Anekdotas

Du girtuokliai kalbasi:

- Ar tiesa, kad visi keliai veda á Romà?

- Na, taip sako...

- Tai kodël að kaskart atsiduriu blaivykloje?

   

Facebook komentarai