Anekdotai

Policininkas Vileniškis sustabdo mašiną. Viskas lyg ir tvarkoje, bet priekyje sėdinti pagyvenusi keleivė neprisisegusi. Policininkas nudžiunga:
- Na, tai kodėl keleivė neprisisegusi?
- Jai galima, - atsako vairuotojas, - ji mano uošvienė!

Skrenda lėktuvas. Sugenda vienas variklis, ir, kaip jau būna, stiuardesė išeina į saloną ir sako:
- Gerbiamieji keleiviai, kažkam iš jūsų teks pasiaukoti, nes su vienu varikliu lėktuvas aerodromo nepasieks, kažkam iš jūsų teks iššokti...

Eina žmogus pro daugiabutį namą, žiūri - moteris ketvirtame aukšte užsikabinusi už balkono turėklų kabo, o kažkoks vyras balkone bando ją numesti. Praeivis rėkia:
- Klausyk, tu ką darai, žmogų užmuši!
- Nelįsk, čia mano uošvienė.

Tėvas su sūnumi stovi balkone. Tėvas laiko šautuvą, o sūnus netikėtai klausia tėvo :
- Tėveli, kodėl mūsų močiutė bėgioja zigzagais?
- Kam močiutė, o kam uošvienė, paduok dar vieną apkabą, - piktai atsako tėvas.

Kapinėse eina laidotuvių procesija. Paskui grabą eina ožys, o už jo daugybė žmonių. Vienas praeivis susidomėjo ir priėjęs prie procesijos klausia:
- Kas numirė?
Vienas vyras, juodu kostiumu, atsako:
- Mano uošvienė.
- O kas jai atsitiko?

Eina kurorto pliažu vyrukas, su savo uošviene. Prie jų prišoka fotografas:
- Sakykit, gal norėtumėt su beždžionėle nusifotografuoti?
- Atsikabink, - pasipiktina vyrukas, - jai pakaks to, kad aš su ja visą dieną po pliažą valkiojuosi!

Apie moterišką logiką...

Pas psichiatrą:
- Daktare, aš nuolat sapnuoju ta patį košmarą: uošvienę, kuri už pavadėlio vedžioja krokodilą. Jūs tik įsivaizduokit, gruoblėta, žalsvai pilka oda, tamsiai rudos karpos, neapykanta degantis žvilgsnis ir baisūs, geltoni ir aštrūs dantys...

Du draugai kalbasi:
- Žinai, mano uošvienė yra tikra išimtis iš taisyklės: ji atidavė dukters kraitį likus dar savaitei iki vestuvių!
- O mano uošvienė dar geresnė: likus iki vestuvių dar metams, ji numirė!

Susitinka 2 vyrai:
- Na, visai uošvienė jau mane išveda iš kantrybės!
- O tu jai kokią nors šunybę padaryk!
- Jau padariau! Daviau skelbimą jos telefono numeriu: "Išpildysiu jūsų seksualines fantazijas, Nebrangiai! "
- Na ir kaip?!!!
- Išpildo.....!

Vestuvės. Kažkas pasiūlo žaidimą: kas nutaisys bjauriausią veido išraišką, tas laimės. Visi nutaiso kuo baisesnes išraiškas, balsuoja, ir nutaria, kad laimėjo uošvienė. Ta pasipiktina:
- Kaip tai aš laimėjau? Aš gi su jumis nežaidžiau!

Eina vyras namo iš uošvies laidotuvių. Staiga praskrido paukštukas ir padarė kakutį tiesiai jam ant galvos. Vyras stabtėli, pažvelgia į dangų ir sako: "Mama, Jūs jau ten?"

Į kapines eina nežmoniško ilgio procesija, kokie 15 tūkstančių žmonių, o procesijos priekyje, prieš pat karstą - didžiulis ilgaragis ožys. Praeivis, nustębęs procesijos keistumu, prieina prie vieno iš žmonių, lydinčių karstą:
- Sakykite, o kas čia per ožys?

Pakelėje budi policininkas. Pro jį 200 km/h greičiu pralekia motociklas. Policininkas jį stabdo, tačiau nespėja ir iš inercijos mosteli ranka. Sustoja iš paskos važiavę "Žiguli", kurio vairuotojas mano, kad stabdo jį. Policininkas prieina, ketindamas atsiprašyti, o vairuotojas jam:

Važiuoja vyras su žmona mašina ir visą kelią pykstasi. Staiga žmona priekyje, prie kelio, pamato dvi kiaules ir sako vyrui:
- O, žiūrėk, čia turbūt tavo giminės!
Vyras:
- Jo, uošvis su uošviene.

Du draugai kalbasi apie uošvienes:
- Nu viskas, nebegaliu aš taip. Kantrybė baigėsi! Einu į vaistinę daug aspirino. Grįšiu namo, sudėsiu visas tabletes į keptuvę, išsilydys ir gausis viena didelė aspirino tabletė. Padėsiu matomoj vietoj...
- Galvoji, nusinuodys? ...

Šalia prabangaus namo šezlonge sėdi vyriškis. Netoliese - jo uošvienė žirklėmis kerpa žolę. Vyriškis skaito laikraštį, o uošvienė kerpa... Po valandos uošvienė pareiškia:
- Man reikia žoliapjovės.
- Taigi turite žirkles, mama...
- Man reikia elektrinės žoliapjovės.

Ant sofos sėdi žentas ir žiūri televizorių. Į kambarį įeina uošvienė su šluota. Žentas:

- Mama, Jūs grindis šluosite ar skrendate kur nors?

