Anekdotas

- Mama, o galima, mes su Jurga uþsiimsim seksu?

- Ne!

- Nu, mama, kodël?

- Lina, að tau aiðkiai pasakiau: ne!

   

Facebook komentarai