Anekdotas

- Mamyte, kai að uþaugsiu, taip pat turësiu vyrà?

- Þinoma, dukrele, jei bûsi gera mergaitë.

- O jei nebûsiu gera?

- Tada turësi ne vienà.

   

Facebook komentarai