Anekdotai

Merginos yra 3 tipų: draugė, paleistuvė, kalė. Draugė duoda tik tau, paleistuvė duoda visiems, kale duoda visiems, išskyrus tave.

Tatjana važiavo karietoje su atviru užpakaliu.

- Klausyk, vakar autobuse tavo žmoną sutikau. Tai ji man tokį anekdotą papasakojo, kad iš juoko vos iš lovos neiškritau.

- Moterims geriau, - vienas vyras sako kitam.
- Nei joms gerti reikia, nei pas mergas eiti.

Atėjo babutė pas ginekologą su.... bėda.
Ginekologas: nu bobut - grybelis.
Bubute: jop tvai mat vaikeli. Dešimt metų namelį ėdė dabar pi...n įsimetė.

Eina dvi kaimietės pro morkų lauką, staiga viena pasilenkusi išrauna DIDELĘ morką ir sako:
- Žiūrėk, visai kaip mano vyro!
Draugė klausia:
- Ką toks didelis???
- Ne, toks purvinas...

Visi žino, kad kinai bei triušiai garsėja greitu dauginimusi. Bet niekas nežino, kad būna dar ir kiniškų triušių...

Grįžta vyras namo. Žmona iš tolo pamačiusi pradeda rėkti:
- Kodėl pas tave ant veido lūpdažis???
Vyras prieina arčiau ir sako:
- Čia kraujas. Išlipau iš troleibuso ir kažkas trenkė su plytgaliu per galvą, apiplėšė ir pabėgo...

Niekas nepuošia žmonos taip, kaip vyro išvykimas į komandiruotę.

Mergaitės ėjo sniegu ir draugiškai girgždėjo kojomis.

Dikumoje dirba du geologai. Vienam iš jų į "pasididžiavimą" įkando barškuolė.Šis sukliko savo draugui:
-Skambink į "centrą", paklausk ka daryti?!
Draugas skambina į "centrą":

Kartą električkoj važiuoja dvi moterys: jauna, sena bei trys vyrai. Električka įvažiuoja į tunelį ir tada pasigirsta bučinio garsas, o iš kart po jo pliaukšteli antausis. Panelė galvoja:
- Va tą senę bučiuoja... Ne kad mane pabučiuotų.
Senė galvoja:

Mano mergina mėgsta mylėdamasi su manim šnekėtis.
Štai ir šiandien ji man paskambino iš viešbučio, ir mes pasišnekėjome.

Pora tokių malonių malonių vyrukų kalbasi:
- Kuo tu vardu?
- Tėvai mane vadina Petru... O draugai - Daiva...

Name?
- Abdu Dalah Sarafi.
- Sex?
- 4 times a week.
- No, no, no. Male or female?
- Male, female, sometimes camel...

Atvežė čiukčia į Maskvą parduoti kailiukų. Patiko viena maskvietė.
Čiukčia ir sako:
- Aš tau vieną lapę - tu man vieną naktį.

Džinas - Aladinui:
- Žinai, sprendžiant iš to, kaip tu trini šitą lempą, tu neturi moters, ar ne?

Senovėje romantikos buvo daug daugiau - ko verti jau tokie dalykai, kaip skaistybės diržas, meilės spyna, vilties dildė...

Susitinka du:
- Iš kur toks turtingas?
- Išradau miltelius. Užbarstai ant vyriško organo - ir kaip bananas, ir spalva, ir kvapas, ir skonis. Per metus ir praturtėjau.
Po metų.
- O tu iš kur toks turtingas?
- Irgi miltelius išradau. Užbarstai ant banano....

Troleibuse sėdi dvi 15-16 metų mergytės ir plepa. Įlipa vaikinukas ir sako:
- Oi, kokios simpatiškos mergytės!
Tos susigėsta:
- Taip jau ir simpatiškos...
Vaikinukas:
- Gerai, gerai jau - juokauju.

Du labai inteligentiški vyrukai kalbasi:
- Koks jūsų požiūris į analinį seksą?
- Na, sakyčiau, pasyvus...

Čiukčio klausia:
- Ką labiau myli čiukčiai- mergaites ar berniukus?
Čiukčia:
- Pas mus elnius labiau myli.

Šeimyniniame lytiniame gyvenime geriausia yra misionieriaus poza: žmona atsipalaidavusi guli ant lovos, o pats esi Taityje, atseit, misionierius, ganai paklydusias aveles...

Kuom skiriasi kekšė nuo šliundros?
-Šliundra baliuje duodasi su visais, o kekšė su visais išskyrus tave!

Ateina rusas pas čiukčią:
- Paskolink 100 gr aukso, po metų su procentais grąžinsiu.
Čiukčia davė. Po metų rusas vėl:
- Nu neišėjo biznis, duok dar 100 gr, po metų viską grąžinsiu su procentais.
Čiukčia vėl davė. Po metė vėl mato ateinantį rusą ir sako žmonai:

Visas savo atostogas sanatorijoje vyras praleido lošdamas preferansą. Grįžęs namo, jis patenkintas žmonai pranešė:
- Mums labai pasisekė. Tą kostiuma, kurį išvažiuojant tu man nupirkai už 2 tūkstančius, aš pralošiau, bet jau už 22 tūkstančius!

Moterys daug makaluoja liežuviu, nes neturi kuo daugiau makaluoti.

Moišė ateina pas rabiną ir sa­ko, jog nori skirtis su žmona. Ra­binas pradeda jį atkalbinėti.
- Na, kam tau skirtis, juk bus dar blogiau.
- Ne, bus geriau! Ginčijosi ginčijosi, kol paga­liau rabinas sako:

Klausimas: kodėl per vestuves nuotakos būna apsirengusios baltai?
Atsakymas: todėl, kad tai standartinė buitinės technikos spalva.

Gerai pagalvojus... Minetą turbūt išrado undinės...

