Anekdotas

Ji gamindavo valgyti taip neskaniai, kad ðeima ant stalo laikydavo ne servetëles, o tualetiná popieriø.

   

Facebook komentarai