

- Tai kokio velnio visur smėlio pribarstyta?

Nusipirko kiškis naujus džinsus ir eina per mišką pasipūtęs. Ir mato, eina lapė. Sustojo jis prieš ją ir sako:

- Raz dva tri, pasmatri moje džinsi.

Lapė nieko nesuprato ir nuėjo.. Kiškis juokiasi patekintas ir eina toliau. Žiūri jis, meška kerėplina. Šaukia jis meškai :

Kiskis ruko ir ziuri ateina karve.

- Kiski,kaip tau negeda? toks mazas ir jau rukai,-sako karve.

Kiskis atsako karvei:

-O kaip tau negeda? tokia sena ir be liemenuko vaikstai...

Du krokodilai kalbasi:

- Na, kaip medžioklė?

- Puikiai. Šiandien du negrus suvalgiau. O kaip tau?

- O man dar geriau - surijau rusų turistą!

- Meluoji. Papūsk!

Nusipirko zuikis nauja Nokia. Pagalvojo padurnavos, paskambinės. Ir skambina vilkui :

- da?

-P*zda! - sušunka zuikis ir meta ragelį.

Vilkas labai išsigando, ir jam teko gerti raminamuosius.

kitą dieną :

- Da?

-P*zda! - sušunka zuikis ir meta ragelį.

Klausimas: Kodėl plekšnė plokščia?

Atsakymas: Nes mylėjosi su banginiu.

Klausimas: Kodėl kalmaro akys išsprogę?

Atsakymas: Todėl nes jis tai matė.

Varna tupi ant šakos. Pasižiūri į vieną sparną, į kitą ir sako: o bl**, aš betmenas!

Eina kiškis, nešasi logikos vadovėli ir sutinka mešką. Meška klausia:

- Ką čia turi?

- Logikos vadevelį, - atsako kiškis.

Meška sako:

- O kas čia per dalykas?

- Na, kaip tau paaiškint... Rukai?

- Na, rukau..

- Geri?

- Geriu..

Ėjo ežiukas mišku rado bomba... Ežiuko nieks neberado.. ;D

Neša vilkas ir zuikis spintą į 9 aukštą. Vilkas ir sako:

- Zuiki, nubėk pažiūrėti, kiek aukštų liko.

Zuikis nubėga, grįžta ir sako:

- Turiu dvi žinias: gera ta, kad liko vienas aukštas, o bloga - supainiojom laiptines...

Eina ežiukas miško keliuku, mato guli batas. Priėjo ežiukas pauostė batą ir sako:

- Žinai puma, man atrodo tu jau padvėsiai.

Žmogus sumąsto nueiti pas būrėją. Klausia būrėjos:

-Kas manęs ateity laukia: kokios laimes, kokie vargai?

Būrėja, be žodžiu, nueina į gretimą kambarėlį ir šiektiek pasirausus grįžta su seną knyga. Padeda priešais ta žmogelį ir sako:

Bėga skruzdėliukas mišku susiėmęs už organo ir šaukia.

- Taip suklysti, taip apsirikti. Galvojau, kad jonvabalis, pasirodo kansaras.

Eina ežiukas aplink statinę ir galvoja: Kada ta tvora baigsis..

Atsargiai, kieme piktas šuo. Prašome nesumindžioti.

Sūnus ir tėvas ateina prie ežero žvejoti.

Tėvas sako:

-Sūneli,duok man duonos, pamaitinsim žuvis.

-Aš ją suvalgiau.

-Gerai, duok košės.

-Ir ją suvalgiau.

-Tada baik valgyti sliekus ir eikime namo....

Eina ežiukas per mišką, žiūri zuikis sėdi su morkom ausyse. Ežiukas jam ir sako:

- Žvairy, pas tave ausyse morkos.

Zuikis:

- Ką sakai?

- Sakau morkos pas tave ausyse, žvairy!

- Tu ką, garsiau kalbėti negali, juk matai - pas mane ausyse morkos!

Katino Broniaus (vardas pakeistas) pabėgimo dienoraštis.

1 diena. Viskas. Apsisprendžiau. Vakar mačiau lauką. Kates. Reikia sprukt.

Kiaulė sako savo paršiukams prieš išeidama iš namų kai pasakysiu: "Čiulpk pa*ą" atidarykit duris. Kiaulė išėjo, o vilkas sėdėjo krūmuose ir viska girdėjo. Prieina jis prie durų ir sako paršiukams "Čiulpk pa*ą". O paršiukai atsako: " Čiulpk tu by** - mes akutę turim".

