Anekdotas

Apie pjankes:

"Neretai apie geriausius savo gyvenimo momentus suþinome ið liûdininkø."

   

Facebook komentarai