Anekdotas

Girtas policininkas sustabdo girtà vairuotojà:

- Kodël dviese vairuojat automobilá?

Vairuotojas:

- Ir dël tokiø niekø reikëjo apsupti automobilá?

   

Facebook komentarai