Anekdotai

Dvi sraigės kalbasi:

- Žinai, vakar radau vieną tokį sodą. Ten tiek kopūstų...

- A, žinau tą sodą. Bet ten labai piktas sarginis šuo, tu nebijai?

- O ko bijoti? Tas šuo toks lėtas, kad kol pradės mus vytis, mūsų ten nei kvapo neliks.

Vista prieina prie gaidzio ir taria:

-O tu vyras?

Tai aisku!-atsako gaidys.Vista:

-Bet kaip cia sakant...Kiausiai tai pas mane xDDD

Vienas žmogelis taip nekentė savo žmonos katino, kad nutarė juo atsikratyti. Taigi kartą po darbo jis paėmė vargšą gyvūnėlį, nuvežė į miesto centrą ir paliko. Na, grįžta žmogelis visas laimingas, įeina pro duris ir prie kojų jam pradeda glaustytis katinas.

-karve kur plauki?!

-i afrika!

-tai kad ne i ta puse!

-taikas?! visiek nedaplauksiu!

Mazas asiliukas klausia tecio:

- Teti, kodel tu turi zmona, o as ne?

Asilas pagalvojo ir sako:

- Zinai ka vaikeli, tik dideli asilai turi zmonas...:DDD

Sedi 2 bezdziones medija wiena auksciau kita ziemiau. Ta kuri zemiau ir sako: -O koks siltas lietutis lija. O ta kur auksciau ir sako: -Koki noriu toki leidziu XD

Buvo ežiukas, kuris kvėpavo per užpakalį.
Atsisėdo ant kelmo ir pradėjo dusti.
Gerai, kad pro šalį ėjo Petriukas ir padarė dirbtinį kvėpavimą.

Įdomu, kokias kojas ant kurių pečių užkelia šimtakojė, mylėdamasi su šimtakoju?

Eina ežiukas per mišką. Žiūri – stovi ežienė užpakalį atkišusi. Na ežiukas prie jos ir taip ir šiaip, bet nepasiekia. Nubėgo, atsitempė plyta, vis tiek nepasiekia. Nubėgo dar vienos plytos, o ežienė ir nuėjo. Ežiukas:

-Nu ne taip labai ir norėjosi...

Eja eziuks per dykuma atsitrenke i kaktusa ir sako

-mama ce tu?

Eina ežiukas mišku ir kartoja sau:

- Aš stiprus, aš stiprus, aš labai stiprus.

Ateina iš priekio meška, pasižiūrėjo į ežiuką ir, kad spirs - tas ir nuskrido.

Atsistojo ežiukas, nusivalė dulkes ir tarė sau:

- Tačiau labai lengvas...

Mažas vėžliukas kabarojasi į medį. Sunkiai jam sekasi, bet šiaip taip užlipo iki pirmos šakos. Tada šoka žemyn ir bando skristi. Nukrenta ant žemės, apsidaužo visas. Bet ir vėl ryžtingai lipa į medį. Ir procedūra kartojasi iš pradžių.

Susitiko kiškis ir vilkas ir sumanė nueiti į kiną. Tik zuikis įspėjo vilką:

- Tik tu nesikeik, vietoj keiksmažodžių vartok gėlių pavadinimus.

Vilkas taip ir padarė. Nu ką, ateina į salę ir žiūri jo vietoj kažkas sėdi. Tas ir sako:

Ejo eziukas misku ir ikrito i duobe...Galvoja kaip cia islipt.

Nuejo namo atsinese kopecias ir islipo.

Miškas...sėdi meška, staiga pašoka visa susinervinus ir sako:

- Reikia ką nors primušt.

Eina meška per miską, žiūri kiškis stovi, meška galvoja, kaip prie jo

prisikabinti, kad galėčiau sumušti, prieina meška ir sako:

Eina kiškis į parduotuvę. Joje pamato cd, kurio vienoje pusėje mankšta, o kitoje- receptai. Patinka ilgaausiui kompaktas, jis jį nusiperka. Eidamas namo netyčia paslysta ir sulaužo savo pirkinį perpus. Grįžęs savo urvelin jis suklijuoja tą lūženą, tačiau blogai.

mama dukrai:

-ar istraukei pele is pieno?

dukra:

-ne i piena imeciau kate.

Skrenda varna po baliaus:

Ku ku ku ku,tiu bl** kar kar.

Skelbimas: "Dingo žalias šuo, vienas ragas nulūžęs, kanopos nepakaustytos. Radusiam kreiptis į psichiatrą".

Susitinka dvi sraiges viena klausia:

-Kur tavo kiautas?

-Ai... Is namu pabegau.

- Saulele?

- Ką, katinėli?

- Zuikute, padaryk pusryčius?

- Gerai, meškiuk.

- Ačiū, zylute.

- Nėr už ką, ožiuk.

- Myliu tave, pelyte.

- Aš tave irgi, kiškuti.

- Pala... Prisipažink, tu irgi neatsimeni, kuo aš vardu?

Ant upėje drybsančio krokodilo užšoko varlė. Tiesiai ant jo snukio šleptelėjo. Susinervinusi baisiausiai, viskuo gyvenime nepatenkinta. Patupėjo, pasidairė ir kvaksi pasipiktinusi:

Eina per miska meska,vilkas,lape,zuikis ir asilas eina eina shuu ir ikrito i duobe.Jau antra savaite niekaip is duopes neisikrapsto.Visi labai alkani tada meska nutare taip.

Eziukui liepe parasyti rasineli" ka nuveikiau per vasara". Eziukas nueina pas kiski ir klause:- ka man dabar daryti? Juk as visa vasara nieko neveikiau tik zole rukiau. Kiskis jam sako:- o tu vietoj rukiau rasyk skaiciau... Eziuko rasinelis:" atsikeliau rite paskaiciau, pavalgiau vel paskaiciau.

Buvo kapitonas ir papūga. Papūga temokėjo žodžius "Ką" ir "Aha".

Kapitonas:

- Papūga?

- Ką?

- Ar šioje saloje yra lobis?

- Aha

Išbėgo kapitonas lobio ieškoti. Nerado. Geriau apieškojo, neranda. Vėl eina pas papūgą.

- Papūga?

