Anekdotas

Sugriþta narkomanas namo ir skambina á duris. Balsas uþ duru:

-Kas ten?

-Mama, tai að.

-Meluoji, mama tai að.

   

Facebook komentarai