Anekdotas

Eina narkomanas prisirûkæs þolës ir burba:

-veþa, veþa, veþa.

Iðgirdusi, tai pagyvenusi senutë klausia:

- gal ir mane paveðit?

- lipk greièiau, nes bendzinas baigiasi.

   

Facebook komentarai