Susitinka stalius ir monteris. Stalius skundžiasi:
- Žinai, greitai mano uošvienės gimtadienis, bet vis nesugalvoju, ka jai padovanoti.
- Tu gi stalius, padaryk jai naują gražią kėdę.
Po savaitės susitinka vėl.
- Na, kaip, padarei? - Klausia monteris.

Vyrukas žiūri futbolo pasaulio čempionato finalines rungtynes. Antro kėlinio pabaiga. Tuo metu į kambarį įeina uošvienė:
- Man reikia perjungti programą. Skambino kaimynė, sakė, kad kitas kanalas rodo, kaip gražiai žydi cefalokaktusai.

Uošvė žentui:
- Žinai, brangusis, sukis kaip nori, bet noriu, kad mane palaidotum Kremliaus sienoje.
Kitą dieną žentas:
- Štai, brangi uošve, sukis kaip nori, bet laidotuvės šiandien antrą nulis nulis.

Uošvienė - žentui:
- Aš matau, kad tau nepatinka vežioti mane po parduotuves. Matyt, teks man mokytis vairuoti ir, išlaikius tieses, važinėti į parduotuvę pačiai. Todėl turėsi man skolinti savo mašiną.
Žentas nesutrinka:

Policininkas vileniškis sustabdo kažkokią mašiną. Ten sėdi vyrukas, o šalia jo - pagyvenusi moteris. Moteris neprisisegusi. Policininkas Vileniškis klausia:
- Sakykit, o kodėl keleivė neprisegta saugos diržais?
Vyrukas mirkteli policininkui ir taria:

Visiškai nusivaręs vyras grįžta namo, ir iškart ima prie jo kibti žmona:
- Reikia nupirkti nuodų tarakonams!
Ima kibti ir uošvienė:
- Reikia nupirkti virvę skalbiniams!

Kodėl taip yra?
Mano kraujo grupė II+, pas uošvienę - I+. Tai kodėl ji vietoj to, kad duoti kraujo, pastoviai jį geria?

Žmogėnas visas pagiriotas pagiriotas ir dar pusiau girtas atsibunda ryte ir eina valgyti. Žmona jau jam sriubos išvirusi, įpylusi. Žmogėnas pradeda valgytik. Po minutės pareiškia:
- A bet sūka tas uošvis!
Valgo toliau... Po minutės vėl pareiškia:
- Ir uošvienė tai k**va!

Vienas vyriškis pasakoja kitam:
- Žinai, praeitą savaitė uošvę palaidojom. Dvi armonikas suplėšėm

Davė caraičiui Ivanui caras lanką su strėle ir liepė, išėjus į lauką, šauti. Kur nukris jo strėlė, ten ir nuotaka bus. Išėjo caraitis Ivanas į lauką, įtempė templę ir šovė. Sėkmingai nukrito jo strėlė! Vestuves atšventė kartu su uošvienės laidotuvėmis!

- Petrai, kodėl tavo uošvienė paskutiniu metu tokia pikta?
- Rūkyti metė, todėl.
- O ką, ji sveikatą ėmė tausoti?
- Ne, tiesiog pinigų jai cigaretėm neduodu.
- O kodėl?
- Na, paprasčiausiai supratau, kad lašas nikotino tokios karvės neužmuš!

Žmogus numirė. Pakliuvo į pomirtinę geležinkelio stotį, iš kur mirusiųjų sielos išvežiojamos - kuri į rojų, kuri į pragarą. Staiga mato - trukinyje, kuris važiuoja į pragarą sėdi jo uošvienė. Žmogelis pamojuoja jai ranka ir paklausia:
- Mama, ar jūs į darbą važiuojate, ar gydytis?

Policininkas sustabdo vairuotoją, kuris viršijo greitį:
- Pone pareigūne, greičio viršyti aš negalėjau.
- Kodėl?
- Pas uošvienę važiuoju gi.

Uošvienė prarijo 5 litus. Smulkmena, bet vis vien malonu...

Norite vesti mano dukterį, o juk galėtumėte tapti mano vyru!
- Ooo, dar neišsikrausčiau iš proto!

Laidotuvės. Visi gedi. Priena vienas vyrukas ir klausia kito:
- O ką čia laidoja?
- O matai ten ta vyrą su juodais akiniais ir tuo didžiuliu šunimi. Va tai to vyro uošvienę laidoja.
- O tai kas jai atsitiko?
- Na matai, tas šuo mirtinai užpjovė.

Žmona sako vyrui:
- Turiu tau svarbią naujieną – greitai mes gyvensime trise.
Vyras nepaprastai apsidžiaugia, išbučiuoja žmoną.
- Tai tu laimingas?
- O kaipgi, brangioji, apie tai aš svajojau.

Du draugai šnekasi:
- Žinai, vakar naktį pas mus buvo gaisras... Visi šiaip išsigelbėjom, bet uošvienė nepabudo ir sudegė...
- Užjaučiu... Ji matyt smarkiai miegojo, ar ne?
- Taip... Labai saldžiai... Ranka nekilo jos žadinti...

Uošvienei reikalingi tik du dantys: vienas, kad galetų vyrui alaus butelį atidaryti, o antras, kad skaudėtų...

Pas veterinarą atbėga vyras ir sako:
-Greičiau nupjaukite mano šuniui uodegą.
-O kodėl taip greitai?
-Rytoj pas mane atvažiuoja uošvienė ir aš nenoriu jokių laimės apraiškų.

