Anekdotai

Išėjo vieną kartą vienas diedukas į turgų. Vaikšto vaikšto, galvoja, gal ką nusipirks...
Staiga prie jo prieina jaunas vaikinukas ir tyliai į ausį sako:
- Klausyk, dieduk, viagros pigiai nori? Tik po 50 Lt.
- Oi, vaikeli, neverta ji tiek, neverta...

Susitinka du draugai. Vienas sako:
- Klausyk, Jeronimai, būk geras, paskolink 10Lt.
- Nu jei taip reikia, imk...
Kitą dieną susitinka tie patys draugai ir vėl:

Susitinka dabar Lietuvoj jau reti naujieji lietuviai. Abu su džipais, sustoja vienas šalia kito, išlipa iš automobilių ir ima kalbėtis.
Vienas ir sako:
- Klausyk, Antanai, va žiūriu aš į tavo džipo padangas - kažkokios jos keistos?
- Tai gi čia cpec.užsakymas.

Kartą du labai gabius matematikos fakulteto studentus pakvietė į vakarėlį likus vienai dienai iki egzamino. Vakarėlis vyko pas gražiausią fakulteto merginą ir jie tiesiog negalėjo atsisakyti.

Susitinka dviese. Vienas ir sako:
- Jeronimai, nepatikėsi, kas vakar buvo! Pareinu namo, atidarau spintą, o ten - nuogas vyras sėdi!
Kitas sako:

Susirinko kiosko chebra pakalbėt apie sveiką gyvenimo būdą. Ginčijosi, ginčijosi... Pagaliau vienas ir sako:

Naują rusą su mersu susistabdo policininkas ir sako:
- Na tai... Man atrodo, kad šitas mersas vogtas...
- Ką tu, policininkas, mersas šitas pirktas. Va yra dokumentas - pirkimo-pardavimo sutartis.
Policininkas pasižiūri ir sako:

Nušovė brakonierius šerną. Užsimetė ant peties ir eina. O čia iš krūmų miškininkas su karabinu tik šast!
- Stok! ką ten nešiesi ant peties?
Brakonierius pasižiūri į tą petį, kur nieko nėra ir sako:
- Ant šito? Tai kad nieko nesinešu?!
- O ant kito?!

Pats sąžiningiausias policininkas nusprendė dirbti ir Naujųjų Metų naktį. Nusprendė pagauti visus tuos, kurie švenčia, bet nenustoja važinėti. Tačiau, kadangi šventės yra šventės, jis pats švęsti nebuvo nustojęs. Maždaug apie 2-ą val.

Skrenda Petriukas lėktuvu. Ir kažkaip į šoną pažiūri, o šalia jo sėdi Lietuvos įžymybė! Lietuvos, galima sakyt, kultūros grandas! Lietuvos, galima sakyt, muzikos specialistas! Galima sakyt Lietuvos geriausias politikas - Vytautas!
Petriukas ir galvoja:

Vakare pasiuntė moteriškė savo vyrą cigarečių nusipirkti. Tas nuėjo į parduotuvę - uždaryta. Ką dabar daryt? Žiūri kažkoks kabakėlis dar dirba. Užėjo jis į tą kabakėlį, nusipirko cigarečių. Nusipirkęs apsidairo, žiūri - sėdi graži panelė. Kokia figūra! O kojos! Kokie plaukai!

Grįžta namo iš laukų Jeronimas, pavargęs visas. Jau nebetoli troba. Tik staiga mato - kažkoks vyras iššoka pro langą ir skuodžia laukais!
Jeronimas bėgte įbėga į namus. Žmona pusiau apsirengus, pusiau nuoga. Jeronimas griebia šautuvą, nusitaiko į žmoną ir sako:

Vyksta teismas. Ieškovė - žmona, atsakovas - jos vyras.
Teisėjas skaito nuosprendį:
- Pilietis Antanas, pripažįstamas kaltu, kad š.m. sausio 18d. savo žmoną Oną pavadino kiaule. Už tai yra baudžiamas 1000 Lt bauda.
Antanas sako:

Kartą nusprendė žmogelis parodyt valią ir daugiau nebegert. Atsisėdo namuose ir sėdi - nebegeria.
Pasėdėjo 10 min... 15 min... Ir ėmė galvoti: nu kokia čia valia sėdėt namuose ir negert? Reikia eity į barą, ten kur visi geria. Ten reikia atsisėst ir negert. Va čia tai bus valia!

Lietuvos Taupomasis bankas, darydamas auditą, pastebėjo, kad vienas provincijos skyrius dirba labai nuostolingai. Susirinko visa valdžia ir nusprendė, kad reikia nusiųst revizorių, kuris išsiaiškins, kodėl tas skyrius taip nuostolingai dirba.

Nusprendė namuose vyriškis pasisverti. Atsistojo ant svarstyklių, pilvą įtraukė ir sveriasi. Žmona iš virtuvės žiūri ir mąsto: tokį pilvą užsiaugino, o sverdamasis įtraukė - galima pagalvoti, kad mažiau svers... Ir sako;

Vyksta Seime posėdis. Ir staiga prasideda gaisras. Dūmai akis graužia, visi pripuolė prie langų, nori šokt, o apačioj - Šustauskas su chebryte mitinguoja, dainas dainuoja!
Pirmasis atsistojo ant palangės Juršėnas, o Šustausko chebrytė ištempė paklodę po langu ir rėkia:

Pokalbis telefonu.
- Alio.
- Laba diena. Čia skambina Hroza.
- Ui, Hroza! Labai malonu Jus gihrdėti.
- Ahr čia ponas Mendelsonas?
- Taip, Hroza, tik kodėl šitaip oficialiai?

Stovi žmogelis prie kelio, tranzuoja. Staiga sucypia greitai lekiančios mašinos stabdžiai. Iš sustojusios mašinos iššoka du vyrukai, griebia žmogelį, įkiša į mašiną, kuri vėl žviegdama nulekia toliau.

Išėjo generolas į medžioklę. Kad būtų linksmiau, pasiėmė su savim eilinį kareivėlį. Sustojo generolas krūmuose, nusitaikė ir laukia. Eilinis - šalie, taip pat su šautuvu, prisitaikęs laukia.
Tik staiga kažkas netoliese krūmuose sušmėžavo. Generolas tik pokšt! Ir klausia eilinio:

Tūkstantmečio aukso puodą laimėjo jaunas policininkas iš Vilniaus. Sulėkė korespondentai, su kameromis, su mikrofonais...
Visi klausinėja:
- Ką veiksit? Ką darysit su tokia suma pinigų?
Jaunasis policininkas ir sako:

Trys pijokėliai sukrapštė butelaičiui. Nusipirko, nubėgo už parduotuvės kampo... O ten - purvynas! Na, bet kai taip reikalas spaudžia, ką jau ten purvynai...

Susitinka du nauji lietuviai. Vienas kitam sako:

Kalbasi dvi varnos.
- Klausyk, gal skrendam, apdergsim praeivius?
- Gerai, pabandom.
Pakyla abi, viena uodegą pakėlė, purpt - nepataikė. Antra pakėlė uodegą, purpt - nepataikė.
- Bandom antrą kartą?
- Nu bandom.

Rinkiminė kampanija pačiame įkarštyje. Vieno kaimelio kultūros namuose susirinko pilna salė. Į tribūną išėjo kandidatas į deputatus ir pradėjo dėstyt savo programą. Jis ir tą padarys, ir kitą, žmonės gyvens geriau...

1930 metai. Maskva. Šalta. Žiema. Maskvos centre, kieme, mažas berniukas pasidaro ledinę sniego gniūžtę ir meta į langą. Langas dūžta. Iš tarpuvartės išbėga kiemsargis su šluota ir pradeda tą berniuką vytis.