Rytas Paryžiuje. Ramu tylu. Tik kiemsargis gatvę šluoja. Lėtai ir didingai: vžyyyk, vžyyyk, o po to staiga greitai: vžyk, vžyk, vžyk, žvyk. Atsidaro langas, išlenda susitaršiusi panelė ir pasipiktinusi pareiškia:
- Ponas kiemsargi jūs visą Paryžių išmušate iš ritmo..

Gyvenimas tikrai dryžuotas, kaip zebras: tai blondinė, tai briunetė, tai blondinė, tai briunetė...

- Panele, man atrodo, kad aš jus kažkur mačiau...
- Nematėte, buvo labai tamsu.

Du medžiotojai eina mišku. Staiga vienas nualpo, ėmė ir nugriuvo. Nekvėpuoja, akys užsimerkė! Kitas medžiotojas telefonu kviečia pagalbos:
- Mano draugas negyvas! Ką turiu daryti?
- Prašome nusiraminti. Visų pirma prašom įsitikinti, kad jūsų draugas tikrai negyvas.

- Panele, ar galima...
- 100 litų.
- Ne, ar galima... paklausti, kuo jūs vardu?

Vyras su žmona atvyksta poilsiauti į užsienio kurortą, apsigyvena viešbutyje.
Žmona nueina į dušą ir staiga ima klykti:
-Aaaaaaa, čia pelėėėėėė. Mielasis, skambink greičiau į registratūrą,
paaiškink situaciją, bo tu bent kelis žodžius moki angliškai.
Vyras skambina:

Grįžta vyras pries auštant namo, girtas, visas lūpų dažų dėmėse. Jį pasitinka žmona su kočėlu rankose:
- Tu, niekše, kur basteisi?
- Supranti, šiandien tokia diena buvo, kad visos moterys, kurias sutinku, pačios siūlosi į lovą. Na, aš nei vienai negalėjau atsispirti...

Moteris nenugalima mokėjime pasiduoti.

Ateina vyriškis į viešnamį, atsidūsta:
- Ech gerai būtų pasidukint...
Na jam ten duoda katalogą, kad pasirinktų. Varto jis katalogą ir dūsauja:
- Ech gerai būtų pasidulkint...

- Įsivaizduoji, ateinu namo po darbo ir pamatau savo žmoną lovoje su kažkokiu švedu.
- Na, ir ką tu jam pasakei?
- O ką aš galėjau jam pasakyti, aš juk nemoku švediškai...

Vienam pokylyje prie Poručiko Rževskio priėjo vienas ponas ir sako:
- Poručike, o ar Jūs žinote, kaip Australijoje aborigenai medžiojo stručius?
Poručikas:
- Ne , nežinau.
Ponas:

Prie taksi.
Vyras:
- Kiek kainuos nuvažiuoti iki stoties?
Taksistas:
- 20 Litų.
Vyras:
- O jei kartu su žmona?
Taksistas:
- 20 Litų.
Vyras atsisuka į žmoną:
- Matai, kvaile, aš gi tau sakiau, kad tu nieko neverta!

- Petrai, ar turi žmoną?
- Ne.
- O vyrą?

Susitinka dvi draugės, viena ir sako:
- Įsivaizduoji, paprašiau savo ožio 200 baksų grožio salonui!
- Ir ką, nedavė?
- Blogiau! Įdėmiai į mane pažiūrėjo ir atskiaičiavo 500!

Normali šeima. Lyderis joje - žmona. Vyras vieną dieną pagalvojo: "Negi aš koks lepšis? Kodėl man vadovauja moteris?". Nusprendė pademonstruoti charakterį: smogė į duris, įsiveržė į virtuvę ir trenkė kumščiu per stalą, sušukdamas:
- Kas namuos šeimininkas!?
Žmona atsako:

Pareina vyras namo ir sako žmonai:
– Rytoj darbe baliukas, tai aš pareisiu girtas.
Žmona – rūsčiai:
– Ne girtas, o įšgėręs!
– Gerai jau gerai, įšgėręs…
– Ne gerai jau gerai įšgėręs, o tiesiog įšgėręs!!!

Ryte vyras klausia žmonos:
- Brangioji, tu nieko blogo nepagalvojai, kai aš naktį girtas įgriuvau su mėlyne paaky?
- Ne, nepagalvojau. Beje,kai įgriuvai, mėlynės dar nebuvo.

Mano žmona labai mėgsta seksą, tiesa, kai ji užsinori, niekaip negaliu jos surasti...

- Brangusis, jeigu as skesciau upeje, ka tu darytum?
- O, as tuoj patbegciau pagalbos i gretima kaima.
- Bet gretimas kaimas taip toli.
- Del taves, brangioji, as galeciau dar toliau nubegti...

Patarimas:
-jei jūs vakarėlio metu pakvietėte panelę pašokti ir ji sutiko, tai dar nesidžiaukite.....iš pradžiu vis tiek teks pašokti....

Prostitutė - Mama, o kas yra meilė?
- Dukrele, čia vyrai sugalvojo, kad nemokėt.

Pirma naktis. Jaunieji sėdi ant lovos ir kalbasi. Žmona:
- Žinai, aš turiu tau prisipažinti. Aš anksčiau mylėjau du vyrus. Ir taip stipriai, kad prisiminimui ištatuiravau jų portretus sau ant krūtų.
Vyro veidas skausmingai persikreipė, bet po to jis ėmė smarkiai juoktis:

Žmogelis ženijasi su 3 x našle. Pirmą naktį jisai pastebi, kad jinai dar
"mergaitė".
- Kaip taip atsitiko, kad turėjai 3 vyrus, bet tu dar nekalta?

Teismas. Narkotikų byla. Liudytojas - kaimynas.
Advokatas liudytojui:
- Ar kaltinamasis davė jums narkotikų?
Kaimynas:
- Nedavė.
Advokatas:
- O kaltinamojo žmona ar davė?
Kaimynas:
- Atsiprašau, ar mes dar kalbame apie narkotikus?

Vyrukas kadrina merginą:
- Jūs tokia graži ir protinga, kad jus reikia kuo skubiau padauginti!

