Anekdotas

Sëdi du narkomanai, rûko, muzikà aptarinëja:

-Depeche Mode

-Ooooo... Depeche Mode... jo.. .pavaro...

-Pink Floyd.

-Ooooo... Pink Floyd... kietai... duoda...

Èia pirmas þiûri á antro cigarete ir sako:

-Pelenus nukratyk.

-Ooooo... Pelenus nukratyk... cool... jëga..

   

Facebook komentarai