Anekdotai

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, ENTER.

Niekas dar nematė tiek pornografijos, kiek jos matė Internet Exploreris.

Gráþta merguþëlë ið internetinio tûso, visa nusëta mëlynëmis, apsiverkusi:

-Mama, mane iðhakino...

Sėdi du kompiuterastai paraudusiomis akimis Internet kavinėje. Staliukas prie lango, o už lango centrinė gatvė. Vienas iš kompiuterastų pamatė šaligatviu einančią gražuolę ir sako kitam:
- Pažiūrėk, kokie pas ją Properties!

- Ką žmonės turėjo kai nebuvo kompiuterių?
- Ramybę..

Du kompiuterastai kalbasi:
- Na, kaip sekasi?
- Š**as! Windozė lūžinėja, teks ją perinstaliuoti. Visus diskus pametė... Reiks dabar iš Ineto siurbtis...

Programavimas - kaip seksas. Vieną kartą padaręs klaidą, turėsi ją suportinti visą gyvenimą...

Kodėl Internetas yra moteris:
1. Kuo ilgiau palaikomas ryšys, tuo daugiau tai jums kainuos.
2. Galima bendrauti keletą valandų iš eilės ir nesužinoti nieko naujo.
3. Vyrai naudojasi pagrinde naktį.

Talpų su degtine klasifikacija IT stiliumi:
0.10l - demo version;
0.25l - trial version;
0.50l - personal edition;
0.70l - professional edition;
1.00l - network edition;
1.75l - enterprise;
3.00l - for small business;

Jeigu jūs uždangalą nuo kompiuterio nuvelkate dažniau nei drabužius nuo savo antrosios pusės, tai jūs jau seniai mokslinis bendradarbis.

Važiuoja troleibusu mergina ir jos pažįstamas programuotojas.
Mergina:
- Ech, aš labai norėčiau aplankyti ir aptvarkyti mamos kapa...
Programuotojas:
- Taip, aš irgi norėčiau vieną kapą aplankyti. Billo Gateso....

Turistus pagrobia žmogėdros. Jų vadas sako:
- Kas pasakys naują anekdotą, tą paleisim. Tik įspėju: mes turim internetą!

Eina programuotojas į darbą. Mato - gatve varlė šokuoja.
- Pabučiuok mane, - sako varlė. - Aš esu užburta karalaitė!
Programuotojas pagalvojo ir įsidėjo varlę į kišenę, nes labai skubėjo. Per pietų pertrauką, atsiminęs, išsitraukė ją vėl.

Jei gausite laišką, kurio "headeryje" yra žodžiai "Šaukimas" ir "kariuomenė", tuojau pat jį sunaikinkite. Jo viduje yra virusas, kuris dvejiems metams atima galimybę naudotis kompiuteriu ir internetu.

Pirmas požymis, kad programuotojas ima stabdyti: kai įjungia kompą, jam atrodo, kad kompas dirba greičiau.

Sëdi du programuotojai kavinëje. praeina graþi mergina pro ðalá.

-Klasiðki pas jà "Properties"...-sako vienas.

-Vakar patikrinau, visi "Read only"...-su liûdesiu aysako kitas.

Ateina vaikinukas į parduotuvę, kuri prekiauja legaliu softu. Prieina prie pardavėjo ir tyliai, kad niekas negirdėtų, sako:
-Man, prašom, Windows 98..
Visa parduotuvė užtyla, visi žiūri į vargšą vaikinuką. Jis:
-Nu jo, jo, pis**s einu!!

Specialiai moterims programuotojom Proctor and Gamble firma išleido naujoviškus įklotus, pavadintus "Always++".

Serverai - tai tokie kantuperai, kurie yra labai galingi. Juos megsta visokie sisteminiai inžinierai ir programerai. O dar jiems dažnai būna reikalingi draiverai, kad būtų pajungti skanerai, ploterai ir kiti devaisai. Ir dar būna printerai, kuriems statomi tonerai.

Yra vinèesteris - yra problema, nëra vinèesterio - nëra problemos... (virusas Stalinas.exe)

Vartotojas klausia hakerio apie Linux:
- Aš nesu programuotojas ar sisteminis administratorius. Ar verta man naudoti Linux sistemą?
Linux guru nuoširdžiai atsako:
- Žinoma, verta. Tada tu tapsi ir programuotoju, ir sisteminiu administratoriumi.

Armėnų radijo klausia:
- Ar gali programuotojas tapti geru politiku?
Armėnų radijas atsako:

Vaikšto mama su vaiku po zoologijos sodą ir sustoja prie pavianų. - Mama, mama, žiūrėk, pr... programuotojai! - sušunka vaikas. - Kodėl? - stebisi mama. - Taigi žiūrėk: susivėlę, nesiskutę ir ant užpakalio nuospaudos.

