Anekdotai

– Ponia, jei jūs manimi nepasitikite, aš visai pas jus nedirbsiu.
– Kaip tai nepasitikiu? Aš gi daviau jums raktą nuo brangenybių dėžutės!
– Taip, davėte, bet jis jai netinka.

Kavinės lankytojas kreipiasi į padavėją:
-Norėčiau kavos be grietinėlės.
-Atleiskite, pone, grietinėlės mes nebeturime..Bet galiu pasiūlyti jums kavos be pieno.

Ateina negras į darbo biržą ir klausia:
- Ar yra darbas juodaodžiui?
- Aišku, uždarbis 10 tūkst., tarnybinė mašina, telefonas, ir t.t.
- Jūs juokaujat?!
- Jūs pradėjot...

Kalbasi du fabriko darbininkai.
–Norėčiau būti automatas.
–Kodėl?
–Juk jis niekada neveikia, o gauna pinigus.

Įstaigos administracijai:
-Mūsų sekretorės Marytės šeimoje pagausėjimas. Visi aukojate po šimtą litų ir pasidarote DNR testą!

Buhalteris direktoriui:
-Pone direktoriau, skambino iš mūsų filialo Sacharoje, kad pas juos
katastrofiškai trūksta vandens - reikia papildomo finansavimo.
- Jie pastoviai ką nors išsigalvoja..
- Šį kart bijau kad ne -sprendžiant iš to,kad pašto ženklas prie laiško

Pokalbis dirbtuvėse:
- Ką čia per dėžę kali?
- Inkilą!
- Koks čia inkilas be skylės? Kaip paukštis į vidų pateks?!
- A tai, kad jis jau viduj...

- Ei, stiuardese!
- Ko pageidautumėte?
- Duokite man prašau skundų knygą! Kiekvieną kartą, kai skrendu šia aviakompanija, man tenka viena ir ta pati vieta. Ir todėl aš negaliu žiūrėti videofilmo! Ir ant langų nėra užuolaidų, todėl negaliu pamiegoti!

Baigdamas kalbą, dirėktorius gamybiniame pasitarime pasakė:
- Planą įvykdysime būtinai ! Netgi jeigu ir visiems mums reikėtų dirbti...

"Aš ne mechanikas. Aš net nežinau, kuriuo atsuktuvo galu reikia kalti vinis..."

Viršininkas darbe bara pavaldinį už nuolatinius pokalbius telefonu. Tas bando pasiteisinti:
- Bet aš kalbu darbo reikalais...
- Tada nevadink mūsų klientų pupytėm, saulutėm ir angelėliais...

Karininkas klausia kareivio, kodėl jis ėjo į kariuomenę.
- Visų pirma aš noriu ginti savo tėvynę.
- Teisingai!
- Antra, aš tapsiu stipresnis.
- Teisingai!
- Trečia, niekas neklausė mano sutikimo!

Aviakatastrofa- lėktuvas nukrito į vandeniną. Spiaudydami sūrų vandenį išnyra du lakūnai:
-Aš gi tau sakiau, autopilotui nepilti, bet tu,-tradicija, tradicija!...

Orkestro dirigentas po koncerto gauna raštelį: "Aš nesu skundikas, bet tas storas su dideliais ūsais vyras daužo į bugną tik tada, kai jus į jį pasižiūrite"...

„Laikas ir pinigų užsidirbti“, - pagalvojo Haris Poteris ir perdažė savo lazdelę juodais ir baltais dryžiais.

-Eilini Petraiti, išeiti iš rikiuotės!
Petraitis krenta praradęs sąmonę. Bildesys...
Vadas:
-Kas jam?
-Išėjo iš rikiuotės...

Pulkininkas raportuoja generolui apie pulko pasiekimus:
-...ypatingai mūsų dalinyje sustiprėjo tvarka bei disciplina...
Tuo metu pro durų tarpą išlenda kareivio galva:
-Ei, seni tai aš paimsiu automobilį...?
Pulkininkas pasižiūri į apstulbūsį generolą:

Policininkas stabdo naujausią mersa su tamsintais stiklais. Atsidaro langas, o ten sedėjęs "mulas" (mafijozių parankinis), kad pradės urgzti ir loti:
-Au, au...!!!
Pareigūnas išpūtęs akis atšoką nuo automobilio. O parankinis šypsodamasis bei rodydamas į saugos diržą sako :

Policijos patrulis beldžiasi į buto duris. Šeimininkas:
-Ko jūs norite?
-Gavom pranešimą, kad jūs čia tyčiojatės iš Betchoveno...

Firma švenčia 100 metų gyvavimo sukaktį. Buhalteris teiraujasi, kam skirti premijas.
Šefas:
-Visiems, kurie dirba nuo pat pradžių.

Advokatas teisme laimėjo gana painią bylą.
-Ach, ponas advokate, aš tiesiog nežinau, kokiu budu išreikšti savo dėkingumą...
-Mano brangusis, nuo to laiko, kai žmonija išrado pinigus, tai jau nėra problema...

Aš sergu chroniška ofisine liga:
-Iki pietų pastoviai noriu valgyti,
-Po pietų miegoti,
Ir svarbiausiai, tai tas pastovus, maudžiantis pasąmonės jausmas, kad man mažai moka!

Sulaiko generolas bėgantį pro šalį kareivėlį ir prisikabina kodėl pas šį kojinės baltos spalvos. Kareivėlis bando aiškintis atseit vienas pametė, kitos purvinos ir t.t. Ilgai jo klausęs, generolas sako:

Rusai visada buvo laisvę mylinti tauta. Daugelis užkariautojų juos priversdavo vergauti, tačiau net ir tada jie nedirbdavo.

Verslininkas priima dirbti naują sekretorę:
- Štai čia jūsų darbo vieta, turėsite darbe pasirodyti 8 ryto.
- Gerai.
- Čia telefonas, turite atsakinėti i skambučius.
- Gerai.