- Nežinau, ką daryti. Tarakonai užkankino. Laipioja visur - ramybės neduoda...

- O tu nusipirk kreidučių tarakonams.

- Ir ką, padeda?

- Tai aišku. Pažiūrėk - manieji sėdi sau kamputyje, paišo...

Šliaužia dvi gyvatės ir viena sako kitai:

-Ar mes nuodingos?,- sako pirmoji gyvatė

-Ne,o kodėl klausi?, - atsako antroji.

-Na, supranti, aš i lūpą įsikandau.

Žvejojo kartą lokys ir kiškis. Tik staiga pagavo auksinę žuvelę. Žuvelė jiems ir sako:

-Jei mane paleisit išpildysiu po tris norus.- Apsidžiaugė jie, paleido žuvelę ir klausia ji lokio:

- Na, loky, koks tavo pirmas noras?

Kiškis ant viso miško rėkia:

- Kas primušė mano brolį?!!

Išlenda iš olos meška:

- Aš primušiau.

- Taip jam ir reikia!!!

Viena skruzdė tarė kitai:

- Daugiau pasakų prieš miegą nebeskaitysim.

- Kodėl?

- Jonvabalis vėl pakėlė kainą už šviesą.

Sėdi prie upės žvejys ir žvejoja. Staiga iš krūmų išlenda ežiukas ir klausia žvejo:

- Ar turi lipnios juostos?

- Ne,- atsako žvejys. Ežiukas dingsta. Po kiek laiko vėl lenda prie žvejo:

- Na, tai ar turi lipnios juostos?

Is zologijos sodo pabego sargas. bent jau tokia versija apie jo dingima iskele liutai...

Liūtas karalius šaukia zuikį lapę ir vilką ir sako:

-Rytoj atsineškite po savo mėgstamiausią gėlę.

Kitą dieną zuikis atsineša dobiliuką, lapė - rožę, o vilkas - kaktusą.

- Gėles susikiškite i subinę.

Kiškis sau lengvai įsikiša . Lapė kišdama verkia ir juokiasi.

Beždžionė žiuri į veidrodį ir juokiasi:

- Jai tokia būčiau tai tikrai nusišaučiau

Kalbasi du krokodilai vinas ir sako:

-Kaip džiaugiusi už savo žmona!

-Kodėl?

-Na nuo šiol ji turi daug pinigų...

Susitinka du arkliai.

-YHAHA,-sveikinasi pirmasis.

-mūūū,- atšauna kitas.

-Kas čia dabar?- nustemba arklys.

-Mokausi ušsienio kalbos,-nuramina antrasis.

Lošia dvi blusos viena išlošė 200lt. kita ir klausia:

-Ką pirksi?

-Veislinį šunį vientik sau...

Kiškis nusiperka morkų ir paslepia po krūmu, ir parašo:

„ Morkų čia nėra!“

Kitą dieną grįžta, ir mato:

„Ežiukas jų nepaėmė!“

Atveda žmogus savo katę pas veterinarą ir paliekas 2 dienoms. Ateina kitą dieną ir sako:

-Ar mano katytė dar gyva?

-DaR NE..-atsako gydytojas.

Atvažiuoja ūkininkas i Kauną, nusiperka žąsį. Eina Laisvės alėja su žąsim pririšęs pavadėlį.

Prie jo prisistato policininkas.

- Su Žąsim po alėja vaikščioti negalima!

Nustemba ūkininkas:

- A kodel gi?

- Jūsų žąsis atsiprašant - šiką.

Vyras sėdi kino salėje su savo pudeliu.Šis visą laiką juokiasi.Nustebusi ponia atsisuko į vyrą ir sako:

-Jūsų šuo labai keistas!

-Aš ir pats juo stebiuosi,-atsako vyras,-nes knyga jam visai nepatiko

Ateina ežiukas į vaistinę ir sako pardavėjai:

- Man 20 prezervatyvų!

Pardavėja:

- Kiek?? Ar aš gerai išgirdau ?? Dvidešimt ??

Ežiukas:

- Nu jo...

Susėdę miško žvėrys meška, liūtas, lapė, vilkas ir vėžlys -pradėjo gerti. Gėrė, gėrė, kol degtinė baigėsi. Visi sako kas eis iš mūsų visų. Taip nulėmė, kad vėžlys, na ir išėjo vėžlys.

Tol džiaugėsi ežiukas, kad per užpakalį valgyt išmoko, kol užspringęs kosėt nepradėjo...