Ateina į restoraną Džeimsas Bondas, pasiima viskio ir atsisėda prie staliuko, prie kurio jau vienas žmogus sėdi, ir sako:
- Leiskite prisistatyti, aš esu Bondas... Džeimsas Bondas.
Žmogus išgeria viskio taurę ir sako:

Vyksta tarptautinė konferencija, kurios tema - kaip patenkinti moterį. Pirmasis išeina anglas ir sako:
- Mes, anglai, esame sukūrę 12 būdų, kaip patenkinti moterį.
Na ir prasideda ovacijos, plojimai, diplomai...
Staiga balsas iš salės:
- O italai žino 36 būdus!

Vyksta Rinkevičiaus orkestro repeticija. Diriguoja Rinkevičius ir staiga:
- Stop! Stop stop stop! Antras smuikas! Kodėl vėluojam? Nepataikom į ritmą! Dar kartą nuo 17 takto. Pradedam!
Ir vėl, tik pradėjęs diriguoti:

Miršta senas suvalkietis. Guli mirties patale, aplinkui giminės kaip grifai virš jo sulinkę, klausinėja:
- Sakyk, Jeronimai, ar turi kokį paskutinį norą?
- Padarykit man arbatos ir įdėkit du gabalėlius cukraus...
- O kodėl du gabalėlius?
Jeronimas:

Skambutis vyr.gydytojo kabinete:
- Alio! Čia vyr.gydytojas?
- Taip. O kas jus domina?
- Sakykit, kokia Petraičio būklė?
- Petraitis... Petraitis kol kas guli reanimacijoje.
Balsas:
- Sakykit prašau, o kada jis atgaus sąmonę?

Vieną kartą du berniukai - geras ir blogas - nutarė spjaudyti vienas į kitą. Kas daugiau pataikys. Spjaudėsi, spjaudėsi, kol paaiškėjo, kad geras berniukas į blogą pataikė 8 kartus, o blogasis į gerą - tik 4 kartus.

Senas velnias aiškina jaunam:

Skambina Gediminas profesoriui:
- Klausyk, Vytautai, aš niekaip nesuprantu mūsų finansų politikos.
Profesorius sako:
- Tai, Gediminai, atvažiuok pas mane, aš tau viską išaiškinsiu.
Gediminas:

Pagavo naujasis rusas auksinę žuvelę. O žuvelė, kaip visuomet, sako:
- Paleisk mane, aš tau tris norus išpildysiu.
Naujasis rusas pagalvojo ir sako:

Mokytoja klausia Petriuko:
- Petriuk, pasakyk, ką duoda mums žąsys?
Petriukas:
- Na... Žąsys mums duoda kiaušinius.
- O ką dar duoda žasys?
- Nu... dar duoda... dar kiaušinių...
Mokytoja:
- O, sakyk Petriuk, kur tu miegi?

Susitiko du draugai. Jeronimas sako:
- Klausyk, Antanai, o vat jei dabar meška tik op ir užpuola!?
Antanas:
- Nu... Tai aš tikrai bėgčiau.
- O meška - iš paskos!
- O aš - į medį!
- Ir meška tau iš paskos į medį!
Antanas:

Ateina pas gydytoją pacientas. Gydytojas paklauso ir sako:
- Na, gerbiamasis, kiek uždirbat?
- Normaliai, daktare, kažkur apie 5-6 tūkst.

Eina du pagėrę vyrukai, apsikabinę, dainas dainuoja. Staiga vienas sako:
- O! Pažiūrėk, Antanai, matai, policininkas eina?
- Matau.
- Šitas policininkas yra gėjus.
- Nu baik tu! Jis gi su uniforma. Kaip gi tu gali nuspręst?

Troleibuse, šalia komposterio, stovi jūreivis, už jo kabo narkomanas, o už narkomano sėdi bobutė. Bobutė ištiesia talonėlį narkomanui ir sako:
- Vaikeli, perduok talonėlį kareivėliui, tegul jis atžymi.
Narkomanas duoda talonėlį jūreiviui ir sako:
- Kareivi, atžymėk.

Sėdi ant upelio kranto narkomanas, žiūri į vandenį, akmenukus kartais pamėto...
Staiga prie jo privažiuoja naujas rusas su naujutėliu džipu. Naujas rusas iššoka iš džipo ir klausia narkomano:
- Čiuvas, paklausyk, šitą, tiltas toli, o man į miestą reikia. Ar gilus šitas upelis?

Parūkė baikeris narkotikų, apsvaigo. Galvoja, laikas sėst ant savo geležinio žirgo ir pralėkt kaip reikiant.
Atsisėdo ant motociklo, atrado vairą, pažiūri į veidrodėlį - o akys tai raudonos! Tai jei dabar policija sustabdys, tai iškart sakys: "Aha! Apsirūkęs! Akys tai raudonos!?"

Tradicinė situacija: "mersui" į užpakalį įsirėžia "zapas". Iš mersedeso išlipa naujas rusas, ima koliotis:
- Tu gi žinai.... visą gyvenimą mokėsi! ...

Veiksmas vyksta didžiulėj korporacijoj. Korporacijos prezidentas sukviečia visus padalinių viršininkus, užsidaro kabinete visi ir ginčijasi pusę dienos, kažką sprendžia, niekaip nuspręsti negali.

Pasibaigia sportinės žūklės varžybos. Korespondentas iškart pribėga prie trečiosios vietos nugalėtojo ir ima klausinėti:
- Matau, Jūs pagavote 15kg žuvies. Sakykit, kokia tokios sėkmės paslaptis? Ant ko gaudėt?

Skrenda lėktuvas. Jame visokiausių sluoksnių žmonių, visokio plauko tipų...
Staiga tas lėktuvas krenta į jūrą. Gyvi lieka tik du keleiviai, kurie išsikapsto į negyvenamą salą: Kim Basinger ir viena bičas iš proletariato - televizorių meistras.

Atvyko ekskursija į tropikus. Gidas susodino visus į ilgą pirogą, pats atsisėdo į priekį, gale irkluotojas. Ir pradėjo jie plaukti upe.
Gidas ir sako irkluotojui:

Išeina vienas Seimo narys ir sako:
- Kolegos, aš turiu jums štai ką pasakyti: mano manymu pusė iš jūsų yra vagys ir aferistai!
Pirmininkaujantis plaktuku padaužo:

Miega saldžiai žmogelis, sapnelius sapnuoja, staiga prabunda, išgirdęs, kad lyg jo mašinos signalizacija rėkia. Prilekia prie lango, atitraukia užuolaidas, žiūri - tikrai jo mašinos signalizacija! Įdėmiau pasižiūri - kažkas aplink mašiną trinasi.

Brunetė ir blondinė vaikšto po supermarketą ir žiūrinėja, ką čia nusipirkus. Staiga brunetė pamato, kad jos vaikinas gėlių skyriuje perka didžiulę puokštę gėlių. Ji sako:
- Et, ir vėl jis be jokios priežasties man gėles perka...
Blondinė:
- O tu ką, nemėgsti gėlių?

Plaukia Atlanto vandenynu kubiečių keltas. Vienam iš keleivių staiga pasidarė bloga, infarktas, jis nugriuvo. Visi subėgo. Mato, kad niekuo jau nebegali padėti, kubietis vistiek miršta. O pats ligonis irgi sako:

Susėdo Seimas spręsti, kaip išvesti Lietuvą iš krizės. 2000 ateina, o vis ritamės žemyn, ekonomika buksuoja, viskas griūna...
Vienas Seimo narys sako:

Sustabdo policininkas džipą. O džipas toks diiidelis, toks Jeep Grand Scherokee... Variklis mažiausiai 5 litrų, visur automatika.... Žodžiu naujutėlis pačios aukščiausios klasės džipas.