Amerikietis milijardierius, griebėsi už krūtinės ir prislėgtu balsu sako:
-Džonai, greičiau nupirkite, kokią nors padoresnę ligoninę. Atrodo, kad man infarktas...

"Lietuvos Avialinijos". Lėktuvo stiuardesė prieina prie keleivio ir klausia:
- Sakykit, ar valgysit pusryčius?
- Mmm... O iš ko galėčiau rinktis?
- Iš "taip" ir "ne"!

-Aš galiu bet kuriam fizionomiją išgražinti vienu piršto spustelėjimu!
-Jus, tikriausiai, džu-džitsu meistras?
-Ne, aš fotografas...

Kartą atvyko Brežnevas pasižiūrėti, kaip darbininkams sekasi. - Kaip gyvenate? - klausia juokais darbininkų. - Gerai, - juokais atsako darbininkai.

Parduotuvėje:
- Kas čia per dešra „Veršelio džiaugsmas“?
- Labai gera kalakutienos dešra.
- Tai kodėl „Veršelio džiaudsmas“?
- Na, matyt, veršelis džiaugiasi, kad ne iš jo dešra padaryta...

Virusas "DARBAS" persiduoda nuo viršininko pavaldiniui, kaip taisyklė lytiniu keliu.

Banko valdytojas klausia priimamo į darbą buhalterio:
-Kiek laiko jus išdirbote paskutinėje darbo vietoje?
-Keturis metus.
-Pagirtina, neblogai. O kodėl išėjote?
-Paskelbė amnestiją...

-Įdomu, ofisų darbuotojai visas dienas praleidžia sėdėdami mikštuose foteliuose, o gemorojaus neturi?
-Ech! Taigi kasdieninis gi masažas pas šefą...

Vieniša valytoja pastojo ir pagimdė berniuką. Pasidomėjus:"Kas berniuko tėvas?" ji atsakė trumpai:
-Jūs ką galvojate, kad aš plaudama laiptinę pastoviai dairausi?!

Advokatas teisiamajam:
-Iš principo tai aš galėčiau būti jūsų gynėjas, bet mano paslaugos yra brangios. Jūs galėsite jas apmokėti?
Teisiamasis:
-Na matote pinigų aš neturiu, bet turiu prabangų automobilį, gal jis tiks atsiskaitymui už paslaugas?
Advokatas:

Lėktuvo salone eina pilotas užsidėjęs parašiutą. Keleivė:
-Kas atsitiko?
-Pilotas:
-Nieko baisaus, šiaip nemalonumai darbe...

Vyriausybė gyvena gerai...Tai liaudis gyvena blogai, todėl kad nedirba vyriausybėje.

-Pakelti bures!
-Kapinone, mūsų laivas su elektriniu varikliu...
-Tada pakelti elektrosvariklį!

-Norint tapti "naujuoju rusu", ar reikia daug mokytis?
-Taip! Minimum po du metus kiekvienoje klasėje...

Darbo diena. Du kolegos įeina į rūkomąjį. Vienas ir klausia:
-Kaip tau mūsų naujasis direktorius?

"Gyvasis kampelis"- (užrašas ant kapinių sargo budelės durų).

-Labai atsiprašau, ar galėčiau aš užpatentuoti laiko mašiną?
-Atsiprašau, bet jį jau užpatentuota 1998 liepos 10 dieną.
-Ach kaip gaila,... sakykite ar jūs dirbate 1998 liepos 9 dieną?

Žvejys turguje parduoda žuvį.
- Ar gyva? - klausia pirkėjas.
- Gyva.
- O kodėl nejuda?
- Miega.
- O kodėl tokį nemalonų kvapas skleidžia?
- Klausyk, kai miegi, ar save kontroliuoji?

Draudimo padalinio vadovas duoda "velnių" jaunam kolegai, apdraudusiam 100-tį senelį. Bet jaunasis kolega teisinasi:
-Net "Draudimo vadovėlyje" parašyta, kad tokio amžiaus sulaukę žmonės miršta labai retai!!!

Susitinka du draugai.
-Kuo užsiimi, kur dirbi?
-Tai aerouoste, fekalijas iš lėktuvų valau.
-Eik geriau pas mane į firmą statybininku.
-Tu ką, trenktas? Išeiti iš aviacijos!?

Rytas. Į ką tik atsidariusį banką įbėga mergina ir prašo pakeisti 1000 litų. Banko tarnautojas atidžiai apžiūri kupiūrą ir sako:
- Panele, šitas pinigas padirbtas.
- O, viešpatie, tada šiąnakt mane išprievartavo!

Kalbasi firmos darbuotojai:
-Eina gandai, kad šefas stipriai mažins darbuotojų skaičių.
-Mūsų tas neliečia. Jis paprasčiausiai susipyko su žmona ir pagrasino atleisti visus jos giminaičius.

Groja simfoninis orkestras. Dirigentas paskutinį kartą mosteli lazdele ir įsiviešpatauja tyla, tik staiga pabunda kontrobosininkas ir, kad pradės varyti bum,bum,bum...po minutėlės paigia, nusibraukia prakaitą:
-Oh, fuh , vos suspėjau savo partiją...

Ateina žmogelis pas įmonės direktorių:
-O ar jums reikalingas personalo skyriaus viršininkas?
-Ne...
-Tai kodėl jis pas jūs dirba...

-Kodėl gamybos meistras tave atleido?
-Suprask, meistras tai žmogus, kuris vaikšto ir stebi, kaip kiti dirba.
-Na, tai visi žino, bet kodėl tave atleido iš darbo?
-Iš pavydo. Daugelis galvojo, kad meistras-tai aš.