Čeburaška atvaro pas Geną, visas laimingas:

- Gena, Gena, dovanų gavom 10 apelsinų, kiekvienam po 8-is!

Gena taip:

- Pala, pala, kaip čia, 10 iš viso, o kiekvienam po 8?

Čeburaška:

- Ai, nežinau, aš savo 8 jau suvalgiau.

Žaidžia krtom vilkas,lapė ir zuikis.

Vilkas sako:

-kas sukčiaus gaus į snukį.Į smailą rudą snukį.

Stovi vidury miško kelmas, o ant to kelmo ežiukas, užsilipęs rėkia visa gerkle:

- Visi vilkai p***rastai! Visi vilkai p***rastai!

Eina pro šalį meška, sustoja ir pradeda jį auklėti:

Eina pajūriu šeima. Prie jų priplaukia auksinė žuvelė ir sako:

- Šiandien man gera nuotaika, todėl išpildysiu 3 jūsų norus.

Berniukas šaukia:

- Ežiuko noriu!

Tėvas šaukia:

- Subinėn tą ežiuką!!

Motina šaukia:

- Ištrauk! Ištrauk! Ištrauk!

Senelis anūkui:

- O dabar aš tau papasakosiu, kaip buvo sukurti du pirmieji žmonės Žemėje...

Anūkas:

- Apie tai aš viską žinau. Geriau papasakok, kaip buvo sukurtas trečias žmogus?

***

Sėdi kiškis ant kelmelio ir juokiasi. Pro šalį eina vilkas ir klausia:

- Kiški, ko juokiesi?

- Todėl kad žolytė kiaušiukus kutena.

Kitą dieną eina vilkas pro tą pačią vietą kur vakar ėjo, žiūri kiškis sėdi ant kelmelio ir verkia. Vilkas jo ir paklausė:

Eina kiškis ir sutinka vilką o vilkas sako:

- Kur eini kiški?

- Į kina,atsako kiškis.

- Pasiimk ir mane drauge,prašo vilkas.

- Gerai tik su viena sąlyga, kad vietoj keiksmažodžių vartos gėlių pavadinimus,- vilkas žinoma sutiko.

Eina Knysliukas ir Mikė Pukuotukas per miškelį, staiga Pukuotukas atsisuka ir na bankę Knysliukui į snukį.

Knysliukas:

- Už ką???

- Iš jūsų kiaulių visko gali tikėtis.

eina eziukas misku ir voveraite sako:

-eziukas eziukakas siknoi pirstukas... eziukas eziukas siknoj pirstukas ...

eziukas atkerta:

-voveryte voveryte siknoi inkaras... voveryte voveryte sikknoi inkaras...

voveryte sako:

-eziuk visai nesirimuoje

Visą vasarą zuikis su ežiuku rūkė žolę. Atėjo rugsėjo 1-oji, ežiukas eina į mokyklą. Mokykloje jam liepė namie parašyti rašinėlį, tema "Ką veikiau visą vasarą". Ežiukas nueina pas zuikį ir skundžias:

- Ką daryt, juk visą vasarą žolę rūkiau, ką man rašyt dabar?

Susitinka dvi sraigės, viena be kiauto.

- Kur tavo kiautas?

- Ahh, pabėgau iš namų...

ateina karta kiskis i loterija

meska jam uzduoda klausima:

lietuvos prezidentas?

kiskis sako valdas adamkus

kiek danguje zvaigzdziu?

dar nenustatyta

kelinti dabar metai?

2008

Eina du dantų krapštukai mišku ir pamato pukšintį ežį. Vienas klausia:

- Nuo kada miške troleibusai važinėja?...

Mokytoja trečiaklasiams seka pasaką apie 3 paršiukus:

- Vieną dieną jis nuėjo pas ūkininką ir paprašė šiaudų. Kaip manote, vaikai, ką ūkininkas pasakė?

Petriukas kelia ranką:

- Žinau! Jis atsakė: "O,geras!Kalbanti kiaulė!"

Skrenda varna iš gegutės gimtadienio:

- Kukū!!! Kukū!!! Tfu... kar!!! kar!!!

- Patrauk nuo manęs savo šunį... Ant manęs jau blusos šliaužioja...

- Reksai, pasitrauk, dėdė turi blusų.

Važiuoja Zuikis ir Vilkas traukinio kupe, ateina vakaras, laikas miegoti... Vilkas sako...

- Zuiki, tu šoki į antrą aukštą - visgi jaunesnis,- zuikis aišku sutinka...