Po audringos nakties kulminacijos:
Ji: a..aaa... žinai... man orgazmas toks ...toks... buvo... kad... aa... kad... net savo vardą pamiršau....
Jis (pasikaso galva): aha, tavo tiesa - aš irgi tavo vardą pamiršau.

Sakoma, kad vyrai nori tik vieno.
Netiesa, iš patirties žinau, kad vyrai kiekvieną kartą nori vis kitos...

Vyras grįžta iš komandiruotės, jį džiaugsmingai pasitinka žmona, jie puola glamonėtis... Ir žmona klausia:
- Brangusis, aš tavęs taip pasiilgau... Gal išbandykime ką nors neįprasto?
- O ką tu siūlai?
- Svingą.
- O kas tai yra?

Grįžta vyras girtas namo
- Na tai kur valkiojeis bjaurybe?
- Na tu gi protinga moteris, pati ką nors sugalvok...

Moteriai svarbiausia - kad mylėtų. O vyrui - kad duotų pamylėti.

Vyras skundžiasi draugui:
- Žinai, kai tik užlipu ant žmonos pirmą kartą, išmuša- karštis, o kai antrą kartą- šaltis...
Žmona, iš kito kambario komentuoja:
- Va, va... Taip mes ir gyvename- vieną kartą vasarą, o kitą- žiemą...

Žmona gavo 1000 eurų.Vyras nežino kur jinai yra.Priena prie moters ir klausia
-Atsiprašau,norėčiau jūsų paklausti.Jeigu jūs turėtumėte 1000 eurų į kokią parduotuvę jūs eitumėte?,-sako vyras
-Aš eičiau į kosmetikos parduotuvę,-sako moteris

- Brangioji, tekėk už manęs !
- Visuomet tu taip: vakare – tekėk, o ryte išsiblaivysi ir persigalvosi.
- Ne.
- Nepersigalvosi ?
- Neišsiblaivysiu...

Komunalinis butas. Virtuvėje stovi vyras, pasidėjęs savo pasididžiavimą ant radiatoriaus ir skaito fizikos vadovėlį. Ateina kaimynas, mato vaizdą ir klausia:
- Tu ką darai?

Gryžta žmona iš parduotuvės ir sako vyrui:
- Įsivaizduoji, šiandien visai netikėtai gatvėje sutikau vaikystės draugę Kristiną.
Vyras, abejingai vartydamas laikraštį:
- Na, ir kaip gyvuoja ta tavo Kristina?

-Brangioji, iš kur gėlių gavai?
-Ai,va, vienas gerbėjas padovanojo...
Po valandos:
-Brangusis, kur buvai?

Žmona klausia:
-Gėrei!
– Negėriau.
– Juk gėrei, prisipažink!
– Negėriau.
– Tu vos ant kojų stovi… Gėrei klausiu!
– Negėriau.
– Gerai, sakyk “gibraltaras” …
– Gėriau.

Tvarko vyras savo britva, ir prieina žmona.

Žmona sako: O nenori dar prie britvos pridėt du ratus, sakyčiau neblogas keturatis išeitu.
Vyras atsako: O nenori mes tau pridėsim dar du papus? Išeis nebloga karvė.

Susitinka du draugai supermarkete. Vienas sako:
- Pamečiau žmoną tarp tiek žmonių, negaliu surast.
- Aš irgi pamečiau, o kaip tavo atrodo?
- Aukšta, blondinė, didele krūtine, trumpu sijonu. O tavo kaip?
- Ai, velniop mano, einam tavo ieškoti!

Avarija is golfuko nieko neliko bet vairuotojas kaip ir sveikas tik zandikaulis suluzo....Guli ligoninej pipetem maitina....Daktaras skambina jo zmonai pranesti.
-Jusu vyras pateko i avarija bet nieko baisaus nenutiko tik zandikaulis luzo...visgi gal aplankysite?

Sutuoktiniai važiuoja mašina. Variklis vis gęsta. Vyras suirzęs sako:
- Prakeiktos žvakės...
Žmona jį ramina:
- Ko norėti, juk toks vėjas lauke.

Žmona iš komandiruotės skambina vyrui namo:
- Kaip mano katytė laikosi?
- Nudvėsė!
- O, siaube! Nejau tu negalėjai tokios blogos žinios man pranešti kaip nors švelniau? Pavyzdžiui, ji, tipo, tupi ant stogo ir po to netyčia nukrenta. Supratai?
- Aha.

Kalbasi dvi draugės:
- Nu žinok, atostogos Maljorkoje tai kažkas nerealaus. Laisvų vyrų, kiek tik nori. Kadangi variau be saviškio, tai dabar labiausiai bijau, kad nebūčiau nėščia ir negimtų koks tamsiaodis.
- Tai ką, tavo Kęstas rasistas?

kalba du draugai. sako vienas:
- o tavo zmona plaukt moka?
antras sako :
- nea
- tai rekomenduoju viena mokytoja, mano zmona irgi nemokejo nuejo pas ji, ir dabar jau trecia valanda kaip po vandeniu . ;)

Mergina įsibrauna į vaikino kambarį:
- Žinai, turiu dvi naujienas: gerą ir blogą...
- Na, pradėk nuo geros...
- Pas mane 9 mėnesius nebus mėnesinių!

Kalbasi mergina su vaikinu:
- Tu baisi.
- O, tu girtas.
- Jo, bet rytoj nebebūsiu

Grįžta žmona namo po darbo:
- Brangusis, mane laiptinėj išprievartavo...
-Eik citriną suvalgyk.
Žmona grįžta suvalgiusi citriną:
- Brangusis, mane laiptinėj išprievartavo.
- Eik citrinos suvalgyk.
- Ko tu man tą citriną kiši?

Vyrukas geria bare ir guodžiasi draugeliui:
- Žmona man neištikima...
- Iš kur žinai?
- Vakar nenakvojo namie. Sakė, kad nakvos pas geriausią draugę, atseit egzaminams ruošiasi...
- Na, tai gal taip ir buvo?