Kauno radijo skelbimas:
-Gerbiami Kauniečiai, Iš miesto zoologijos sodo pabėgo barsukas. Visi, kurie matė barsuką, prašome skubiai sukokėti į zoologijos sodo kasą po 5 litus...

Neaiškinkit man, ką aš turiu daryti, ir aš nesakysiu, kur jums eiti!

-kaip miegate?
-labai gerai.
-kuo dirbate?
-naktiniu sargu.

Jeigu žmonės eina į darbą, kaip į šventę-tai kas pas juos darosi namuose???

Kiniečių prieštankinę kuopą sudaro 3000 karių. Joje yra trys skyriai po 1000 karių. Skyriaus užduotis-išrinkti priešo tanką, jam nesuspėjus nė karto iššauti...

Pretedentas į laisvas pareigas:
-Alio, mergaite aš prieš kelias dienas buvau pas jus dėl darbo. Norėčiau sužinoti ar aš tinku.
-Minutėle, o koks jūsų horoskopo ženklas?
-Aš liūtas.

Mokytoja sutinka buvusį mokinį:
-Na ir kuo gi dabar užsiimi?
-Metereologija...
-M-taa-a-ip, o juk buvai toks sąžiningas bei teisybę mylintis berniukas...

"Volkswagen" koncernas pažadėjo sukurti lengvąjį automobilį specialiai pritaikytą Rusijos rinkai. Tai bus sparnuotas traktorius.

Berniukas-tarnas paduoda telefono ragelį bosui:
-Prašau, man atrodo, kad tai jums.
-Kodėl tu taip manai?
-Matote, kai aš nukėliau ragelį, kažkas paklausė:"Ar tai tu, senas ožy?"...

Du vyrai sėdi bare. Priėjo padavėjas. Abu užsisake alaus. Vienas šūktelėjo jau nueinančiam padavėjui:
- Tik prašau švariame bokale.
Grįžo padavėjas su alumi:
- Kuris prašė švariame bokale?

Skambutis 7 ryto. Pakeliu ragelį, sakau:
- Alio?
- (ragelyje tyla)
- Taip?
- (ragelyje tyla)
- Na, gerai, - padedu ragelį.

Pats blogiausias dalykas, kai nieko neveiki-tai, kad negali viską mesti ir eiti pailsėti !

Sekretorė direktoriui:
-Arba jūs man pakeliate algą, arba aš pradedu rašyti memuarus.

Ant suoliuko sėdi vidutinio amžiaus moteris. Prieina ir šalia atsisėda vyriškis. Kiek pasedi, ir klausia:
- Atsiprašau, ar jūs kartais ne pedagogė?
- Taip, o iš kur jūs žinote?
- Tai kad jūsų veido išraiška labai kvaila.
Moteris net pažaliuoja:

Ateina į darbą naujas sargas ir jam bosas sako:
- Žiūrėk, kad nieks neišneštų mūsų gaminamų prekių.
Sargas kiekvieno drabuotojo portfelius patikrina ir ten nieko neranda. Kitą dieną sargas klausia boso:
- Man įdomu, ką jūsų firma gamina?
Bosas atsako:

Kavinėje:
- Oficiante, ar galima puodelį kavos?
- Iš kur aš žinau, galima ar ne? Aš jums ne gydytojas!

Kalbasi oficiantas ir lankytojas. Lankytojas pasipiktinęs:
-Kur mano bifšteksas?
-Po citrina, sere.

Laikrodininko dirbtuvėje klientas teiraujasi:
- Ar mano prietaisėlį sutvarkėte?
- Taip. Štai pažiūrėkite. Tiksi ir net melodijas groja.
- Tiksi... Bet iki taisymo tai buvo barometras...

Ar žinote, jog tik vieno turistinio kelialapio pakanka, kad visas darbo kolektyvas pailsėtų? Tereikia jį nupirkti viršininkui.

Amerikietis darbdavys ruso klausia:
- Ar jūs galėtumėte dirbti degustatoriumi degtinės bei likerio gamykloje?
Ruso veidas persikreipia, amerikietis sutrinka:
- Atleiskite, jums bloga? Jums nepriimtinas šis pasiūlymas?

Verslininkas gauna sąskaitą apmokėjimui ir niekaip neįsikerta už ką sąskaita, kokie čia skaičiai, iš kur jie ir aplamai, kas čia per suma ir kaip ji gavosi, iš kur atsirado. Pasikviečia savo sekretorę ir sako:

Siuvėjas po kelis kartus matuoja kliento atneštą audinį. Klientas susinervinęs:
-Ką čia matuoti, gal matuojat kiek jums liks?
-Kas man liks aš jau matau, bet aš noriu, kad ir jums kiek liktų.

Turgus. Moteris kreipiasi į žuvies pardavėją: -Ar žuvis šviežia? -Mieloji,- atsako šis, - jei dabar padaryčiau dirbtinį kvėpavimą, ji imtų plaukti.

Du vagys kalbasi:
- Apie ką tu su juo kalbėjai?
- Paklausiau, kiek valandų?
- Parodyk. Jis auksinis?

Žmogus sako savo darbdaviui:
- Ech, kaip būtų gerai, jei aš gaučiau tiek atlyginimo, kiek jūs sumokate mokesčių...
- Ech, kad man reiktėtų mokėti tik tiek mokesčių, kiek jūs gaunate atlyginimo... - atsidūsta firmos savininkas.

Sefas savo pavaldiniui:
- Petraiti, jus atleistas!
- Atleistas!? Keista, o as galvojau, kad vergus parduoda...

Pas restorano direktorių užeina žmogus:
- Sakykit, ar jums reikalingi nauji darbuotojai? Oficiantai, pavyzdžiui?
- Ne, mes turime pakankamai darbuotojų, ypač oficiantų!
- Tai gal nors vienas iš jūsų oficiantų kada nors prieis prie mano stalelio?!!!