Vilkas snūduriuoja ir staiga didelis garsas - blymt!

- Zuiki, kas čia buvo?

Nuėjo kiškis ir vilkas į parduotuvę. Kiškis nusiperko laikrodį, o vilkas karvę. Pasirodo, kad kiškis nepažįsta laikrodžio, o vilkas nemoka karves melžti.

Vilkas norėdamas pasišaipyti sako:

- Ei kiški kiek dabar valandų

Kiškis nepasimetė, sako:

Eina dramblys mišku, įkrenta į duobę pilną miltų ir sako:

- Koks aš didelis koldūnas...;)

Karta ėjo begemotas, štai ir baigėsi anekdotas...

Sėdi papūga virtuvėj. Žiūri kaip šeimininkė verda vištą. Po kurio laiko pareiškia:

- Gal užteks iš lavono tyčiotis?

Kiškis nusipirko plokštelę kurios vienoje pusėje kaip pasigamti pusryčius o kitoje kaip daryti rytinę mankštą.

Eidamas namo kiškis krito o plokštelė skilo per pusę. Parėjęs namo blogai suklijavo. Kitą rytą atsikelia ir paleidžia plokštelę:

Kartą vyras sėdi prie upes žvejams skirtoje vietoje. Atvažiuoja policininkas ir sako:

- Čia negalima žvejot.

- Aš nežvejoju.

- O tai ką darai,- sako policininkas.

- Slieką maudau...

- Parodyk.

- Va, žiūrėk...

Valstietis pereina namo.O zmona iskart sako:

-cia buvo ateja kazkokie zmones,klause,ar neparduodame asilo.

-ir ka tujiems atsakei?

-sakiau kad tu issejas

Vilkas bėgo per mišką ir vijosi lapę,o miške buvo geležinkelio stotis. Lapę bėgdama per bėgius nepamatė atvažiuojančio traukinio ir ją ištaškė. Pribėgo vilkas prie lapės galvos ir sako:

- Tu čia man kek** akių nevartyk, sakyk kur pi*** padėjai...

Susitinka dvi voverės, viena klausia:

- Turi riešutų?

- Ne..

- Kodėl?

- Uošviene vakar buvo užsukusi...

Eina gatve mamutas. Prišoko du drambliai, sumušė, atėmė monetas visų nominalų, antsnukį irgi ...

Drambliams pasišalinus keliasi mamutas, kruvinas visas, valosi po truputį ir murma:

- Užp*so skustagalviai...

Petriukas klausia savo mamos:

- Mama ar zuikiai patys kvailiausi pasaulyje?

- Taip, mano zuikuti...

Susiruošė Vilkas, Zuikis ir Chameleonas į Kiniją. Vilkas ir sako:

- Mane visi vadins Vil Vil...

- O mane tai Zui Zui,-sako Zuikis.

Ir nuo tada Chameleonas nebenori važiuoti į Kiniją...

Eina ežiukas per dykumą, atsitrenkė į kaktusą ir klausia:

- Mama, čia tu?

Prieina paršiukas prie rozetės ir sako:

- O brolyti, kaip giliai tave užmūrijo!

Kartą kiškis rado numestą morką, tada pakasė po žeme ir užrašė ant ženklo "Morkų nėra". Atėjo ežys, suvalgė morką ir užrašė ant ženklo "Čia ne ežys".

Stovi ežiukas miške ant kelmo ir rėkia visa gerkle:

- Vilkai pyd***i, vilkai pyd***i...

Prieina kiškis ir sako:

- Ežiuk, toks mažas, dar pienas nuo lūpų nenudžiuvo, o taip keikiesi...!

- Čia ne pienas! Vilkai pyd***i, vilkai pyd***i...

Sutinka asilas verkiančią kiaulę:

-Ko verki?

-Ak,kai tik žmonės susibara,vartoja mano vardą.. Arba jei kur nors purvina,sako kiaulidė..

-Tu teisi,tai tikra kiaulystė..

Vaziuoja Petriukas autobusu. Staiga prie jo prieina kontrolierius ir sako:

- Jusu bilietelis?

- Mano bilietelis?

- Ka, jus sergat?

- O jus daktaras?

- Jusu bilietelis?

- Mano bilietelis?!

Eina kartą kiškis per laukus, toks rėmą išmetęs ir kelyje pasimaišo bulius. Kiškis jam ir sako:

- Traukis, nes nutrenksiu.

Bulius net nesureagavo ir toliau žole kramsnoja. Kiškis vėl sako:

-Nu ką tu negirdėjai, gal bėdų nori, ką?

