Anekdotas

Du girtuokliai kalbasi:

- Ar jau pusryèiavai ðiandien?

- Ne, dar nei laðo...

   

Facebook komentarai