Anekdotas

Po litro degtinës, paprasèiausiai lieþuvis neapsivers atsakyti draugei uþsiimti seksu.

   

Facebook komentarai