Ateina Mikė Pūkuotukas pas Knysliuką.

– Teta mums atsiuntė 10 puodynių medaus, kiekvienam po 8.

Knysliukas nustebęs sako:

– Betgi po 8 neišeina!

– Nežinau, išeina ar ne, bet savo 8 aš jau suvalgiau.

Grįžta penkiagalvis slibinas iš mokyklos. Pakeliui sutinka

raganą. Ji klausia:

- Kiek šiandien gavai mokykloje?

- Dešimt,- atsako slibinas.

- Čia tai bent,- stebisi bičiulio sumanumu ragana.

- Kiekviena galva po dvejetą,- pratęsia slibinas...

Susitinka du draugai kurie vedžiojo savo šunis. Pirmas sako:

- Pažiūrėkim kieno šuo protingesnis.

- Gerai

- Aš pradedu.- pasake pirmas. Aš savo šuniui duodu pinigų ir jis man nuperka laikrašti.

- Žinau, maniškis sake...

eina kiskis i kina o vilkas klausia

-kur eini kiski

-kad i kina

-ir mane veskis

-gerai, bet vietoj keiksmazozdiu vartok geliu pavadinimu

-gerai

ateina i kina vilkas ziuri jo vietoj kiaule sedi o vilkas sako

Žiema. Piktas lokys valkiojasi po mišką. Tai medį nuverčia, tai kokį žvėrelį išgąsdina. Susitinka kiškį. Tas klausia:

- Meški, kodėl toks piktas?

- Todėl, kad rugsėjį kavos prisigėriau!

Šiaulių mokykloje...

-Pasakykite du gyvūnų pavadinimus, kurie baigtųsi raide "C"..

-Liūc i begemoc..

Koks skirtumas tarp dramblio ir blusos? Tas, kad drambliai gali turėti blusų, o blusos turėti dramblių ne.

Plaukioja du rykliai po jūra. O ten toliau burlentininkas.Vienas ir sako kitam:

- Kokie dabar laikai atėjo! Maistas ant lėkštutes ir dar su servėtele!

Žiūri beždžione į veidrodį ir sako:

- Jei tokia būčiau tikrai nusišaučiau...

Trys pelės bare giriasi kuri kietesnė:

- Aš valgau žiurkių nuodus,- sako pirmoji.

- Čia tai dar nieko. Aš valgau sūrį nuo pelėkautų,- sako antroji. O trečioji pelė atsistoja ir ruošiasi eiti. Kitos dvi klausia:

- Kur eini?

- Ai, namo katino dulkinti.

Darbuotojas iš zoologijos sodo skambina į policiją:

– Norėčiau pranešti, jog dingo dramblys.

– Nedelsiant imsime ieškoti. Ar jis turėjo kokių nors ypatingų žymių?

Skrenda dvi varnos. Jas aplenkia lėktuvas. Viena varna kitos klausia:

– Kodėl tas lėktuvas taip greitai lekia?

Antra varna sako:

– Jei tau kas taip uodegą padegtų, tu dar greičiau lėktum!

Šliaužia vėžlys dykuma. Susitinka kupranugarį ir klausia:

– Čia pas jus plikšala?

Kupranugaris nustebęs:

– Kaip suprasti?

– Tai kam čia to smėlio tiek pribarstė?

Du baltieji lokiai eina per dykumą. Vienas sako:

-Čia, matyt labai slidu .

-Kodel taip manai?

-Tik pažiūrėk, kiek daug smėlio pribarstyta.

Sėdi dvi bezdžionės palmėje. Apačioje sėdinti bezdžionė sako:

- O, koks šiltas lietutis!

Antra sėdinti viršuje atšauna:

- Kokį noriu tokį ir darau.

Ant pievelės sėdi lapė kiškis vilkas ir meška. Lapė davė kiškiui cigara, kiškis užtraukė tą cigarą lapė jo ir klausia:

- Ar jauti ką nors?

Kiškis:

- Ne nieko nejaučiu.

Duoda vilkas didesnę ir sako:

- Ar jauti ką nors?

Kiškis:

gyveno karta eziukas ismoko per sikna kviepuoti atsisiesedo ant kelmo ir uzduso

*

gyveno karta eziukas ismoko per pazastis kiviepuoti pasipurske old spice ir uzduso

Susitinka du ežiai.Vienam sutvarstyta letena.

- Kas atsitiko?