Atvažiuoja ežys su naujausiu BMW, o vilkas ir sako:

– Iš kur gavai,gal pavogei?

Ežiukas pagalvojo ir atrėžė:

– Nereikia gert, vilke.

Kitą dieną atskrenda vilkas su reaktyviniu lėktuvu. Ežys apstulbęs sako:

– Iš kur gavai?

Vilkas atsako:

Privare kiskis samagono ir paslepe po egle. O kad mentam itarimas nekiltu tai uzrasa pastate " cia somogono nera!"

Kita diena vaziuoja mentai pro ta pacia egle ir mato uzrasa" eziukas somogona neeme!"

Susitinka du dinozaurai.Vienas sako: -tentozaure ar tu zinai kad mes nykstame? Nu ir? Taigi mes atgysime kinder siurprize.

-kas tu?

-as nindze!

-o kodel tu toks letas?

-as vezliukas nindze!!!

Prerijos. Smuklė. Staiga plačiai atsilapoja durys ir į barą įvirsta kentauras. Visi smuklėje sėdi apšalę.

Iš salės glūdumos pasigirsta gerokai kauštelėjusio kaubojaus balsas:

-Ar aš tau nesakiau, kad čia niekad neitum?

Kentauras:

-Nu sakei...

atejo eziukas namo.pasiziuri i veidrodi ir pamirso kaip atrodo.

Ukininke savo vyrui:

-Musu gaidziui teks nukirsti galva, jis toks liudnas.

Vyras i tai:

- Manai, gaidys be galvos taps linksmesnis?

Zirafa sako begemotui:

-Man gerai,mano kaklas ilgas ir kai as valgau visokias zolytes ir meziu lapelius letai ir skaniai slysta kaklu.

-Aha o kai vemt reikia...

Eziukas eina misku ir ikrenta i duobe kapstes, kapstes ir neisikapste ir sako:

jeigu iki vakaro neisikapstysiu eisiu namo pasimt kopeciu

Pastatë miðke naujà tualetà. Kità dienà liûtas, þvëriø karalius, suðaukia visus þvëris ir sako:

- Pastatëm vakar naujà tualetà, o ðáryt þiûriu, du langai iðdauþti. Prisipaþinkit, kas taip pasielgë.

Visi tyli,o kiðkis susitraukæs dreba.

-Kokių gyvūnų grupei priklauso akiniuotoji gyvatė? - klausia mokytoja.

-Tikriausiai trumparegių, - atsako Petriukas.

Važiavo policininkas motociklu ir nutrenkė žvirblį. Pagailo žmogui paukštelio, parsinešė namo, paguldė į narvelį, duonos riekelę padėjo, vandens įpylė. Atsipeikėjo žvirblis, apsižvalgė ir galvoja:

-Prasti reikalai: grotos, sausa duona, vanduo. Turbūt policininką partrenkiau.

Nutarė zuikis, vilkas ir chameleonas važiuoti į Kiniją. Vilkas sako:

-Mane Kinijoje vadins Vil Vil

Zuikis sako:

-O mane Zui Zui

Tada chameleonas nutarė nevažiuoti į Kiniją

Zuikis nusipirko telefona, ir nusprende padurnavoti. Skambina vilkui:

Vilkas: - Da?

Zuikis: - Pizdaa!! - Surinka ir meta rageli.

Kita diena tai kartojasi. Zuikis vel skambina vilkui.

Vilkas: - Da?

Zuikis: - Pizdaa!!

Misko karalius liutas liepe lapei ir vilkui atsinesti po megstamiausia ginkla. pirma ateina lape su pistoletu. Tai liutas ir sako:

-susikisk i subine:)

Lape kartu juokiasi ir verkia

Liutas klausia :

-Ko kartu verki ir juokiesi?

Ant upës kranto beþdþionë rûko haðiðà. Staiga iðneria bebras ir susidomëjo beþdþionës uþsiëmimu. Klausia:

- Klausyk beþdþione, kà èia darai?

- Kaifà gaudau?

- O kaip tai daroma? Að irgi noriu.

Ejo eziukas miskais, ejo eziukas laukais, ejo eziukas autostrada kol masina nepervaziavo...

Susitinka du naujieji rusai. Vienas pasakoja apie savo problemà:

-Turiu maþà, labai ákyrø ðuniukà. Kiekvienà dienà jis pridaro koridoriuje ant kilimo ir paskui èiuoþia per visà koridoriø.

-Tu smulkaus ðvitrinio popieriaus patiesk - vienà kartà paèiuoð ir daugiau nenorës.

Nusipirko zuikis plokðtelæ, kurios vienoje pusëje pasakojama kaip pasidaryti pusryèius, o kitoje - kaip daryti rytinæ mankðtà. Eidamas namo zuikis apvirto, ir plokðtelë perlûþo per pusæ. Parëjæs namo jà blogai suklijavo. Ryte zuikis paleidþia plokðtelæ ir daro viskà kaip plokðtelë sako:

Susitinka dvi karves skerdykloje.

-Tu cia pirma karta?

-Tai ne, antra....

-Alio, tai gyvûnø apsaugos tarnyba?

-Taip. Ir kas gi tave, oþy, nuskriaudë?

ispanijoje 2 metams nuteise paugli uz tyciojimasi is gyvuno.jis nupirko pakeli spalvoto popieriaus ir pasodino ant jo chameleona, chamleonas spejo 19 kartu pakeisti spalva, po to pazaliavo ir numire..

aukcione buvo parduodama papuga.Po karstu varzybu pauksti nupirko vienas turtingas ponas. - Tikiuosi,ji moka kalbeti?

Ejo zuikis i miska pasisioti, sutiko loki- tuo paciu ir pakakojo...

Uþeina á barà kengura ir praðo barmeno: dþino su tonikà. Barmenas ðoke ir bando kaþkà sakyti:

-Tai-ip nedaþnai pas mus kenguros uþeina.

-Aiðku, kad ne, kai dþinas su tonika penkiolika doleriø!

Zuikiai susiorganizavo bonkelæ, bet neturi kuo uþkast. Na, kaip visada einam pas varnà, ji turi sûrio. Atëjo pas varnà ir klausia:

- Varna, gersi?

Varna:

- Taip.