Atėjo šienapjūtės metas. Tėvas žadina sūnų ryte, sakydamas:
- Sūnau, kelkis. Atėjo metas žolę pjauti.
O sūnui iš po vakarykščios taip bloga... Ir troškina vargšelį, ir rankutės dreba.
- Tėvai, šiandien nieko neišeis. Gal šiandien nepjaukim...

Mokykloje, per matematikos pamoką mokytoja sako:
- Vaikai, dabar rašysime kontrolinį darbą.
Visi vaikai:
- Tamsta mokytoja, tamsta mokytoja, gal nerašom... Šiandien nerašykim, a?
Mokytoja:

Kalbasi dvi merginos. Viena sako:
- Klausyk, o tu "mergaitė"?
Kita sako:
- O kaip suprast?
- Kaip suprast? Nagi jei tu miegi su vyrais, tai tu jau moteris, o jei dar nemiegi - mergaitė.
Antroji:
- Tai tada aš dar mergaitė. Užmigsi tu ten su jais...

Atvažiuoja čiukčia į miestą ir giriasi turguje miestiečiams:
- Pas mus šiaurėj, jei kas ateina i svečius, tai tada seimininkas atiduoda svečiui savo žmoną visai nakčiai. Va! Vienok!
Visi aplinkui:
- Oho, koks paprotys! Oho koks nuostabus paprotys!
Čiukčia:

Važiuoja autobusu didelis vyriškis (2X2 be antresolių spinta...). Laikosi jis įsikibęs turėklo. Staiga pajunta, kad kažkas jam į kišenę lenda.
Vyriškis galvoja: kai tik pilnai ranką į kišenę įkiš, tai aš iškart ir prigriebsiu!

Tradicinis studentiškas bendrabutis: viename kambaryje - geriama, kitame - mylimasi.
Ir staiga studentai (tie, kurie geria) išgirsta klaikų isterišką merginos juoką, sklindantį iš kambario, kuriame mylimasi.
Visi susidomi: kas gi ten vyksta?!

Nuvyko lietuviai į Šveicariją. Gidas aprodė kalnus, miestus, o pabaigai nusprendė parodyti Šveicarijos ministerijas.
- Štai čia, mieli ekskursantai, čia yra švietimo ministerija, čia - teisingumo ministerija, o štai čia - jūrų laivyno ministerija...
Lietuviai sako:

Žiema. Šalta. Lokių guolyje mažas lokiukas kimba prie savo tėčio:
- Tėveli, tėveli, pažaidžiam lėlių teatrą, a? Parodyk man lėlių teatrą.
- Netrukdyk, aš noriu miego.
- Tėveli, nu parodyk lėlių teatrą...
- Nu atstok tu! Miego aš noriu!

Ateina sūnus pas tėvą ir sako:
- Tėveli, mokytoja šiandien kažką aiškino apie "alternatyvą". Gal tu aiškiau gali paaiškint kas ta "alternatyva"?

Eina gatve graži mergina: sijonėlis trumpas, kojos - ilgos, klubai švytruoja...
Prie jos "prisišvartuoja" vaikinukas ir sako:
- Panele, gal žinot, kiek dabar valandų?
- Be dešimt aštuonios.
- Sakykit, panele, o koks jūsų vardas?
- Loreta.

Važiuoja naujasis rusas su 600-ju mersedesu siauru miškoo takeliu. Jam iš priekio atvažiuoja kitas naujasis rusas su tokiu pat 600-ju mersedesu. Sustojo jie vienas prieš kitą, keliukas siauras, prasilenkt nėra kur.
Vienas langelį nuleido, kitas irgi. Pirmasis išlindo ir sako:

Kiekvienas vyras nugyvena skirtingą gyvenimą, tačiau visų jų gyvenimai turi tam tikrą ciklą, sutampa tam tikruose taškuose.
5-erių metų vyrui svarbiausia atsibusti sausoje lovoje.
17-os metų vyrui svarbiausia - permiegoti su moterimi.

Vienas kirpėjas turėjo nedidelę privačią kirpyklą. Kadangi klientų padaugėjo, priėmė ir pameistrį. Taip jie vienas kitą pakeisdami kirpdavo. Vieną dieną pameistrys atėjo pas kirpėją ir sako:

Susiginčijo 4 rabinai. Vienas sako:
- Mano mieli, ahr jūs žinot, kad Mozė buvo žydas?
Kiti trys atsako:
- Nu nė! Mozė buvo ghrynakhraujis tuhrkas.
Pirmasis:
- Tuhrkas?! Nu ką jūs aiškinat?! Mozė buvo tikhras žydas!
- Ne, jis buvo tuhrkas.

Aplanko 112 metų gruziną senuką korespondentai ir klausinėja:
- Kaip gi jūs išgyvenote iki 112 metų?

Iškviečia mokyklos direktorius Petriuko tėvą į mokyklą, pasisodina prieš save ir sako:
- Paklausykit, mano mielas Petriuko tėve. Kiek mes galim kentėt? Petriukas jau septintą kartą išdaužia stiklą! Jau mūsų kantrybė trūko, mes jį metam iš mokyklos.
Petriuko tėvas sako:

Netikėtai atleido Rabinovičių iš darbo. Po kurio laiko jo draugelis Sioma sutinka Rabinovičių gatvėje ir sako:
- Hrabinovičiau, sveikas! Kaip tu gyveni? Ka tu veiki?
- Nu žinai, Sioma, blogas gyvenimas... Dabahr esu paphrastas gatvės pahrdavėjas.

Vyksta operacija. Chirurgai apstoję ligonį operuoja... Staiga pasigirsta charakteringas garsinis signalas: zzzzzzzzzzzzzzzz puch, puch...
Profesorius:
- Greičiau elektrošoką! Mes jo netenkam! Greičiau elektrošoką!

Atėjo mergina į parduotuvę apsipirkt. Susikrovė viską į krepšelį, privažiavo prie kasos. O ten sėdi jaunas kasininkas, skaičiuoja. Žiūri - mergina perka pusę bulkutės, vieną mažytį griežinėlį dešros, 16 gr. sūrio... Dar išmušė mažiuką agurkiuką ir klausia:

Gydytojas atlieka rytinę vizitaciją. Užeina į palatą ir klausia:
- Na... Kaip jaučiasi mano ligoniai?
Vieni:
- Gerai, daktare...
Kiti:
- Nu nieko, nieko...
Gydytojas:

Milijardierius Rotšildas skrenda su savo žmona lėktuvu ir staiga jų lėktuvas patiria avariją. Lėktuvas krenta į jūrą, tačiau kažkokio stebuklo dėka jiedu lieka gyvi ir bangos juos išmeta į negyvenamos salos krantą.

Ateina mažas berniukas pas tėvą bankininką ir klausia:

Petriukas, kalbėdamas mokykloje su draugais, sužinojo, kad kiekvienas suaugęs turi kokią nors paslaptį, todėl juos labai lengva šantažuoti.
Parėjęs namo, jis mamai sako:
- Mama, o aš viską žinau...
Mama išsigando.
- Petriuk, imk 20 Lt, tik nesakyk tėvui.

Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.Ir tada Dievas tarė:
- Tebūnie šviesa.
Ir užsižiebė šviesa. Pasižiūrėjęs į šį savo kūrinį Dievas tarė:
- Nuostabu! - ir pagal savo atvaizdą sukūrė žmogų. Pasižiūrėjęs į šį savo kūrinį Dievas tarė:
- Nepakartojama!

