Anekdotas

Pirmas kursas - dėstytojas greitai traukia nuo akių skaitomą laikraštį, studentai staigiai slepia paruoštukes.
Antras kursas - dėstytojas lėtai traukia skaitomą laikraštį, studentai taip pat lėtai slepia paruoštukes.

Ketvirtas kursas - visi studentai apsikrovę paruoštukėmis, knygomis, referatais ir pan., dėstytojas bailiai pažvelgia pro laikraščio kamputį, o studentai vieningai taria: „Naaa, dėstytojau! .. “ priversdami jį vėl įnikti į laikraštį.

   

Facebook komentarai