Anekdotas

Kalbasi du girtuokliai:

- Girdëjau, kad Amerikoje nuo alkoholio mirðta kas treèias.

- Ko nervinies - mes gi tik dviese!

   

Facebook komentarai