-Brangioji, iš kur gėlių gavai?
-Ai,va, vienas gerbėjas padovanojo...
Po valandos:
-Brangusis, kur buvai?

mergina sako vaikinui:
-As tave myliu
-As irgi
-Mane myli?
-Ne, save-pasake vaikinas ir apsikabines save per peti nuejo tolyn.

Vaikinas ir mergina prabangiame bare/klube. Vyrukas užsisako alaus, mergina - kaljaną, jūros gėrybių salotas, lašišos citrininiam padaže, patį brangiausią kokteilį. Vaikinas mintyse: "Na nieko, negaila, vis vien duos šiąnakt!". Klausia jos:
- O Tu visuomet taip sočiai valgai?

Pagyvenusi pora guli lovoje. Vyras bando užmigti, o žmona nusiteikusi romantiškai:
- Pameni mielasis, kaip jaunystėje tu mėgdavai laikyti mane už rankos?
Vyras šiek tiek suirzęs iškiša ranką iš po kaldros, palaiko ir vėl bando užmigti. Žmona:

Žmona įniršusi:
- Ko tu, bl, guli kaip rąstas ant tos sofos???
Vyras nepasimeta:
- O tu, bl, matei, ką rumunų gimnastės ant rąstų išdarinėja???

Sėdi prie kompiuterio vyras. Žaidžia. Žmona:
- Brangusis, leisk ir man pažaisti. Vyras:
- Brangioji, turėk sąžinės. Ar aš kadanors prašiau skuduro, kai tu plovei grindis?

Sporto klubo vyrų drabužinėje įkyriai skamba kažkieno mobilusis telefonas.
Galop vienas vyriškis įjungia laisvų rankų režimą:
- Klausau...
Moteris:
- Brangusis, čia aš. Tu klube?
Vyras:
- Taip.
Moteris:

Vyras atvažiuoja į grožio saloną pasiimti žmonos.
Ji įlipa į mašiną.
Vyras atsisuka, pasižiūri ir sako:
- Na nieko, bent jau pabandei.

Kalbasi du draugai:
- Klausyk, tavo žmona labiau riktelėja kai įkiši ar kai ištrauki?
- Ką žinau... gal... kai įkiši, o tavo?
- O mano labiausiai rėkia, kai jau į užuolaidą šluostausi.

Gydytojas pacientei:
- Daugiau būkite gryname ore ir šilčiau renkitės.
Pacientė savo vyrui:
- Gydytojas rekomendavo man poilsį prie jūros ir šiltus kailinius.

Naktis... Vyras vis bando įsitaisyti šalia žmonos, o ana:
- Galvą skauda... Pavargau darbe... Gaminimas... Virtuvė... - ir taip toliau...
Vyras kenčia kenčia, kol galiausiai pasiūlo:
- O gal davai braziliškai pabandom?
- Pabandom! - atšauna susidomėjusi žmona.

Supermarkete eilėje prie kasos stovi vyriškis. Mato - eilėje prie gretimos kasos stovi žavi dama su puikia figūra ir jam šypsosi. Vyras bando prisiminti, iš kur ją galėtų žinoti, bet jam nesiseka... Praėjus pro kasas, dama pati prie jo prieina, nesiliaudama šypsotis:

Vyras po ilgo laiko atsigavo iš komos. Jo žmona nuolat buvo prie jo. Atsimerkęs jis tarė savo žmonai, sėdinčiai greta jo patalo:

- O, tu, patikai mano tėvams: jie pasakė, kad tu protinga ir miela...
- Labai malonu tai girdėti...
- Bet aš neišlaikiau ir pasakiau, kad jie tave blogai pažįsta.

Ligoninėje guli moteris esanti komos būsenoje. Prijungta gyvybę palaikanti aparatūra. Monitoriuje ritmingai blykčioja žalias taškelis.

- Seni, tu kur dingai: nerašai, neskambini, ragelio nekeli...
- Tai kad mane užpuolė, pinigus atėmė, išprievartavo...
- Eina sau... O tai bent įsiminei, kas tokie?
- Aišku... Žmonos taip paprastai neužmirši!

Rusas, graži mergina, vokietis ir vienuolė važiuoja vienoje traukinio kupė. Staiga traukinys įvažiuoja į tunelį, kupė visiškai tamsu. Pasigirsta pliaukštelėjimas, o kai traukinys išvažiuoja iš tunelio, visi pamato, kad vokietis glosto iš skausmo perkreiptą skruostą.

- Brangioji, suvalgyk gabaliuką torto...
- Ačiū, zuiki, nenoriu!
- O tu pažiūrėk koks skanus! Na paragauk bent gabaliuką!!
- Ačiū, aš nesu alkana..
- Na, bent trupučiuką!!!
- Nu atsi...sk tu nuo manęs! Aš po šešių nevalgau!!!

Žmona klausia vyro:
- Brangusis, ką man pasiimti prie jūros, kad visi tiesiog išsižiotų mane pamatę???
- Rogutes bl...

- Kokia jūsų skyrybų su vyru priežastis?
- Nesutapo mūsų religinės pažiūros,
- O konkrečiau?
- Jis atsisako pripažinti, kad aš – Deivė..

- Aš vedęs jau 23 metai ir tik vieną kartą mes su žmona buvome vieningos nuomonės...
- Ir kada tai buvo?
- Užsidegė mūsų namas ir mes abu kartu puolėme pro tas pačias duris...

Vyras ir moteris guli lovoje ir spokso į lubas.
Moteris masto:
„...tyli... nenori kalbėtis... turbūt jis manęs nebemyli... tai
santykiai... garantuotai turi kitą..."
Vyras masto:
„Musė... Musė ant lubų... Каipgi ji ten išsilaiko... savo mažom kojytėm?"