Kaip, jûs neþinote, kuo skiriasi erotika nuo pornografijos? Erotika - tai 1600x1200, o ðtai 320x200 - tai pornografija.

Kažkada, prieš kelis dešimtmečius buvo gerai... visi žinojo šūkį: "Sex, drugs and Rock&Roll"... O kas dabar? Dabar visi tik keikiasi: "Bugs, sux and Plug&Play"...

Kompiuerastas tai ne profesija tai orientacijos rusis

Dvi blondinës, gyvenusios bendrame bute iðëjo apsipirkti. Praëjus jau kelioms valandoms, viena ið jø tarë:

- O, siaube! Taigi að palikau ájungtà lygintuvà! Bute turbût jau gaisras!!!

Kita jà nuramino:

Kalbasi programuotojai. Apie gyvenimą, žmonas ir t.t. Skundžiasi žmonų plepumu... Ir vienas iš jų sako:

Mokytoja pareiškia programuotojo sūnui:
- Kodėl rašinėlyje vietoje lietuviškų raidžių naudoji kažkokius raidžių junginius? Netgi žodį "Mažvydas" neteisingai parašei! Stok dabar prie lentos ir parašyk žodį "Mažvydas" 50 kartų, kad visam gyvenimui išmoktum!

Vienas lameris pasakoja kitam:
- Sėdžiu aš šiandien prie kompo, pasileidžiu Nortoną, žiūriu, ir vienoj c: disko pusėj tas pats, ir kitoj tas pats. Nu galvoju, kam čia reikia tų dublikatų, tik vietą užima, tai aš paėmiau ir vieną
pusę ištryniau...

Naujasis rusas perka kompiuterį:
-Kiek žaidimų telpa į diską?

Liaudies išmintis sako:
- Jei Adminas 9 ryto darbe, reiškia, serveris nedirba!

Jūsų organizme įvyko kritinė klaida. Prašome sustabdyti visus gyvybinius procesus, numirti ir gimti iš naujo.
Microsoft Corporation (C).

Matrica II. Sustabdyti agentà Smità paprasta - chmod a-x /bin/cp

Brauzina būrelis kompiuterastų po Inetą. Aišku, brauzina po pornuškes. Na, ir vienoje vietoje aptinka merginų fotkes su pateiktais išmatavimais. Prie vienos parašyta: "Krūtinė - 34 coliai". Kompiuterastai susimąstė: koks gi čia dydis. Po kelių minučių vienam atėjo nušvitimas:

Mokytis, mokytis ir dar kartà mokytis, ir dar kartà mokytis, ir dar kartà mokytis... (virusas Leninas.exe)

Mokytoja programuotojo sûnui:

-Tu kodël þodá "berþas" uþraðei vietoj "e" "ia"? Nagi, uþraðyk lentoje ðá þodá 20 kartø, kad visà gyvenimà atmintum.

Po kiek laiko mokytoja atsisuka á lentà ir mato uþraðyta: @Repeat("berþas"; 20)

Kartu su WindowsXP Microsoft žada išleisti ir naują klaviatūrą: joje bus kairysis ir dešinysis "Reset" klavišai.

Naujas ginklas Counter Strike žaidimui: klizma. Svarbiausia - arti prisėlinti.

Saugok savo klaviatūrą - tai bendravimo su išoriniu pasauliu organas.

Uzsispyrimo virsune: tol renki neteisinga slaptazodi, kol kompiuteris galiausiai ji priima.

Kartą lameris paklausė hakerio, ką reiškia RTFM. Hakeris jam paaiškino - RTFM yra santrumpa nuo "Read the Fuckin Manual". Ir lameris nusipirko Kamasutrą...

Hiroshima 45... Černobilis 86... Windows 98...

Eina programuotojas gatve ir sutinka merginas.

-Merginos, alaus norite?

-Ne!

-Vyno?

-Ne!

-Degtines?

-Ne!

Programuotojas galvoja: "Keista, standartiniai draiveriai netiko!"

Ir boot-sektoriuje turi augti kukurûzai (virusas Chrusciovas.exe)

Bill Gates paþadëjo apmokëti pusæ JAV valstybinës skolos, su salyga, kad JAV bus pervadinta i MS JAV.

Iš kirminalinės suvestinės:
Piktavaliai hakeriai įsilaužė į pono Dievo tarnybinę stotį ir atsisiuntė nesibaigiančių pinigų ir amžino gyvenimo paslaptis.

Eina programuotojas gatve ir šnekasi pats su savimi:
- @#$%5 $%^dfT %^^87 $%%^*... Tfu, vėl kiniečių kalbą įsijungiau...