- Nieko.Pasikasyti norėjau.

bezdzione skundziais zoologijos diregtoriui:

kai kiskis is vienos puses visa dienav anekdotus pasakoja,o zirafa is anos puses visa nakti juokias:

Mokytoja klausiadidziausio klases inginio:

-Juozuk, o tu kokiu gyvunu noretum buti?

-Zalciu.

-Kodel?

-Galeciau vaikscioti guledamas.

eina du eziai per liepta. vienas sako:

-atsargiai liepto galas!

pliumt

kitas:

-ka sakiai?

pliumt.

eina eziuka misku ...

vovere is medzio jam sako:

-eziuks eziuks subinei pagaliuks!

po kiek laiko ir vel

-eziuks eziuks subinej pagaliuks!

eziukas atsisuko ir sako:

-vovere vovere subinei inkars!

vovere:- o kodel inkars nesirimuoja net

Medžiotojas sako kitam:

- Oho, kokia meška... Kiek kartų šovei?

- Dešimt

- Kiek pataikei?

- Nė karto...

- Kaip taip?

- Ji iš juoko pakratė kojas...

eina kiškis ir mato lokys rūko ir sako lokiui

-loky duok cigara

dave 25cm cigara tas surūkė

lokys klausia:

- ką jauti

kiškis atsako:

-nieko.

davė lokys 50cm cigara

lokys klausia:

- ką jauti

kiškis atsako:

Plaukia karve atlanto vandenynu priskrenda zuvedra ir klausia:

-Kur plauki?,karve ir sako

-I rytus.

-tai kad ne toje puseje

-koks skirtumas visvien nedaplauksiu

issirose i medziokle jonas ir petras jonas ir sako:

-oho kokia meska-nustebes saukia jonas-kiek kartu sovei?

-desimt.

-kiek kartu pataikei?

-ne vieno.

-kaip tai?jonui isprogo akys.

-ji is juoko nustipo

AR ZINOTE KAS YRA TIKRAS MANDAGUMAS????

tai yra kai uzlipi ant skrusdelino atsiprasai kiekvienos skruzdeles!! :D :D :D :D

ejo zmogelis dziunglemis ir staiga islindo is krumu tigras ir zmogelis pradejo melstis o dieve padaryk kad tigras pasielgtu kriscioniskai tigras paeme sudejo rankas ir pradejo melstis;

viespatie palaimink si ,maista kuri as dabar suvalgysiu!

Trečia valanda nakties miega vilkas, ir išgirsta, kad kaškas beldžias į duris. Vilkas susinervines atidaro duris ir žiuri ežiukas.

- Vilkas: Ko nori ežy ?

- Ežys: Ar turi klijų ?

- Vilkas: Neturiu as tavo tu klieju eik miegoti.

Nusipirko kiskis nauja Nokia. Nusprende padurnavot, skambina vilkui. Vilkas atsiliepia ir sako:

-Da?

-Pizda, - uzrinka kiskis ir meta rageli. Vilkas zinoma labai susiparina, jam tenka raminamuosius gert ir taip toliau.

Kita diena, kiskis vel skambina vilkui:

-Ddaa?

Eina vilkas ir mato karvė šoka,ir klausia:

-Ką tu čia darai karve?

-Pieno kokteilį plaku.

petras ir jonas isejo medzioklen petras klausia:

-oho kokia meska,kiek kartu sovei?

-desimt.

-kiek pataikei?

-ne karto.

-kaip tai?

jonui isprogo akys.

-is juoko padvese.

Kalbasi 2 sunys.Vienas storas, kitas plonas.

Storasis sako:

-Paziurejus i tave man atrado, kad siame pasaulyje badas!

Plonasis atsikerta:

-o man paziurejus i tave atrodo ,kad tu to bado priezastis!

- skrenda šikšnosparnis ir sutinka kita šikšnosparnį ir mato, kad jis kruvinas ir klausia iš kur tiek kraujo gavai va matai ta bokšta taip. Tai va, o aš jo nemačiau.=)=)=)

-Ko tokia susirupinus?

-Vyro nesulaukiu.Pries pora valandu isejo katino skandint ir negrizta.

-Ar verta taip jaudintis del katino?

-Katinas jau pries valanda grizo...

skrenda keturios varnos,viena giriasi:

-as nusipirka muzikini grotuva.

antra nenusiliaidzia:

-as nusipirkau laikrodi.

trecia sako:

-as nusipirkau karve.

o ketvirta tyli.

trys varnos pasaipiai klausia ketvirtos:

-o ka tu nusipirkai?