Vienas arklys skundziasi kitam:

- Mane seimininkas tiesiog isnaudoja - neleidzia net atsikvepti po darbo.

Kitas sako:

- O tu pasiskusk: parasyk skunda gyvunu teisiu apsaugos tarnybai.

- Gal juokauji! Jei seimininkas suzinos, kad moku rasyti, tai ir visa

pagavo senis auksine zuvele zuvele sako:

-paleisk mane ispildysiu viena tavo nora!

-noriu kad byrka iki zemes butu

atsikelia senis rite ir mato kojos nupjautos

Ateina vëzlys i kavinæ ir sako:"Duokit man stiklinæ vandens"Barmenas paduoda,

ir vëþlys iðeina.Kita diena vëþlys vël ateina ir sako:"Duokit man stiklinæ vandens"Barmenas vël paduoda ir vëþlys iðeina.Treèià dienà vëþlys vël ateina ir

vël sako"Duokit man stiklinæ vandens"

Parduotuvëjë:

-Kokia èia deðra "Parðelio dþiaugsmas"?

-Tai labai gera kalakutienos deðra.

-Tai kodël toks pavadinimas?

-Todël, kad parðelis dþiaugësi, jog ne jo eilë ðá kartà buvo...

Ëjo eþiukas miðku, ákrito á duobæ, o ten - vokieèiai.

Ateina kiðkis á kepyklà ir klausia kepëjo:

-Ar turite 100 bandeliø?

-Ne, neturime.

Ateina kiðkis kità dienà ir vël klausia:

-Ar turite ðimtà bandeliø?

-Ne, neturime.

Vyksta zveriu olimpines varzybos, begimo rungtis. Dalyvauja kiskis, vilkas ir lape.

Kiskis galvoja:

-Nu pyzdec lape gudra apipis , vilka maciau nuo meskos beganty, mano mopeda aplenke, negerai oi negerai

Pyst toptelejo kiskiui:

pirkciau vokieciu aviganiu veisles kaciuka...

Du ðunëkai patinai-stovi sniege ir kalbasi apie orà.

Aviganis:

-Velniðkas ðaltis, mano kojos jau iki keliø suðalo.

Taksas:

-Drauge, ir tu galvoji, kad tai didelë problema?

Liûtas apdràskë drambliukui ausis. Ðis pasiskundë tëvui drambliui. Baisiai supyko tëvas dramblys. Surinko stipriausiø drambliø bûrá ir patraukë liûto trypti. Pusiaukelëje, iðkëlæs kojelæ, ásiutusius dramblius sustabdo apðepæs, nesiskutæs ir pagiriotas skruzdëliukas:

lape klausia meskos:

-ka cia valgai?

-pyraga.

-o kodel taip smirda?

-nes jau antra karta.

Kiekvienas parðas turi pastatyti tvartà, iðauginti parðiukà bei pasodinti àþuolà.

Stovi zuikis miðke ant kelmelio ir ðaukia:

-Vilkai pyderai, vilkai pyderai!!!

Eina meðka pro ðali ir sako:

-Zuiki zuiki, toks maþas ir taip negraþiai ðneki...

Zuikis paþiûri á meðka ir toliau ðaukia:

-Vilkai pyderai, vilkai pyderai!!!

Meðka:

Ant sienos uzrasyta: "Piktas suo". Kazkas darase: "be dantu". Seimininkas nepasimeta ir dar zemiau paraso "bet uzciulpia negyvai" :)

Parduodu arklá: lietos kanopos, sportinës vadelës, dujø áranga, iki 30 km/h.

Novaruskis nutarë nusipirkti papûgà. Nueina á zooparduotuvæ ir sako:

- Duokit papûgà, bet tokià, kuri kalbëti greit iðmoktø.

Pardavëjas jam pardavë senà kakadu. Po savaitës novaruskis vël uþëjo:

- Jûsø papûga nekalba!

-bobute pavasaris atejo!

-ka?

-na,bobute juk pavasaris atejo!!

-ka?

-bobute,kates pisas!

-aa...pavasaris atejo!:)

Bëga Mauglis per dþiungles, þiûri - drambliukas á duobæ ákritæs. Traukë, traukë - neiðtraukë, bet duobæ uþkasë. Kad kiti drambliukai neákristø.

Jei norite suþinoti, koks lauke oras, prieikite prie lango ir paþiûrëkite á savo ðuná.

Jei ðuo ðlapias, lauke lyja.

Jei ðuo plaukioja kieme, lauke labai stipri liûtis.

Jei ðuo smarkiai pasiðiauðæs, puèia stiprus vëjas.

Jei ðuo medyje, praðvilpë uraganas.

ejo eziukas per wata,pagalvojo,sniegas, ir susalo

Eina kiskis misku mato wikas i duobe ikrites. Tai kiskis ir erzina kaip tik ish mano. Paslydo kiskis ir ikrito i duobe. -nu dabar gausi zuiki!-suriko wilkas. -znai wilkeli tu nepatikesi ash atsiprashyti atejau

Eina misku nykstukas ir nesasi maiseli. Sutinka lape. Lape jam ir sako- Nykstuk, ka nesi parodyk, kitaip suesiu. - Nereikia lape. Ir pradaro maiseli. Kas cia? - Pasakyk zodi birulka ir suzinosi, sako nykstukas. Lape istaria Birulka. Is maiselio islenda didelis penis ir pradeda tratint lape.

po miska siauteja Sernas. siaubingai sudarke Triusio soda, ziauriai sumuse Asiliuka, isprievartavo Peleda. Galiausiai kojos spyriu isverte Mikes Pukuotuko namo duris ir saukia:

- Mike yra?

- neee... o ko reikia?

- pasakyk, kad paskambintu. Knysliukas is kariuomenes grizo.

Liutas karalius ilipo i shuda ir pasake kas dar pashiks ta sues. Neistwere zuikis ir pakakojo. Kaip tik pro shaly ejo liutas tai kiskis rankom uzdenge.-Ka ten turi?- itariai paklause liutas. -Drugeli,-atsake ishsigandes kiskis. -Parodyk.