Policininkas Vileniškis sustabdo mašiną. Prieina, pasižiūri į vidų ir klausia vairuotojo:
- Taaaip... Keleivė neprisegta saugos diržais...
- Oi, nebijokite, - taria vairuotojas, - čia mano uošvienė, ji šiandien rami.

Uošvienės gimtadienis. Visa šeimyna sustojus aplink stalą ir uošvienė užpūtinėja žvakutes. Užpūtė. Po kelių sekundžių vėl užsidegė. Uošvienė vėl užpučia - po kelių sekundžių vėl užsidega. Žmona klausia vyro:
- Tu kur tokias žvakutes pirkai?

Šeima sėda pietauti. Vyras pats pirmas įsipila sriubos, paragauja ir klausia žmonos:
- Tu sūdei sriubą?
- Sūdžiau.
Vyras pasisuka į uošvienę:
- O jūs sūdėte sriubą?
- Sūdžiau.
Vyras pasisuka į dukterį:
- O tu sūdei sriubą?
- Sūdžiau.

Kaime, vakare, į žmogelio duris pasibeldė kaimynas:
- Labas, klausyk, gal galėtum leisti vandens iš tavo šulinio pasisemti? Kelis kibiriukus?
- Žinoma, kokios problemos!

Du vyrukai kalbasi:
- Žinai, nupirkau dukrai smuiką. Galvojau, eis į muzikos mokyklą, groti išmoks. Bet kažkaip nesigavo... Guli smuikelis, dulka...
- Aha, mat lygiai taip pat gavosi. Nupirkau uošvienei lagaminą, galvojau išvažiuos...

Laiškas Prezidentui Bušui:

Policininkas sustabdo mašiną.Viskas lyg ir tvarkoje, bet priekyje sėdinti pagyvenusi keleivė neprisisegusi.Policininkas nudžiunga:
- Na, tai kodėl keleivė neprisisegusi?
- Jai galima, - atsako vairuotojas, - ji mano uošvienė!

- TėtI!
- Ką, sūnau?
- Močiutė man ir vėl įkando!
- Tai, sūneli, kiek aš tau kartų sakiau nelysti prie narvo.

Uošvienės mintys:
- Vos priguliau, o jau užkaldinėja...

Specialiai moterims programuotojom Proctor and Gamble firma išleido naujoviškus įklotus, pavadintus "Always++".

Technika yra netobula: pavyzdžiui, žmogui, norint atsipeikėti, pakanka dviejų pirštų, o kompiuteriui reikia ištisų trijų!

Daktaras Hausas yra ne kas kitas kaip BOTAS klausete kodėl??

pagalvokite koks jis besas ir suprasit tas noob be tableciu gyvent negali

Programavimas - kaip seksas. Vieną kartą padaręs klaidą, turėsi ją suportinti visą gyvenimą...

Vartotojas klausia hakerio apie Linux:

- Aš nesu programuotojas ar sisteminis administratorius. Ar verta man naudoti Linux sistemą?

Linux guru nuoširdžiai atsako:

- Žinoma, verta. Tada tu tapsi ir programuotoju, ir sisteminiu administratoriumi.

Jūsų organizme įvyko kritinė klaida. Prašome sustabdyti visus gyvybinius procesus, numirti ir gimti iš naujo.

Microsoft Corporation (C).

Talpų su degtine klasifikacija IT stiliumi:

0.10l - demo version;

0.25l - trial version;

0.50l - personal edition;

0.70l - professional edition;

1.00l - network edition;

1.75l - enterprise;

3.00l - for small business;

Du kompiuterastai kalbasi:

- Na, kaip sekasi?

- Š**as! Windozė lūžinėja, teks ją perinstaliuoti. Visus diskus pametė... Reiks dabar iš Ineto siurbtis...

Nueina žmogėnas į parduotuvę ir mato, kad kažkoks pirkėjas kelia skandalą:
- Aš čia vakar dešrą pas jus pirkau ir mano uošvienė ja apsinuodijo!
Žmogėnas prieina ir sako:
- Klausyk, ko tu čia dabar keli skandalus? Geriau parodyk man tą skyrių, kur dešrą pirkai!

Programuotojai teigia, kad Garis Kasparovas, žaisdamas šachmatais prieš galingiausią pasaulio kompiuterį, pasinaudojo slaptu kodu, davusiu jo karaliui nemirtingumą.

Visi pasakojimai apie intuityviai suprantamus interfeisus yra mitas. Vienintelis tikrai intuityvus interfeisas yra čiulptukas, o visi kiti įsisavinami mokantis.

- Petrai, kokius laikraščius šiems metams užsisakei?

- O kam man laikraščiai, kai yra Internetas!

- O į tualetą su klaviatūra vaikščiosi?

Numiro žmogelis. Pakliuvo jis pas angelus, nuvedė jie jį pro vartus, į didelę salę, sakydami, kad jis paklius į rojų. O ten - katilai su smala, ugnis visur, keptuvėse aukos čirška. Riksmai, klyksmai aplinkui. Žmogelis pasimetęs:

Vyras kreipiasi į policiją :
- Ponas tardytojau, mano uošvienė prieš du mėnesius išėjo iš namų ir dingo.
- Kodėl taip vėlai kreipiatės?
- Kad labai ilgai savo laime negalėjau patikėti.

Prie arabų šeicho rūmų sustoja autobusas, pilnas pagyvenusių moteriškių. Šeichas klausia savo sekretoriaus:
- Turistai?
Sekretorius:
- Ne. Čia jūsų uošvienės atvažiavo į svečius.