Prieš prasidedant stojamiesiems egzaminams į teisės akademiją visiems stojantiesiems reikėjo atlikti nedidelį testą: reikėjo kubą, piramidę ir rutulį įstatyti į kubo, piramidės ir rutulio formos nišas sienoje.
Po šio testo visi stojantieji buvo suskirstyti į dvi grupes:

Jaunas poručikas Ryževskis paskiriamas į pulką. Pulkininkas patį pirmą vakarą pasiima jaunąjį puručiką į balių pas generalgubernatorių. Pakeliui pulkininkas sako:

Eina kartą kuprotas žmogelis per kapines ir girdi balsą:
- Žmogau, tu kuprotas?
Žmogelis:
- Taip. Aš kuprotas.
Balsas:
- Ne, žmogau, tu ne kuprotas.
Pareina žmogelis namo, pasižiūri į veidrodį - kupros kaip nebūta!

Veiksmas vyksta parduotuvėje. Pardavėja pradeda rėkti:
- Ei, vyras, gesinam cigaretę, greitai gesinam!
Vyriškis:
- O kodėl "gesinam"? Nesuprantu, kodėl aš turiu gesinti?
Pardavėja:
- Kodėl jūs rūkot?! Greitai gesinkit!
Vyriškis:

Prieina korespondentas prie esto ir klausia:
- Koks jūsų, estų, nacionalinis žaidimas?
- Mūsų nacionalinis žaidimas yra iš trijų etapų: pirmas etapas yra lengvas, antrasis - sunkus, trečiasis - labai sunkus. Pradėsiu nuo pirmo:

Skambutis į duris. Šeimininkas atidaro, žiūri - didžiulis būgnas, didžiausia lėkštė... Ir braunasi kažkas į vidų.
Šeimininkas klausia:
- Kas čia dabar?
Iš už būgno išlenda žmogelis ir sako:
- Atsiprašau, ar čia laidotuvės?
Šeimininkas:

Žmogelis prieina bare prie barmeno ir sako:
- Paklausykit, ar galit man į vieną stiklinę įpilti 300gr vyno? Galit įpilt?
Barmenas:
- Tu ką, įšprotėjai? Čia tau ne cirkas. Stiklinėj 250gr telpa. Aš tau ne fokusininkas, kad supilčiau 300gr į stiklinę.
Žmogelis:

Susiginčijo trys vyrukai, kas yra tikras malonumas.
20-metis sako:
- Vyrai, malonumas - tai su jauna gražia mergina visą naktį praleist! Čia ir yra tikras malonumas.
30-metis sako:

Važiuoja du ukrainiečiai traukiniu. Važiuoja valandą... dvi... Pagaliau vienas išsitraukia didžiulį gabalą lašinių ir bando atkąsti.
It vienaip bando apžioti, ir kitaip... Nu niekaip apžiot negali! Ir taip kankinasi 10min... 15... Net vargšui seilės teka.

Susitiko trys muitininkai: lietuvis, baltarusis ir rusas. Ir ėmė ginčytis, kas geriau muitinėj dirba.
Rusas sako:
- Šitą, aš tai, chebra, turiu gerą namą, ir kambarių turiu, ir mašiną turiu...
Baltarusis:
- Tik nereikia čia girtis. Ir aš turiu ir vilą, ir mašiną...

Ateina pirkėjas į parduotuvę ir prašo:
- Galima buteliuką degtinėlės? Ir dar vyno buteliuką. Ir dar saldainių dėžutę. Ir dar šampano buteliuką, galima?
Pardavėjas:
- Prašau, jokių problemų.
Pirkėjas:
- Ir dar tada prezervatyvų pakelį.
Pardavėjas

Viena pora kartu nugyveno 50 metų. Artėjant auksiniam vestuvių jubiliejui vyras nupirko šampano, torčiuką, gėlių. Susėdo, užsidegė žvakutę, išgėrė abu po taurę ir vyras klausia:
- Mieloji, mes abu tiek metų kartu. Ar tu gali pasakyt, kiek kartų buvai man neištikima?
Žmona:

Susitiko lietuvis, amerikietis ir kinietis pakalbėt apie vaikų vardus.
Lietuvis ir sako:

Ateina vaikinas į parduotuvę, prieina prie pardavėjo ir sako:
- Ponas pardavėjau, aš einu į panelės gimtadienį ir norėčiau jai nupirkti kokią nors dovanėlę. Tačiau nedidelę, nebrangią, kad tik būtų dovanėlė.
Pardavėjas:

Vyksta operacija. Chirurgas visus "reguliuoja":
- ... Taip.... Skalpelis.... Tamponas... Žnyplės..... Spiritas... Tamponas... Žnyplės... Skalpelis!... Tamponas!... Spiritas... Tamponas... Spiritas... Visiems spirito... Tebūnie lengva jam žemelė...

Sumanė kartą narsusis Čingadžgukas vesti. Nuėjo jis pas genties vadą ir sako jam:
- Genties vade, aš noriu, kad tu man atiduotum į žmonas savo dukrą Eikliąją Gazelę.
Vadas pasikrapštė pakaušį ir sako:

Ateina vokiečių aviganis į paštą, pasiima telegramos blanką ir sako paštininkei:
- Ar galėčiau išsiųsti telegramą pačiu pigiausiu tarifu?
Paštininkė:
- Prašau.
Aviganis užrašo:"Au au au au, auauau, au."
Paštininkė pasižiūri į parašytą tekstą ir sako:

Į spermos banką įsiveržia banditas su kauke ir rėkia:
- Visi ant žemės! Visiems gult!
Visi sugula ant žemės.
Banditas toliau komanduoja:
- O tu, panele, taip, tu, atidarai dabar tą spintą, išsitrauki mėgintuvėlį ir išgeri!
Panelei nieko nelieka, tik išgerti.

Vienas žmogelis nusprendė savo kailiu išbandyti liaudies patarlę "Jis dar turi parako savo statinaitėj..."
Ir vieną dieną vietoj druskos ant visų patiekalų pabandė berti paraką. Pavalgė ir pasijuto daug geriau. Nuo tos dienos jis visada vietoj druskos naudojo paraką.

Vienas misionierius vienai Afrikos tautelei skelbė krikščioniškas idėjas.
Skelbė jis metus, skelbė du... Viskas būtų buvę lyg ir gerai, nes vietiniai nelabai dėmesio į tai kreipdavo...
Tik staiga viena genties moteris pagimdė baltaodį kūdikį!

Skambina veterinarui vienas žmogelis ir sako:
- Ponas veterinoriau, šiandien pas jus ateis mano uošvienė ir atves mano katę. Tai būkit geras, numarinkit ją, aš labai gerai sumokėsiu.
Veterinaras: - Gerai, aišku, numarinsiu...

ng>Prašymas Skambina veterinarui vienas žmogelis ir sako:
- Ponas veterinoriau, šiandien pas jus ateis mano uošvienė ir atves mano katę. Tai būkit geras, numarinkit ją, aš labai gerai sumokėsiu.
Veterinaras: - Gerai, aišku, numarinsiu...

Ateina žmogelis į kirpyklą. Kirpėjas jį pasodina, išplauna galvą, pradeda kirpti ir pasakoja:
- Tu įsivaizduoji, kas šiandien buvo! Einu gatve, o ten tokia avarija! Kraujai tik tykšta! Žmonių gabalai mėtosi!
Klientas pakelia galvą ir klausia:

Ateina auklė prižiūrėt 4 metukų berniuko. Žiūri - tas berniukas užsilipęs ant spintos viską lupa, visas knygas žemyn meta, tapetus ir gobeleną plėšo! Pagaliau užuolaidas ėmė traukyt. Pasiėmęs stalą už kampo jau baigia apverst!
Auklė pasimetus klausia:

Išvažiavo korespondentas į žmones su vienu klausimu. Nori sužinot, kaip atsiliepė žmonėms degtinės atpiginimas.
Atvažiavo jis pas darbininkus ir klausia:
- Na tai kaip, ar jaučiasi, kad degtinė atpigo?