Stovi dvi karves skerdykloje:

viena klausia kitos:

tu cia pirma karta?

ne, b... antra!!!

walk hedgehog woodland with helmeted on the had, not funny but jam war

Sëdi zuikis ant kelmo ir masturbuojasi. Po to atsigeria stiklinæ vandens, atsigula ant pievelës ir masto:

- Ach tas gyvenimas... merginos, ðampanas!

Eina karta nakti lokys ir mato dideles,dideles akis ir klausia:

-Kas ten?

-Zuikis.

-Tai kodel akys tokios dideles?

-Kaku darau...

eina eþiukas miðku uþsidëjæs ðalmà, nejuokinga, bet vistiek karas:)

Skambutis i cirka

- laba diena jums kalbantis arklys reikalingas?

- ne nereikalingas - ir padeda rageli.

Po po 10 minuciu skambutis:

- ar jums reikalingas kalbantis arklys?

- ne ponas, nereikalingas.- ir padeda rageli.

po 10 minuciu vel skambutis :

buvo papûga kuri labai daug keikes. ateina draugai, sveèiai, o papûga pradeda keiktis viena karta kaþkas pasibeldë á duris þmogus greit paëmë papûga ir ákiðo á ðaldytuvà iðëjo draugeliai nuëjo paþiurëti kaip ta papûga atidarë ðaldytuvo duris o papûga sko

- uþdaryk duris ir taip ðalta.

Susitinka du gaidþiai draugai mieste:

Vienas sako:

-Gal á kinà nueinam?

Antras, taupesnis atrëþia:

- Nër èia ko pinigus leist, geriau varom á kulinarijà plikø vistø paþiûrët.

Kartà vaþiuoja motociklu vilkas ir kurmis. Vaþiuoja jie pas panas ir staiga atsitrenkia á medá. Vilkas:

-O , kurmi!!

Kurmis:

-Sveikos, panelës!

Eina ipykusi meska misku.Pamato zuiki: -Zuiki,tu be kepures?!!! Sumusa ji ir ena toliau. Pakeliui sutinka lape, o ta issigandusi ima maldauti: -Meska buk gera, nemusk manes prasau,va zuikis, mazas,silpnas ji ir musk.

2 sunys prasmuko idikoteka. patupejo kamputyje,paziurejo,kaip visi soka,o paskui vienas ir sako:

-zinai jei as pradeciau tai kratytis,tai mane seimininkas ta pacia diena su sampunu ismaudytu.

Kartà eziukas pamirðo kvëpuoti. Bet nenumirë. Jis pamirðo numirti.

Eina eziukas misku ir ziuri girtas kiskis.Eziukas juokaudamas sako:

- Nori kiski ydursiu iskart prazvalesi !

Zuikis pasiziurejo kreivom akim i ezi ir sako:

- Py-py-pyderaste tu mazas, as tau kaip dursiu tai savaite nemiegosi .....

Kaip laimingai bûtø gyvenes vilkas, jei jis miðke nebûtø sutikæs Raudonkepuraitës...

What do you get if you cross a teddy bear with a pig ?

A teddy boar !

skelbimas: -Ieðkomas ðuo 3 kojomis , pabëgæs ið namø . ypatingas poþymis-kai ðlapinasi , krenta

Isejdama is namu ozka sako septyniems oziukams:

-kai as grysiu,pasakysiu ciulpkit papa,ir tik tada atidarykit duris.

nu isejo ozka.po 5 min. vilkas atejna ir sako :

-ciulpkit papa!

-ciulpk byby,mes akute turim!-atsako oziukai

Eina kiðkis miðku, þiûri vilkas atvaþiuoja su Mersedes-Benz McLaren.

Sako vilkas:

- Sësk paveðiu!

Kiskis isëdo. Vaþiuoja 100km/h, vilkas:

- Myþi?

- Ne.

Vaþiuoja 200km/h greièiu.

- Myþi?

- Ne.

Jau 260km/h.

- Myþi?

Ëjo eþiukas miðku ir ákrito á duobæ. Lipa, lipa, niekaip neiðlipa. Spjovë á viskà ir nuëjo namo.

Skambutis 3:00 Gënai. Gëna pakelia ragelá:

- Klausyk, Gëna, èia Èeburaðka. Ðapokliak ðiandien pagimdë, neþinau, kà su vaikais daryti...

- Skandink juos, skandink!

-Að taip ir darau! Tie ausëti visi nuskendo, o þali iðplaukia...

Cirko numeris: dresuotojas iðsiveda ðuná ir klausia jo:

- Kiek bus 2 kart 2?

- Au, au, au, au!

- O kiek bus 2 plius 3?

- Au, au, au, au, au!

Dresiruotojas pasisuka á þiûrovus:

- Kaip matote, ðis ðuo puikiausiai skaièiuoja.

Ant ðakos tupi du þvirbliai. Ji verkia. Jis ramina jà:

-Neverk, brangioji, ðá þiedà man uþmovë ornitologai.

Vaþiuoja kiðkis ir vilkas traukiniu. Dviaukðtë lova, vilkas ir sako:

- Kiðki lipk tu á virðø miegot, að aukðèio bijau.

- Gerai. - pasakë kiðkis ir uþsiropðtë á virðø.

Naktis. Visi miega. Staiga - ÐLUMÐT!!!

- Aaaaa!!! - ðaukia vilkas. - Kas èia...b...buvo, kiðki?

Bëga eþiukas miðku þiuri kaþkas juodo ant takelio pagnaibo, pagnaibo,atsikanda þiûri ðûdas.Aaa gerai kad neálipau.

Senas grifas sëdi ant keliø savaièiø senumo dvëselienos ir lesa. Pro ðalá bëga maþas jaunas oþiukas. Jis pasiþiûri á senàjá grifà ir sako:

- Dëde Grife, kodël jûs valgote tokias kakas? Man taip baisu á jus þiûrëti... Gal jau geriau manimi pauþkandþiaukite?

Fermerio þmona sako vyrui:

-Dþimai, paþiûrëk, kokia liûdna ði viðtelë! Gal jà iðvirti su kruopomis?

-Taip, brangioji, jeigu tu manai, kad tai jà pralinksmins.

Atneða knysliukas á parduotuvæ balionëlá gràþint.

Pardavëja jo klausia:

- O tai kas netinka? Spalva?

