Anekdotas

Patyræs treèios kartos alkoholikas padës atsikratyti bet kokio kodavimo per dvi savaites.

   

Facebook komentarai