Žmona nuvaro į kurortą... Po kelių dienų rašo vyrui:
- Vis vien myliu tik tave!
Vyras nepasimeta:
- Na ir tu kol kas geriausia!

Viena sutuoktinių pora atsikraustė gyventi į naują butą.
Ryte, tik pabudus, žmona dirstelėjo pro langą ir pamatė kaimynę džiaunančią skalbinius.
– Žiūrėk, kokie nešvarūs jos skalbiniai, – pasakė ji savo vyrui.

Vyras išloše loterijoje milijoną. Grįžta namo, o ten - apsiašarojusi žmona:
- Brangusis, mano mama numirė...
Vyras, nieko netaręs, nuleidžia akis ir puola į vonią. Ten atsuka kraną, paleidžia dušą ir sėdi. Žmona beldžiasi į vonios duris, o jis ten sėdi, kikena ir tyliai šnabžda:

Vyras klausia žmonos:
- Ką galėtum man pasakyt vienu sakiniu, kad ir nuliūdintum ir nudžiugintum?
Žmona:
- Iš visų tavo draugų, tavo didžiausias...

Butas. Vyras ir moteris vieni... Vyras pradeda priekabiauti, bet moteris nesileidžia:
- Likime draugais!
- Okay, sulakstyk alaus, o aš tuo metu mergų pakviesiu!

Liesas kaip pieštukas inteligentas grįžta namo, o žmona lovoje su meilužiu.
Meilužis pakyla iš lovos ir paaišėja, kad jis yra dvimetris milžinas,
pusantro metro pločio per pečius.
Inteligentas, traukdamas pistoletą:

Vyras skandalo įkarštyje:
- O tavo papai maži!
Žmona:

Sėdi vaikinas ant sofos ir sako merginai:
- Padaryk man sumuštinį. Mergina nueina į virtuvę, rūpestingai sutepa skanų sumuštinį ir atneša vaikinui. Tas suvalgo ir prašo padaryti dar vieną, mergina sako:

Kalbas du draugai:

- Klausyk kaip tave zmona i kluba vakar isleido?

- Na as jai pripyliau vonia su putomis.

- Ir tai ja sulaike? Ji nepriestaravo?

- Makroflekso putos bet ka sulaikys!.....

Alio! Viešbutis? Sujunkite mane su žmona.
- Koks numeris?
- Kas aš jums, turkas, kad jas numeruočiau?

Dvi blondines susitinka: wiena sako: zinaj kaip wakar apmowiau taksista?sumokejaw pinigus bet newaziawaw.

Karta susitiko du draugai ir wienas kito klausia nu kaip tawo boba,tas atsako ot boba kaip boba!

Buva lietuvis iranglas karalius sako kas perplauks upe gaus maisa aukso. Plauke anglas gryzo atgal sako kas buva kaskas kausius nukanda . Plauk lietuvis jis negryzo paskuj saka man kiausiu nieks nenukanda bet as kaskam nukandau

Jeigu norite suzinoti nuo ko mire zmogus, paziurekite ant vainiku uzrasu: nuo zmonos, nuo brolio, nuo giminiu...

tomas turi keturius seimos narius 1.tetis turkas 2.mama ispane 3.sese dovile japone 4.tomas kinietis 5.suo rotveireris.ir juos visus vadina zmones ir giminaiciai liurbiais ir durniais,nes jie yra PENCININKAI

Sutuoktiniu pora ilga laika sunkiai dirbusi nusprende pasiimti savaite atostogu ir nusipirko bilietus y egipta. Skrydzio metu, vos tik pakilus lektuvui uzsidege 1 is lektuvo varikliu. Kilo didziule panika, zmona nusiminus sako:

-Katastrofa, pirma kelione per 2 metus ir sitaip!!!

Du draugai kurènebyliai ðnekasi pirðtais. Vienas sako,- vakar þmona ant manes pradëjo rëkt. Antras,-ir kà padarei? - Iðjungiau ðviesà!!

Kalbasi du draugai:
- Ko toks nuliūdęs?
- Išsiskyriau su žmona.
- O kaip jūs turtą pasidalinot? Pas jus jo buvo kaip iš gausybės rago!
- Pasidalinom. Jai gausybė, o man ragai.

lipa i traukini moteris ir vaikas.bilietoju tikrintojas klausia moters:

-kiek tamstos vaikui meteliu?

-nesenei suejo ketveri,-atsake mama.

paskui bilietu tikrintojas klausia berniuko kiek jam metu nepasitenkines moters atsakymu,berniukas jam atsako:

-Mama, man skauda pilvukà,-skundþiasi mergaitë.

-Tai todël, kad tu visà dienà nieko nevalgai, pilvukas tuðèias todël ir skauda.

-A, tai dabar að supratau, kodël tau taip daþnai skauda galvà.

Rabinovièius su ðeima niekaip negali iðsinuomoti buto. Kaip tik jis praneða buto ðeimininkui, kad jis turi þmonà bei septynis vaikus, tai iðkart gauna neigiamà atsakymà. Vienà kartà jis sako þmonai:

-Pasiimk keturis vaikus ir eikite pasivaikðèioti á kapines.

-O kà, ar tai padës?

Pribëga petriukas prie mamos ir sako:

-Mama mama tëtis palëpëj pasikorë!

mama atbega - tuðèia. jau nori ðaukt ant petriuko tik staiga jis suðunka:

-su balandþio 1! jis sandely kabo! :DD

Vaziuoja autobusu semynele ir sako vyresnysis brolis mamai: -Mama kaip vadinasi ta stosele kur katik is vazevome?

ATEINA PETRIUKAS I MOKIKLA SEDI PAMOKOJIA IR KELIA RANKA MOKITOJA PETRIUK KO NOREJAI PETRIUKAS MOKITOJA AS TAVIA ISB...MOKITOJA PETRIUK NEGRAZU NUEISIU PAS TEVUS TAVO.