- Tinka spalva.

- Ðniurelio ilgis?

- Tinka ir ðniurelio ilgis.

- O tai gal dydis balionëlio?

- Tinka ir dydis...

miske kilo gaistras...eziukas vos isnese kudasiu...kudasius buvo jam labai dekingas ir visa kelia eziukui dekojo...

"Kartais gaila, kad draugai - ne tokie jau ir dideli parðai..." - galvojo Mikë Pûkuotukas, kepdamas kiaulienos kepsná.

Medþiotojas nuðauna antá ir liepia savo ðuniui atneðti. Ðuo atsisako. Medþiotojas supykæs paima uþ pakarpos ir ðveièia link anties. Truputis nuoðaliau stovi ir kalbasi dvi karvës:

- Ë, matei, ðuo nuskrido.

- Na, ir kas? - þiaumodama atsako kita.

- O tu sakei þolë "neveþa"

Dykumose smëlis ákaista taip, kad jame galima iðkepti kiauðinius. Todël kupranugariai turi ilgas kojas.

Uþeina vilkas á alaus barà. Prie jo pribëga barmenas ir sako:

- Laiku uþëjote! Kaip tik turime jûsø vardu pavadinto alaus!

- Tikrai?! Turite alaus "Simas"?!

Þiema. Du lokiai niekaip negali uþmygti. Vienas ir sako:- Na, davai, pasivarom.

Ið zoologijos sodo pabëgo sargas... nors, galbût liûtai kaþkà nedasako.

Sugalvojo vilkas, zuikis ir chameleonas vaþiuoti á Kinijà. Vilkas sako:

- Kai að nuvaþiuosiu á Kinijà, mane vadins "Vui".

- O mane vadins "Zui", - sako kiðkis.

Po ðiø þodþiø chameleonas nusprendë nebevykti á Kinijà...

Ateina kartà Knysliukas á sveèius pas Mikæ Pûkuotukà. O tas ir sako:

- Þinai, èia man bitës medaus uþveþë, visam mënesiui pakaks. Gal nori pasilikti?

Taip ir liko Knysliukas medaus mënesiui...

Uþlipo eþiukas ant kelmo ir ðaukia:

-Að stiprus,að stiprus...

Staiga papute vejelis ir eþiukas nukrito nuo kelmo.Lapë sako:

-Atsirado mat stipruolis.

Eþiukas uþlipo vël gi ant kelmo ir sako:

-Að stiprus,bet lengvas

Vilkas beveik nugaiðæs laksto per dykumà. Staiga þiûri limonado aparatas. Priëjo, ámetë lità - atsirado pilnas puodelis limonado. Ámetë dar vienà lità - pusë puodelio. Dar ámetë - nieko. Ið po aparato iðlenda kiðkis ir sako:

- Sisi baba.

eina eziukas per dykuma ir neðasi masinos dureles.

sutinka kupranugará, o ðis ir kliausia:

-eziuk, kam tos durys?

-kai bus karsta atidarysiu langa.

Banginis plaukioja apie patele ir priekaistauja:

- Desimtys saliu, simtai ekologiniu organizaciju, milijonai zmoniu, zymiausi

politiniai veikejai rupinasi, kad musu rusis isliktu, o tu man sakai - galva

skauda...

Beþdþionës protingesnës uþ þmones. Jos nepradëjo kalbëti, todël niekas negali jø priversti dirbti.

Uþsikrëte visi miðko þvërys ganorëja (triperiu), stovi didþiulëje eilëje prie poliklinikos ir laukia.

Èia atbëga kiðkis:

- Sveiki, triperieèiai.

Þvërys:

- O tu, kà, nejaugi nesergi?

Na karta kiskis iðgelbëjo meðkai gyvybe. Nu meðka ið to dëkingumo ir klausia pas þvairá ko tas norëtø, na kiðkis pagalvojo ir sako:

-Stakana samagono ið ryto, pusæ metø.

Susipykæ Kûlverstukas ir Pa­grandukas nusprendë pasigalynëti.

- Tik nemuðk per ausis! - rik­teli Kûlverstukas.

- O tu nedauþyk man per gal­và! - atsako Pagrandukas.

Eina alkanas vilkas per miðkà ir pagauna kiðká:

- Að tave suësiu...

- Neësk. Geriau að tau uþduosiu máslæ. Jei atspësi, galësi ësti, o jei ne - gausi paleisti.

- Na, sakyk..

- Du apvalûs, vienas ilgas - visoms boboms reikalingas. Kas?

- Subinë!

Susiruoðe kartà vilkas, zuikis ir chamiakas á Japonijà.

Vilkas ir sako:

-Kai ten nuvaþiuosiu visi á mane kreipsis mister-vui.

Zuikis:

-O mane visi vadins mister-zui.

Chamiakas nusprende nevaþiuoti...

Plaukia du krokodilai: vienas zalias, kitas i kaire

Kalbasi þàsis su gaidþiu. Þàsis: - Mielasis, kà reiðkia, kai obuoliai sapnuojasi?

Gaidys:- Reiðkia: arteja Kaledos...........

Eina dramblys dykuma, sutinka visiskai nuoga vyra. Praeina ir pagalvoja: "Kaip jis su tokiu mazu straubliuku prasimaitina"

Zoologijos sode gretimuose narvuose uþdaryti lokys ir begemotas. Lokys stovi prie grotø ir susimàstæs þiûri á begemotà.

Begemotas:

- Ko þiûri?

Lokys (svajingai):

- Ech... tavo snukiu medaus pakabinus...

Sauleta vasaros diena sedi zuikis po medzhiu ir masturbuojasi. Netrukus baigia, patenkintas gurkshteli mineralinio ir taria:

- Va chia tai gyvenimas... Moterys, shampanas...

Eina viðèiukas ir þliumbia: - mano tëvas gaidys. Kità dienà viðèiukas eina per kelià ir vël þliumbia: -að irgi busiu gaidys!

Eina misku meska.Ziuri, kad is po kelmo dvi ddideles akys i ji spokso. Meska klausia:

-Kas tu toks?

-As, peliukas.

-Tai kodel tavo tokios dideles akys?

-Tai, kad "kaku" darau..

eziukas ruke ...