Eina gatve kompiuteris.
Staiga jam pries nosi nukrenta plyta.
-Tetris,- pagalvoja jis.

prekybos centre
gal galetumete duoti kilimeli pelei?
tai gal dar i tarakonams batuku,- supksta pardaveja.

Praeina žavi panelė. Programuotojai ją aptaria:
- Jo, geri jos Properties.
- Taip, vakar tikrinau, bet, deja, tik "Read only"...

Kuo skiriasi paprastas džentelmenas nuo džentelmeno programuotojo:
Paprastas džentelmenas kišenėj visada nešiojasi prezervatyvą, o džentelmenas programuotojas - diskelį.

Galingesnis kompiuteris klaidas daro greičiau ir didesnes...

Į klausimą "ar jūs naudojatės internetu" atsakė 100 proc. Lietuvos gyventojų. Apklausa buvo atlikta internete.

-Ka daro bomzas prisedes prie PC? -Rausiasi siuksledezeje.

Eina tėtis su sūnum:
- Tėti, kodėl dangus mėlynas?,- klausia sūnus.
- Google pasieškok, krūva info ta tema rasi.

Vėlus vakaras. Skambutis į duris. Žmona atidaro, už durų – vyras programistas. Girtas kaip maišas, striukė suplėšyta ir ištepliota,
po akim mėlynė. Laikosi į staktą ir sako:
-Nu, kaip tau mano naujas skinas?..

Firma "Intel" po procesorių Pentium I, Pemtium II, Pentium III ir Pentium IY sukurimo, nusprendė išleisti procesorius "Pentium sugrįžta" ir "Pentium gyvas"...

Убил щас комара ударом кулака по экрану ноутбука.
Это самый рассчитанный и контролируемый удар в моей жизни.

Iš informacinio saugumo skyriaus ataskaitos apie kinų įsilaužimą į serverį:
...
1) Kiekvienas kinas pabandė po vieną slaptažodį.
2) Kiekvienas antras slaptažodis buvo "maodzedun".
3) Po 657983241-o bandymo serveris sutiko, kad slaptažodis yra "maodzedun".

Kada supranti, kad esi nepataisomas kompiuterastas? Kai išleidi du trečdalius atlyginimo naujam kompui? Ar kai supranti, kad per savaitgalį 50 valandų praleidai programuodamas? Ne. Tai supranti tada, kai pažįstama nimfomanė tau pasako: "Žinai, būkime tiesiog draugais...".

- Kokį pirmą žodį ištaria programuotojo vaikas?
- "Mama"? "Tėte"?
- Ne. "Testas"!

Didžiausia programuotojų kančia:
-Skaitykite žemiau
-Skaitykite aukščiau...

-Рабинович, а вы выписали на следующий год какие-нибудь газеты?
-Нет,зачем,если есть Internet.
- А в туалет с клавиатурой ходить будете?

Mamyte, kas tas apšepęs gauruotas dėdė raudonomis akimis?
- Taigi čia tėvelis, dukrele.
- O jis ką, susirgo?
- Ne, prie interneto prisijungė...

Ieskau merginos su geru interfeisu bei nedideliais sisteminiais reikalavimais.Privalumai:lengvai konfiguruojama motina,patogus lizdas peliukui

- Tėveli, o kas yra natos?
- Supranti, sūneli, tai toks MIDI failas, tik ant popieriaus.

Ar žinote, kad filmą "Kill Bill" K. Tarantino nufilmavo po to, kai išbandė "Windows"?

Как халтурят програмисты:
Вертолетный симулятор/тренажер адаптировали для Австралии. Заказчик потребовал добавить стада кенгуру как деталь ландшафта.

Вчера набрался смелости и поцеловал Юльку. А она мне:
- И что бы это значило?
А я возми и ляпни сдуру:
- Запрос на авторизацию.
Юлька сказала, чтобы в субботу приходил к ней логиниться.

Ryte prie kompiuterio sėdi ypač liūdnas programuotojas. Jo klausia, ko toks liūdnas? Tas:
- Vakar alų gėrėm, pramogavom - slaptažodžius kaitaliojom...

Kompiuteristas meldžiasi: -Vardan Dievo tėvo ir sūnaus,ir šventosios dvasios, enter.

- Tavo galva - kaip kompiuteris.
- Protinga?
- Ne, kvadratinė.

Pirkėjas parduotuvėje skundžiasi kompiuteriniu žaidimu:
- Pirkau čia žaidimą,o jis neveikia!
- Koks žaidimas?
- "Tetris".
- Ir jis neveikia?
- Kai tik įsijungiu, per ekraną kažkokie gabalai vienas ant kito tik krenta, krenta ir krenta!

Ar žinote, kaip visai dienai užimti programuotoją?
Skaitykite žemiau.
Skaitykite aukščiau.

