Anekdotas

- Mamyte, kodël vestuviø nuotraukoje tu su balta suknele?

- Balta - dþiaugsmo spalva, vaikeli.

- O kodël tëvelis apsirengæs juodai?

   

Facebook komentarai