Kauno zoologijos sode liûtui valgyti buvo nupirktas ir á narvà áleistas triuðis. Kas ðvyko po to niekas paaiðkinti negali, taèiau tokios gëdos liûtas dar niekada nepatyrë...

Ka galvoja porele varliu isimylejeliu, sedinciu ant upes kranto? ? ?Neduok dieve atskris gandras...?

Sëdi þmogënas kaime, kieme, ir þiûri, kaip gaidys mindþioja viðtà. Iðeina pro duris bobutë, pabarsto trupiniø, ir paðaukia: "cyp cyp cyp cyp cyp..." Gaidys iðkarto nuðoka nuo viðtos ir puola lesti grûdø. Þmogelis persiþegnoja ir sako: "Neduok dieve man taip iðbadëti !!!"

Ëjo kaþkur pasivaikðèioti Vinipûchas su Piataèioku. Ir nepatikësite - rado ðautuvà! Èiupinëja, þiûrinëja, Vinipuchas á vamzdá þiûri - kas ten Piataèiokas, kvailas padaras, grabalioja, gaidukà èiupinëja. BABACH!

Eina gatve mamutas.

Priðoko du drambliai, sumuðë ir viskà atëmë ...

Drambliams pasiðalinus keliasi mamutas, kruvinas visas, valosi po truputá ir murma:

- Ir vël tie skustagalviai... skinchedai...

Eina arklys per pieva ir þiûri-ant

kalno karvë "makarenà" ðoka.

-Ei, karve, ka tu ten veiki?-klausia arklys.

- Pieno kokteilá plaku, - atsako karve.

Plaukia karvë per vandenynà ir sutinka laivà. Jûreiviai ið laivo klausia:

- Karve, karve, kur plauki?

Karvë atsako:

- Á Amerikà!

- Tai kad Amerika juk kitoje pusëje!

- Ai, man tai nesvarbu, nes vistiek nedaplauksiu...

Pelkëje skesta briedis. Jau beveik visas paniræs, tik galva kyðo. Tuo tarpu pro ðalá bëgo zuikis. Pamatæs skestantá briedá, pribëgo ir pradëjo já "dulkinti" per ðnerves. Tuo tarpu briedis:

-Atstok, þvairi, o tai kai iðlipsiu - uþmuðiu!!!

Susitinka trys katinai tinginiai.

Vienas sako:

-Að toks tinginys net kai pieno ðeimininkë atneðë negëriau.

Kitas sako:

-Að toks tinginys net kai musë ant nosies atsisëdo nenuvaikiau.

Treèias sako:

-Girdëjot kaip vakar rëkiau?

-Nu?

Kalbasi du genetikos mokslininkai.

Vienas sako:

-Þinote gerbiamas kolega, vakar sukryþminau rudàjá loká ir baltàjà meðkà.

Kitas jam sako:

-Na ir kaip iðëjo?

-Na neþinau, bet gyvûnai liko patenkinti......

Skrenda girta varna po baliaus:

-Kukû kukû, tfu, blem, kar kar...

Nori eþiukas eiti á voverytës gimtadiená, bet meðka jo neleidþia:

- Na, meðka, leisk eiti.

- Ne, eþiuk, neleisiu, prisigersi, viskà iðdauþysi.

- Ne, meðka, gráðiu blaivus.

Na, meðka iðleidþia eþiukà.

Du ðuniukai susitinka: Sargis ir Margis. O Margis toks nelaimingas, kaip sumuðtas visas. Sargis ir klausia:

- Kas tokio atsitiko, toks nuskriaustas atrodai?

- Na, vakar visà naktá lakðèiau gatvëmis, gatviø þibintus þymëjau..

- Ir?

Eina Mikë Pûkuotukas ir Knysliukas. Knysliukas klausia:

- Mike Pûkuotuk, girdëjau sakant, kad yra toks ðuniðkas ðaltis...

- Taip yra toks.

- O tai kodel nëra kiauliðko ðalèio??

- Yra, tik jis vadinamas paprasèiau: ðaltiena...

"Kartais gaila, kad draugai - ne tokie jau ir dideli parðai..." - galvojo Mikë Pûkuotukas, kepdamas kiaulienos kepsná.

Ant ðakos tupi du þvirbliai. Ji verkia. Jis ramina jà:

-Neverk, brangioji, ðá þiedà man uþmovë ornitologai.

Bëga eþiukas miðku þiuri kaþkas juodo ant takelio pagnaibo, pagnaibo,atsikanda þiûri ðûdas.Aaa gerai kad neálipau.

Dykumose smëlis ákaista taip, kad jame galima iðkepti kiauðinius. Todël kupranugariai turi ilgas kojas.

eziukas ruke ...

eina eziukas per dykuma ir neðasi masinos dureles.

sutinka kupranugará, o ðis ir kliausia:

-eziuk, kam tos durys?

-kai bus karsta atidarysiu langa.

Sauleta vasaros diena sedi zuikis po medzhiu ir masturbuojasi. Netrukus baigia, patenkintas gurkshteli mineralinio ir taria:

- Va chia tai gyvenimas... Moterys, shampanas...

Þiema. Du lokiai niekaip negali uþmygti. Vienas ir sako:- Na, davai, pasivarom.

Susiruoðe kartà vilkas, zuikis ir chamiakas á Japonijà.

Vilkas ir sako:

-Kai ten nuvaþiuosiu visi á mane kreipsis mister-vui.

Zuikis:

-O mane visi vadins mister-zui.

Chamiakas nusprende nevaþiuoti...

Vaþiuoja kiðkis ir vilkas traukiniu. Dviaukðtë lova, vilkas ir sako:

- Kiðki lipk tu á virðø miegot, að aukðèio bijau.

- Gerai. - pasakë kiðkis ir uþsiropðtë á virðø.

Naktis. Visi miega. Staiga - ÐLUMÐT!!!

- Aaaaa!!! - ðaukia vilkas. - Kas èia...b...buvo, kiðki?

Cirko numeris: dresuotojas iðsiveda ðuná ir klausia jo:

- Kiek bus 2 kart 2?

- Au, au, au, au!

- O kiek bus 2 plius 3?

- Au, au, au, au, au!