Iš kirminalinės suvestinės:

Piktavaliai hakeriai įsilaužė į pono Dievo tarnybinę stotį ir atsisiuntė nesibaigiančių pinigų ir amžino gyvenimo paslaptis.

Jeigu tu ginčijiesi su idiotu, jis veikiausiai daro tą pati.

Diena, kai Microsoft ims gaminti kažą, kas tikrai nestabdo, ateis tada, kai Microsoft ims gaminti mašinas.

Naktį kažkas beldžiasi į kaimo sodybos duris.

-Ar jums malkų reikia? - klausia nepažįstamas žmogus.

-nereikia,-atsako užsimiegojęs kaimietis.

Rytą išeina žmogelis į lauką ir mato - nebėra malkų

Važiuoja troleibusu mergina ir jos pažįstamas programuotojas.

Mergina:

- Ech, aš labai norėčiau aplankyti ir aptvarkyti mamos kapa...

Programuotojas:

- Taip, aš irgi norėčiau vieną kapą aplankyti. Billo Gateso....

Skambutis į duris. Vyras nueina atidaryti, mato - stovi uošvienė su dviem dideliais lagaminais. Ji iškart pradeda skųstis:
- Mane vyras išvarė iš namų, galima, aš pas jus kelias dienas pagyvensiu?

Niekas dar nematė tiek pornografijos, kiek jos matė Internet Exploreris.

Ryte prie kompiuterio sėdi labai liūdnas programuotojas.

Jo klausia: ko toks liūdnas?

Tas atsako:

- Vakar alų gėrėm ir pramogavom - slaptažodžius kaitaliojom...

Mire zmogelio uosvene....vyksta sarvojimas prieina prie viriskio draugas ir klausia:
-Tai kaip pamire?
-Grybuku uzvalge...
-Supratau.
Po poros savaiciu mire ir draugo uosviene....Vyksta sarvojimas tas prieina ir klausia:
-Tai kaip pamire?

Grįžta vyras paryčiui namo. Visas girtas kaip tapkė. Žmona rėkia:
- Ką, tu prisigėrei, pinigus pragėrei, pats kaip kiaulė, pažiūrėk kaip atrodai!!!
- Kaip atrodai, kaip atrodai... Cit boba! Dabar pavalgysiu, paskui tave išp! $! u, o vėliau tavo motiną išp! $! u!!!

Naujas ginklas Counter Strike žaidimui: klizma. Svarbiausia - arti prisėlinti.

Kuo skiriasi paprastas džentelmenas nuo džentelmeno programuotojo?

Paprastas džentelmenas kišenėje visada nešiojasi prezervatyvą, o džentelmenas programuotojas - diskelį.

Liaudies išmintis sako:

- Jei Adminas 9 ryto darbe, reiškia, serveris nedirba!

Kartu su WindowsXP Microsoft žada išleisti ir naują klaviatūrą: joje bus kairysis ir dešinysis "Reset" klavišai.

Pirmas požymis, kad programuotojas ima stabdyti: kai įjungia kompą, jam atrodo, kad kompas dirba greičiau.

Toks senokas anekdotas apie uosviene:

Kažkada, prieš kelis dešimtmečius buvo gerai... visi žinojo šūkį: "Sex, drugs and Rock&Roll"... O kas dabar? Dabar visi tik keikiasi: "Bugs, sux and Plug&Play"...

Palaidojo uošvienę. Žentas stovi kapinėse prie ką tik supilto
kauburėlio, staiga kažkoks paukštis praskrisdamas apdergia jam petį.
Žentas lėtai pakelia akis į dangų ir tyliai sako:
- Tai jūs, uošvienėle, jau ten?

Malda kompiuteriui

Mūsų Microsoft`e,kuris esi kietame diske,

Teesie tavo Windows`as, teateinie tavo updat`as,

Teįvyksta tavo defragment`as

Kaip C Hard`e,taip ir D Hard`e.

Mūsų kasdienį Mail`ą duok mums šiandien

Ir atleisk mums musu nelegalias kopijas,

Užeina žmogelis pas prokurorą ir klausia:
- Sakykite, o kiek metų už žmogžudystę duoda?
- O jūs kažką nužudėte?
- Ne, bet galvoju... uošvienę...
- Jei ir maniškę prigriebsi - bus metai lygtinai.

Kompiuerastas tai ne profesija tai orientacijos rusis

Rusų krakeriai įsilaužė į Microsoft korporacijos vidinį tinklą ir padarė pakeitimus esminėse kuriamose Microsoft programose. Microsoft vadovybė norėtų pareikšti jiems didelę padėką, nes dabar viskas jau veikia.

Įsiutęs vyrukas įbėga į ginklų parduotuvę. Akys išsprogusios, iš burnos drimba putos:
- Duokite man šautuvą!!! Greitai!!!
- O kam jums šautuvas?
- Ta!!! Karvė!!! Uošvienė!!!
- Pirmiausiai nusiraminkite. Gal norite kavos?

Uošvienė protina žentą:
-Na kas Tu per žmogus, kiek gali gerti, tik alkoholis galvoj...
-Uošviene, neburbuliuok ir taip sveikatos nėra. Va geriau imk 20 Lt ir atnešk man alus.
-Na va, prasideda, aš ir sakau, vien tik alkoholis galvoj...