Susitinka du nauji rusai. Vienas ir klausia: - Šitą, kalianas, o tu pažįsti, kas toks yra Betchovenas?
- Nu ne...
- Šitą, kalianas, o tu pažįsti, kas toks yra Bachas?
- Žalio supratimo neturiu...
- O gal pažįsti, kas toks yra Mocartas?

Atėjo kartą caraitis Ivanas į prancūzišką restoraną egzotiško maisto pavalgyt. Atsisėdo, pasikvietė padavėją ir sako:
- Atnešk man patį egzotiškiausią prancūzišką patiekalą.
Padavėjas nubėgo ir tuojau pat atnešė varlę.

Važiuoja taksistas, girtas, kaip šniūras. Veža keleivius. Per miestą lekia neįmanomu greičiu, jokių taisyklių nesilaiko, nežiūri jokių sankryžų, visi ženklai - nusispjaut, niekur net nesustoja.

Pareina trys sūnūs iš mokyklos namo. Juos pasitinka tėvas ir klausia:
- Na, sūneliai, šaunuoliai mano ąžuolėliai, ką gavot šiandien mokykloj?
Vyriausiasis sūnus sako:

Šalia vieno Amerikos fermerio fermos nutiesė greitkelį. Na ir pradėjo tuo greitkeliu lėkti mašinos. Lekia, kiek gali. Baisūs greičiai. Ir, aišku, pradėjo traiškyti fermerio vištas, žąsį, kalakutus ir kitokį gyvį.

Baigė studentas konservatoriją. Patenkintas, gavo diplomą, įeina pro konservatorijos duris, rankose - diplomas. Įkvepia gryno oro, papliaukši diplomu į delną, pasižiūri į kieme stovintį Puškino paminklą ir sako:
- Nu ką, Mocartai? Tam tadadam...

Kartą vienos firmos darbuotojas padarė labai grubią klaidą. Ir dėl tos klaidos firma atsidūrė ant bankroto ribos.
Viršininkas, sužinojęs apie tai, įlėkė į darbuotojo kabinetą, stvėrė jį už švarko atlapų ir rėkia:
- Nu tai tu dabar man pasakyk, kas iš mūsų idiotas: tu ar aš!?

Ateina žmogelis pas gydytoją ir sako:
- Daktarėli, turiu tokią vieną problemą...
Gydytojas:
- Taip, sakykit, pabandysim padėt.
- Matot, daktare, aš bijau sakyt, nes jūs juoksitės.

Ateina sūnelis pas tėvą ir sako:

Sėdi žmogelis ant ežero kranto, žvejoja. Staiga prie jo priplaukia krokodilas, iškyla ir sako:
- Tai kimba, a?
Žmogelis:
- Nekimba.
Krokodilas nuplaukia. Po 5 min vėl priplaukia ir klausia:
- Tai kimba, a?
Žmogelis:
- Nu nekimba, atstok pagaliau.

Atneša paštininkas prie vieno namoo labai skubią telegramą. Jau nori eiti į kiemo vidų, tačiau pamato viduj didžiulį šunį. Piktas piktas dogas! Prieina prie tvoros ir piktai žiūri į paštininką.
Paštininkas nebežino ką daryt: reikia ir telegramą atiduoti ir nežino kaip į kiemą įeiti.

Ateina naujas rusas į antikvarinę parduotuvę, prieina prie prekystalio ir sako pardavėjai:
- Šitą, karoče, duok man kokią vieną vazą. Nu pačią seniausią, kokią turi.
Pardavėja sako:
- Turim vieną tokią, labai gera, sena, tikrai graži vaza.
Nubėga, atneša vazą, rodo:

Sėdi žmogelis, valgo sau sočią vakarienę ir klausosi radijo. Staiga per radiją praneša, kad rytoj bus pasaulio pabaiga.
Žmogelis susijaudino, vienmarškinis išlėkė į gatvę, laksto. Žmonių aplink nėra...
Staiga žiūri - eina skustas du ant dviejų pločio. Žmogelis pribėga prie jo:

Ateina žmogelis pas gydytoją ir sako:
- Daktarėli, pasakykit, kas man yra. Visą savaitę taip blogai jaučiuosi...
Daktaras apžiūrėjo ir sako:
- Nu ką aš galiu pasakyt...
Žmogelis:
- Daktarėli, prašau man pasakykit kas man yra, tik ne lotyniškai, o lietuviškai.

Turėjo vaikinas seną automobilį. Labai seną. Surūdijusį visą, spalva nei šiokia, nei tokia.
Vieną rytą jis priėjo prie mašinos, žiūri - vinimi ant šono išbraižyta "Bičas, perdažyk mašiną!".
Vaikinas pagalvojo, pagalvojo... Tikrai reiktų sutvarkyti...

Sėdi du škotai bare, geria alų ir vienas kitam guodžiasi:
- Pažiūrėk per langą. Matai tas sienas? Pats savo rankom jas pastačiau. Ir ką tu manai? Ar kas nors už tai pavadino mane McGregoriu, sienų statytoju!? Ne! Niekas!!!
Gurkštelia eilinį alaus bokalą ir toliau guodžiasi:

Ateina Dievas pas Adomą ir sako:

Keliauja du nauji rusai automobiliu po Prancūziją. Vienas staiga sako:
- Šitą, kalianas, kur mes dabar esam?
- Nežinau.
- Ką nežinau, pasižiūrėk atlase!
Antrasis pasiima atlasą, pavarto, pasižiūri ir sako:
- Mes, šitą, esam 154 puslapy.
Pirmasis:

Sėdi gruzinas ir verkia:
- Vai vai vai! Kokia nelaimė atsitiko! Kokia didelė nelaimė!
Prieina kitas ir klausia:
- Ei, kaco, kas atsitiko? Ko čia raudi? Visas kaimas girdi!
- Oi, oi, oi... Ką tu, kaco, supranti!? Mano žmoną į kariuomenę paėmė!

Kai moteriai 10 metų, tu ją guldai į lovą ir seki pasaką.
Kai moteriai 20 metų, tu seki pasaką ir guldai ją į lovą.
Kai moteriai 30 metų, tu tiesiog guldai ją į lovą.
Kai moteriai 40 metų, ji tau seka pasaką ir guldo tave į lovą.

Skrenda keleivinis lėktuvas. Lėktuvo vadas kreipiasi į keleivius:
- Laba diena, gerbiami keleiviai, su jumis kalba lėktuvo vadas. Mes skrendame 10 000 metrų aukštyje, lėktuvo greitis 900km/h, temperatūra už borto... Kas čia dabar! Greičiau! Viskas! Viskas... Šakės...

Pas Rabinovičių ateina mokesčių inspekcija ir klausia:
- Ponas Rabinovičiau, O iš kur pas jus toks didelis ir gražus namas?
- Nu, che che... Ahr tai blogai?
- Ne, bet iš kur pas jus tokia didelė ir prabrangi mašina?
- Nu, ahrgi tas blogai?

Ekzaminas medicinos fakultete. Ekzaminuoja profesorius. Grupėje daugiausia merginos. Įeina pirma, ištraukia bilietą...
Profesorius sako:
- Palaukit, palaukit! Susitariam iš kart taip: arba....hm...hm..., arba - dvejetas.
Mergina:

Nusipirko blondinė mozaiką, liaudyje "puzle" vadinamą. Ir pradėjo ją dėlioti. Dėliojo, dėliojo... Niekaip nesudeda. Skambina vyrui į darbą:
- Mielasis, nusipirkau puzlę, niekaip negaliu sudėti. Supranti, detalės nesueina, kraštų nerandu...
- Palauk, o kas ant dėžutės nupaišyta?

Mokykloje pamoka. Diktantas. Mokytoja vaikšto tarp suolų ir diktuoja. Staiga pamato pakeltą Petriuko ranką:
- Petriuk, būk geras, netrukdyk. Juk diktantas....
- Tamsta mokytoja, gal galima...
- Kas yra, į tualetą nori?
- Ne. Klausimą turiu.
- Na gerai, klausk.

