Anekdotas

Du draugai:

-Girdëjau yra tokia liga kuria iðgydyti galima tik konjaku.

-Gal þinai kaip ja uþsikrësti??

   

Facebook komentarai