Anekdotas

Þodþiai kuriuos SUNKU pasakyti esant girtam:

1Sociologoija

2Laplandija

3Profesionalas

Þodþiai,kuriuos LABAI SUNKU pasakyti esant girtam:1Gibraltaras

2Trabekulotomija

3Orangutangiukas

4Determinantas

Þodþiai,kuriø NEÁMANOMA pasakyti esant girtam:

1Ne,daugeu man nebepilkite...

2Ne,nedainuosiu,vistiek manæs niekas neklauso...

3Labas vakaras pareigûne,kaip malonu,kad jûs mane sustabdëte.

4Ne,nenusirenginëk,tu ne mano skonio

   

Facebook komentarai