Anekdotas

-Kà sakai þmonai, kai vëlai gáþti vakare?

-Labas vakaras, po to ji viena kalba..

   

Facebook komentarai