Anekdotas

Gerti nenorëjau, bet pasipainiojo draugas ir iðvertë ið koto.

   

Facebook komentarai