- Kada čia spėjai pamilti kates? Iškart net dvi įsitaisei...
- Vos tik sužinojau, kad uošvė alergiška jų kailiui

Uošvienė užeina pas žentą į svečius. Atneša savo keptų pyragaičių, maloni visa tokia... Aišku, žentui kyla įtarimų: iki šiol gi pykdavosi, vienas kito lyg ir nekęsdavo. Vyrukas paima vieną pyragaitį ir duoda jo gabalėlį katinui: ką gali žinoti, gal užnuodytas?

Pas veterinarą atbėga vyras ir sako:
- Greičiau nupjaukite mano šuniui uodegą.
- O kodėl taip greitai?
- Rytoj pas mane atvažiuoja uošvienė ir aš nenoriu jokių laimės apraiškų.

Kaip trys programuotojai užsidirba pinigų?

Vienas gamina virusus,

Antras - antivirusus,

O trečias Windows, kad veiktų virusai.

- Alio, policija?
- Taip, inspektorius Vileniškis klauso, kas atsitiko?
- Labai didelė nelaimė... (trumpa pauzė ragelyje) Dingo mano uošvienė, ar galite man padėti? Labai prašau?

Klausimas: “Kiek reikia Microsoft firmos darbuotojų, kad pakeistų perdegusią lemputę?”

Atsakymas: “Nė vieno. Pagal geriausias firmos tradicijas tamsa būtų paskelbta nauju standartu.”

Žentas, po darbo, atsisėdęs fotelyje, žiūri teliką. Čia kur buvus, kur nebuvus, į kambarį įsiveržia uošvienė su šluota rankoje. Žentas sako:
- Mama, jūs tvarkysitės, ar kur nors skrisit?

Tikras lietuvis kompiuteristas švęs Lietuvos jubiliejų po 24 metų.

Žmoną užveikė nuolat girtaujantis vyras, tad vieną kartą ji nutarė vyrą gerai pamokyti, kad iš baimės nustotų gerti. Susirado kelis aptriušusius kailius, apsikarstė jais, užsimovė ant galvos vilko kaukę, prisitaisė uodegą, žodžiu, apsitaisė, kaip žvėris.

Kalbasi du lokiai:
- Žinai, vakar grįžtu iš medžioklės.. Lendu į urvą, o ten taip smirda... Alkoholiu... Pažiūriu: ogi kažkoks žmogėnas guli. Pajudinau, tas atsibudo, pažiūrėjo į mane ir sako: "Vo bl***, uošvienė atvažiavo! "

Daktare, aš kiekvieną naktį sapnuoju ta patį košmarą: uošvienė veda krokodilą už pavadėlio. Jūs tik įsivaizduokite šituos aštrius dantis, nemirksinčias akis, pilnas neapykantos, šitą šaltą spoguotą odą!!! - Taip, tikrai labai baisu... - Palaukite, palaukite Daktare!!!

Vienas naujasis rusas rodo kitam savo naują namą. Užeina į vonią. Kitas:

-O kodėl plytelės tokios mažos?

-Mažos, bet geros firmos.

-O kokios firmos?

-„Intel“.

Programuotojas - tai žmogus, jums visiškai nesuprantamu būdu sprendžiantis problemą, kurią jūs nežinojote turįs.

Turistus pagrobia þmogëdros. Jø vadas sako:

- Kas pasakys naujà anekdotà, tà paleisim. Tik áspëju: mes turim internetà!

Hiroshima 45... Černobilis 86... Windows 98...

Kai pasaulyje bus badas, visi iðmirs, bet ilgiausiai iðgyvens programuotojai. Jie dar iðtisus mënesius maitinsis trupiniais ið klaviatûros.

Programuotojo bei žmonos pokalbis:

-Ar tu girdėjai, kad po 10-15 metų atsiras galimybė užsiimitėti seksu su kompiuteriu?

-O tau tai kas? Asmeniškai tau tai viskas liks, kaip buvę...

Kompiuteristo þmona sako savo vyrui:

-brangusis ar nemanai, kad mums pats laikas bûtø ásigyti vaikelá?

-palauk, tuoj suinstaliuosiu.

- Tu neturi ne bito sąžinės! - šaukia

įskaudintas programuotojas.

- Tėti, o hakeriai gerai uždirba?

- Gerai. Iki penkerių metų.

Nauji laikai atëjo. Ant tûliko sienø dabar raðinëja pornosaitø adresus!

- Tëti, o hakeriai gerai uþdirba?

- Gerai. Iki penkeriø metø.

Jeigu jūs uždangalą nuo kompiuterio nuvelkate dažniau nei drabužius nuo savo antrosios pusės, tai jūs jau seniai mokslinis bendradarbis.

Kuo skiriasi aparatinë ir programinë áranga? Aparatinë áranga kiekvienais metais vis maþesnë, greitesnë ir pigesnë. O programinë áranga - vis didesnë, lëtesnë ir brangesnë.

Susirgo programuotojo mama. Kaimynë skambina suþinoti, kaip ji laikosi.

— Vaizdas neblogas, tik garsas stringa, — paaiðkina programuotojas.

Hiroshima 45... Èernobilis 86... Windows 98...

- Klausyk, girdëjai, kad naujojo amerikietiðkojo nematomo lëktuvo "Stels 2" programinæ árangà kurs "Microsoft" ??

- Rimtai ? Reiðkia lëktuvui bûtina sàlyga bus "pakibti" ore be jokio judëjimo.....

Virusai, virusai... valytoja-tai JËGA!

Vienas smûgis ðluota per serverá ir pusë ofiso jau kaip valanda be darbo.