Dresiruotojas pasisuka á þiûrovus:

- Kaip matote, ðis ðuo puikiausiai skaièiuoja.

Kauno zoologijos sode liûtui valgyti buvo nupirktas ir á narvà áleistas triuðis. Kas ðvyko po to niekas paaiðkinti negali, taèiau tokios gëdos liûtas dar niekada nepatyrë...

Skrenda girta varna po baliaus:

-Kukû kukû, tfu, blem, kar kar...

Ka galvoja porele varliu isimylejeliu, sedinciu ant upes kranto? ? ?Neduok dieve atskris gandras...?

Skambutis 3:00 Gënai. Gëna pakelia ragelá:

- Klausyk, Gëna, èia Èeburaðka. Ðapokliak ðiandien pagimdë, neþinau, kà su vaikais daryti...

- Skandink juos, skandink!

-Að taip ir darau! Tie ausëti visi nuskendo, o þali iðplaukia...

Eina gatve mamutas.

Priðoko du drambliai, sumuðë ir viskà atëmë ...

Drambliams pasiðalinus keliasi mamutas, kruvinas visas, valosi po truputá ir murma:

- Ir vël tie skustagalviai... skinchedai...

Ateina kartà Knysliukas á sveèius pas Mikæ Pûkuotukà. O tas ir sako:

- Þinai, èia man bitës medaus uþveþë, visam mënesiui pakaks. Gal nori pasilikti?

Taip ir liko Knysliukas medaus mënesiui...

Sëdi þmogënas kaime, kieme, ir þiûri, kaip gaidys mindþioja viðtà. Iðeina pro duris bobutë, pabarsto trupiniø, ir paðaukia: "cyp cyp cyp cyp cyp..." Gaidys iðkarto nuðoka nuo viðtos ir puola lesti grûdø. Þmogelis persiþegnoja ir sako: "Neduok dieve man taip iðbadëti !!!"

Ið zoologijos sodo pabëgo sargas... nors, galbût liûtai kaþkà nedasako.

Ëjo eþiukas miðku ir ákrito á duobæ. Lipa, lipa, niekaip neiðlipa. Spjovë á viskà ir nuëjo namo.

Na karta kiskis iðgelbëjo meðkai gyvybe. Nu meðka ið to dëkingumo ir klausia pas þvairá ko tas norëtø, na kiðkis pagalvojo ir sako:

-Stakana samagono ið ryto, pusæ metø.

Atneða knysliukas á parduotuvæ balionëlá gràþint.

Pardavëja jo klausia:

- O tai kas netinka? Spalva?

- Tinka spalva.

- Ðniurelio ilgis?

- Tinka ir ðniurelio ilgis.

- O tai gal dydis balionëlio?

- Tinka ir dydis...

Kalbasi du genetikos mokslininkai.

Vienas sako:

-Þinote gerbiamas kolega, vakar sukryþminau rudàjá loká ir baltàjà meðkà.

Kitas jam sako:

-Na ir kaip iðëjo?

-Na neþinau, bet gyvûnai liko patenkinti......

Pelkëje skesta briedis. Jau beveik visas paniræs, tik galva kyðo. Tuo tarpu pro ðalá bëgo zuikis. Pamatæs skestantá briedá, pribëgo ir pradëjo já "dulkinti" per ðnerves. Tuo tarpu briedis:

-Atstok, þvairi, o tai kai iðlipsiu - uþmuðiu!!!

Uþlipo eþiukas ant kelmo ir ðaukia:

-Að stiprus,að stiprus...

Staiga papute vejelis ir eþiukas nukrito nuo kelmo.Lapë sako:

-Atsirado mat stipruolis.

Eþiukas uþlipo vël gi ant kelmo ir sako:

-Að stiprus,bet lengvas

Eina misku meska.Ziuri, kad is po kelmo dvi ddideles akys i ji spokso. Meska klausia:

-Kas tu toks?

-As, peliukas.

-Tai kodel tavo tokios dideles akys?

-Tai, kad "kaku" darau..

Eina Mikë Pûkuotukas ir Knysliukas. Knysliukas klausia:

- Mike Pûkuotuk, girdëjau sakant, kad yra toks ðuniðkas ðaltis...

- Taip yra toks.

- O tai kodel nëra kiauliðko ðalèio??

- Yra, tik jis vadinamas paprasèiau: ðaltiena...

Du ðuniukai susitinka: Sargis ir Margis. O Margis toks nelaimingas, kaip sumuðtas visas. Sargis ir klausia:

- Kas tokio atsitiko, toks nuskriaustas atrodai?

- Na, vakar visà naktá lakðèiau gatvëmis, gatviø þibintus þymëjau..

- Ir?

Senas grifas sëdi ant keliø savaièiø senumo dvëselienos ir lesa. Pro ðalá bëga maþas jaunas oþiukas. Jis pasiþiûri á senàjá grifà ir sako:

- Dëde Grife, kodël jûs valgote tokias kakas? Man taip baisu á jus þiûrëti... Gal jau geriau manimi pauþkandþiaukite?

Plaukia karvë per vandenynà ir sutinka laivà. Jûreiviai ið laivo klausia:

- Karve, karve, kur plauki?

Karvë atsako:

- Á Amerikà!

- Tai kad Amerika juk kitoje pusëje!

- Ai, man tai nesvarbu, nes vistiek nedaplauksiu...

Sugalvojo vilkas, zuikis ir chameleonas vaþiuoti á Kinijà. Vilkas sako:

- Kai að nuvaþiuosiu á Kinijà, mane vadins "Vui".

- O mane vadins "Zui", - sako kiðkis.

Po ðiø þodþiø chameleonas nusprendë nebevykti á Kinijà...

Uþeina vilkas á alaus barà. Prie jo pribëga barmenas ir sako:

- Laiku uþëjote! Kaip tik turime jûsø vardu pavadinto alaus!

- Tikrai?! Turite alaus "Simas"?!

Kalbasi þàsis su gaidþiu. Þàsis: - Mielasis, kà reiðkia, kai obuoliai sapnuojasi?

Gaidys:- Reiðkia: arteja Kaledos...........