Verkia nėsčia programuotoja. Motina:
-Kaip tu galėjai? Kaip tu drisai?
-O gi jis žadėjo tapti registruotu vartotoju...

Studentas rašo tėvams ir prašo dar 300 litų. Laiško pabaigoje parašė: „Paskutinę akimirką ėmiau gailėtis tai parašęs… Norėjau nebesiųsti, bet netyčia paspaudžiau „Send“!

E-laiškas į kompiuterių specialistų biurą:

Atsiprašaubetsugedomanotarpoklavišasprašaupadėkitkądaryt???

atsakymas:

Tikri_programuotojai_nenaudoja_tarpo_klavišo...

– Paspauskite pelės mygtuką. Kaip pabėgo?

Eina du kompiuteristai ir kalbasi apie priekyje einancia mergina
viens sako-"Paziurek kokios pas ja properties", o kitas- "Kas isto vis tiek ji read only"

Kompiuteristo žmona sako savo vyrui:
-brangusis ar nemanai, kad mums pats laikas būtų įsigyti vaikelį?
-palauk, tuoj suinstaliuosiu.

Programuotojas bando susipažįnti su mergiotėmis:
-Mergiotės, gal kavos?
-Ne!
-Tai gal arbatos?
-Ne!
-Tai degtinės?
-Ne!
-Keista...Standartiniai draiveriai netiko.

- Klausyk, girdėjai, kad naujojo amerikietiškojo nematomo lėktuvo "Stels 2" programinę įrangą kurs "Microsoft" ??
- Rimtai ? Reiškia lėktuvui būtina sąlyga bus "pakibti" ore be jokio judėjimo.....

Kalbasi du programuotoji kavinėje:
- O properties pas ją aukščiausio lygio!
- Gaila, kad viskas read only! Vakar pats tikrinau!

Virusai, virusai... valytoja-tai JĖGA!
Vienas smūgis šluota per serverį ir pusė ofiso jau kaip valanda be darbo.

Programuotoju komanda turejo istaisyti visas "Windows" klaidas, sakoma, kad jie jau
turetu buti prie pabaigos ir visi gales dziaugtis tobulais "Windows 95"

Specialistai prognozuoja, kad programavimo kalbų kare laimės indų kalba.

Blogas,tas programuotojas,kuris nesvajoja tapti hakeriu:)

- Neseniai tapau senele, ir visi sako, kad anūkėlė panaši į mane kaip du vandens lašai.
- Nieko baisaus, svarbiausia, kad kūdikis sveikas.

Po pirmosios vestuvių nakties Bilo Geitso žmona jam pasakė:
- Dabar aš supratau, kodėl tu savo firmą pavadinai "Micro soft".

Programuotojas baigė mokslus ir nuėjo darbintis. Naujas darbdavys, vos jį pamatęs, iškart ėmė jautį už ragų:
- Jūs esate stiprus programuotojas?
- Na, kaip čia pasakius...
- Sakykite tiesiai: taip, ar ne?
- Taip.

Kuo skiriasi aparatinė ir programinė įranga? Aparatinė įranga kiekvienais metais vis mažesnė, greitesnė ir pigesnė. O programinė įranga - vis didesnė, lėtesnė ir brangesnė.

Sukūrė mokslininkai superkompiuterį, galingiausią pasaulyje, tiesiog mąstantį. Ir uždavė jam klausimą:
- Ar dievas yra?
Kompiuteris pamąstė ir tarė:
- Nepakankamai informacijos, prijunkite mane prie visų kitų superkompiuterių.

- Tėti, o hakeriai gerai uždirba?
- Gerai. Iki penkerių metų.

Diena, kai Microsoft ims gaminti kažą, kas tikrai nestabdo, ateis tada, kai Microsoft ims gaminti mašinas.

Ieškau princo ant balto kompo...

Pranesame, kad jus virsijote nemokamu trumpuju SMS zinuciu kieki. Jei norite atstatyti sia paslauga, meskite tel. i siena ir sakykite "OI..

Koks dažniausiai minimas vardas:
-Bilas Gates.
Ne, dažniau minima jo motina.

Du kompiuteristai kalbasi:
- Žinai, sugalvojau, kaip galima padidinti gimstamumą.
- Kaip?
- Tiesiog reiktų kad prezervatyvus gamintų "Microsoft".
- Nepadės.
- Kodėl?
- Kibs!

Mano senelis dalyvavo 2-juose pasaulyniuose karuose tada pavargo isjunge kompiuteri ir nuejo miegoti...

Kompiuterastų šeima. Tėvelis turi kompą, mamytė turi kompą, ir mažajam sūneliui kompą nupirko. Sėdi jis 24 val per parą prie jo, tėveliai jaudinasi - tipo vaikis vystosi vienpusiškai, reikia jį kaip nors nuviliot nuo kompo! Nusprendė pirkt jam kokį nors gyvuną. Ilgai galvojo ir nupirko vėžlį.