Prie gatvės kampo stovi varganas vyriškis ir prašo išmaldos. Pro šalį eina švytintis ponas. Jis atpažįsta elgetą, paspaudžia jam ranką, sako:
- Labas, Jonai. Mes iki šiol negalime atsižavėti, kaip tu drąsiai išrėžei šefui visą tiesą į akis.

- Sveikas kaip sekasi?
- Normaliai, mane iš darbo atleido.
- Už ką?
- Nežinau... Aš juk ten pusę metų nesilankiau.

Mirė vairuotojas ir kunigas. Atėjo kunigas prie dangaus vartų, bet šventas Petras jo neįleidžia. Atėjo vairuotojas. Šventas Petras sako:
- Prašom.
Kunigas ir klausia:
- O jį juk praleidote?

Darbuotojas ateina i darba - abi ausys apibintuotos.
Sefas klausia:
- Kas yra?.
Darbuotojas:
- Va, lyginau kelnes, kazkas paskambino...
- O kita kodel?
- Perskambino...

Vyras cirke nori įsidarbinti liūtų dresuotoju. Direktorius: "Vieta jau užimta, ateikite rytoj".

Oficiante, jūs man davėte atšipusį peilį!
- O jūs jį pagaląskite į šnicelį...

Kalbasi dvi sekretorės.
- Baisus išradimas spausdinimo mašinėlė.
- Kodėl?
- Kai nedirbi, visi girdi.

Neatidėliok rytojui to, ką šiandien gali padaryti tavo bendradarbis.

Verslininkas ginčo metu skambina savo sekretorei:
- Sakyk, mieloji, kiek nulių turi milijonas?
Ji atsako:
- Šešis.
- Na va,- sako savo ginčo kolegai,- sakiau, kad du milionai turi 12 nuliu.

Ateina generolas i būdelę, kur sėdi ir budi eilinis kareivėlis. Generolas klausia:
-Eilini, kodel čia taip smirdi?
Kareivis:
-Tamsta, kol Jūsų nebuvo nesmirdėjo.
Generolas:
-Tu ką, eilini, nori pasakyti čia aš smirdžiu?!
Eilinis:

Jauna aktorė filmavosinarve su liūtais. Po filmavimo jos paklausė:
- Na, ar nebuvo baisu?
- Na... Aš galvojau, kad jie turi blusų ir yra užkrečiami... Bet pasirodo, ne...

Į direktoriaus kabinetą įbėga pavaldinys su kava. Greitai išpila kavą ant direktoriaus marškinių, parodo liežuvį ir pasako viską, ką mano apie direktorių. Tada išbėga iš kabineto. Po minutės girdisi "Narsiojo pavaldinio"draugų balsai:

Skelbimas biure:
"Gerbiami kolegos, prašom tuos, kas ateina į darbą truputėlį vėliau, eiti dešine koridoriaus puse, kad nesusidurtumėte su tais, kas išeina truputį anksčiau".

Du teatro režisieriai kalbasi:
- Žinai, vakar buvau tavo premjeroje... Paskui visą naktį užmigti negalėjau!
- Tikrai? Taip patiko?
- Ne, tiesiog teatre išsimiegojau...

- Kodėl tu su kirpėju visuomet kalbi tik apie orą?
- O ką, gal norėtum, kad kalbėčiau apie politiką su žmogumi, kuris brauko skustuvu man per kaklą?!

Didelės įmonės viršininkas ateina į kadrų skyrių, ištraukia iš lentynos 10 atsitiktinių darbuotojų bylų ir pareiškia:
- Šitie nuo šiandien atleisti! - O už ką? - Tiesiog nekenčiu nevykėlių!

Rytas. Lovoje guli pagyvenęs režisierius ir jauna aktorė. Režisierius pabando apkabinti merginą, bet ši jį atstumia ir piktai pareiškia:
- Galėjai dar vakar pasakyti, kad režisuoji multikus!

Kuo labiau vairuotojai nesupranta, kuriems galams statomi absurdiški kelio ženklai, tuo daugiau policininkų stovi pakelėse, kad jiems tai paaiškinti.

- Laba diena, ar čia seksas telefonu?
- Taip, mano šaunuoli, mano išdykėli, ir aš kaip tik šiuo metu lėtai nusimaunu kelnaites...
- Čia jus iš policijos patrukdė...
- Viskas, viskas, jau apsimoviau.

Vienas mokesčių inspektorius klausia kito:
- Klausyk, gal žinai kokį neblogą restoraną, kur galima gerai paūžti?
- Taip, man neseniai vieną parekomendavo. Sakė, kad puikios oficiantės, skanus maistas, graži aplinka ir, svarbiausia, nėra kasos aparato!

Kalbasi du abiturientai:
- Ką veiksi, baigęs mokyklą?
- Eisiu dirbti į policiją, o tu?
- Na, aš irgi kokiu nors reketu užsiimsiu.

Reikalingi darbuotojai darbui dirbti. Apmokėjimas pinigais. Kreiptis į darbą.

Tramvajus, apkrėstas kontrolieriumi panašus į sukirmijusį obuolį: iš išorės nieko, bet vartoti tinkamas tik kraštutiniu atveju.

Ankstyvas rytas. Troleibusų stotelė. Troleibusas jau daro duris ir tuoj nuvažiuos. Link jo uždususi iki pamėlynavimo bėga moteriškė ir rėkia:
-Būkit žmonės, palaukit, aš į darbą vėluoju, palaukit gi...

Ateina negras į firmą ieškoti darbo.
- Atsiprašau, gal turėtumėte kokį nors darbą negrui?
Darbdavys pakelia akis į negrą, pasižiūri ir kažką inirtingai maigo savo kompiuteryje. Po kiek laiko sako:

-Oficiante! Kodėl mano sriuboje plaukioja musė?
-Ji jau nebeplaukioja, sere. Ji jau nuskendo, sere.

