Anekdotas

PER PAMOKA UÞ BAUSMÆ PETRIUKUI MOKYTOJA UÞDAVE NUPIEÐTI KANORS GRAÞAUS.

PETRIUKAS PIEÐIA PIEÐIA IR JAM NULÛÞO PIEÐTUKAS,PRIEINA MOKYTOJA IR PETRIUKAS SAKO:

- AÐ PISIAU,PISIAU IR MAN PISIUKAS NULÛÞO!!

   

Facebook komentarai