Anekdotas

Girtas metro padeda galvà ant greta sëdinèios merginos peties. Ji pasipiktinusi:

- Gal dar atsigulsit ant manæs?

- Na, na, ásisvajojai!

   

Facebook komentarai