Anekdotas

Moišė ateina pas rabiną ir sa­ko, jog nori skirtis su žmona. Ra­binas pradeda jį atkalbinėti.
- Na, kam tau skirtis, juk bus dar blogiau.
- Ne, bus geriau! Ginčijosi ginčijosi, kol paga­liau rabinas sako:
- Klausyk, Moiše! Tavo žmona tokia graži, tokia maloni, akį džiu­gina, - apie tokią kiekvienas svajo­ja. Visi žino jos privalumus, o tu no­ri mesti, kodėl?
Moišė tyli, paskui nusiauna batą ir tekšt ant stalo.
- Ko kiši man savo batą po nosim? - pasipiktina rabinas.
- O jūs pažiūrėkit, pažiūrėkit Į jį! Nuostabus! Visi tą mato, visų akį jis džiugina, visi tokių norėtų. Bet tik aš vienas žinau, kaip ta šlykštynė man spaudžia!

   

Facebook komentarai