Anekdotas

Maþa mergaitë vonioje:

- Mamyte, kur grindø skuduras?

- Cigareèiø pirkti iðëjo.

   

Facebook komentarai