Kalbasi du direktoriai:
- Žinai, nesuprantu aš savo darbuotojų, jau pusė metų kaip nemoku algos, o jie vistiek vaikšto į darbą.
- Tai padaryk mokamą įėjimą!

Du policininkai važiuoja patruliuoti, vairuotojas antram sako:
-Išlys pro langą, pažiūrėsi ar švyturėliai veikia.
Šis išlenda ir atsako:
-Veikia... neveikia. Veikia... neveikia...

Kartą Nevados valstijoje jodinėjo du kaubojai. Ir užklydo jie į kažkokią dykumą, kur aptiko indėną, sėdintį prie kartoninės dėžės, ant kurios buvo padėti trys antpirščiai. Indėnas, juos pamatęs, apsidžiaugė:

Režisierius sako dramaturgui:
- Perskaičiau jūsų pjesę, bet jos nestatysiu.
- O kodėl?
- Nemėgstu keiksmų!
- Bet pjesėje nėra keiksmų...
- Užtai bus salėje.

Baro lankytojas pasikviečia padavėja.
- Sakykite, kodėl šiandien man įpylėte tik pusę bokalo alaus, o kitą pusę vien putos? Vakar, kai sedėjau prie lango, alaus buvo daugiau!

Autoservise:
-Sakykit ar galima ką nors padaryti su šiuo automobiliu?
-Galima. Tik reikia nuimti priekinį ir galinį bamperį ir tarp jų įsprausti naują automobilį.

Rusijos traukinyje palydovė mandagiai beldžiasi į visų kupė duris:
- Ar tarp jūsų yra užsieniečių?
Paaiškėja, kad vagone tokių nėra. Palydovė rikteli:
- Kolia, išjunk kondicionierių. Šiandien visi savi važiuoja.

Vienoje firmoje įsidarbino naujas pardavėjas. Davė jam platinti gatvėse dantų šepetėlius. Pirmą dieną jis pardavė 50 šepetėlių, antrą - 500, trečia - jau porą tūkstančių. Firmos savininkai labai susidomėjo, kaip čia tas pardavėjas sugebėjo taip prasisukti, tad nutarė pasidomėti.

Restorane:
- Ką norėtumėte užsakyti?
- Pirmiausia norėčiau meniu.
- Meniu neduodame. Norite skaityti - eikit į biblioteką!

Prilekia padavėjas restorane prie kliento:
- Suvalgykite, prašau, tą žuvį, kur atnešiau greičiau.
- O kas atsitiko?
- Sanitarinė inspekcija atvažiavo...

Į vaikų darželį buvo pasiųsti du elektrikai. Po jų apsilankymo vaikai ėmė juodai keiktis. Savaime suprantama, auklėtoja pasiskundė viršininkui, tas pasikviečia vieną iš jų ir aiškinasi:
- Keikėtės vaikų daržely?
- Ne, ponas viršininke.
- Pasakok kaip viskas buvo!

Degė ligoninė. Gaisrininkai praneša vyr. gydytojui:
– Gaisras užgesintas, bet yra 10 auku. 7 dar atgaivinom, 3 žuvo.
Gydytojas:
– Bet jūs gesinot morgą!

Imones direktorius sveikina darbuotoja:
-Sveikinu jus gimus ipediniu.
-Atleiskite sere,bet turint galvoje mano atliginima,as negaliu tureti ipediniu,
-tik vaiku,deja.

- Girdėjai, vagys policininką apvogė!
- Na, tikrai, vagys galutinai suįžūlėjo, jau ir iš savų vagia!

Du vyrai kalbasi:
-Tas darbas taiP nuvargina , dirbi kaip gyvulys , o moka grascius.
-Tu visiskai teisus, neziurint to , man dar tuos grascius mergom is triusiku reikia istraukti ir sakyti , kad mane tai veza..

Gamyklos direktorius peržvelgia atspausdintą ataskaitą ir sako
sekretorei:
- Su kiek nulių rašomas milijonas?
- Su šešiais, bose.
- O pusė milijono?
- Su trim.

Įsidarbino Petras į fabriką. Po kiek laiko pakliuvo į ligoninę. Atėję draugai klausinėja:
- Tai kas gi atsitiko, kad dabar guli visas subintuotas?

Iš direktoriaus kabineto darbininkai išneša didelę sofą... Sekretorė tuoj puola aiškintis su direktoriumi:
- Jūs ką? Mane atleidžiate?

Pas firmos bosą ateina žmogus:
- Girdėjau, kad jūs ieškote naujo buhalterio?
- Taip, ieškome. Seno irgi.

Policininkas Vileniškis sėdi namuose, žiūri televizorių. Rodo žinias. Diktorė pasakoja apie padidintas baudas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tai išgirdęs, prie policininko ima lįsti jo sūnus:
- Girdėjai tėti? Tai dabar man naują kompiuterį nupirksi?

Verslininko sūnus klausia tėvo:
- Gal turi ką nors paskaityti? Fantastikos ar mistikos kokios nors?
- Hmmm... Taip, turiu vieną kūrinį. Fantastiškai mistinį. Mūsų buhalteris parašė mokesčių inspekcijai.

Kalbasi du direktoriai:
- Kartais netikėtai man ateina į galvą kokia nors puiki idėja,todėl aš lovoje rūpestingai laikau užrašų knygutę ir rašiklį.
- O aš tokiam reikalui turiu sekretorę.

Jis mėgdavo rūkyti darbo vietoje. Būtent už tai jį ir ruošėsi atleisti iš darbo dinamito fabrike... Bet nespėjo...

Kaip vadinamas blaivykloje dirbantis policininkas?
Medika-mentas!

