Anekdotas

Narkomanas klausia praeivio:

- Atsipraðau, kur èia kita gatvës pusë?

- Ten, - pirðtu rodo praeivis.

- Hm, keista, o ten sakë, kad èia...

   

Facebook komentarai