Anekdotas

Vilniaus degtinës gamykla perspëja:

"Rûkymas, rûkymas ir tik rûkymas kenkia jûsø sveikatai!"

   

Facebook komentarai