Kaip atpažinti, kad prie kompiuterio sėdėjo blondinė? -Monitoriuje tušinuku ištaisytos klaidos ... - Prie pelės padetas sūris ...

Programeris su žmona išeina iš parduotuvės apsikrovę maišeliais.
Žmona sako:
-tu stovėk ir saugok visus dešimt maišelių o aš bėgu taksi sugausiu.
Grįžta žmona ir mato susijaudinusį vyrą, vis perstatinėjantį maišelius.

Kompanijoje Microsoft atsirado nauja paslauga. Jie siulo vietą reklamai klaidų pranešimuose.

Žmona vyrui:
— Brangusis, aš taip norečiau pasimylėti skutant bulves...
Vyras, įsivaizduodamas žmoną apsinuoginusią prie kriauklės, šnibžda:
— Taip, brangioji...
Žmona:
— Tik bulves tai tu skusi...

Į naujutėlį BMW 745 įsirėžia senas zapukas. Tyla... po kurio laiko BMW borto kompiuterio monitoriuje pasirodo užrašas: "Found new hardware. Install now?".

Atėjus badui, tikras programuotojas dar 3 mėnesius prasimaitins maistu, iškrapštytu iš po klavišų.

Matrica II. Sustabdyti agentą Smitą paprasta - chmod a-x /bin/cp

Programerio žmona sako:
- Antanai, noriu vaiko!
- Tuoj suinstaliuosim.

Estų hakeriai pagaliau įsilaužė į kalkuliatorių.

Pagavo vyras auksinę žuvelę:

- Sugalvok tris norus, - sako auksinė žuvelė.

- Noriu taikos visame pasaulyje.

- Ne, tai per daug sudėtinga.

- Tada tegu "Windows 98" pradeda normaliai veikti.

- Klausyk, kaip ten dėl taikos visame pasaulyje?

Susitinka du draugai. Vienas klausia antro:
- Tu matau prie interneto prisijungei.
- Kaip sužinojai?
- Pagal akis
- Ką protingesnės atrodo?
- Ne, raudonesnės.

Virusai, virusai... Niekai tie virusai. Štai valytojos - tai tikroji grėsmė: vienas smūgis šluota per serverį - ir visas ofisas be darbo.

vienas kompiuteris kitam,:::
-nu tai kaip darbas???/?
-gerai tik daug kklaidu darau

Eina programuotojas gatve ir sutinka merginas.
-Merginos, alaus norite?
-Ne!
-Vyno?
-Ne!
-Degtines?
-Ne!
Programuotojas galvoja: "Keista, standartiniai draiveriai netiko!"

Programuotojo svajonė- "Active XXX".

Naujausia pagerinta versija Windows...
Aptikus nauja irengini atsiranda langelis:
" Aptiktas naujas irenginys, uz tai reikia isgerti!"

Bill Gates pažadėjo apmokėti pusę JAV valstybinės skolos, su salyga, kad JAV bus pervadinta i MS JAV.

Du programuotojai kalbasi:
-tu nebijai, kad kurį rytą ateisi į darbą ir rasi raštą, kad tave atleidžia iš darbo.
-ne nebijau, vergų neatleidinėja, juo išmaino į kitus.

Stovi gatvėje berniukas ir verkia. Prieina policininkas:
- Berniuk, ko tu verki?
- Nezinau...
- O kuo tu vardu?
- Nepamenu...
- O kas tavo tevai?
- Nežinau...
- O tu adresą turi?
- Turiu...
- Nagi, sakyk savo adresą.

Ar žinote, kad "Microsoft" mokslinio skyriaus specialistai žada suskaičiuoti kompiuterio klaviatūros mygtukus?

Skelbimas ant laiptinės durų
"Gyventojams, iki liepos 1 d. nesumokėjusiems už internetą, bus išjungtos dujos!"

Nieko stebėtino, kad Amerikoje siaubo šventė vadinasi "Hello, Win"

Sėdi du programuotojai kavinėje. praeina graži mergina pro šalį.
-Klasiški pas ją "Properties"...-sako vienas.
-Vakar patikrinau, visi "Read only"...-su liūdesiu aysako kitas.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 97% Lietuvos gyventojų naudojasi Internetu. Tokie duomenys buvo gauti, padarius Lietuvos gyventojų apklausą Internete.

-I ka tu pirmiausiai atkreipi demesi moteryje ?
- Na, pirmiausia i plaukus, tada i akis, i lupas, tada i krutine, talija...
- Koks tu romantiskas...
- Neromantiskas. Tiesiog internetas letas, letai nuotraukas krauna...