Šiuolaikiška patarlė:

"Kas kompiuterio galvoje, tas ant printerio liežuvio".

Galingesnis kompiuteris klaidas daro greièiau ir didesnes...

Vienas programuotojas gyvena 12 aukðte. Kiekvienà kartà áëjæs á liftà jis spaudþia ið pradþiø mygtukà su skaièiumi 1, paskui — su skaièiumi 2 ir ilgai ilgai ieðko mygtuko ENTER.

- Matai, dabar gyvenimas toks, kad visą laiką tenka keistis!

- Kas aš tau - reklaminė antraštė (banner)?

Kompiuteris leidžia išspręsti visas problemas, kurių nebuvo iki jo atsiradimo.

Saugok savo klaviatūrą - tai bendravimo su išoriniu pasauliu organas.

Praeina þavi panelë. Programuotojai jà aptaria:

- Jo, geri jos Properties.

- Taip, vakar tikrinau, bet, deja, tik "Read only"...

Po pirmosios vestuvių nakties Bilo Geitso žmona jam pasakė:

- Dabar aš supratau, kodėl tu savo firmą pavadinai "Micro soft".

Turistus pagrobia žmogėdros. Jų vadas sako:

- Kas pasakys naują anekdotą, tą paleisim. Tik įspėju: mes turim internetą!

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, ENTER.

Ðiandien vos neuþmuðiau þmonos. Gráþtu namo, o prie ðaldytuvo magnetu pritvirtintas "flopikas" ir raðtelis:"Brangusis, tai tavo diskelis su svarbiais dokumentais, kurio tu vakar niekur negalëjai surasti"...

Naujasis rusas perka kompiuterį:

-Kiek žaidimų telpa į diską?

Skambina lameris á firmà:

- Jûsø programa nedirba!!! Kà daryti?

- Ar jûs atydþiai perskaitëte Instrukcijà?

- Taip, taip, dariau viskà, kaip paraðyta ? nedirba.

- Perskaitykite atydþiai dar kartà 1-mà eilutæ.

Kompiuteristo žmona sako savo vyrui:

-brangusis ar nemanai, kad mums pats laikas būtų įsigyti vaikelį?

-palauk, tuoj suinstaliuosiu.

Zmona kompiuteristui sako: na brangusis as noriu vaiko. Kompiuteristas: pala tuoj suinstaliuosiu!

-Jeigu jūs patektumėte į kambarį, kur yra Sadamas Huseinas, Džoharas Dudajevas ir Bilas Geitsas,

ir jūs turėtumėte užtaisytą pistoletą su 2 šoviniais, i ką jūs šautumėte?

-Du kartus iššaučiau i Bilą Geitsą...

-O paskui?

-O paskui kojomis, kojomis jį !!!

Vyksta vakarëlis, kuriame smarkiai padauginæs kompiuteristas, dauþo indus, kabinëjasi prie sveèiø, rëkauja ir blaðkosi po kambará. Kompiuteristo þmona èiumpa beisbolo lazdà ir trinkteli ásilinksminusiam vyreliui per pakauðá. Vyrelis ramiai susmunka ant grindø.

Sakykite, o ką daryti, jeigu staiga internetas ima ir atsijungia? Kur tada eiti? Ką tada daryti? Ar yra iš viso dar ten gatvėse žmonės?

Vėlus vakaras. Skambutis į duris. Žmona atidaro, už durų – vyras programistas. Girtas kaip maišas, striukė suplėšyta ir ištepliota,

po akim mėlynė. Laikosi į staktą ir sako:

-Nu, kaip tau mano naujas skinas?..

Programuotojas - tai þmogus, jums visiðkai nesuprantamu bûdu sprendþiantis problemà, kurià jûs neþinojote turás.

Kardinalus mėlynųjų ekranų kalidos ištaisymas Windows2000 operacinėje sistemoje:

Mėlynojo lango funkcija pakeista į "Reboot".

Blogas,tas programuotojas,kuris nesvajoja tapti hakeriu:)

- Ką žmonės turėjo kai nebuvo kompiuterių?

- Ramybę..

Ateina vaikinukas į parduotuvę, kuri prekiauja legaliu softu. Prieina prie pardavėjo ir tyliai, kad niekas negirdėtų, sako:

-Man, prašom, Windows 98..

Visa parduotuvė užtyla, visi žiūri į vargšą vaikinuką. Jis:

-Nu jo, jo, pis**s einu!!

Skambutis á laikrodþiø remonto dirbtuves:

— Alio! Mano laikrodis neteisingai rodo.

— O jis ið viso eina? — klausia laikrodþiø meistras.

— Neþinau, o kaip patikrinti?

— Na, paklausykite, ar tiksi.

Programuotojas bando susipaþánti su mergiotëmis:

-Mergiotës, gal kavos?

-Ne!

-Tai gal arbatos?

-Ne!

-Tai degtinës?

-Ne!

-Keista...Standartiniai draiveriai netiko.

Kompiuteristas su mergina þaidþia "atspëk þodá".

- Koks yra þodþio "Klausimas" antonimas?

- Am.. Atsakymas?

- Ne! "Re: Klausimas"!

Kuo skiriasi kompiuterastas nuo paprasto juzerio?

Paprastas juzeris galvoja, kad kilobaite yra 1000 baitų.

Kompiuterastas galvoja, kad kilometre yra 1024 metrai.

Stovi du komperiai stotyje pro juos pro juos praeina panele vienas sako

-kokie properties!