Ivyksta avarija visi zmones apstoje aplink avarija ir zurnalistas noredamas nufilmuoti kas ivyko sako zmones traukites ten mano gimine nutrenkta zmones pasitraukia ziuri asilas guli negyvas :)

Pelytė žaidžia su peliuku..Peliukas:

-Pelyte, jei tu mane surasi - tu būsi mano ,o jei nerasi - aš būsiu spintoi .

Stovi ant kalno karve ir soka makarena;

Tai pamates arklys saukia:

-karve,ka cia darai?

-Pieno kokteili plaku!(:D)

ateina ezys i vaistine ir praso

-man 20 prezervatyvu

kampe juokesi2 voverytes

ežys piktai atsisukai voveres

irsako vaistininkei

-duokit 22.

Ozka pries iseidama is namu sako savo oziukam:

-Kai as grisiu ir pasakysiu "Ciulpk papa" tik tada atidarykit duris, cia bus musu slaptazodis.

Visa tai girdejo vilkas, kai ozka isejo, jis priejo prie duru ir sako:

-"Ciulpk papa".

-Ciulpk by** vilke mes akute turim!

kuo skirias dramblys nuo blusos /

dramblys gali tureti blusu o blusa drambliu negali

prasideda gyvunu susirinkimas visi sedi

meska klausia:

-kas prisiko ant mano takelio?

-kas prisiko ant mano takelio!!!!!!!!!

kiskis pasibaimines pakelia latenelia ir sako:

-as tik pirstelejau

meska atsako:

-pirstelejai?as isibegejas nepersoku

Kaimynas skundžiasi kaimynui:

-Mano šuo pasidarė toks tinginys.

-Ką tu sakai? Ka jis daro?

-Anksčiau jis prieš pasivaikščiojimą atnešdavo man pavadėlį, o dabar- automobilio raktelius.

Eina kiskis kruvinas per miska,sutinka lape.

Lape:

-Kiski kas tau buvo?

-Nematei kaip meska suvariau!]

-Tu meska suvariai?

-Guli cia netoli uz krumo issisketus.

Lape nubega, istikruju meska issisketus guli.

Lape:

-Meska kas tau buvo?

Pakvietė liūtas vilką, zuikį ir lapę. Davė jiems po penkesdešimt tūkstančių litų ir sako:

- Po savaitės ateikit pas man su ginklais kuriuos nusipirkot už šituos pinigus.

Veža kiškis briedį 200 km/val. greičiu su britva ir klausia:

- Apsimyžai?

Briedis:

- Aha!

Kiškis:

- Palauk, apsišiksi - stabdžių nepasiekiu.

Miskas:

sedi misko zverys prie lauzo. kazkas krumuose garsiai nusibezda, zuikis pasoka is vietos ir sako:

-kas taip padare?

is krumu islenda meska:

-as.

-liuks kvapas!

eina ežiukai per dykuma nešasi automobilio durialias ir sako jei bus karšta atsidarysiu langa.

Gyveno karta eziukas, taip jam ir reikia.

Liūtas uždraude žwėrims kakoti miške.....Zuikis taip užsinorejo y tualeta.Galvoja:nubegsiu už krūmo,turbut niekas nepamatys...

Užbėgo už to krūmo....Atliko sawo reikalus žiūri:liutas ateina!Zuikis i6sigandęs,nežino ką daryti.Uždengė kakutį su rankom.Liūtas sako:

-Ką čia turi?!

Bega dramblys ir skruzde nuo policijos. skruzde sustojo ir sako : bek toliau vienas, mane pastebejo.

susipiko dvi skruzdeles ir drablis

skruzdes supikusios drabliui sako.....

ei brabli einam pasitikrint uz kampo

o drablis isigandes sako....

du pries viena negarbinga yra

Ejo eziukas misku, pamate deganti tanka, ilipo i deganti tanka ir sudege.

Miške atidaroma nauja parduotuvė. Visi žvėrys išsirikiuoja į eilę ir laukia. Apie 9val. ryto pasirodes ežiukas bando prasmukti į priekį. Lokys kad suriks: - Ežį, ką čia sau galvoji! Marš į eilę! Ežiukas išsigandęs nueina.

Eziukas eina dykuma, atsitrenkia į kaktusą:

- Mama, čia tu?

mergaite pabuciuociuja suo.

ir ji sako:

-tekek uz manes?

suo acako:

-panelit panelit neskubek mon metu nie ne veina!galem tik pasilaiziti bet i tas bluga merga mon tep paske ne to esi durns sou

Liutas sukviecia vilka, lape ir ziuki ir liepia susirasti visiems po kokia nors gele.