Yra vinčesteris - yra problema, nėra vinčesterio - nėra problemos... (virusas Stalinas.exe)

Pareina geimeris namo, prie jo pribėga katė ir pradeda švelniai glosniuotis, laižyti ranką, murkuoti ir t.t Žmona tai pamačiusi sako:
-Kas su kate nutiko. Ko ji ranką laižo?
-Kaip tai ko? Pelyte pakvipo.

Didinu krūtis. Nebrangiai. Fotoshopu...

Grįžta mergužėlė iš internetinio tūso, visa nusėta mėlynėmis, apsiverkusi:
-Mama, mane išhakino...

Mokytoja programuotojo sūnui:
-Tu kodėl žodį "beržas" užrašei vietoj "e" "ia"? Nagi, užrašyk lentoje šį žodį 20 kartų, kad visą gyvenimą atmintum.
Po kiek laiko mokytoja atsisuka į lentą ir mato užrašyta: @Repeat("beržas"; 20)

Novarusas iškviečia kompiuterių meistrą. Tas atvažiuoja ir mato: ekrano dešinysis apatinis kampas su skyle. Akivaizdžiai peršautas. Klausia:
- O kas atsitiko, kad čia peršauta?
- Kaip tai kas! Aš visą miestą valdau, man visi mokesčius moka, o čia kažkokia sąvaržėlė dar aiškins!

Kaip, jūs nežinote, kuo skiriasi erotika nuo pornografijos? Erotika - tai 1600x1200, o štai 320x200 - tai pornografija.

Laiškas iš kompanijos, kuri prekiauja elektroninėmis nuolaidų kortelėmis:

Žmona klausia pas vyrą-programuotoją:
- Mielasis, kodėl prieš vestuves tu buvai toks geras ir mandagus, prisimenu netgi gėles man dovanojai...
- Matai, brangioji, tai buvo demo-versija.

Terminatorius pirtyje pasilenkė pakelti muilą ir staiga, opa, užrašas displėjuje: "Aptiktas naujas įrenginys".

pardavejas:
-sis kompiuteris uz jus padarys puse darbo
-tuomet as paimsiu du.

Ir boot-sektoriuje turi augti kukurūzai (virusas Chrusciovas.exe)

-Kodėl iki šiol mes viską skaičiuojam doleriais?
-Todėl, kad pavargsi klaviatūroje euro ženkliuko ieškoti...

Microsoft firmos šefas Bilas Geitsas pasakė kalbą apie kovą su spamu. Kalba bus išsiųsta visiems windows vartotojams.

Dvi blondinės, gyvenusios bendrame bute išėjo apsipirkti. Praėjus jau kelioms valandoms, viena iš jų tarė:
- O, siaube! Taigi aš palikau įjungtą lygintuvą! Bute turbūt jau gaisras!!!
Kita ją nuramino:
- Nesijaudink, aš netyčia palikau į užkimštą kriauklę bėgantį vandenį.

Po gerų išgertuvių atsibudęs programuotojas savo lovoje aptinka nepažįstamą merginą:
- Oops... New device found...

Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis, ir dar kartą mokytis, ir dar kartą mokytis... (virusas Leninas.exe)

Grupės "CD-R" albumas "700MB" - kol kas sėkmingiausias visų laikų kompaktinis diskas.

ieina i bara orcas su papuga ant peties
barmenas klausia:
is kus gavai?>
papuga:
ai visas elmoras tokiu sh pilnas

Įdiegė į automobilį "Windows XP" operacinę sistemą. Važiuoja automobilis ir sustoja sankryžoje, o per gatvę eina nerealaus grožio blondinė. Lange pasirodo užrašas: "Jei norite šį vaizdą išsaugoti kaip ekrano užsklandą - spauskite akseleratorių."

Kalbasi dvi kompiuterastes:
- Klausyk, o tu ateityje vaikų turėsi?
- Tai kad ne, juk 9 mėnesius vieną downloadinti reikės!

Zoologijos sode vaikas susijaudinęs rodo į bezdžionių narvą ir sako: - Mama, mama! žiūrėk - programuotojai! - Kodėl tu taip nusprendei? - Nes jie - kaip tėvelis: susivėlę, nesiskutę ir užpakalyje nuospaudos!!!

Kalbasi dvi programos:
- Klausyk, tu tiki gyvenimu po "shutdown"?
- O tu ar tiki gyvenimu po "delete"?

"Windows" pranešimas: "Programa įvykdė neįvykdomą operaciją ir bus nubausta".

Dvi Interneto mėgėjos kalbasi:
- Žinai, aš vat su vienu vaikinu seksu laiškais užsiimu...
- Na, ir kaip? Orgazmą patiri?
- Aha, kai jo idiotiškų laiškų negaunu!

