Anekdotas

Kompasas.

Vëlai vakare girtuoklis klausia praeivio:

- Klausyk, bûk draugas, pagelbëk. Suskaièiuok kiek ant mano kaktos gumbø.

- Trys.

- Aha.......Vadinasi dar du stulpai ir að jau namie.

   

Facebook komentarai