Bosas saukia ant savo sekretores:
- Tu ka, galvoji, kad jeigu as tave pora kartu i restorana nusivedziau
ir i lova pasiguldziau, tu jau ir nebedirbti gali!?
- Galiu!
- Ir koks idiotas tau tai pasake?
Sekretore su sypsenele:

Lankytojas:
-Padavėjau! Ar ta žuvis šviežia?
-Nežinau, aš pradėjau dirbti tik prieš savaitę.

- Alio, čia policija?
- Taip.
- Mano sodo medyje sėdi paštininkas ir erzina mano šunį.
- Tai įveskite jį į namą.
- Negaliu. Paštininkas sako, kad jis tuoj pat eis į policiją!

Tarnautojas sako viršininkui:
- Norėčiau, kad padidintumėt man atlyginimą. Manimi jau domisi 3 didelės organizacijos.
- Kokios?
- Telekomas, seniūnija, elektros tinklai...

Policininkas sustabdo mašiną. Apžiūri ją, pabarškina ir sako vairuotojui:
- Žinot, šito laužo aš mašina nepavadinčiau!
- Būtent todėl aš ir neturiu teisių! - Atsikerta vairuotojas.

Aukštos įtampos stulpe dirba du elektrikai. Pro šalį eina gan pagyvenusi moteriškė.
Vienas elektrikas šaukia:
- Ei močiute, būk gera, paduok mums šitą nukritusį laidą.
- Gerai sūneli, man juk nesunku.
Ir močiutė sengalvėlė paduoda tą laidą.

Personalo skyriaus viršininkas žiūri įdėmiai į Rabinovičių ir sako:
-Jūs mums iš profilio netinkat.

- Petrai, ar tu kasdieną sapnuoji?
- Ne, tik kai viršininko nėra darbe...

Vasara, karšta, pelkė, viduryje pelkės guli begemotas, užsipila purvo, gaudo "kaifą". Atbėga mažas begemotukas ir sako: - Tėvai, tėvai baik čia pliurzytis, einam, dviratis sugedo.
- Na va, aš čia viską dabar mesiu ir eisiu tau dviratį remontuoti...

Pas advokatą ateina mėsos prekeivis ir sako:
- Patarkite, ką daryti: šuo nuo mano prekystalio nutempė ir surijo mėsos gabalą?
- Sakykit, ar jūs žinote, kieno tas šuo? - Klausia advokatas.
- Taip, - sako prekeivis.

Kuo skiriasi gera sekretore nuo labai geros?
- Gera sekretore sako: "Labas rytas, sefe".
O labai gera: "Jau rytas, sefe!"

Restorano klientas, valandą pralaukęs padavėjos su jo užsakymu, pasikviečia restorano šeimininką:
– Štai jums pinigai, nupirkite gėlių jūsų padavėjai.
– Tai ji taip jums patiko?
– Priešingai. Bet man atrodo, kad jos nebėra gyvųjų tarpe...

Policininkas Petraitis stovi priš veidrodį. Uždengia savo antsiuvus rankomis, pasižiūri ir sako:
- Jei taip, tai atrodau, kaip kaimo durnius...
Policininkas atsidengia antsiuvus ir vėl pasižiūri:
- O vat taip - vyr. inspektorius Petraitis!

Restorano lankytojas visada dosniai duodavo arbatpinigiu savo nuolatiniam oficiantui. Viena karta mato, kad ji aptarnauja kitas oficiantas.
- O kur anas jaunuolis?
- Ogi jis man jus kortomis praloše!

Vyras prisėda prie moters:
- Atleiskite, jūs žurnalistė?
- Taip, o kaip jus atspėjote?
- Jūsų veidas idiotiškas.
Moteris įsižeidusi:
- Jūsų irgi idiotiškas!
- Žinau, aš irgi žurnalistas.

Du kišenvagiai kalbasi vienoje kameroje:
- Ar matei koks puikus prižiūrėtojo laikrodis?
- Dar ne, parodyk.

Kareiviai Jūsų būriui skiriu darbą be eilės (rusiškai Nariad vne očeredi), iškraudinėsim grūdus.
-Kaip, vėl šakėmis?
-Na kodėl šakėmis, ne dabar laužtuvais.

- Direktoriau! Žmona skirsis, jei negausiu didesnio atlyginimo.
- Na ką gi, teks didinti algą.
- Labai prašau, palikite tokią, kokia yra.

Policininkas nuėjo laikyti kažkokių akzaminų. Jo ir klausia:
- Kaip vadinasi Anglijos sostinė?
Policininkas pamąsto ir sako:
- Tur būt Varšuva...
- Blogai, galite eiti, jei net tokių dalykų nežinote... Anglijos sostinė yra Londonas!

Armėnų radijo klausia:
- Iš ko prekes labiau apsimoka pirkti: iš gamintojo ar parduotuvėje?
Armėnų radijas atsako:
- Mes tiksliai nežinome, bet manome, kad iš sargo.

Režisierius sako jaunai aktorei:
- Jeigu jūs su manimi artimai bendradarbiausite, po kelių metų jūs jau tikriausai turėsite Oskarą.
- O jeigu bus mergaitė? - paraudonavusi klausia aktorė.

– Gydytojau, mane kankina depresija!
– Geriausi vaistai – visa galva pasinerti į darbą, – pataria gydytojas.
– Bet mano darbas – maišyti betoną...

Policininkai labai patiklūs žmonės: vos šimtas litų, ir jie nuoširdžiai tiki, kad jūs nepažeidėte kelių eismo taisyklių.

Armijoje klausia:
-Virti moki?
-Moku?
-Gerai dirbsi virėju. O tau teko virti dideliuose puoduose?
-Taip teko.
-Ką?
-Asfaltą.

Du policininkai eina į nusikaltėlio butą. Vienas kitam pareiškia:
- Žinai, tu eik pirmas, o aš už tave atkeršysiu!