Senamiesčio gatvele naktį eina studentas. Aplink nė gyvos dvasios, tamsu, nors akin durk... Tik juodos katės laksto. Studentas eina, visas susitraukęs.
Staiga iš tarpuvartės iššoka penkiese! Ir prie studento.
Vienas prieina arčiau ir sako:
- Duok punigus, arba tau šakės!

Vaikšto Adomas liūdnas po dangų. Ateina pas Dievą. Dievas ir klausia:
- Kas yra, ko toks liūdnas?
- Kaip čia tau, Dieve, pasakyt... Neturiu su kuo nei pabendraut, nei pakalbėt... Liūdna...
Dievas:

Į darbo dienos pabaigą pakvietė šefas meistrus lemputę pakeist. Atėjo du darbininkai, atsinešė kopėčias, vienas laiko apačioj, kitas užlipo į viršų ir bando įsukti naują lemputę. Sekretorė, supratusi, kad darbas lyg ir baigtas, nusprendė prieiti prie spintos pasiimti savo palto.

Kartą mažas berniukas klausia Volto Disnėjaus:
- Dėde Voltai, sakykite, prašau, ar tai Jūs piešiate tuos animacinius filmukus?
- Ne, berniuk. Filmukus piešia dailininkai.
- Tai reiškia Jūs rašot scenarijų?
- Na ne... Scenarijų rašo scenaristai.

Gyveno kartą vienas ūkininkas. Turėjo didelį sodą. Turėdavo nemažą derlių. Ir vieną rudenį pastebėjo, kad kažkas pradėjo vogt obuolius. Ateina po vienos nakties - viena obelis tuščia, ateina po antros - antra obelis nuskabyta.

Ateina kartą čiukčia pas daktarą ir sako:
- Man skauda, krūtinę skauda. Ką daryt?
Daktaras:
- Ką daryt, ką daryt... Va tuoj mes apžiūrėsim... Nusirenkit iki pusės.
Čiukčia nusirengė.
Daktaras, apžiūrėjęs:

Ateina į barą žmogelis, prieina prie barmeno ir sako:
- Pilkit 6 stikliukus degtinės.
Barmenas:
- Ar atsitiko kas?!
- Aha... Sužinojau, kad mano brolis - gėjus.
Kitą dieną ateina tas pats žmogelis į barą ir sako:
- Pilkit 8 stkliukus degtinės.

Sėdu du narkomanai virtuvėje, prisirūkę žolytės, kalbasi. Staiga į virtuvę įbėga šeimininko šuniukas, taksas trumpom kojytėm, ir imasi ėsti iš dubenėlio.
Vienas narkomanas žiūrėjo, žiūrėjo ir sako:
- Kažkaip tai.. tavo takso kojos per trumpos...
Kitas pagalvojo:

Skambutis į gaisrinę. Budinti pakelia ragelį:
- Klausau?
- Čia aš....
Budintis:
- Kas "tu"?
- Čia aš... narkomanas...
- Netrukdykit mums dirbti! - padeda ragelį budintis.
Vėl skambutis.
- Klausau?
- Alio? Čia gaisrinė?
- Taip.

Vieną vakarą šeimynėlė susėdus prie televizoriaus žiūri laigą "Gyvūnijos pasaulyje".
Rodo saigakus.
Vyras sako:
- Vo, žmona, tu tik pažiūrėk, koks baisus snukis šito gyvulio! Koks snukis!
Žmona:
- Ką tas snukis. Tu geriau pažiūrėk kokie ragai!

Vieną vakarą vyras su žmona nusprendė nueiti į kaukių balių. Bet žmonai suskaudo galva ir ji sako:
- Mielasis, man taip skauda galvą. Gal aš geriau neisiu, geriau išgersiu citramono, pagulėsiu.
- Mieloji, einam, nenoriu aš ten vienas...

Dievobaimingas žmogelis, nepraleidęs nei vienų pamaldų, kiekvieną sekmadienį ėjęs išpažinties, nepadaręs nei vienos nuodėmės, ėmė ir numirė. Pateko jis į rojų, šventas Petras priėmė, išskyrė jam kambarį.

Ruošiasi žmogelis eiti į mokesčių inspekciją. Na ir masto garsiai:

Važiavo kartą baikeris motociklu. Pūtė šaltas vėjas, oras lietingas, na jam pasidarė labai šalta. Galvoja, kaip čia dabar taip, kad vėjas neperpūstų. Nusiėmė savo striukę ir apsivilko priešingai, kad užtrauktukas būtų nugaroj.

Atvažiavo naujasis rusas į benzino kolonėlę pasipildyt benzino. Atviru savo 600 mersedesu, privažiavo prie benzino kolonėlės, pasiėmė pistoletą , įkišo į bako įpylimo angą ir taip stovi, pila. 10 minučių, 15... pusvalandį, bakas kaip nepilnas, taip nepilnas.

Ginčijasi trys moksleiviai, kieno geresnė atmintis. Vienas sako:
- Žinot ką, vyručiai, aš jum pasakysiu taip, na mano atmintis tai kolosali. Na aš, pavyzdžiui, galiu pasakyt - labai aiškiai savo pirmąją dieną mokykloje.
Antras sako:

Nusprendė narkomanas aplankyti savo bičiulį. Ateina pas jį į namus, paspaudžia durų skambutį.
Duris atidaro bičiulio bobutė. Narkomanas nieko nesako, stovi.
Bobutė irgi nieko nesako, laukia, ką pasakys jaunuolis. Narkomanas vistiek nieko nesako, stovi.

Ateina pas daktarą stora mergina:
- Daktare, baisu gyventi... Suprantat? Tik pažiūrėkit, kokia aš stora! Ir vis storėju ir storėju! Darykit ką nors daktare!
- Jokių problemų. Panele, aš jums dabar prirašysiu dietą ir jūs jos laikykitės. Po savaitės ateisit.

Skrenda keleivinis lėktuvas. Visiems keleiviams išdalino pavalgyt, visi patenkinti, saugūs...
Ir staiga keleiviai mato, kaip stiuardesė paknopstom nubėga į piloto kabiną. Po kelių minučių išbėga ir sako:
- Gerbiami keleiviai, ar tarp jūsų yra nors vienas gydytojas?

Pageidavimų koncertas per Ukrainos valstybinį radiją. Diktorius sako:
- Mikola, pagrok?
- Negrosiu.
- No Mikola, nu pagrok?
- Negrosiu.
- Mikola, pagrok, tavęs prašo visi mūsų klausytojai.
- Negrosiu.
Diktorius:

Studentai nuomavosi kambarį. Vieną savaitgalį nusprendė pasidaryt kukulių balių.Prisidarė, prisilipdė kukulių.
Suvalgė tik pusę, o kitą pusę paliko. Kad likę kukuliai nesugestų, nusprendė pastatyti į šaltesnę vietą - verandoj.
Pastatė ir nuėjo miegot.

Ateina čiukčia į piceriją, prieina prie padavėjo ir sako:
- Laba diena.
- Ko pageidausit?
- Pica.
- Picą su kuo? Šampinjonais, dešra...
- Su šampinjonais.
- Labai gerai... Į kelis gabalus supjaustyt? Į keturis, ar į šešis?
- Keturis.
- Kodėl?

Atvažiavo anūkas pas senelį į kaimą. Senelis labai apsidžiaugė, aprodė visą ūkį, apvedžiojo visur anūką.
Anūkas ir sako:
- Viskas gražu, bet ką veikt čia, tai nematau. Nuobodu.
Senelis:

Atvažiavo lietuvis pas čiukčią į svečius. Pavalgė gerai, buteliuką padarė...
Čiukčia ir sako lietuviui:
- Gal einam į diskoteką? Pažiūrėsi kokios mūsų mergos...
Lietuvis:
- Kodėl gi ne, einam, pažiūrėsim.
Nueina į diskoteką, o ten sėdi 5 čiukčios.

