Anekdotas

Du narkomanai kalbasi:

- Þinai, sëdþiu namie, girdþiu - skambutis. Atidarau duris - nieko nëra... Ir taip 12 kartø.

- Manai, poltergeistas?

- Ne... Pasirodo, telefonas skambino...

   

Facebook komentarai