-eh, wakar tikrinau ,tik read only

Pranesame, kad jus virsijote nemokamu trumpuju SMS zinuciu kieki. Jei norite atstatyti sia paslauga, meskite tel. i siena ir sakykite "OI..

Programuotojo žmona sako:

-Brangusis, aš noriu vaiko.

-Gerai, gulkis, tuoj suinstaliuosim.

- Tavo galva - kaip kompiuteris.

- Protinga?

- Ne, kvadratinė.

Kartą lameris paklausė hakerio, ką reiškia RTFM. Hakeris jam paaiškino - RTFM yra santrumpa nuo "Read the Fuckin Manual". Ir lameris nusipirko Kamasutrą...

vienas kompiuteris kitam,:::

-nu tai kaip darbas???/?

-gerai tik daug kklaidu darau

Þmona vyrui:

— Brangusis, að taip noreèiau pasimylëti skutant bulves...

Vyras, ásivaizduodamas þmonà apsinuoginusià prie kriauklës, ðnibþda:

— Taip, brangioji...

Þmona:

— Tik bulves tai tu skusi...

-Jûs kuo dirbate?

-Farmacininku.

-A, tai vaistinëje dirbate.

-Ne, diskus formatuoju.

Reset mygtukas turi vienà, labai didelá trûkumà: jis per daug maþas, kad lengvai pataikytum su koja.

-I ka tu pirmiausiai atkreipi demesi moteryje ?

- Na, pirmiausia i plaukus, tada i akis, i lupas, tada i krutine, talija...

- Koks tu romantiskas...

- Neromantiskas. Tiesiog internetas letas, letai nuotraukas krauna...

– Paspauskite pelës mygtukà. Kaip pabëgo?

Santechnikas krapðtosi po unitazà, atkimðinëja. Staiga pamato, kad já stebi berniukas. Santechnikas atsigræþia á já ir sako:

-Matai, pacane, èia tau ne po internetà narðyti.

Á kompiuteristo duris kaþkas pasibeldþia. Jis atidaro ir mato prie slenksèio stovinèià giltinæ su dalgiu rankoje.

- Kas tu? — klausia kompiuteristas.

- Að tavo uninstaller, — paaiðkina giltinë.

Vëlyvas vakaras. Gatve eina policininkas. Þmoniø beveik nëra, tylu... Staiga ið kaþkokio kiemo iðgirsta riksmus ir nutaria paþiûrëti, kas vyksta. Áeina á kiemà ir mato: bûrelis vyrukø, á kampà uþspietæ kaþkoká þmogø, mëto á já visokias ðiukðles.

"XXX uþ dykà!!! Nuogos vienuolës!!! Paþiûrëk, kà jos iðdarinëja!!!"

...

- Ponas dizaineri, ar jûs tikras, kad mûsø klebonijai tai tikrai bus gera reklama Internete?

Grupës "CD-R" albumas "700MB" - kol kas sëkmingiausias visø laikø kompaktinis diskas.

Programeris su þmona iðeina ið parduotuvës apsikrovæ maiðeliais.

Þmona sako:

-tu stovëk ir saugok visus deðimt maiðeliø o að bëgu taksi sugausiu.

Gráþta þmona ir mato susijaudinusá vyrà, vis perstatinëjantá maiðelius.

Billas Gatesas iðkrito ið 50 aukðto...

Ir neuþsimuðë!

Nes pakibo...

Didziule sale. Demonstruojamas naujas, balsu valdomas kompas.

- Praðau tylos, tuoj duosiu komandas.

Tuo metu ið sales galiorkos pasigirsta klyksmas:

- FORMAT C: ENTER!!!

Programerio þmona sako:

- Antanai, noriu vaiko!

- Tuoj suinstaliuosim.

Du kompiuterastai kalbasi:

- Ech... Windows - tai mano duona...

- Valgai tu visoká ð...

Gráþta kompiuterastas namo. Já pasitinka katë ir taip glaustosi, glaustosi prie jo deðinës rankos.

- Brangusis, kodël ta katë taip glaustosi prie tavo rankos? - klausia þmona.

- Turbût uþuodþia pelæ....

Pirkëjas parduotuvëje skundþiasi kompiuteriniu þaidimu:

- Pirkau èia þaidimà,o jis neveikia!

- Koks þaidimas?

- "Tetris".

- Ir jis neveikia?

- Kai tik ásijungiu, per ekranà kaþkokie gabalai vienas ant kito tik krenta, krenta ir krenta!

Ið tikrøjø tai visø pirma buvo bitas, po to - baitas, ir tik tada þodis.

Sëdi du programeriai prie kompo (visà naktá sëdëjo jau net paþaliavæ abu). Ir vienas per langà pamato gatve einanèià merginà:

- Þiûrëk, sako kitam, kokia girl eina!!!

- Jo, anas atsidûsta, paþástu að jà.

- Bet kokie jos properties, pirmasis nenusiramina.

Specialistai prognozuoja, kad programavimo kalbø kare laimës indø kalba.

Programuotojas po sunkios darbo dienos gráþta namo. Aiðku, jau antra valanda nakties... Þmona miega... Programuotojas nusirengia, atsigula á lovà, apkabina þmonà. Ta per miegus sumurma:

- Gal ne, man galvà skauda...

Programuotojas atsako:

Þmona klausia pas vyrà-programuotojà:

- Mielasis, kodël prieð vestuves tu buvai toks geras ir mandagus, prisimenu netgi gëles man dovanojai...