Barzdaskutys skuta žmogui barzdą ir sako:
- Jūsų žandai įdubę, negaliu skusti. Įsidėkite šitą rutulį į burną, tada aš galėsiu dirbti.
Įsikišo žmogus rutulį į burną, žandas išsipūtė – viskas gerai
- O jei aš tą rutulį prarysiu?

Pikta kontrolierė, per bilietų patikrinimą rėkia:
- Jei jūs apsivyniojote aplink autobuso ratą, tai dar nereiškia, kad galite važiuoti be bilieto!!! Mokėkit baudą!!!

Jie apsimeta, kad mums moka. Mes apsimetam, kad dirbam.

– Kodėl batai nevalyti? – klausia generolas.
– Ne jūsų reikalas, – atsako eilinis.
– Kaip tu drįsti? Klausiu, kodėl batai nevalyti????
– Nėra batų tepalo.
– Ne mano reikalas!? – sako generolas.
– Aš ir sakiau, kad ne jūsų reikalas.:)

Jei žmogus tarnyboje atkakliai lipa į viršų, tai dar nereiškia, kad jis yra karjeristas. Gal tai tiesiog gaisrininkas!

- Mano dėdė praturtėjo iš kitų žmonių klaidų...
- Kaip?
- jis turi trintukų fabriką.

Darbdavys-darbą norinčiam gauti vyrui:
-Kur mokėtės?
-Niekur.
-Puiku, tada mums nereikės jūsų perkvalifikuoti.

Policininkas , visas pachmielingas išeina į trasą, dirbti darbo. Mato važiuoja didelis naujas mersas. Na, galvoja, sustabdysiu, turėsiu pinigų pachmielui padaryt. Stabdo. Mersas sustoja, o ten sėdi komisaras.

Ateina sekretorė pas šefą ir sako:
- Jei man nepakelsite atlyginimo, mano kojų čia, - paploja šefui per petį, - daugiau nebus!

Grįžta traukinių palydovė namo pas vyrą, nusirengia ir gulasi miegoti. Po kelių minučių į lovą įsirango vyras ir sako:
- Nu, davai...
Žmona, jau beveik miegodama:
- Palauk, palauk. Tuoj, traukinys pajudės, tada...

Tamsi šilta naktis. Antra valanda nakties. Profesoriaus butas. Staiga pasigirsta telefono skambutis. Apsimiegojęs profesorius pakelia telefono ragelį:
- Alio...
-T ai, ką miegi?
- Mmm... O ką?
- O mes tai mokinamės! - Pasigirsta balsas iš anapus ragelio.

Lankytojas bara administratore:
- Panele,ar jums kas nors greitai pavyksta?
- Taip, aš labai gretai pavargstu...

Mama išdidžiai pareiškia savo sūnui:
- Mūsų tėtis dirbs direktoriumi!
- O kas dirbs mūsų tėčiu?

Advokatas - ginamajam:

-Turiu jums dvi naujienas: blogą ir gerą.

-Pradėkit nuo blogos.

-Tyrimai parodė, kad kraujas, aptiktas ant lavono, yra jūsų.

-Velniava! O kokia gi gera?

-Cholesterolio kiekis neviršija normos.

Sustabdo policininkas automobįi. Girtas vairuotojas išlipa iš mašinos:
- Na, viskas, pakliuvau.
- Lažinames iš tūkstančio litų, kad nepakliuvai.

Buvo kaip pamenu saulėtas rytas, pro mano trobelės langus Balbieriškyje neramiai švietė saulė, tad aš pakirdęs, pasikepiau kiaušinį ant obelių aliejaus ir skaniai su papelijusia ir pacūkų apgraužta duonele sukrimtau. Ir išėjau į autobusų stotelę.

Grizta po atostogu vyras i darba, ir giriasi:
-Puikiai pailsejau!
-Tikriausiai prie juros buvai!? Idegei!? - teiraujasi bendradarbiai.
-Ne. Prie juros vaziavo zmona ir uosve. O as namuose ilsejausi.

- Daktare, pas mane depresija.
- Geriausias vaistas nuo depresijos - visa galva pasinerti i darba.
- Bet as maisau betona!!!

Vakaras vienoje paryziaus policijos nuovadoje.. Budetojas dilde bruzina nagus.
Ilekia policininkas:
- Mesje, Kapucinu bulvare musasi prostitutes su pederastais!
- Na ir kaip sekasi musiskiams?- klausia budetojas ir toliau ramiai bruzina nagus...

Muitininkas grįžta namo po darbo, žiūri - koridoriuje kažkokie nematyti vyriški batai.
- Kas čia dabar?- klausia žmonos. Ką kas nors svetimas namuose yra?
- Ką tu, jokių pašalinių nėra, - bailiai lemena žmona.
Muitininkas pradeda tikrinimo procedūrą. Pasižiūri po lova:

Darželyje du elektrikai keitė lempas ir po to visi vaikai pradėjo baisiai keiktis.
pasikviečia elektrikus darželio vedeja ir sako:
- Na vyrai pasakokit kaip čia atsitiko, kaip jūs dirbote, kaip bendravote tarpusavyje?
Vienas ir pasakoja:

Sustabdo moteris sausakimsa mikro autobusa.Ilipa y vidu ir klausia vairuotojo:
-Mane stovincia paimsite?
-Negaliu,vairuoju...

Skelbimas:
"Berniukai pagal iskvietima. Visa para. Telefonas 02.

Randa naujasis rusas gatvėje 1 centą ir klausia praeivio, kas tai.
– 1 centas, t.y. pinigas, – atsako praeivis.
– Tai ką už jį galima nusipirkti?
– Nieko.
– Tai kas čia tokio?
– Pinigas, 1 centas.
Naujasis rusas ir vėl klausia:

Trys darbai

Tikras vyras per savo gyvenima turi atlikti tris darbus:pasodinti medi,pastatyti nama,uzauginti sunu.

