Anekdotas

Pribëga petriukas prie mamos ir sako:

-Mama mama tëtis palëpëj pasikorë!

mama atbega - tuðèia. jau nori ðaukt ant petriuko tik staiga jis suðunka:

-su balandþio 1! jis sandely kabo! :DD

   

Facebook komentarai