Į pragarą patenka kompiuterinių žaidimų megėjas. Po kelių dienų velnias skambina Dievui:
- Pasiimk tą kvailį iš čia, jis visus velnius šakėm užbadė, o dabar ieško antro lygio!

Pažintis Internete:
Mergina: - Sakyk, o tu gražus?
Vaikinas: - Na, aš per daug kuklus, kad pasakyčiau "taip" ir per daug gražus, kad pasakyčiau "ne".

Skambutis į kompiuterių parduotuvę:
- Sakykit, o skystų monitorių turite?
- Taip. Jums kiek, 15, 17, 19 litrų?

Познакомился интернетчик с девушкой, погуляли, он и спрашивает:
- Как бы нам еще встретиться?
Она ему на бумажке телефон написала и уехала. Он смотрит на бумажку: "На ICQ не похоже... На IP тоже..."
Так и не состоялась любовь

Reset mygtukas turi vieną, labai didelį trūkumą: jis per daug mažas, kad lengvai pataikytum su koja.

Grįžta kompiuterastas namo. Jį pasitinka katė ir taip glaustosi, glaustosi prie jo dešinės rankos.
- Brangusis, kodėl ta katė taip glaustosi prie tavo rankos? - klausia žmona.
- Turbūt užuodžia pelę....

Ar žinote, kad jei kompiuteriui daugiau, nei 60 metų, jo operacinė sistema "nepakyla"?

16MB- tai ne atmintis... tai sklerozė...

Šneka du vyrai:
-Kodėl tavo sūnus taip greitai auga? Tu ką, ji už ausų tempi?
-Ne, aš tiesiog kas mėnesi pakeliu monitorių 5 cm...

Šnekasi du kompiuterastai. Vienas sako:
- Vakar kompas išlėkė...
Kitas perklausia:
- Tai ką, hardas parėjo?
Pirmasis atsako:
- Ne, žmona pro langą išmetė...

- Studente, kokia buvo jūsų kursinio darbo rašymo metodika?
- Ctrl+C, Ctrl+V

Vėlus vakaras. Programuotojo butas. Atsidaro durys, įeina programuotojo sūnus, užeina į tėvo kambarį ir taria:
- Labas, tėti!
Tėvas, kažką greitai spausdindamas, nenusisukdamas nuo kompiuterio, paklausia:
- Kur buvai?
Sūnus:
- Armijoje tarnavau, tėti!

Kalbasi du kompiuteristai :
-Rask man greit informacija apie ATI kompiuterius internete, as persikroves darbais.
Kitas kompiuteristas linksmai ir ironiskai:
-Jau bega pirstai klavietura..... oi uzkliuvo uz space , rimta trauma, kol uzkraus medicinos puslapi teks palaukti.

- Mama, kiek kartu tau kartoti?! Aš ne naheris, aš HAKERIS!!!

...Jo vaikystė buvo sunki... Aštuonbičiai žaislai...

Prieš guldama į lovą su Neo, Trinity klausia jo:
- Klausyk, o antivirusą tu naudoji?

Lekia žemyn kompiuteris iš 50 aukšto ir galvoja: "Va kad taip dabar imčiau ir pakibčiau..."

Sėdi programuotojas prie kompiuterio, dirba, staiga su trenksmu atsidaro durys:
- Sveikas tėti! Grįžau!
Programuotojas nepasukdamas galvos:
- Tu kur šlaisteisi?
- Armijoje, tėti...

Vienoje įmonėje buvo didelė buhalterija, kurios darbuotojos nuolat užveikdavo sisteminį administratorių kvailais klausimais. Tas kartą neišlaikė ir, kol buhalterės pietavo, vienai iš jų pašalino "Start" mygtuką. O kitai - nupiešė antrą. Po pietų buhalterės grįžo.

Ateina moteris į darbą su pamušta akimi. Jos klausia:
- Kas tave taip išgražino?
- Vyras.
- O mes manėm, kad jis atostogauja.
- Aš irgi taip maniau.

nuspirko eziukas kompa, ir uzsiwinraravo...

Susitinka du draugai, plėtojantys elektroninės komercijos verslą. - Na, kaip laikaisi? - Neblogai, atidariau tinkle parduotuvę, per pirmą mėnesį uždirbau dvidešimt tūkstančių virtualių dolerių. - Virtualių? Aš dar neregėjau tokių! - Aš taip pat…

Uzeina orkas i kabaka, su papuga ant peties. Barmenas klausia:
- Ish kur toki egzemplioriu ishtraukei?
Papuga atsako:
- Elmore. Ten tokio shudo marios.

Vėlyvas vakaras. Gatve eina policininkas. Žmonių beveik nėra, tylu... Staiga iš kažkokio kiemo išgirsta riksmus ir nutaria pažiūrėti, kas vyksta. Įeina į kiemą ir mato: būrelis vyrukų, į kampą užspietę kažkokį žmogų, mėto į jį visokias šiukšles.

