Anekdotas

Argi galima mesti gerti, jei ðalyje pienas brangesnis uþ alø???

   

Facebook komentarai