Anekdotas

Vyras pasakoja savo seseriai:

- Kai pradëjau gerti, mane paliko þmona, draugai ir net ðuo. Bet kai ëmiau vartoti "Metadoksil" tabletes nuo alkoholizmo pas mane ir vël visi sugráþo! Ir Merlin Monro, ir Antanas Smetona ir net pokemonai!

   

Facebook komentarai