Anekdotas

Jei bijote sustorëti, prieð valgá iðgerkite 50g konjako. Konjakas slopina baimës jausmà.

   

Facebook komentarai