Nusibodo dviems naujiems rusams važinėtis po visokius Kanarus ir nusprendė jiedu kaip senais gerais laikais nuvažiuoti į kaimą ir pažvejoti.
Prisipirko abudu visokių meškerių, kabliukų, blizgių, voblerių, palapinių, maisto krūvas, išgert...

Susitinka du komersantai. Vienas klausia:
- Sveikas, o ar žinai, kas pas mus mieste pats turtingiausias?
Kitas:
- Nu... Tai gal Antanas? Jis gi turi parduotuvę, sandėlį...
- Ne, ne Antanas...

Bare du lankytojai. Viena bando eiti prie baro, bet užkliūna už kito ir ima atsiprašinėti:
- Aš atsiprašau už užkliuvimą, tuoj nupirksiu išgert už atsiprašymą.
Žmogelis pasiima du butelius degtinės, prieina prie antrojo, pastato, įpila ir klausia:

Pas gydytoją visas apibintuotas vyriškis. Ranka sugipsuota, galva apibintuota, koja gipse.
- Labą dieną, ponas daktare.
- Labą dieną. Tai kas gi jums atsitiko?

Eina vyriškis gatve. Nešasi po pažastim pasikišęs kalakutą. Prie jo prieina policininkas ir sako:
- Nu, mano mielas, tai kaip jūs čia su kalakutu po pažastim vaikštot? Čia gi jum ne kaimas, kad su kalakutu vaikščiot! Čia miestas!
Žmogelis:

Susitinka du žydeliai. Vienas sako:
- Ui, Chaimi! Tavis nepažint! Pažiūhrėk, koks tu visas sudaužytas! Mėlynė po aki, ausis nuplėšti! Nosis suguhrintas! Kas tavi šitaip sudaužė?!

Skambina naujo ruso žmona draugei ir sako:
- Natašenka, paklausyk, nu koks ožys, nu koks koziolas tas mano vyras!
- Jėzau! Ką jis padarė!? Kas atsitiko!?

Du žydeliai, tris paras laukę audiencijos pas popiežių, patenka į priimamąjį. Vienas prieina prie popiežiaus ir sako:
- Laba diena. Ahr Jūs būsit ponas popiežius?
- Taip. Aš.
Žydelis draugui:
- Joške, vyniok paveikslą.
Joškė išvynioja paveikslą ir rodo:

Ateina ežiukas į vaistinę ir sako:
- E... norėčiau 20 prezervatyvų...
Vaistininkė:
- Kiek! Aš gerai išgirdau? 20-imt?
- Taip...20...
O vaistinės kampe dvi voveraitės:
- Chi chi chi chi...
Ežiukas lėtai atsisuka į voveraites, pasižiūri ir sako:

Į miestelio valgyklą užeina atvykėlis iš kito miesto, apsidairo, pamato laisvą vietą, atsisėda. O ten sėdi vietinis ir barščius srebia: šliurpt, šliurpt...
Atvykėlis klausia:
- Atsiprašau, gerbiamasis, o jūs čia visus aplinkui miestelio gyventojus pažįstate?
Vietinis:

Sutvėrė Dievas Adomą. Ir kad jam nebūtų liūdna gyventi, iš jo šonkaulio padarė jam žmoną Ievą. Gyveno Adomas su Ieva Rojuje, vargo nematė. Tačiau Ieva buvo labai pavydi ir dėl visko pavydėjo.
Vieną kartą Adomas grįžo vėlai vakare namo, o Ieva jam ir sako:

Biznierių klubo susirinkime priiminėja naują narį - Vagnorių. Klubo prezidentas ir sako:

22:00 val. žinias per TV3 žiūri blondinė ir brunetė. Ten rodomas reportažas, kaip žmogus ruošiasi nušokti nuo tilto. Blondinė ir sako brunetei:
- Lažinamės iš 50 Lt, kad nenušoks?
Brunetė:
- Gerai, lažinamės.

Kodėl viengungiai plonesni už vedusius vyrus?
Ogi todėl, kad: pareina viengungis namo, atidaro šaldytuvo duris, ten tuščia, ir sako:
- Ir vėl tas pats, - uždaro ir nueina miegot.

Atbėga vagono palydovė pas traukinio viršininką ir sako:
- Ponas viršininke, aštuntam vagone muitininkai visai sužvėrėjo! Siaubas kažkoks!
- Palauk, palauk, kaip tai sužvėrėjo?
- Nu visiškai sužvėrėjo!
Viršininkas:
- Tai duok jiems degtinės.

Likus vienai dienai iki vestuvių jaunosios namuose vyksta paskutinė vakarienė kartu su tėvais. Visi pavalgė ir staiga būsimoji jaunoji sako:
- Na, rytoj mano vestuvės ir indų šiandien tikrai neplausiu.
Jaunosios sesuo sako:

Užlipo du narkomanai ant 16-aukščio namo stogo. Vienas prislinko prie krašto ,pasižiūrėjo žemyn ir sako:
- Ohoho, Antanai, oho! Pasižiūrėk!
Antanas irgi prislinko:
- Nu ką "ohoho"?! 16-as aukštas "ohoho"...
- Klausyk, Antanai, o kaip tu galvoji - čia labai aukštai?

Atsisėdo moteriškė pasižiūrėt televizoriaus. Pasiėmė "čipsų", kremta sau ir galvoja: gal ką nors apie politiką pasižiūrėsiu... Pasiėmė pultelį ir varo iš eilės per visus kanalus.
- Nu kokį čia kanaliuką... O! Nu siaubas! Nu iki ko nusirito Lietuva!
Moteriškė kviečia vyrą:

Pareina naujasis rusas namo, po darbo, restorane pavalgęs. Galvoja - ką čia dar prieš miegą nuveikus?
Televizoriaus nesinori... Muzikos klausyt nesinori... Apie pinigus galvot nebesinori...
- O! Gal sau vištą pasidaryt?! Nu, vsmysle, "mani kura"? Idėja!

Susitinka du draugai. Vienas toks susimąstęs... Antras jo ir klausia:
- Antanai, o ko tu toks visas susimąstęs?
- Ach... Svajonę turiu... Didelę tokią svajonę turiu...
- Tai kokia ta tavo svajonė?
Antanas:

Ateina į ūkinių prekių parduotuvę skustagalvis, prieina prie prekystalio ir sako:
- Norėčiau pakelį sviesto.
Pardavėjas:
- Tai kad čia ūkinių prekių parduotuvė. Lygintuvų, kastuvėlių... ir kitko čia yra. Tik čia ne
maisto parduotuvė.

Atvažiavo amerikiečiai žurnalistai į Gruziją, norėdami ištirti tenykščius papročius, žmonių gyvenimo būdą... Klaidžiojo po kaimus, užėjo į vieną aūlą, o ten sėdi seneliukas, pypkę traukia. Korespondentas prieina ir sako:

Išplaukė du naujieji rusai į jūrą pažvejot. Pasiėmė valtelę normalią, pasiėmė irklus, įtaisė stiebą su burėm, motoriuką dėl viso pikto įsimetė... Pasiyrė šiek tiek nuo kranto ir nosprendė, kad jau laikas pradėt žvejot.

Ateina vienas vyrukas pas gydytoją ir sako:
- Daktarėli, yra toks reikalas.... Pažiūrėkit į mano rankas.
Daktaras pasižiūrėjo:
- A!
Vyrukas:
- Matot. Pūslės. Oda nuo rankų eina. Ir nugarą skauda.
Daktaras:
- O tai kur jūs dirbat?