Tikra moteris per savo gyvenima turi atlikti tris darbus:nupjauti medi,sugriauti nama,uzauginti dukteri.

Skambutis į radiją:
- Laba diena, mano vardas Kristina, aš norėčiau perduoti palinkėjimą savo viršininkui.
- Ir ką jūs norėtumėte palinkėti?
- Norėčiau jam palinkėti maišą prezervatyvų.
- Jūs turbūt norėtumėte palinkėti jam daug sekso, ar ne?

Laikrodininkas.
Atidarė čiukčia parduotuvę. Nu nebloga tokia.
Laukia pirkėjų, ir štai ateina vienas žmogelis.
Čiukčia:
- Laba diena. Ko norėsite ?
Žmogelis apsidairo pagalvoja ir sako:
- Tik -Tak turite? (saldainių tokių).

Skambutis is morgo į motociklų parduotuvę:
- Klausykit, kiek šiandien britvų pardavėt?
- Aha, šešias.
- Tai dar vienas kažkur važinėja.

rusija... aerouostas.. prieina airis ir sako..
- two tickets to Dublin... please....
o kasininkas pasitikslina:
- kuda blyn ?

Mergina nori isidarbinti firmoje sekretore. Direktorius jos klausia:
- Kompiuteriu dirbate?
- Taip, zinoma. Word, Excel.
- Uzsienio kalbos?
- Anglu, prancuzu, vokieciu, kinu.
- Puiku. O kava, arbata, sumustini padaryti?

Saukimas: mesk alkaholi trugdo darbui
-Ka alkaholi ar darba

- Kuo dirbi?
- Parašiutus pakuoju.
- Nelengvas užsiėmimas. Ir kaip, susitvarkai?
- Na...Kol kas dar niekas neatėjo skųstis...

Gaisrinė. Į patalpą, kur sėdi skubiam iškvietimui pasirengę
gaisrininkai, neskubėdamas įeina viršininkas. Pavaikšto, pačiupinėja
įrangą...
Ir neskubėdamas pasako:
- Na ką, vyrai... Gal ruošiamės po truputį... Yra iškvietimas...
Mokesčių inspekcija dega...

Skambina pageres vyras i policijos komisariata:
-Alio,cia siltnamis?
-Ne,cia policija.
-Tai kodel as su agurku kalbu? :D

Ateina bicas i restorana, sedasi prie vienintelio laisvo staliuko. Atbega padavejas:
- Atleiskite, bet sitas staliukas uzimtas!
- Nu tai paimk ji, o man atnesk laisva!

Naktis.Pries leisdamasis y oro uosta,ka tik "iskeptas" pilotas nusprede truputi pajuokauti.Uzgesino lektuvo sviesas ir klausia dispecerio:
-Spek kas?!
Dispeceris:
-Atspek kur!

Skelbimas laikraštyje:
Jaunas, laikinai negeriantis vaikinas ieško darbo mėnesiui.

Virejas su oficiantu stebi kavines lankytoja:
- Ziurek, Jonai, ziurek, jis tai valgo, jis tikrai tai valgo!!!

Darbų vykdytojas demonstruoja užsakovui ką tik pabaigtą statinį - didžiulį šulinį.
Tas žvilgteli vidun:
- O lempa apačioje kam?
- Kas kam? Viskas pagal brėžinį! Va.
Paduoda brėžinį. Užsakovas kelias minutes žiūri į brėžinį, tada apverčia aukštyn kojom:

Psichiatras klausia paciento:
- Ir dėl ko jums prasidėjo depresija?
- Mano buvusi žmona susipažino su mano dabartine žmona. Iš pradžių jos susibarė, paskui susitaikė ir sumušė mano būsimą žmoną.

Sociologinė muitininkų apklausa. Klausimas: "Kiek jums reikia laiko, kad nusipirktumėt BMW?"
Ukrainietis:
- Na, trijų mėnesių mažiausiai.
Baltarusis:
- Reiktų kokius 5 mėnesius padirbėti.
Na ir rusų muitininkas:
- Manau, kokius 5 metus padirbėt reiktų...

Naujausiais tyrinėjimais nustatyta: nuomonė, kad karvės mums duoda pieną, klaidinga! Jis tiesiog iš jų atimamas.

Kartą žmogelis bandė gauti darbą labai geroje kompanijoje. Jis puikiai išlaike visus testus. Paskutinio interviu metu, direktorius jam pasakė, kad klientus gali erzinti jo viena nuolat mirkčiojanti akis.
- O! Tai pataisoma! Aš tik išgersiu aspirino ir viskas praeis.

Mina motociklistas. Mato - zvirblis atskrenda.
Stabdo, visaip bando issisukti, bet vistiek salmu uzkabina zvirbliuka.
Pagailo motociklistui zvirbliuko.
Nulipo nuo moco, surado.
Namo parnese.
I narveli patupde,vandens i bliuduka ipyle, duonos trupiniu pribere...

- Na tai kaip sekėsi pas aiškiaregę?
- Nusivyliau dar neužėjus?
- Kodėl?
- Nes kai pabeldžiau, ,ji paklausė - kas ten?

-Ei, tu! Tu ką negirdėjai kaip aš tau liepiau sustoti? - Klausia policininkas vairuotojo.
-Girdėjau, tik man pasirodė, kad jūs pasakėte: "Laba diena, ponas ministre".
-Ir iš tikro, diena šiandien labai graži.

Dirbo zmogus gelezinkelieciu.. tixliau shlakbauma kilnojo.. nu ir ka, darbas nepelningas, nusprende ji mesti, sako nusipirxiu as koki diploma, juk dabar viskas imanoma.. nuvare i gariunus, nusipirko gydytojo diploma uz menkus 3 shmotus eu, ir atidare gydykla..