-Na zuikis susiranda tulpe. Lape roze, o vilko vis dar nematyti.

-Tada liutas liepia jiems tas geles susikisti i uzpakali.

-Na zuikis lengvai susikiso, lape kisa juokiasi ir verkia.

Lape pasieme logikos knyga sutudijavo studijavo ir sutiiko vilka

vilkas: lape ka tu beveiki

lape: skaitau logikos knyga

vilkas: nu ir kas

lape: turi degtuku

vilkas: jo

lape: vadinasi rukai o jei rukai tai vaikstai pas mergu

Gyvūnų paroda. Šalia papūgos narvelio stovi šeimininkas, o papūga kas pusvalandį šeimininkui: DURNIUS. Praeina pusė valandos ir vėl: DURNIUS.

Eina lapė su Vilku.

Vilkas sako:

-Gamta šaukia .

-Negirdėjau keista,-

nustemba lapė.

:D

Eina eziukas per miška ir girdi:

-Eziukas , eziukas siknoj pagaliukas

Atsigreze:

-Voverė voverė siknai inkaras

-Jug nesirimuoja

-Bet sunkiau istraukti

eziukas rado granata

o eziuko niekas nerado

Dvi karvės skerdykloje.

Viena karvė kitai:

- Ei, a tu čia pirmą kartą?

- Tai ne bl**, antrą..

Mirė pats seniausias zoologijos sodo dramblys.

Pro šaly ajnantis žmogus išgirdo verkianti dramblio prižiūrėtoja.Žmogus guodžia :

-Nu ko gi tu taip , juk bus dar tu drambliu ...

-Aha lengva tau kalbėti , kaip ne tau reikės duobe kasti.

velu vakara skruzdele is visos sava sveikateles lekia namo,nes po saulelidzio uzdaromos visos skruzdelyno landos.ir lyg tycia kelia jai pastoja didziulis kokio nors lokio kakutis.

eina eziukas apie statine ir sako:

-jai si siena tuojau pat nepasibaiks apsisuksiu ir aisiu atgal

Mažas vėžliukas kabarojasi į medį. Sunkiai jam sekasi, bet šiaip taip užlipo iki pirmos šakos. Tada šoka žemyn ir bando skristi. Nukrenta ant žemės, apsidaužo visas. Bet ir vėl ryžtingai lipa į medį. Ir procedūra kartojasi iš pradžių.

Buvo kapitonas ir papūga. Papūga temokėjo žodžius "Ką" ir "Aha".

Kapitonas:

- Papūga?

- Ką?

- Ar šioje saloje yra lobis?

- Aha

Išbėgo kapitonas lobio ieškoti. Nerado. Geriau apieškojo, neranda. Vėl eina pas papūgą.

- Papūga?

Vienas žmogelis taip nekentė savo žmonos katino, kad nutarė juo atsikratyti. Taigi kartą po darbo jis paėmė vargšą gyvūnėlį, nuvežė į miesto centrą ir paliko. Na, grįžta žmogelis visas laimingas, įeina pro duris ir prie kojų jam pradeda glaustytis katinas.

Dvi sraigės kalbasi:

- Žinai, vakar radau vieną tokį sodą. Ten tiek kopūstų...

- A, žinau tą sodą. Bet ten labai piktas sarginis šuo, tu nebijai?

- O ko bijoti? Tas šuo toks lėtas, kad kol pradės mus vytis, mūsų ten nei kvapo neliks.

- Saulele?

- Ką, katinėli?

- Zuikute, padaryk pusryčius?

- Gerai, meškiuk.

- Ačiū, zylute.

- Nėr už ką, ožiuk.

- Myliu tave, pelyte.

- Aš tave irgi, kiškuti.

- Pala... Prisipažink, tu irgi neatsimeni, kuo aš vardu?

Ant upėje drybsančio krokodilo užšoko varlė. Tiesiai ant jo snukio šleptelėjo. Susinervinusi baisiausiai, viskuo gyvenime nepatenkinta. Patupėjo, pasidairė ir kvaksi pasipiktinusi:

Vienas vyras, keliavęs per stepę, staiga pastebėjo, kad jį apsupo būrys liūtų. Iš nevilties žmogelis išsitraukė lūpinę armonikėlę ir ėmė groti. Ir keistas dalykas! Liūtai sutūpė aplink jį ir ėmė klausytis muzikos. Bet čia atėjo dar vienas liūtas nudrožė tiesiai ant žmogelio ir prarijo jį.