- Matai, brangioji, tai buvo demo-versija.

Parogramuotojas pamatë skraidanèià lëkðtæ:

- O, kaþkam diskas iðlëkë...

Naujausia pagerinta versija Windows...

Aptikus nauja irengini atsiranda langelis:

" Aptiktas naujas irenginys, uz tai reikia isgerti!"

- Koká pirmà þodá iðtaria programuotojo vaikas?

- "Mama"? "Tëte"?

- Ne. "Testas"!

Prieð guldama á lovà su Neo, Trinity klausia jo:

- Klausyk, o antivirusà tu naudoji?

Kompiuteristas savo mylimajai: You are braking my hard...

- Neseniai tapau senele, ir visi sako, kad anûkëlë panaði á mane kaip du vandens laðai.

- Nieko baisaus, svarbiausia, kad kûdikis sveikas.

2025 metai. Kalbasi du vaikai:

- Klausyk, o kokiam èate tavo tëvai susipaþino?...

Kada supranti, kad esi nepataisomas kompiuterastas? Kai iðleidi du treèdalius atlyginimo naujam kompui? Ar kai supranti, kad per savaitgalá 50 valandø praleidai programuodamas? Ne. Tai supranti tada, kai paþástama nimfomanë tau pasako: "Þinai, bûkime tiesiog draugais...".

- Ar patenkina programuotojà jo darbas?

- Kai programuotojas vaþiuoja á darbà jis su ádomumu þiûri á merginas. O vakare, gráþdamas ið darbo, jis jau nekreipia á jas jokio dëmesio. Matomai, darbas já pilnai patenkina.

Á kompiuteriø aptarnavimo firmà ateina laiðkas: "Mansulûþospaceklaviðas,patarkite,kàmandaryti?".

Firma atsako: "Tikri_programuotojai_nesinaudoja_space_klaviðu!".

Depresija - tai tokia bûsena, kai ásijungi Internetà ir neþinai, kur eiti...

Jauno ásilauþëlio klausia:

- Nejau tau Arûnai patinka tik kompiuteriai ir moterys?

- Aiðku kad ne. Man dar patinka merginos ir skaièiuotuvai.

Ar þinote, kodël kompiuteriai ima cypti, kai paspaudi iðkart daugelá klaviðø?

Ogi tam, kad paþadintø uþmigusius programuotojus!

Eina tëtis su sûnum:

- Tëti, kodël dangus mëlynas?,- klausia sûnus.

- Google pasieðkok, krûva info ta tema rasi.

Ðneka du vyrai:

-Kodël tavo sûnus taip greitai auga? Tu kà, ji uþ ausø tempi?

-Ne, að tiesiog kas mënesi pakeliu monitoriø 5 cm...

Programuotojas neateina á darbà vienà dienà. Dvi dienas. Treèià taip pat nepasirodo darbe. Bendradarbiai susiruoðë eiti pas já á namus. Áeina, o tem betvarkë, viskas iðmëtyta.

Susitinka du draugai, plëtojantys elektroninës komercijos verslà. - Na, kaip laikaisi? - Neblogai, atidariau tinkle parduotuvæ, per pirmà mënesá uþdirbau dvideðimt tûkstanèiø virtualiø doleriø. - Virtualiø? Að dar neregëjau tokiø! - Að taip pat…

Neo bute skambutis á duris. Neo prieina, atidaro, o ten toks maþas, maþas agentas Smitas stovi.

- Ko toks maþas? - klausia Neo.

- Suzipintas að...

prekybos centre

gal galetumete duoti kilimeli pelei?

tai gal dar i tarakonams batuku,- supksta pardaveja.

Skelbimas ant laiptinës durø

"Gyventojams, iki liepos 1 d. nesumokëjusiems uþ internetà, bus iðjungtos dujos!"

Internetas labai primena internatà - ið abiejø labai sunku iðtrûkti.

Meilë... Merginos, ar þinote, kas yra meilë? Tai ne kai jums dovanoja gëles, vedþioja á kavines ar neðioja ant rankø... Meilë - tai kai jums pasakoja apie Linux, PHP, C++, o jûs sëdite ir ádëmiai klausote...

Kompiuterastas - arba tai diagnoze, arba seksualine orientacija.

- Alio ! Ar Petras yra namie ?

- Ne, jis, dëja, paliko mûsø pasaulá....

- Jis kà, numirë ????

- Ne, prie Interneto prisijungë...

Kompiuterastas pateko á cypæ. Jo klausia:

- Uþ kà tave?

- Ai, pasakiau, kad ðiandien sudeginau motinà o rytoj pirxiu Vinèesterá...

Novarusas iðkvieèia kompiuteriø meistrà. Tas atvaþiuoja ir mato: ekrano deðinysis apatinis kampas su skyle. Akivaizdþiai perðautas. Klausia:

- O kas atsitiko, kad èia perðauta?

- Kaip tai kas! Að visà miestà valdau, man visi mokesèius moka, o èia kaþkokia sàvarþëlë dar aiðkins!

Þmonës linkæ daryti klaidas, bet þmonës, dirbandys su kompiuteriais, klaidas linkæ daryti daug kartø labiau...

Gráþta merguþëlë ið internetinio tûso, visa nusëta mëlynëmis, apsiverkusi:

-Mama, mane iðhakino...

Yra vinèesteris - yra problema, nëra vinèesterio - nëra problemos... (virusas Stalinas.exe)

Ir boot-sektoriuje turi augti kukurûzai (virusas Chrusciovas.exe)