Anekdotas

Gërimas man nekelia dþiaugsmo, bet geriu, kad nenuliûdinèiau draugø...

   

Facebook komentarai