Anekdotas

Kalbasi prie maisto parduotuvës:

- Kiek pirksim? Dvi ar tris?

- Gal tris…

- Be reikalo. Vakar pirkom tris – viena liko.

- Tada perkam dvi…

Áëjo á parduotuvæ ir sako pardavëjai:

- Keturis butelius degtinës ir dvi razinas.

   

Facebook komentarai