- Ar gali žmogus numirti nuo kompiuterinio viruso?
- Tai priklauso nuo to, kieno kompiuterį jis užkrės!

Dvi draugės kalbasi:
- Vakar išbandžiau naują būdą... "Ctrl-V"...
- Ir kaip?
- Įkiša...

Paauglys Petriukas negali atsitraukti nuo kompiuterio. Sėdi dienų dienomis, vis kažką daro. Tėvai susirūpina, pakviečia gydytoją. Tas pakalba su Petriuku, paskui sako:
- Sunkus atvejis, reikia gydyti.
- Bet kaip?
- Na, paprastai: cigaretėmis, alkoholiu, merginomis...

Parogramuotojas pamatė skraidančią lėkštę:
- O, kažkam diskas išlėkė...

Žinote, kaip kompiuteris laimėjo prieš Kasparovą? Labai paprastai - padarė šachą ir pakibo.

Ant lovos guli nuoga Trinity. Šalia stovi nuogas Neo. Pasigirsta telefono skambutis. Neo pakelia ragelį:
- Operatoriau! Kamasutros programą!

Jauno įsilaužėlio klausia:
- Nejau tau Arūnai patinka tik kompiuteriai ir moterys?
- Aišku kad ne. Man dar patinka merginos ir skaičiuotuvai.

Появился новый компьютерный вирус - "бомж"!
Он постоянно просто роется в Корзине....

Iš vienos merginos emailo draugei:

Kalbasi du kompiuteristai:
-Jus turit kompiuteri ??
-Taip , o ka ?
-O gal zinai kaip jis atrodo ???!?!

Du kompiuteristai filosofuoja:
- Jei technika tobulės tokiais tempais dar kelerius metus, tai net ir arbatiniai pradės mano paštą tikrinti.
- Kodėl tavo? Jie tikrins SAVO paštą.

Petriukas ateina pas tėtį ir klausia:
- Tėti, o ką reiškia žodis "hemorojus"?
Tėtis nustemba:
- Tu ką, su programuotojais bendrauji?

Į kompiuteristo duris kažkas pasibeldžia. Jis atidaro ir mato prie slenksčio stovinčią giltinę su dalgiu rankoje.
- Kas tu? — klausia kompiuteristas.
- Aš tavo uninstaller, — paaiškina giltinė.

Kodėl progrmuotojai yra blogi meilužiai? O todėl, kad jie stengiasi kiek įmanoma labiau supaprastinti ir optimizuoti uždavinį, tikėdamiesi, kad nuo to pagerės kokybė!

Paskambina žmogelis:
- Laba diena, aš noriu užsirašyt į programuotojų kursus.
- O jūs kokia kalba norėtumėt programuot?
- Lietuvių...

Kuo skiriasi kompiuterastas nuo paprasto žmogaus?
Paprastas žmogus galvoja, kad kilobaite yra 1000 baitų.
Kompiuterastas galvoja, kad kilometre yra 1024 metrai.

Eina kompiuterastas gatve. Staiga jam ant galvos nukrenta plyta.
- Kvailas Tetris!- prieš netekdamas sąmonės, pagalvoja kompiuterastas.

Atsidaro durys ir įbėga vaikinas:
-Sveikas, tėte, štai aš ir grįžau.
Tėvas sėdi prie kompiuterio ir nepasukdamas galvos klausia:
-Ir kur buvai?
Tai juk kariuomenėj metus ištarnavau!
-Kai eini iš namų, reikia pasakyti, kur!

Programuotojas klausia draugo:
- Klausyk, gal gali paskolinti 200 litų iki atlyginimo?
- Taip.
- Gerai. Na, gal geriau, vardan apvalaus skaičiaus, 256?

Ar žinote, kad "Karlsonas" - tai tiesiog kompiuterinis virusas. Jis plinta per "Langus".

Kompiuterastas pateko į cypę. Jo klausia:
- Už ką tave?
- Ai, pasakiau, kad šiandien sudeginau motiną o rytoj pirxiu Vinčesterį...

Kalbasi du kompiuteristai.
- Ką darai, kai pamatai gražią mergina? - klausia vienas.
- Parsisiunčiu.

"Windows" pranešimas: "Jūsų rankos įvedė neleistiną komandą ir bus amputuotos".

Kompiuterastas - arba tai diagnoze, arba seksualine orientacija.

Tėti, reikia skubiai nupirkti naują kietą diską mano kompiuteriui! Senasis sugedo!
- O stebuklingas žodis kur?
- Stebuklingas žodis? Negi ir čia slaptažodžiu pridėliota?