Anekdotas

Petras nuo vaikystës baisiai bijojo ðvirkðto, bet jis nepasidavë, kovojo pats su savimi.

Dabar be ðvirkðto jis negali në dienos gyventi.

   

Facebook komentarai