- Kaip tau sekasi draugauti su savo mergina?
- Išsiskyrėme.
- Tai kodėl?
- Susipykome. Ji šaukė: "Nemyli tu manęs!" O aš: "Nagi, aš tave myliu, Alma!"
- O ji?
- O ji - Vilma.

Kalbasi dvi kaimynės:
- Jau vėlu, o mano vyras namo negrįžta. Ar tik nesusirado meilužės?
- Kodėl tu visada taip blogai galvoji? Gal jis papraščiausiai pateko į avariją?

Vaikinas sako merginai:
- Brangioji, aš dėl tavęs bet ką padaryčiau: perplaukčiau vandenynus, perkopčiau kalnus!
Mergina:
- Rytoj ateisi?
Vaikinas:
- Gal... Jei nelis...

Wienas wyras dziugauja: -Man gime sunus! Walio! O kitas jam sako: -Ko cia rekauji...Nors aciu pasakytum!

Visa įniršusi žmona įlekia į namus:
– Aha! Aš viską žinau!
Vyras:
– Taip? Na, ir kiek gi intakų turi Nemunas?

sedi du virai snekasi vienas sako:

-kur gyveni?

-liepu gatvei

- as ir

-o gal ir 16 name?

-jo

tai gal 9 aukste?

-jo

-tai ir 4 bute?

-jo

Draugas sako draugui:
– Mano žmona turbūt mylisi su gėlininku.
– Iš kur žinai?
– Pareinu namo, o ant lovos šviežiai nuskintos rožės guli.
– Aaa… Na o manoji, manau, su santechniku mylisi.
– Iš kur žinai?
– Pareinu namo, o ant lovos santechnikas guli.

Šaltas žiemos vakaras. Mergina sako vaikinui:
- Kaip man šalta...
- Jo, gerai, kad aš šiltai apsirengiau, - atsako vaikinas.

Žmona klausia vyro:
- Brangusis, tu kada nors matei sulamdytus 10 000 litų?
- Ne, nemačiau...
- Tai pasižiūrėk, - sako žmona, atidarydama garažą.

Vyrai savo pasididžiavimus skirsto į tris grupes: normalūs, dideli ir neįtikėtinai dideli.
Moterys vyrų pasididžiavimus skirsto taip pat į tris grupes: neįtikėtinai maži, maži ir normalūs

Vyras ateina i viesbuti ir sako as noriu pacio pigiausio kambario o administratore sako liko tik kambarys su vaizdu i jura o jis yra 30 litu brangesnis o jei as prisizadeciau neziureti i jura atsako vyras

Žmona priekaištauja paryčiais grįžusiam girtam vyrui:
- Ir kur tik tave velniai nešiojo!
- Tai ir tu juos matei?

Vyras nusprendė išsiskalbti drabužius. Pasisukiojęs šalia skalbimo mašinos, riktelėjo:
- Brangioji, kokį režimą reikia nustatyti?
- Pasižiūrėk, kas parašyta ant tavo marškinėlių.
- "Neptūnas" - mūsų komanda!"

Krenta nuo stogo suvalkietis ir krisdamas rekia-motin man snd pietu negamink pavalgysiu ligonineja!Motina rekia-tevai tik krisdamas taikyk ant galvos,kad kelniu nesuplesytum!;))

Žmona rausiasi spintoje:
- Petrai! - šaukia ji vyrui. - Prieš savaitę nupirkau knygą apie ilgaamžiškumą, o dabar nesugebu rasti.
- Nesirūpink, - ramina vyras, - aš ją išmečiau. Labai jau tavo motina ja susidomėjo...

Vyrukas nori skirtis. Draugas bando jį atvesti į protą:
- Graži, protinga, miela... Kiekvienas tokios norėtų.
Vyrukas:
- Mano batus matai?
- Na..?
- Nauji, brangūs, madingi... Kiekvienas tokių norėtų, bet aš vienas žinau, kaip jie man spaudžia.

Vyras - žmonai:
- Įdomu, o ką tu darytum, jeigu pamatytum mane besibučiuojantį su kita moterimi?
- Ką daryčiau? Kaip ir dera ištikimai žmonai, lankyčiau tave. Traumatologijos skyriuje...

Žmona sako vyrui:
-Žinai...kartais aš manau, kad nereikėjo man už tavęs tekėti!!!
Vyras susinervinęs sako:
-Aš kiekvieną kartą galvoju kam tave vedžiau!!!!!!

Jei nuogas vyras atsitiktinai užeina į moterų pirtį, tai jos pradeda rėkti ir pilti ant jo verdantį vandenį. Jei nuoga mergina užeina į vyrų pirtį, tai atvirkščiai, visi vyrai ją priima su didžiuliu dėmesiu ir džiaugsmu. Tai dar kartą įrodo vyrų širdies gerumą.

Du požiūriai:
Vaikinas:
- Sėdim su Juste, žiūrim televizorių, galvoju, kaip čia ją apkabinus... Tik staiga matau, kad ji samonės neteko, akys užmerktos, ant manęs užkrito, pliaukštelėjau per žandus porą kartų, atsipeikėjo, paskui kažko supyko, apsiverkė ir pabėgo.

Petriukas prieina prie tecio ir sako:

- tetukai, as tau pasakysiu paslapti, tik prizadek manes nemust, gerai?

Tevas:

-nu...

-as suvalgiau uogiene, o i stiklaini kaku padariau...

Tevas atsisuka i motina ir sako jai:

Butas. Vyras ir moteris vieni. Vyras pradeda meilintis, bet moteris nesileidžia ir sako:
- Geriau likime draugais!
- Sutarta, tada tu sulakstyk alaus, o aš tuo metu mergų pakviesiu!

Vyras sedi prie kompiuterio ir zaidzia.

Zmona :

-Mielasis, leisk ir man pazaisti .

Vyras:

- turek sazines,brangioji. Ar as nors karta taves skuduro pra?iau , kai tu plovei grindis.

Eina eziukas misku su salmu, nejuokinga, bet apie kara.

-Kaip greitai auga tavo sunus!!!

