Anekdotas

Laikai pasikeitë: gráþta þmona ið komandiruotës...O vyras su meiluþiu!

   

Facebook komentarai