Banginis plaukioja apie patele ir priekaistauja:

- Desimtys saliu, simtai ekologiniu organizaciju, milijonai zmoniu, zymiausi

politiniai veikejai rupinasi, kad musu rusis isliktu, o tu man sakai - galva

skauda...

Uþsikrëte visi miðko þvërys ganorëja (triperiu), stovi didþiulëje eilëje prie poliklinikos ir laukia.

Èia atbëga kiðkis:

- Sveiki, triperieèiai.

Þvërys:

- O tu, kà, nejaugi nesergi?

Vilkas beveik nugaiðæs laksto per dykumà. Staiga þiûri limonado aparatas. Priëjo, ámetë lità - atsirado pilnas puodelis limonado. Ámetë dar vienà lità - pusë puodelio. Dar ámetë - nieko. Ið po aparato iðlenda kiðkis ir sako:

- Sisi baba.

Zoologijos sode gretimuose narvuose uþdaryti lokys ir begemotas. Lokys stovi prie grotø ir susimàstæs þiûri á begemotà.

Begemotas:

- Ko þiûri?

Lokys (svajingai):

- Ech... tavo snukiu medaus pakabinus...

Eina arklys per pieva ir þiûri-ant

kalno karvë "makarenà" ðoka.

-Ei, karve, ka tu ten veiki?-klausia arklys.

- Pieno kokteilá plaku, - atsako karve.

Beþdþionës protingesnës uþ þmones. Jos nepradëjo kalbëti, todël niekas negali jø priversti dirbti.

Eina viðèiukas ir þliumbia: - mano tëvas gaidys. Kità dienà viðèiukas eina per kelià ir vël þliumbia: -að irgi busiu gaidys!

Plaukia du krokodilai: vienas zalias, kitas i kaire

miske kilo gaistras...eziukas vos isnese kudasiu...kudasius buvo jam labai dekingas ir visa kelia eziukui dekojo...

Susipykæ Kûlverstukas ir Pa­grandukas nusprendë pasigalynëti.

- Tik nemuðk per ausis! - rik­teli Kûlverstukas.

- O tu nedauþyk man per gal­và! - atsako Pagrandukas.

Eina dramblys dykuma, sutinka visiskai nuoga vyra. Praeina ir pagalvoja: "Kaip jis su tokiu mazu straubliuku prasimaitina"

Eina alkanas vilkas per miðkà ir pagauna kiðká:

- Að tave suësiu...

- Neësk. Geriau að tau uþduosiu máslæ. Jei atspësi, galësi ësti, o jei ne - gausi paleisti.

- Na, sakyk..

- Du apvalûs, vienas ilgas - visoms boboms reikalingas. Kas?

- Subinë!

Susitinka trys katinai tinginiai.

Vienas sako:

-Að toks tinginys net kai pieno ðeimininkë atneðë negëriau.

Kitas sako:

-Að toks tinginys net kai musë ant nosies atsisëdo nenuvaikiau.

Treèias sako:

-Girdëjot kaip vakar rëkiau?

-Nu?

Fermerio þmona sako vyrui:

-Dþimai, paþiûrëk, kokia liûdna ði viðtelë! Gal jà iðvirti su kruopomis?

-Taip, brangioji, jeigu tu manai, kad tai jà pralinksmins.

Ëjo kaþkur pasivaikðèioti Vinipûchas su Piataèioku. Ir nepatikësite - rado ðautuvà! Èiupinëja, þiûrinëja, Vinipuchas á vamzdá þiûri - kas ten Piataèiokas, kvailas padaras, grabalioja, gaidukà èiupinëja. BABACH!

Medþiotojas nuðauna antá ir liepia savo ðuniui atneðti. Ðuo atsisako. Medþiotojas supykæs paima uþ pakarpos ir ðveièia link anties. Truputis nuoðaliau stovi ir kalbasi dvi karvës:

- Ë, matei, ðuo nuskrido.

- Na, ir kas? - þiaumodama atsako kita.

- O tu sakei þolë "neveþa"

Nori eþiukas eiti á voverytës gimtadiená, bet meðka jo neleidþia:

- Na, meðka, leisk eiti.

- Ne, eþiuk, neleisiu, prisigersi, viskà iðdauþysi.

- Ne, meðka, gráðiu blaivus.

Na, meðka iðleidþia eþiukà.

Ið zoologijos sodo skambina á policijà:

- Norëtume praneðti, jog dingo dramblys.

- Nedelsiant imsime ieðkoti. Ar jis turëjo kokiø nors ypatingø þymiø?

Susitarë kiðkis ir meðka susikeisti kiauðiniais. Po poros dienø susitinka ir kiðkis klausia:

- Kaip mano kiauðiniai?

Meðka atsako:

- Kai noriu á tualetà, reikia ieðkoti su pincetu, o kaip tau mano kiauðiniai?

Kiðkis jam atsako:

Sëdi bare liûtas ir bulius.

Liûtas sako:

- Buliau, man þmona liepë greitai gráþti.

Bulius sako:

- Ko tu klausai tø þmonø?

Liûtas sako:

- Tau gerai, kai tavo þmona karvë, mano þmona tai liûtë.

Maþas viðèiukas sëdi parke ant suolelio ir traukia vienà cigaretæ po kitos. Tai pamatë pro ðalá tipenusi viðta.

- Kà èia iðdarinëji, pienburni!? Tuètuojau nueisiu pas tavo tëvà ir pasakysiu, kad rûkai!

- O að nebijau! Esu gimæs inkubatoriuje!

Miðko laukymëje susirinko visi gyvûnai.

- Protingi þenkite deðinën, o graþûs kairën, - ásakë liûtas.

Varlë tupi viduryje ir nekruta. Ánirðæs liûtas ðaukia:

- Varle, ko delsi?

- Juk negaliu susidvejinti !

Plaukia krokodilas upe. Þiûri varlë, apsikarsèiusi granatomis, dinamitu…Krokodilas klausia jos:

- Varle, kam tau tos granatos?

- Nutariau susprogdinti begemotà. Uþ tai, kad jis turi tokià didelæ burnà.

- Aaa…aiðku, - atsakë krokodilas ir nuplaukë stipriai sukandæs nasrus.

Tris kartus vilkas pietavo estø brakonieriø kilpoje