-Tu ji uz ausu tempi ar ka????

-Ne,tiesiog kiekviena menesi kompiuterio monitoriu pakeliu 5cm auksciau:)

Ateina vyrukas į darbą po vestuvinės nakties. Susimąstęs, sunerimęs...
Bendradarbiai klausia:
- Kas įvyko, pirma naktelė nekokia?..
- Naktis puiki, tik iš įpratimo 200 Lt ant kėdės palikau. Tik blogiausia, kad žmona grąžos 50 Lt davė.

Grįžta žmona iš poliklinikos:
- Gydytojas man patarė mėnesį pabūti prie jūros, dvi savaites kaime ir kokią savaitėlę užsienyje. Tai kur pirmiausia mane nuveši?
- Pas kitą gydytoją!

Gryzta zmona is kamandiruotes uzlipa laiptais i virsu ir randa savo vyra lovoje su meilziu.

Feno funkcijos pagal moteris:
1. Džiovinti plaukus.
2. Dainuoti į jį, įsivaizduojant, kad tai mikrofonas.
3. Nupūsti dulkes.
Feno funkcijos pagal vyrus:
1. Džiovinti kojines.
2. Gąsdinti katiną.

Susirašinėja vaikinas ir mergina:
-Su gimtadieniu pupa.Kada gersim?
-Jokios pagarbos ,iš mažosios raidės parašei.
-Kada Gersim?

Susitinka du draugeliai:
- Na ir kaip vakar baigėsi pasimatymas?
- Ai, blogai. Pačiu intymiausiu momentu pradėjo tekėti iš nosies kraujas.
- Pakilo kraujospūdis?
- Ne. Vyras grįžo iš komandiruotės

Þaidë kartà vyrukas su þmona golfà (toks þaidimas kai su lazda kamuoliukus muðinëji) Taigi laukas nebuvo gan didelis, aplink daug prabangiø namø kur Naujieji rusai gyvena. Ir vat skëlë kartà þmona kamuoliukà taip, kad jis álëkë á vieno namo teritorija ir sudauþë langà.

Žmona iš komandiruotės skambina vyrui namo:
- Kaip mano katytė laikosi?
- Nudvėsė!
- O, siaube! Nejau tu negalėjai tokios blogos žinios man pranešti kaip nors švelniau? Pavyzdžiui, ji, tipo, tupi ant stogo ir po to netyčia nukrenta. Supratai?
- Aha.

Vyrukas geria bare ir guodžiasi draugeliui:
- Žmona man neištikima...
- Iš kur žinai?
- Vakar nenakvojo namie. Sakė, kad nakvos pas geriausią draugę, atseit egzaminams ruošiasi...
- Na, tai gal taip ir buvo?

Seimoje waikas nekalba jau 3 metai.stajga 3 metuku wajkas susunka SENELI! Ir po kiek lajko seima suzinojo kad mire ju senelis. Waikas wel nekalba. Po menesio sedi seima prie stalo ir waikas susunka MOCIUTE! Ir mirsta mociute.wajkas toliau wel nekalba.

Kalbasi du draugai. Pirmasis:

- Neþinau, kur ðià vasarà atostogauti, gal prie eþerø. Pernai buvau Palangoj, bet labai nepasisekë. Mus su sûnum sumuðë, o þmonà iðprievartavo.

Antras:

- O kà sako þmona?

Pirmas:

- O ji tik vienà - á Palangà, á Palangà!

Á vieno iðdykëlio namus ateina mokytoja:

– Ar mama namie?

– Ne, jos nëra,– gerokai iðsigandæs sako iðdykëlis.

– O tëtis?

– Jis irgi pasislëpë.

Jauna zmona verkdama pasakoja vyrui:

- As ka tik suzinojau, kad mano tetis bankrutavo!

- As visada jauciau, kad jis padarys viska, kad tik mes issiskirtumem.

Tëvas nelabai draugiðkai klausia savo dukters suþadëtinio?

- Vadinasi, tamsta nori bûti mano þentu?

- Na, taip,- sumikèioja pretendentas.- O gal galima ðito iðvengti?..

Asilas.

Ðeima vaikðèioja po zoologijos sodà. Pamatæs asilà, vaikas praðo:

- Mama, mama, að noriu pajodinëti asilu.

Mama:

- Tëvai, paneðk sûnø.

Laiðkas á televizijà. “Praðau per þinias neleisti ekrano apaèioje bëganèios eilutës, nes mano þmona mano, kad tai karaoke ir dainuoja tà tekstà.”

Maþylis eina gatve ir verkia. Sena moèiûtë:

-Vaikeli, ko gi tu verki?

-Að pasimeèiau.

-Reikëjo laikytis uþ motinos sijono!

-Tai að norëjau, bet nepasiekiau...

Pliaþe:

- Pone, ar tai jûsø sûnelis uþkasinëja á smëlá mano akinius?

- Ne, ne mano. Mano tas, kuris stiklo ðuke pjausto jûsø guminæ valtá.

Zmona, islydedama vyra i sanatorija, sako:

- Labai prasau, neleis pinigu tam, ka namuose gali gauti nemokamai.

Pareina mama ið darbo ir pamato, kaip jos dukra þaidþia su agurku ir klausia:

-Ka èia darai? - Nieko, - atsako dukrelë slëpdama agurka. Kità dienà dukrelë atëjo ið mokyklos ir mato: jos mama, aplink agurkà apsiriðus virvutæ, tampo po kambarius... Dukra jos paklausia:

Vyras, pasimylëjæs su þmona, klausia:

-Brangioji, tu ir vël apsimetinejai?

Þmona:

-Ne, ðá kart ið tikrøjø miegojau.

Laikai pasikeitë: gráþta þmona ið komandiruotës...O vyras su meiluþiu!

Kalbasi dvi senutes:

- ar zinai, as savo seni atpratinau nagus grauzt..

- o kaip?

- dantis paslepiau.

