Anekdotas

Pokalbis bare:

-Tai ko imam, alaus?

-Kokio dar alaus darbo metu?!

-Teisingai ðneki. Mums po du ðimtus degtinës.

   

Facebook komentarai