Anekdotas

Jei trys vyrai rûðkanais veidais ryte eina á parduotuvæ, tai jø nereik klaust: "Ko?"

   

Facebook komentarai