Ðeimininkë atsipraðë sveèio, kad neturinti sûrio ir negalinti jo pavaiðinti. Jos maþas sûnelis iðëjo ið kambario ir po akimirkos gráþo su gabalëliu sûrio, kurá padëjo á sveèio lëkðtæ. Ðis nusiðypsojo, suvalgë sûrá ir pasakë:

Vyras skundþiasi psichiatrui:

- Mano þmona - tikra psichinë ligonë. Jai nuolat rodosi, kad kaþkas nori pavogti jos kailinius.

- Tikrai?

- Taip! Ji netgi pasamdë apsauginá! Vakar parëjau ið darbo ir radau já sëdintá drabuþiø spintoje...

- Brangusis, siandien as uzbegau pas tave i darba ir is tavo svarko kisenes

pasiemiau 300 doleriu.

- Nieko baisaus, as jau savaite kai ten nedirbu.

- Mamyte, kai að uþaugsiu, taip pat turësiu vyrà?

- Þinoma, dukrele, jei bûsi gera mergaitë.

- O jei nebûsiu gera?

- Tada turësi ne vienà.

Ji gamindavo valgyti taip neskaniai, kad ðeima ant stalo laikydavo ne servetëles, o tualetiná popieriø.

Vyras zmonai per pusrycius:

- As namo parejau trecia valanda nakties.

Zmona:

- As zinau.

Vyras:

- As zinau, kad tu zinai, uztat ir prisipazystu.

-Bet tu ir pavarai!!! Butà atëmë, penkiolikà metø atskaièiuoja pusæ atlyginimo...

Kà TU TOKIO BAISAUS PADAREI???

-Vedþiau...

Sugráþæ ið ekskursijos po kaimo ûká, du broliukai ima pasakoti savo áspûdþius.

— Ásivaizduoji, mama, — sako vyresnis, — mes matëme kiaulæ, kuri dar storesnë ir riebesnë uþ tave!

Pas jaunos merginos tëvà atëjo vaikinas praðyti dukros rankos.

Tëvas klausia:

- Ar sutinki uþ jo tekëti?

- Ne. Að visà gyvenimà noriu bûti su mama.

- Puiku,- atsakë tëvas, - mamà tu ðiandien gali pasiimti kartu.

16-metë dukra vëlai vakare gráþta ið diskotekos,

motina atidaro duris ir sako:

- Dukrele!? Kaip tu á ðokius vaikðtai?! Greitai apsirenk ir eik miegoti!

Sûnus apie mamà.

5 metai: Mama þino viskà!

10 metø: Jooo... Mama ne viskà þino...

20 metø: Kà ji ið viso þino?!

30 metø: Reikëjo klausyti mamos…

Skambina Petras Antanui :

- E pas tave kartais mano zmona nenuejo ?

- Oi neee... oi neeee!!!! O taip....... o taip!!!!!!!!

- Tai ne ar taip ?

Antanas garsiai:

-Iskrusiu tave , iskrusiu !!!!!!!!!!!

Petras padeda rageli susinervines ir masto:

Sûnus vakare skambina namo:

- Mama, labas, ar galima, að eisiu á diskotekà?

- Klausk tëvo.

- Gerai, pakvisk já?

- Tuoj...

...

- Labas tëti, girdëjai, Þalgiris laimëjo!

- Taip!

- Tai tà ir norëjau pasakyt, mamà pakviesk.

Teisme vyksta skirybø procesas.

-Rabinovièiau, kodël jus norite skirtis?

-Todël, kad þmona atsiduoda man tik gulëdama ant ðono, o að kaip normalus vyras noriu jà turëti gulinèià ant nugaros.

Moèiutë ir Anûkëlë

- Þinai anûkële, gyvenime reikia turëti vienà meilæ....

- O kas buvo tavo meilë?

- Jûreiviai...

Sûnus skambina mamai:

— Mama, að vedu.

— Oi, sûneli, kokia puiki naujiena!

— Mano þmona bus negrë.

— Tai gerai. Mes juk su tëèiu ne rasistai.

— Bet ji jau turi keturis vaikus.

— Kaip smagu! Mes mylime vaikus.

- Mamyte, o kai as busiu suaugusi, as irgi turesiu vyra?

- Aisku, jei tu busi gera mergaite.

- O jei as nebusiu gera?

- Tada tu ju turesi daug...

- Su þmona iðsiskyriau... turtà paidalinom...

- Turëjo bûti sunku, juk jûsø namai buvo kaip gausybës ragas?

- Ne, dalintis buvo paprasta: þmonai liko gausybë, o man - ragas..

Atbëga jaunutë þmona pas savo motinà ir verkia:

-Mamyte, koks bjaurybe tas mano vyras Antanas...

-Kas gi atsitiko, dukryte?

Maþa mergaitë vonioje:

- Mamyte, kur grindø skuduras?

- Cigareèiø pirkti iðëjo.

Sunus pareina is mokyklos ir sako savo tevams:

- Nezinau, kuo jus taip patikote mano mokytojai, bet ji vel nori jus

matyti.

- Mamyte, kodël vestuviø nuotraukoje tu su balta suknele?

- Balta - dþiaugsmo spalva, vaikeli.

- O kodël tëvelis apsirengæs juodai?

- Mama, o galima, mes su Jurga uþsiimsim seksu?

- Ne!

- Nu, mama, kodël?

- Lina, að tau aiðkiai pasakiau: ne!

Baþnyèioje kunigas aiðkina jaunikiui:

- Á klausimà, ar jûs sutinkate imti ðià moterá á þmonas, reikia atsakyti "Sutinku", o ne "Et, buvo nebuvo..."

Mirë þmogelis ir nukeliavo i dangø. Dievas jam sako:

-Mama, ar þinai, kad ði vaza buvo perduodama ið kartos á kartà?

-Taip,vaikeli.

-O ði karta jà sudauþë.

- Taves net nedomina, kodel as verkiu!- skundzisi zmona vyrui.

- Ne, ne. As neturiu tiek pinigu...