Atskrido prie Žemės ufonautų kosminis laivas (lėkštė tokia skraidanti). Paskraidė ufonautai aplink Žemę, patyrinėjo. Vienas ir sako:
- Nebloga žemė. Galėtume čia ir apsigyvent. Bet kad labai daug šitų... čiabuvių, vietinių... Kaip čia juos pravalius truputėlį?
Kitas sako:

Dviese įlipa į perpildytą autobusą: vienas didelis, antras - mažiukas.
Didelis sako:
- Na... Dabar bus autobuso apiplėšimas. Ruoškitės. Visus plėšim ir prievartausim.
Mažiukas:
- Ne. Tiktai plėšim!
Didelis:
- Nu ne. Dabar mes plėšim ir prievartausim.

Sėdi suomis ant ežero kranto, žvejoja. Lauke -30! O suomis be kepurės: ausys raudonos raudonos... Ir taip jis sėdi nuo ryto iki vakaro. Vakare susirenka meškeres ir eina į smuklę "pasišildyt". "Pasišildo", kaip turi būt ir namo.

Vaikšto Palangos paplūdimiu pagyvenusi pora... Staiga juos aplenkia dvi žavios merginos: su bikini šiuolaikiniais (užpakaly - juostelė, prieky - kiek įmanoma mažiau medžiagos).
Vyriškis ir sako:

Gyveno kartą dvi draugės - feministės. Nekęsdavo vyrų juodai! Davė žodį niekada gyvenime netekėt. Vienam butelyje gyveno ir dar katę laikė. Ir, kad patvirtintų neapykantą vyriškai giminei, katės į lauką neišleisdavo, kad nepasigautų kokio katino. Taip visos trys draugiškai gyveno.

Vakar mes su Maksu išgėrėm "Fantos" ir susistabdėm autobusą: didelį tokį "Neoplaną", dviejų aukštų. Viduj kondicionierius, tualetas, baras, filmus rodo...

Ateina žmogelis pas daktarą ir sako:
- Daktarėli, žiauriai sergu skleroze. Nieko nepamenu. Vat ir dabar nepamenu, ko čia atėjau...
- Taigi jūs pas mane atėjot dėl sklerozės.

Dviese įlipa į perpildytą autobusą: vienas didelis, antras - mažiukas.
Didelis sako:
- Na... Dabar bus autobuso apiplėšimas. Ruoškitės. Visus plėšim ir prievartausim.
Mažiukas:
- Ne. Tiktai plėšim!
Didelis:
- Nu ne. Dabar mes plėšim ir prievartausim.

Sėdi suomis ant ežero kranto, žvejoja. Lauke -30! O suomis be kepurės: ausys raudonos raudonos... Ir taip jis sėdi nuo ryto iki vakaro. Vakare susirenka meškeres ir eina į smuklę "pasišildyt". "Pasišildo", kaip turi būt ir namo.

Vaikšto Palangos paplūdimiu pagyvenusi pora... Staiga juos aplenkia dvi žavios merginos: su bikini šiuolaikiniais (užpakaly - juostelė, prieky - kiek įmanoma mažiau medžiagos).
Vyriškis ir sako:

Gyveno kartą dvi draugės - feministės. Nekęsdavo vyrų juodai! Davė žodį niekada gyvenime netekėt. Vienam butelyje gyveno ir dar katę laikė. Ir, kad patvirtintų neapykantą vyriškai giminei, katės į lauką neišleisdavo, kad nepasigautų kokio katino. Taip visos trys draugiškai gyveno.

Vakar mes su Maksu išgėrėm "Fantos" ir susistabdėm autobusą: didelį tokį "Neoplaną", dviejų aukštų. Viduj kondicionierius, tualetas, baras, filmus rodo...

Ateina žmogelis pas daktarą ir sako:
- Daktarėli, žiauriai sergu skleroze. Nieko nepamenu. Vat ir dabar nepamenu, ko čia atėjau...
- Taigi jūs pas mane atėjot dėl sklerozės.

Vaikinas atbėga į parduotuvę, pribėga prie prekystalio ir sako pardavėjai:
- Panele pardavėja, man prašau butelį degtinės ir butelį "Coca colos". Pusę litro. Užteks.
Susimoka, pasiima butelius ir išeina.
Po 30 min. vėl ateina į parduotuvę ir sako:

Sugalvojęs savo naują reliatyvumo teoriją, Einšteinas važinėjo po visą Ameriką, susitikinėjo su mokslininkais ir visiems skaitė paskaitą apie reliatyvumo teoriją.
Paskaitų buvo labai daug. Važinėjo jis visą laiką su savo vairuotoju. Vieną kartą vairuotojas jam sako:

Užsinorėjo vienas vaikinas... Žodžiu, užsinorėjo....
Išsikvietė "dirbančią" merginą. Jis jai ir sako:
- Norėčiau pasinaudot jūsų paslaugomis.
Mergina:
- Gerai. 300Lt.
- Bet, matot, norėčiau su... iškrypimais...
Mergina:
- Nuuuu.....

Grįžta vyras namo: pavargęs, nuliūdusiu veidu. Žmona pasitinka ir sako:
- Prašau, Jeronimai, vakarienė ant stalo.
Jis užeina liūdnas visas...
- Kas čia tau darosi, Jeronimai? Veidas kažkoks sustingęs?

Šeštadienio vakare vyras gerai pavalgė, pažiūrėjo televizorių, alaus truputį išgėrė... Nuotaika gera. Galvoja: ko dar iki pilnos laimės trūksta? O kodėl gi man su žmonele audringai nakties nepraleidus?!
Tik kaip čia ją įkalbėjus?...

Atvažiuoja į mokyklą inspektorius patikrinti, kaip mokiniai mokosi. Ateina į tikybos pamoką ir klausia:
- Štai, prašau, mokiny, atsistokite...
Atsistoja mokinys:
- Aš Petriukas.
- Petriuk, pasakykite, kas sugriovė Jerichono sienas?
Petriukas:

Nusipirko čiukčia loterijos "To dar nebuvo" bilietą. Ir kažkaip netikėtai - laimėjo!
Jį pakvietė į studiją, filmuotis žaidime. Žaidimą veda viena iš Lietuvos žvaigždžių.
- Mielasis nugalėtojau, prašau rinktis pirmąjame lygyje spalvą.
Čiukčia:
- Žalia.

Tamsi naktis, stiprus vėjas šakas laužo... Staiga į Knysliuko namo duris kažkas pasibeldžia: tuk tuk tuk!
Knysliukas prieina prie durų ir klausia:
- Kas ten?
- Tai aš, atidaryk!
- O kas tu?
- Tai aš, Mikė Pūkuotukas.
- Tai tu, Mike Pūkuotuk?

Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas skrenda oro balionu. Staiga oro balionas patenka į debesį, o vėjas balioną ima nešti kartu su debesiu. Aplinkui nieko nesimato. Vėjas neša balioną valandą, antrą...

Atėjo žmogelis po vakarykščio baliaus į darbą, sveikatos - nėra. Bendradarbiai pamatė - serga kolega. Kiek gali kankintis, kreti visas. Galvoja - reikia padėt kažkaip žmogui.

Eina gatve mergina. Prieina močiutę, kuri sėdi prie svarstyklių ir visus norinčius sveria.
Mergina sumoka 50 ct, užlipa ant svarstyklių, pasižiūri, kiek sveria ir sako:
- Uiiiii, ojojoi...

Buvo miške balius. Briedis (nebūtų briedis) eilinį kartą prisirūkė narkotikų, prisigėrė degtinės... O ryte, aišku, jam bloga. Eina mišku, svirduliuoja, visas nugeibęs...
Galvoja - gal kokio vandens atsigert, gal pramuš... Prieina upelį, pasilenkia ir geria.