Anekdotas

Studentas rašo tėvams laišką, aprašo kaip jam sekasi studijuoti, o gale rašo — atsiųskit man $100. Po savaitės gauna atsakymą, atplėšia voką. Sūnus išima iš voko 10 Dolerių ir skaito tevo laišką:
- Labai dėkojam tau už laišką, bet atsimink, kad "10 dolerių" rašomas su vienu nuliu, o ne su dviem.

   

Facebook komentarai